Кор барои мактаббача $$$
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Ба боми кас санг маандоз, ки баргашта ба худат мезанад
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Канали мо дар YOUTUBE
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 15 >>

ТЕСТХО АЗ ФАННИ Биоэкология 2018 6

Tags:тест | тестҳои 2018 | тестҳои 2019 | тестҳо барои дохил шудан ба университет институт донишгоҳҳои далати | тест барои худро бисанҷ | тестхо барои дохил шудан ба донишгоҳ | тестҳо барои экзаминҳо | тестҳо барои муасисаҳои давлатӣ | ҳа не | мувофиқовари | тестҳо барои худ санҷи | тестҳо барои мактаббачагон | одди | бисёрҷавоба | экологияи кишоварзитест бо калид | тести экологияи кишоварзи бо ҷавобҳо | тест аз фанни биоэкология 2018 | тестхо | тести экологияи кишоварзи | тест аз экологияи кишоварзи 2018 | соли 2018 | 2018
Added:Admin (02.11.2018 / 12:48)
Rating:rating 467 article (0)
Reads:6339
Comments:0
Биоэкология
1. Тести оддӣ
Муносибати организмҳо байни худ ва бо муҳити зист кадом фан меомӯзад?
A) Биология
B) Ботаника
C) Экология
D) иқлимшиносӣ
2. Тести оддӣ
Вобастагии растаниро аз омилҳои муҳит дар чи мебинед?
A) реаксияи растанӣ
B) таасуроти растаниҳо ба тағйироти муҳит, гузариши равандҳои ҳаётӣ, рушд
C) адаптатсияи растанӣ
D) дар рушди номунтазами растанӣ
3. Тести оддӣ
Аввалин маълумотҳо оид ба муносибати растаниҳо бо шароити сабзиш аз кай мавҷуд аст?
A) аз давраи муосир
B) Гая Секунада
C) аз давраи Теофраст
D) асри миёна
4. Тести оддӣ
Мавқеи Теофраст да экологияи растаниҳо дар чист?
A) гуногуншаклии растанӣ аз муҳит
B) баррасии вобастании шакл, сабзиш, инкишофи растанӣ аз иқлим ва хок
C) таъсири иқлим ба растанӣ
D) таъсири хок ба растанӣ
5. Тести оддӣ
Саҳми Алберти бузург дар инкишофи растанӣ дар чист?
A) ба номунтазамӣ гузаштани растаниҳо
B) сабабҳои оромии зимистона, вобастагии расиш афзоиш аз ғизо аз хок, гармии офтоб
C) таъсири гармии офтоб ҳамчун омил
D) вобастагии инкишофи растанӣ аз манбаи ғизо
6. Тести оддӣ
Кадом олим ландшафтҳои растанигиро вобаста ба иқлим тасвир карда буд?
A) Алёхин
B) Дарвин
C) Вернадский
D) Алберт
7. Тести оддӣ
Экологияи растаниҳо чиро меомӯзад?
A) баҳамтаъсиркунии растаниҳо
B) муносибати растаниҳоро ба муҳити атрофаш
C) муносибати ҳайвонотро бо муҳиташ
D) баҳаммуносибат намудани организмҳоро
8. Тести оддӣ
Падари экологияи растаниҳо кадом олим аст?
A) Варминг Е
B) Дарвин
C) Гумболт
D) Вернадский
9. Тести оддӣ
Варминг дар таълимот худ чиро нишон дода буд?
A) дигаргунии муҳит аз ҷониби растанӣ
B) ташкили ҷамоа аз ҷониби ратаниҳо
C) тағйирдиҳии
D) Гузариши ҳаёти растаниҳо дар ҷамоа, таъсири зиёди растаниҳо ба муҳит
10. Тести оддӣ
Методҳои омӯзиши эклогияи растаниҳо кадомҳоанд?
A) тадқиқоти саҳроӣ
B) муқоисавӣ,эколого-географӣ,таҷриба
C) таҷриба,мушоҳида
D) мушоҳидаи фенологӣ
11. Тести оддӣ
Варминг Е дар китоби худ паҳншавии растаниҳоро вобаста ба чи нишон дода буд?
A) шароити беруна
B) шароити дохила
C) шароити сабзиш
D) шароити номувофиқ
12. Тести оддӣ
Сабабҳои оромии зимистона, вобастагии расиш афзоиш аз ғизо аз хок, гармии офтобро кадом олим тавсиф дрода буд?
A) Дарвин
B) Варминг Е
C) Алберти бузург
D) Теофраст
13. Тести оддӣ
Муҳит чист?
A) маҷмӯи ҳамаи олами органикӣ
B) маҷмӯи ҳамаи омилҳо, ки растаниро иҳота кардааст
C) маҷмӯи ҳамаи табиат
D) маҷмӯи ҳамаи табиати ғайризинда
14. Тести оддӣ
Омилҳои экологӣ гуфта чиро меноманд?
A) муҳити иҳотакунандаи табии
B) элементи муҳит,ки организмҳоро иҳота ва таъсир мерасонад
C) як қисми табиат
D) муҳити зисти растаниҳо
15. Тести оддӣ
Омилҳои экологиро вобаста ба хусусияти таъсир ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мекунанд?
A) доимотаъсиркунанда ва муваққатӣ
B) омехта таъсиркунанда ва росттаъсиркунанда
C) рост таъсиркунанда ва бавосита таъсиркунанада
D) бевосита ва доимӣ таъсиркунанда
16. Тести оддӣ
Омилҳои бавосита таъсиркунанда чи гуна аст?
A) таъсири мутақобила дошта
B) Воситаи дигар омил таъсир мекунад
C) рост таъсиркунанда
D) таъсири номунтазам дошта
17. Тести оддӣ
Омили бевосита таъсиркунанда чи гуна аст?
A) таъсири бавосита дорад
B) таъсири рост дорад
C) таъсир муваққатӣ аст
D) таъсир номунтазам аст
18. Тести оддӣ
Омилхои экологӣ ба кадом гурўҳҳо ҷудо карда мешавад?
A) об,ҳаво,равшанӣ,ҳарорат,нами
B) иқлимӣ,хокӣ,орографӣ, биотикӣ, антропогенӣ, геологӣ
C) омилҳои релефӣ ва ё топографӣ
D) физикавӣ, химиявӣ, механикӣ ва дигар
19. Тести оддӣ
Ба омилҳои иқлимӣ кадомҳо мансубанд?
A) об,ҳаво,равшанӣ,ҳарорат,нами
B) обу ҳаво
C) об ва боришот
D) боришот ва нури Офтоб
20. Тести оддӣ
Ба омили хокӣ-эдафикӣ кадомҳо мансубанд?
A) микроорганизмҳои хок
B) хусусиятҳои физикавӣ, химиявӣ, механикӣ ва дигари хок
C) қобилияти обгузаронӣ
D) қобилияти обнигоҳдорӣ
21. Тести оддӣ
Ба омили биотикӣ чи таалуқ дорад?
A) гурӯҳи микроорганизмҳо
B) растанӣ, ҳайвонот, микроорганизм
C) намудҳои растаниҳо
D) намудҳои ҳайвонот
22. Тести оддӣ
Ба омилҳои геологӣ ё таърихӣ кадомҳо мансубанд?
A) ҳаракатҳои кишри замин
B) заминҷумбӣ, вулкан
C) зилзила,бодхӯрдашавӣ, пасту баландшавии қишри замин
D) тағйирёбии ландшафтҳо
23. Тести оддӣ
Ба омилҳои орографӣ кадомҳо мансубанд?
A) омилҳои релефӣ
B) омилҳои релефӣ ва ё топографӣ
C) ландшафтҳои гуногун
D) пасту баландиҳои сатҳи замин
24. Тести оддӣ
Омилҳои экологиро ба кадом категорияҳо ҷудо карда мешавад?
A) геоэкологӣ ва экологӣ
B) биотӣ ва абиотӣ
C) биологӣи физикавӣ
D) физикавию химиявӣ
25. Тести оддӣ
Ҳамаи равандҳои биохимиявӣ ва физиологӣ дар растанӣ дар чи гуна ҳарорат мегузаранд?
A) ҳарорати хеле паст
B) сарҳади ҳарорати муайян
C) ҳарорати баланд
D) ҳарорати паст
26. Тести оддӣ
Гармӣ чист?
A) шакли кинетикии энергия
B) шакли потенсиалии энегия
C) шакли номӯътадили энергия
D) инсолятсия
27. Тести оддӣ
Чанд шакли гузаронидани гармӣ мавҷуд аст?
A) се се шакл
B) ду шакл
C) омехта
D) як шакл
28. Тести оддӣ
Гармӣ чи гуна доду гирифт мешавад?
A) аз хунук ба нисбатан гарм
B) муътадил ба хунук
C) аз қисми нисбатан гарм ба хунук
D) аз гарм ба омехташавӣ
29. Тести оддӣ
Кадом шаклҳои мубаддалшавии гармӣ мавҷуд аст?
A) конвексия ва инсолятсия
B) инсолятсия ва мубодилаи гармӣ
C) радиатсия ва мубодилаи гармӣ
D) Радиатсия, доду гирифти гармӣ, конвексия
30. Тести оддӣ
Радиатсия чист?
A) мавҷҳои ултрабунафш ва инфрасурх
B) мавҷҳои нурҳои дарозии гуногун доштаи офтоб, инсолясия
C) мавҷҳои гуногунандозаи офтоб
D) мавҷҳои кӯтоҳ ва дароз мавҷи офтоб
31. Тести оддӣ
Конвексия чист?
A) ҷои ҳавои гармро гирифтани ҳавои хунук ба вуҷудоии доду гирифти гармӣ
B) пастшавии зиччии поёнии атмосфера ҳангони гарм шудан ба боло баромалдани ҳавои гармшуда
C) ивазшавии ҳавои хунук бо ҳавои гарм ба таври горизонталӣ
D) пастшавии зиччии поёнии атмосфера ҳангони гарм шудан ба боло баромалдани ҳавои гармшуда, ҷои ҳавои гармро гирифтани ҳавои хунук ба вуҷудоии доду гирифти гармӣ
32. Тести оддӣ
Кисми зиёди гармӣ дар барг барои чӣ сарф мешавад?
A) барои фотосинтез
B) нафаскашӣ
C) транспиратсия
D) барои мубодилаи модда
33. Тести оддӣ
Аз таъсири кадом нурҳо ҳарорати барг баландтар мешавад?
A) нурҳои аксгардида
B) нурҳои пошхӯрда
C) нурҳои рост
D) нурҳои инфрасурх
34. Тести оддӣ
Ба сабзиши тухм ҳарорат чӣ гуна таъсир мерасонад?
A) ба суръати сабзиш таъсир мекунад
B) ҳолати оромиро бартараф мекунад ва суръати сабзишро муайян менамояд
C) ба оромӣ меоварад ва расишро суст мекунад
D) сабзиши тухмро бозмедорад
35. Тести оддӣ
Бо баланд шудани ҳарорат суръати сабзиши тухм чӣ гуна мегардад?
A) суст мешавад
B) боз дошта мешавад
C) бетағйир мемонад
D) тез мегардад
36. Тести оддӣ
Нафаскашӣ дар ҳарорати баланд чӣ гуна аст?
A) паст мешавад
B) баланд мешавад
C) номӯътадил мешавад
D) бетағйир мемонад
37. Тести оддӣ
Дар таҳти мафҳуми ба хунукитобоварии растаниҳо чиро фаҳмида мешавад?
A) муддати дароз ҳарорати паст вале мусбиро гузаронида метавонанд
B) ҳарорати мусбиро тоқат карда наметавонанд
C) ҳарорати манфиро токат карда наметавонад
Download txt | fb2
1 2 3 ... 15 >>
Home
0 / 9

OkTj.ru durahshon.tj тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2022 Таджикистан Точикистон скачать mp3 сайти точики Хуҷанд Душанбе

Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2022 Соглашения сайта