Пул кор кардан дар интернет Осон
регистрация кун ва пул кор кун
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Дар баччагӣ хондан накш дар санг
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 >>

Саволу чавоб аз фанни Информатика Компютер

Tags:тестхо аз фанни информатика бо чавобхои дуруст | калид | тест | тестхои точики | тестхо барои мактаб | тести точики | афкори сиеси | тестхои 2015 | тестхои нав | тест бари донишчуен | 2016 | точики | информатика | компютер
Added:Admin (24.02.2016 / 15:43)
Rating:rating 228 article (3)
Reads:15103
Comments:0
1. «Книга» дар MS Excel чист?B) Хуччати бо тавсифдихандаи номи XLS барои нусхабардори ва хифзи маълумоти MS Excel
2. «Панель Рисования»-ро дар MSWord чй тавр ба кор медароранд? Г ) Вид-Панель инструментов-Рисование ё пахш кардани тугмаи «Панель рисование» дар панели Стандартная.
3. NORTON COMMANDER чист?А) Барнома -кабат дар MS-DOS.
4. Аз диск файлро чй тавр ба кор даровардан мумкин аст?A) Файл-открыть; Панели инструментхо- откры¬тие документа-диск-номи файл.
5. Алгоритм дорои кадом хосият нест? В) Фосилави.
6. Алгоритм чист?Г) Пайдарпаии охирноки коидахои аник муайянкардашудаи халли масъалахои ягон синф аст.
7. Амалхои асоси бо матнро номбар кунед.Б) 1-дохил намудани матн бо ёрии клавиатура; 2 -тахрири матн; 3- шаклдихии (форматкунии) матн;.
8. Андозаи сахифаро чй тавр додан мумкин аст?Г) Дар равзанаи Параметры траницы дар кисми Размер бумаги гузоштани андоза.
9. Ба таври автомати гузаронидани калимаро чй тавр баркарор намоем? A) Дар матни хуччат менюи зерматниро даъват карда, фармони мувофикро интихоб мекунем.
10. Барои нест кардани аломат кадом клавишхоро истифода мебаранд ва чи фарк дар байни онхо "Delete" аломати рости курсорро нест-мекунад, "Backspace" аломати чапи курсорро нест -мекунад.
11. Бейсик чист?Б) Забони барномасозй.
12. Бо ёрии кадом формула киматхои хучрахои А9 ва Е2-ро чамъ кардан мумкин аст? А) =Сумма (А9:Е2).
13. Бо кадом восита барои маълумоти интихобшуда диаграммаро тезтар сохтан мумкин аст? A) Тугмачаи «Мастер таблица»-и панели инструментхо.
14. Бо кадом восита хисобу китобро ичро мекунанд:Г) Функсияхои дохили ва формулахо.
15. Бо кадом опеторхо маълумоти ибтидоиро ба барномаи «QBasic» дохил мекунанд?В) DATA ва READ, INPUT
16. Бо кадом рох ва параметрхо хуччатхоро ба чопгар равон бояд кард?Г) Файл- печать; всё, текущая страница, номер, выделенный фрагмент.
17. Бо кадом рох нусхаи лавхаи фаъоли экранро ба матн гузорем? A) Правка - Копировать, баъд Правка-Вставить
18. Бо кадом роххо Протсесори MSWord -po ба кор медарорем?A) Пуск-рограммы-MS Word; аз MS Word-и панели Microsoft office: аз ярлыкиMS Word-и Мизи кори (мушро ду бор пахш мекунем); аз ярлыкиMS Word-и мизи кори (бо Enter).
19. Бо кадом тарзхо идоракунй бо ёрии муш амали мегардад?Як бор пахш карда cap додан, ду бор тез пахшкунй, пахшкунии тугмачаи тарафи чап, кашолакуни, пахшкунии тугмачаи тарафи рост.
20. Бо кисмхои иктихобшудаи хуччатхо кадом амалхоро ичро намудан мумкин аст? A) Хорич кардан, буридан, нусхабардори кардан, гузоштан.
21. Буридан ва нусхабардори карданро чй тавр ичро кардан лозим аст?А) Файл-Вырезать (копировать); Панели задач-Вырезать (копировать); [ Shift +Del] ва [Ctrl+Ins] мувофикан
22. Буфери (хофизаи кумак) мубодила чист?B) Хотираи муваккати барои чойивазкунии маълумотхои буридашуда ё нусхабардоришуда.
23. Дар Windows кадом равзанахо (окно) вучуд доранд?A) Равзанаи диалоги, равзана иттилоотц, равзанаи программа.
24. Дар асоси кадом элемент МЭХ-хои насли аввал сохта шудаанд? Лампахои электронии вакууми.
25. Дар асоси кадом элемент МЭХ-хои насли чорум сохта шудаанд? В) Схемахои интегралии калон.
26. Дар кисми (панели) рости равзанаи Проводник чи инъикос ёфтааст?B) Мундаричаи сохаи интихобшудаи (выделить) кисми (панели) чапи Проводник.
27. Дар кисми (панели) чапи равзанаи Проводник (Рохнамо) чи инъикос ёфтааст?Г) Сохтори дарахтмонанди папкахои компютер.
