Пул кор кардан дар интернет Осон
регистрация кун ва пул кор кун
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Саг вафо, бону ҷафо
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Калиди тестхо чавоби дурусти тестхои ММТ | ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК 2015
<< 1 ... 3 4 5
...


одамро аз кораш.
166. Аз калимаҳои ду сутун бо тарзи алоқаи изофӣ ибораи мувофиқ созед:
Ҷавоб:
зулф
дил
абру
бозу
парешон
реш
пайваста
пурзӯр

167. Ҷузъи дуюми калимаҳои мураккабро ёбед.
Ҷавоб:
рӯбубардору
гиру
даву


чин

зан

дор

тоз
168. Ба кадом маънои маҷозӣ истифода шудани ибораҳоро аз сутуни дуюм нишон диҳед:
Ҷавоб:
дасти кӯтоҳ оҷизӣ, нотавонӣ, надоштани имкондасти сабук

ба хайр анҷомидани кори касе, дар касби худ маҳорат
доштан

дасти холӣ бе ягон чиз, бе дастовез
дасти кушод саховатмандӣ, ҳимматбаландӣ

169. Байтҳои зерин аз эҷодиёти кадом шоир аст?
Ҷавоб:
Бирав, зи таҷрибаи рӯзгор


баҳра бигир,
Ки баҳри дафъи ҳаводис туро
ба кор ояд.


Илм чандон ки бештар хонӣ,
Чун амал дар ту нест, нодонӣ.Ростиро пешаи худ кун мудом,
То шавӣ дар ҳар ду олам некном.Орзуманди диёри хешаму
ёрони хеш,
Дар ҷаҳон то чанд гардам
бесару бепо ғариб?
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

Саъдии Шерозӣ

Ҷалолиддини Румӣ

Камоли Хуҷандӣ

170. Аз калимаҳои сутуни чап ва рост истифода намуда, ибораи изофӣ созед:
Ҷавоб:
дил
рух
забон
чашм
шаҳло

нозук
гулгун
ширин
171.
Синоним (муродиф)-и тоҷикии калимаҳои арабиро нишон диҳед:
Ҷавоб:
оламфалакнаҷм
шамс


гетӣ
офтоб

осмон
ситора
172. Ба ҷойи нуқтаҳо зарфҳои мувофиқро гузоред:
Ҷавоб:
Соро ... ба Шодӣ нигоҳ кард. (С. А.) тааҷҷубкунонДар бораи бахту иқболи духтараш
... шабҳоро рӯз карда буд. (Ф. Н.)Ба таклифи маъмурон зуд амал
карда, ... аз беморхона баромада
рафтанд. (С. А.)Аммо с
ӯфӣ ... ба саволҳо ҷавобҳои
сареҳ намедод. (Р. Ҷ.)

173. Калимаҳоро аз рӯйи мазмун ба ҷойи нуқтаҳо гузоред:
Ҷавоб:
таъкид


фикркунон

бечунучаро

маккорона
Ӯ ин суханро гаштаю баргашта ба бародараш ...
менамуд.
таъ
риф
таъбир
таъсир
...-и зиёда бадтар аз дашном аст.
Ин ...-и бачагона дар ҳаққи он ду харбуза хеле
мувофиқ меомад.
Суханҳои Акамирзо ба ман сахт ... карданд.

174. Ҷуфтҳои синонимии мувофиқро нишон диҳед:
Ҷавоб:
шодӣ
оромӣ
барор
бахт
саодат

хурсандӣ
осудагӣ
кушоиш
175. Мувофиқати байтҳоро бо суханҳои дар сутуни рост додашуда муайян намоед:
Ҷавоб:
Ҳар он кас ки дониш
фаромӯш кунад,
Забонро зи гуфтор
хомӯш кунад.
(Аб
улқосими Фирдавсӣ)

Он беҳ, ки шахси бедониш дар
сухан накӯшад.
Касе, к-ӯ ба дониш
тавонгар бувад,


Ба гуфтору кирдор
беҳтар бувад.
(Аб
улқосими Фирдавсӣ)

Дониш андар дил
чароғи равшан аст


В-аз ҳама бад бар тани
ту ҷавшан аст.
(Аб
ӯабдуллоҳи Рӯдакӣ)

Сухан бифканад минбару
дорро,
Зи сӯрох берун кашад
морро.
(Абӯшакури Балхӣ)

Шахси хирадманд ҳамеша беозор
ва нармгуфтор аст.

Илм раҳнамою раҳкушо ва
нигаҳбон аз ҳар балост.

Гапи ногувор одамро мекушад,
аммо гуфтори ширин дилҳоро
нарм мекунад.
176. Ин сифатҳо (аломатҳо) ба кадом аъзои ҷумла дахл доранд?
Ҷавоб:
ба кӣ ё чӣ нигаронида шудани амал пуркунандааломату хосият ва миқдори ашёро
ифода мекунадамал, ҳолат ва аломати дар ҷумла
ифодаёфта ба он нисбат дорадамал, ҳолат ва аломати ба мубтадо
нигаронидашуда
177. Шумораи ҷамъи ин калимаҳо бо кадом пасванд дуруст аст?
Ҷавоб:
модар, хоҳар -он
банда, бинанда -гон
моҳ, роҳ -ҳо
лӯлӣ, доро -ён

178.
Ҷузъи дуюми таркибҳои ҷуфтро ёбед:
Ҷавоб:
х
урдугӯлу
г
улу
х
ӯрду


бузурггумроҳ
себарга
хӯрок

муайянкунанда

мубтадо

хабар

179.
Ба кадом маънои маҷозӣ омадани калимаҳоро (дар ибораҳои сутуни чап) аз сутуни

рост муайян намоед:
Ҷавоб:
забони тез сахтгапӣ, суханҳои талх
забони бурро гуфтори равону зебо, фаҳмо
забони вайрон суханҳои ғайриадабӣ
забони хуш тарзи гуфтори нарм, мулоим180.
Ба ҷойи сенуқта аз сутуни дуюм зарфҳои миқдору дараҷаи мувофиқро гузоред:
Ҷавоб:
Баъди андак фурсат дар осмон як парандаи ...
хеле

калон пайдо шуд.
(С. Айнӣ)


Ман … аз тарҷумаи ҳоли Қориишкамба
хабардор шудам.Модар мувофиқи талаби Сафар … баромада
нишаст. (Ф. Ниёзӣ)Дарахтони арча ... соя афканда
буданд. (Ҷ. Икромӣ)
(С. Айнӣ)


кам-кам
болотар
ҳар ҷо-ҳар ҷо
Download txt | fb2
<< 1 ... 3 4 5
Home
Loading...
0 / 9

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2021 Таджикистан Точикистон скачать mp3 сайти точики Хуҷанд Душанбе

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта