Пул кор кардан дар интернет Осон
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Худхоҳ ва мутакаббир набош!
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Канали мо дар YOUTUBE
Library | Намунаи тест ММТ | НАМУНАИ саволу масъалаҳои тест аз фанни биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
<< 1 2 3 4 ... 15 >>
КРН кадом ангиштоб дохил мешавад?
А) галактоза В) глюкоза
С) рибоза ^) дезоксирибоза
47
Кадом нуклеотид танҳо дар таркиби КРН мавҷуд аст?
А) ситозин В) аденин С) урасил ^) гуанин
48
Кадом навъи КРН дар схема тасвир ёфтааст?
А) ахборӣ
В) матрисавӣ
С) рибосомӣ ^) нақлиётӣ
49
Кадом навъи КРН расонандаи ахбор аз молекулаи КДН ба ҷойи
васл кардани молекулаи сафеда дар рибосома аст?
А) КРН-мт В) КРН-р С) КРН-н ^) КРН-а
50
Кадом сохтор дар нақшаи синтези
сафеда бо рақами 2 ишорат шудааст?
А) молекулаи сафеда
В) рибосома
С) КРН-и нақлиётӣ
^) КРН-и ахборӣ
51
Роҳҳои табдилёбии молекулаҳои органикиро дар организм кадом
илм меомӯзад
А) физиология В) биохимия С) ситология ^) биофизика
52
Дар кадом органоиди ҳуҷайра синтези сафеда мегузарад
А) рибосома
В) митохондрия
С) маҷмааи Голҷӣ ^) тӯри эндоплазмавӣ
53
Кадом организмҳо системаи хусусии сафедасинтезкунандаро
надоранд?
А) ҳайвонот В) гулсангҳо С) вирусҳо
^) растаниҳо
Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
Саҳифаи 7
54
55
56
57
58
59
Раванди рӯйнавис шудани ахбори ирсӣ аз молекулаи КДН ба КРН чӣ ном дорад?
А) транслокатсия
В) трансформатсия
С) транслятсия
^) транскрипсия
Гузаронидани пайдарҳамии нуклеотидҳои КРН-а ба пайдарҳамии аминокислотаҳо дар занҷири полипептидӣ чӣ ном дорад?
А) денатуратсия С) репликатсия
В) транскрипсия □) транслятсия
Маҷмӯи мубодилаҳои пластикӣ ва энергетикӣ чӣ ном дорад?
А) транскрипсия В) хемосинтез С) метаболизм □) транслятсия
Маҷмӯи реаксияҳои синтези биологиро чӣ меноманд?
А) ассимилятсия В) диссимилятсия С) гликолиз □) метаболизм
Ҳангоми мубодилаи энергетикӣ чӣ рӯй медиҳад?
А) синтези кислотаҳои нуклеинат
В) хемосинтез ва фотосинтез
С) синтези сафедаҳо
□) таҷзияи ангиштобҳо ва чарбҳо
Кадом модда дар таркибаш се боқимондаи кислотаи фосфат дорад?
А) АТФ
В) АМФ
С) АДФ
П) НАДФ
60
Равандеро, ки бо он растанӣ аз ҳайвон фарқ мекунад, муайян кунед.
А) бордоршавӣ В) инкишоф С) афзоиш □) фотосинтез
61
Ду фазаи раванди фотосинтезро муайян кунед.
А) рӯзона ва торикӣ С) шабона ва рӯзона
В) рӯшноӣ ва шабона □) рӯшноӣ ва торикӣ
62
Табодули энергия дар даври торикии фотосинтез чӣ гуна мегузарад?
А) рӯшноӣ ба механикӣ
В) химиявӣ ба рӯшноӣ
С) рӯшноӣ ба химиявӣ ^) химиявӣ ба химиявӣ
Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
Саҳифаи 8
63
Кадом раванд бо муодилаи умумии (суммавии) 6СО2 + 6Н2О ^ ^ С6 Н12 О6 + 6О2 ифода карда мешавад?
А) гликолиз В) фотосинтез С) биосинтез ^) фотолиз
64
Кадом модда маҳсули охирини фотосинтез дар растаниҳо аст?
А) хлорофилл В) гази карбон С) оҳар □) об
65
Воҳиди хурдтарини сохт ва функсионалии ҳамаи организмҳои зинда кадом аст?
А) ҳуҷайра В) бофта
С) молекула
□)ядро
66
Ба прокариотҳо кадом организмҳоро дохил кардаанд
А) растаниҳо, обсабзҳои сабз
В) занбӯруғҳо, растаниҳо, ҳайвонот
С) сианобактерияҳо, бактерияҳо
^) ҳайвонот, растаниҳо, бактерияҳо
67
Илмеро, ки олами бактерияҳоро меомӯзад, муайян кунед.
А) микробиология В) ситология С) гистология □) биохимия
68
Бактерияҳои вергулмонанд чӣ ном доранд?
А) нуқтагӣ (коккҳо) С) морпеч (спириллҳо)
В) вибрионҳо ^) стрептококкҳо
69
Маводи ирсии бактерияро муайян кунед.
А) КРН бо сафеда С) молекулаи ҳалқагии КДН
В) КДН бо сафеда ^) нуклеопротеид
70
Кадом бемориро бактерияҳо ба вуҷуд меоранд?
А) зардпарвин В) домана С) сурхакон □) нағзак
71
Бемориеро, ки вирус ба вуҷуд меорад, муайян кунед.
А) энсефалит В) сил С) гулӯзиндонак □) дизентерия
72
Кадом организмҳо организмҳои якҳуҷайраанд?
А) занбӯруғҳо ва гулсангҳо С) бактериофагҳо ва обсабзҳо
В) ушнаҳо ва бактерияҳо ^) содатаринҳо ва бактерияҳо
Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
Саҳифаи 9
73
74
75
76
77
78
Нақли моддаҳо ба ҳуҷайра ва аз ҳуҷайра тавассути кадом қисм ба амал меояд?
А) митохондрия В) мембрана С) лизосома □) пластид
Қабати бимолекулавии фосфолипидҳо, ки дар он аз ҳар тараф молекулаҳои сафедаҳо фурӯ (ғӯтида) рафтаанд, чӣ ном дорад?
А) мембранаи митохондрия
В) қабати дурушти тӯри эндоплазмавӣ
С) мембранаи ҳамвори тӯри эндоплазмавӣ
^) мембранаи биологӣ
Кадом органоидҳои ҳуҷайра сохти мембранавии дуқабата доранд
А) пластидҳо ва митохондрияҳо В) митохондрияҳо ва сентросома
С) хлоропластҳо ва рибосомаҳо
□) лизосомаҳо ва вакуолаҳо
Муҳити ниммоеи ҳуҷайраро чӣ меноманд?
А) рибосома В) ситоплазма С) хромосома □) лизосома
Кадом сохтори ҳуҷайра ҳамаи органоидҳоро муттаҳид месозад?
А) ситоплазма В) ситоскелет С) вакуола
□) ядро
Дар ҳуҷайраҳои эукариотӣ мавҷудияти кадом мебошад?
А) ядроча
қисм ҳатмӣ
В) лизосома
С) қамчинак
□) ядро
79
Маркази ахбори ҳуҷайраи эукариотиро муайян кунед.
А) ядро В) сентриола С) ситоплазма □) митохондрия
80
Генҳо дар кадом қисми ҳуҷайра ҷойгиранд?
А) митохондрия В) хромосома С) ҷилди ҳуҷайра □) ситоплазма
81
Кашишхӯраки якумини хромосома чӣ ном дорад?
А) сентросома В) микронайча С) сентромера ^) сентриола
82
Хромосомае, ки сентромераи он дар мобайн ҷойгир асту дӯш (китф)-ҳои он аз рӯйи дарозӣ тақрибан якхелаанд, чӣ ном дорад? А) баробардӯш В) нобаробардӯш С) нуқташакл □) чӯбчашакл
Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
Саҳифаи 10
83
Хромосома, ки дар он дӯш (китф)-ҳо хеле хурд мебошанд.
А) нуқташакл В) нобаробардӯш С) баробардӯш ^) чӯбчашакл
84
Миқдори хромосомаҳо дар ҳуҷайраҳои ҷисмӣ ҳамеша чӣ гуна аст?
А) гаплоидӣ В) ҷуфтӣ С) триплетӣ ^) яктоӣ
85
Дастаи хромосомаҳои гаметаҳо чӣ тавр номида мешавад?
А) диплоидӣ В) гаплоидӣ
С) дучанда ^) гомологӣ
86
Пайдо шудани микроскопҳои электронӣ имконияти дар ҳуҷайра
дидани чиро дод?
87
88
89
А) девори ҳуҷайраро
В) тӯри эндоплазмавиро
С) ситоплазмаро
^)ядроро
Органоидҳое, ки шаклан заррачаҳои нимдоира буда, аз ҳиссаҳои
хурд ва калон иборатанд, чӣ ном доранд
А) митохондрияҳо
В) лизосомаҳо
С) рибосомаҳо ^)сентриолаҳо
Дар расм кадом органоиди ҳуҷайра нишон дода шудааст?
А) митохондрия
В) ядро
С) рибосома
^)хлоропласт
Ҷараёни фотосинтез дар кадом органоидҳои ҳуҷайра амалӣ мегардад?
А) митохондрияҳо
В) рибосомаҳо
С) хлоропластҳо ^) лизосомаҳо
90
Даври рӯшноии фазаи фотосинтез дар куҷо мегузарад
А) кристҳои митохондрия В) гронҳои хлоропластҳо
С) матрикси митохондрия ^) тилакоидҳои хлоропластҳо
91
Дар кадом сохтори ҳуҷайра фотолизи об бо ҷудошавии оксиген мегузарад?
А) стромаҳои хлоропласт
С) ҷӯякҳои тӯри эндоплазмавӣ
В) гронҳои хлоропласт
^) кристҳои митохондрия
Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
Саҳифаи 11
92
Дар мембранаҳои ҳамвори тӯри эндоплазмавӣ кадом раванд ба
амал меояд?
А) синтези чарбҳо ва ангиштобҳо В) таҷзияи сафедаҳо ва витаминҳо С) синтези сафедаҳо ва ферментҳо
□) синтези АТФ ва сафедаҳо
93
Раванди дохил шудани қатраҳои моеи бо моддаҳои дар он
ҳалшаванда тавассути мембранаи ҳуҷайраро муайян кунед.
А) диффузия
В) осмос С) фагоситоз □) пиноситоз
94
Кадом органоидҳои ҳуҷайра дар тӯри эндоплазмавӣ ҷой
гирифтаанд?
А) рибосомаҳо
В) миофибриллаҳо
С) лизосомаҳо
□) митохондрияҳо
95
Кадом сохторҳои ҳуҷайра КДН доранд
А) тӯри эндоплазмавӣ, ядро
В) лизосомаҳо, ядро, митохондрияҳо
С) ядро, маҷмааи
Download txt | fb2
<< 1 2 3 4 ... 15 >>
Home
0 / 68

OkTj.ru durahshon.tj тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2022 Таджикистан Точикистон скачать mp3 сайти точики Хуҷанд Душанбе

Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2022 Соглашения сайта