28. Дар матн аломатхои дар сахифаи клавишхо набударо чй тавр бояд гузошт?Г) Вставка-Символ-Вставить-закрыть.
29. Дар равзанаи «Проводник» бо кадом рох папка ё файлро интихоб мекунанд? Б) Пахш кардани тугмаи тарафи чапи муш дар болои ном ё бо ёрии клавишхо идоракунандаи курсор.
30. Дар як вараки Excel чанд сатр ва чанд сутун аст? А) 256 сутун ва 65536 сатр.
31. Информатсияи асосии КФ дар кадом дискхо нигох дошта мешавад? В) Дар диски сахти магнити (винчестер).
32. Кадом дискро диски системави меноманд? Б) Диске, ки дар он барномахои системахои оператсиони чой гирифтаанд.
33. Кадом дискро диски системави меноманд?Б)Диске, ки дар он барномахои системахои оператсиони чой гирифтаанд.
34. Кадом намудхои принтер вучуд дорад?Г) Матритсави, фаввораги, лазери
35. Кадом оператор ба матни программа шартро дохил мекунад? Б) IF THEN.
36. Кадом оператор информатсияро ба экран мебарорад? A) PRINT.
37. Кадом оператор киматхои ибтидоиро хисоб (коркард) мекунад? А) LET.
38. Кадом форматхои ададхо мавчуданд?Б) Адади, пули, фоизи, касри, иловаги.
39. Кадом чор намуди хотирахо дар компутери фарди истифода мешаванд?Б) Доими, оперативи, КЭШ-хотира, беруни
40. Кадоме аз инхо редакторхои матни мебошанд?Б) WordPad Лексикон, Блокнот
41. Кадом системахои оператсиониро медонед? A) MS Dos, OS/2, Unix, Novell Dos, Windows 9x, Windows NT, Windovs XP ва гaйpaxo
42. Каталог чист?B) Чой дар диск барои нигох доштани номхои файлхо.
43. Клавиатура чист?B) Тачхизоти дохилкунии информатсияи харфию раками ва идоракуни.
44. Клавиши Caps Lock барои чй истифода бурда мешавад?А) Барои навишти харфхои калон;
Бит чист?A) Вохиди хурдтарини информатсия, раками дуи (0 ё 1), ячейкаи хотира, сигнал;
45. Клавиши Num Lock барои чи истифода бурда мешавад?A)Барои навишти харфхои хурд.
46. Клавиши Shift барои чи истифода бурда мешавад?B)Барои дохил намудани харфхои калон;
47. Клавишхои функсионалии F1-F10 дар NC кадом функсияхоро ичро мекунанд?В) F1 -Справка, F2-менюи истифодабаранда, F3-нишон додани файл, F4-тaxpиpи файл, F5-нycxa, F6-чойивазкуни, F7-сохтани каталоги нав, F8-хорич кардан, F9- меню, Fl0-баромад аз NC.
48. Колонтитул барои чй хизмат мекунад?A) Барои гузоштани иттилооти такроршаванда ё даври, ки дар боло ё поёни хар як сахифа гузошта мешавад.
49. Компютери фарди аз кадом кисмхои асоси иборат аст?Блоки системави, клавиатура, монитор, муш
Воситаьоихои иловагии КФ-ро номбар кунед.Г) Принтерхо, клавиатураи махсус, сканерхо, стримерхо, модемхо.
50. Корзинаи (Сабади) Windows чист?Г) Чои нигохдории файлхои аз диски сахт хоричшуда.
51. Курсор (маконаммо)-ро дар руи матн чи тавр чой иваз кунондан мумкин аст?Б) Бо муш, бо клавишхои идоракунандаи курсор, бо панели варакгардон.
52. Курсори матни аз нишондихандаи муш чи фарк дорад?A) Курсор барои дохил намудани аломат аз кла-виатура пешбини шудааст, нишондихандаи муш барои дохилкунии фармонхо.
53. Лавхаи паймоиш (варакгардон) (полоса прокрутки) кадом функсияро ичро мекунад?А) Чойивазкунии амуди ва уфуки.
54. Мафхуми "Многоконный" дар Windows чиро мефахмонад?Г) Хамзамон бо якчанд барномахо дар равзанахои гуногуни Windows кор кардан мумкин аст.
55. Менюи контексти (Руйхати мавзуй)-ро чй тавр мекушоянд?А)Бо ёрии тугмачаи тарафи рости муш.
56. Мизи кории Windows чист?B) Мухити графикиест, ки дар он обектхои Windows ва элементхои идоракунандаи Windows инъикос гаштаанд.
57. Мизи кории системаи амалиётии Windows чист?Б) Мухити графикиест, ки дар он объектхои Windows ва элементхои идоракунии Windows инъикос мегарданд.
58. Муши компютер чист?Г) Тачхизоти дохилкунии фармон ба компютер.
59. Намудхои алгоритмро номбар кунед: A) Хатти, шоханок, сикли
Download txt | fb2
1 2 >>
Home
Loading...
0 / 92

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2021 Таджикистан Точикистон скачать mp3 сайти точики Хуҷанд Душанбе

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта