Кор барои мактаббача $$$
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Дар баччагӣ хондан накш дар санг
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Канали мо дар YOUTUBE
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 10 >>

Тест аз фанни Экологияи Кишоварзи 2018 2

Tags:тест аз фанни экологияи кишоварзи 2018 | тестхо | тести экологияи кишоварзи | тест аз экологияи кишоварзи 2018 | соли 2018 | 2018 | экологияи кишоварзитест бо калид | тести экологияи кишоварзи бо ҷавобҳо | одди | бисёрҷавоба | ҳа не | мувофиқовари | тестҳо барои худ санҷи | тестҳо барои мактаббачагон | тестҳо барои муасисаҳои давлатӣ | тест барои худро бисанҷ | тестхо барои дохил шудан ба донишгоҳ | тестҳо барои экзаминҳо | тестҳо барои дохил шудан ба университет институт донишгоҳҳои далати | тест | тестҳои 2018 | тестҳои 2019
Added:Admin (23.07.2018 / 11:06)
Rating:rating 455 article (0)
Reads:6686
Comments:0
Тест аз фанни Экологияи Кишоварзи 2018,тестхо,тести Экологияи Кишоварзи,тест аз Экологияи Кишоварзи 2018,соли 2018,2018,Экологияи Кишоварзитест бо калид,тести Экологияи Кишоварзи бо ҷавобҳо,одди,бисёрҷавоба,ҳа не,мувофиқовари,тестҳо барои худ санҷи,тестҳо барои мактаббачагон,тестҳо барои муасисаҳои давлатӣ,тест барои худро бисанҷ,тестхо барои дохил шудан ба донишгоҳ,тестҳо барои экзаминҳо,тестҳо барои дохил шудан ба университет институт донишгоҳҳои далати,тест,тестҳои 2018,тестҳои 2019


ТЕСТИ МУВОФИҚОВАРӢ
1. Тести мувофиковарӣ
Экологияи хок ва кишоварзи хамчун илм
Илм дар бораи пайдоиш, сохт,
таркиб, хусусиятхо ва конуниятхои географии пахншавии
хокхоро дар сатхи замин, инкишоф ва роли он дар табиат,
роххо ва хосилхезии хок, мелиоратсия, мухофизат ва окилона истифодабарии онро меомузад.

суфтакуни
гуногуни
3. Тести мувофиковарӣ
Ахамияти фан ин...
Ба мутахассисони сохаи кишоварзи дониши фундаментали (мустахкам) оид ба хок
ва хосилхезии он, ки ба у хангоми тартибдодани
киштгардонхои илман асоснок, системаи агротехники ва нуриандози,
истифодаи мелиоратсияи замин ва истифода бурда тавонистани харита, картограммахои гуногуни хок оиди ташкили дурусти хочаги заруранд.

чорводори
мургпарвари

4. Тести мувофиковарӣ
Ахамияти фан барои мутахассисон
Ба мутахассисони сохаи экология дониши фундаментали (мустахкам) оид ба хок
ба у хангоми тартибдодани киштгардонхои илман
асоснок, системаи агротехники ва нуриандози,
бехтар кардани замин мебошад.
суфтакуни
серобкуни
6. Тести мувофиковарӣ
Асосгузори хокшиноси В.В.Докучаев
"Хок њамчун љисми мустаќили табиию таърихї
мањсули якљояи љамодот, иќлим, наботот, олами њайвонот,
синни сарзамин (ваќт) ва релйефи мањал буда
љисми табиию таърихї пайдошуда кашф намудааст.
таркиби хаво
таркиби хок
8. Тести мувофиковарӣ
Нурихо ба кадом растанихо лозиманд?
Дарахтони мухофизатиро номбар кунед Сафедори сафед, ахри мукаррари,гледичия,софори япони
Сидератхоро номбар кунед Берсим, шабдар, алафи судони, рапс
Нурихои бактериявиро номбар кунед Нитрагин, нитробактерин
Микронурихоро номбар кунед Нурихои рухдор, нурихои бордор, молибдендор
Нурихои торфдор, нурихои порудор
Гандум, чав, чавдор
10. Тести мувофиковарӣ
Навъхои мавизхоро мувофика кунед

Шигани… Навъи мавизи дар офтоб бедору хушккарда шудааст
Сабза… Навъи мавизи бо ишкор коркард шуда дар офтобтоб хушк карда шудааст
Гермиан… Навъи мавизи бе донак бедору хушккарда шудааст
Авлон.. Навъи мавизи бе донак дар соя хушккарда шудааст
Навъи мавизи хусайни
Навъи мавизи тагоби

11. Тести мувофиковарӣ
Мувофикакунонии навъхои дорувори бар зидди касалиъои кишоварзи
Акарисидхо Бар зидди канахо
Фунгидсид Бар зидди касалихо
Гербидсид Бар зидди алаф
Бар зидди хашоратхои хоянда
Бар зидди бактерияхо
Бар зидди хушкшави
13. Тести мувофиковарӣ
Истифодаи захрхимикатхо дар кишоварзи
ТМТД-ро асосан бар зидди… истифода бурда мешавад
тухми
Захрдоруии Би-58нав асосан бар зидди…истифода
зараррасонхо
Захрдоруии Топсин-Мро асосан бар зидди… истифода бурда мешавад

касалихо
Захрдоруии СТОМП-ро асосан бар зидди… истифода бурда мешавад
алафхо
хосил
баргрезонидан
15. Тести мувофиковарӣ
Навъхои захрхимикатьо ва истифодаи максадноки онхо
Захрдоруии Витовакс-ро асосан ба… истифода бурда мешавад
тухми
Захрдоруии Каратэро асосан бар зидди… истифода бурда мешавад
зарарасон
Захрдоруии Топаз-ро асосан бар зидди…
касали
Захрдоруии Гезагард-ро асосан бар зидди… алаф
хосил
магз

16. Тести мувофиковарӣ
Фарсоиши физикї
раванди ба таври механикї пора -пора шудани
љинсњои кўњї ва маъданњои андоза ва шаклашон гуногун буда
бидуни таѓйир ёфтани таркиби кимиёвї ва минералогии
онњо мебошад. Ин порашавї зери таъсири бод, об ва дигар омилхо мепайвандад.
фарсоши химияви
фарсоиши биологи

17. Тести мувофиковарӣ
Фарсоиши кимиёвї
ин љараёни таѓйир ёфтан ва вайроншавии љинсњои
кўњию минералњо зери таъсири равандњои кимиёвї буда
дар натиљаи он минералњо ва пайватсагињои
ба вуљуд меоянд. Омили муњимтарини фарсоиши кимиёвї об, гази карбонат, оксиген ва њарорат мебошад
биологи
геологи

18. Тести мувофиковарӣ
Сохти профили хок ва тавоноц
Дар натиљаи раванди дуру дароз зери таъсири омилњои хокофар
аз љинсњои кўњї љинси нав пайдо мешавад, ки мо
онро хок меномем. Хок аз љинсњои кўњї на танњо аз
љињати таркибу хосият, балки бо маљмўи аломатњои зоњирии худ, ки дар илми хокшиносї онро морфология меноманд, фарќ мекунад
профил
обёрикуни

19. Тести мувофиковарӣ
Сохти профили хок ин.....
љамъи ќабатњои генетикиро меноманд, ки
њар як ќабати генетикї бо њарфњои калони
лотинии А, В, С ишора карда мешавад.
Тавонои бошад гафсии кабати хокро менаманд, ки бо см чен мешавад.
кабати торфи
кабати болои

20. Тести мувофиковарӣ
Ранги хок ин ....
Яке аз нишонањои асосии тарњест, ки барои
мушоњида дастрас аст. Ранги хок аз шароити табиии хокпайдошавї
таркиби кимиёвии хок (миќдори гумус, пайвастагињои
оњан, марганетс, алюминий, кремнезём-(SiO2), карбонати калсий ва гайра) вобаста аст.
сабз
хокистарранг

21. Тести мувофиковарӣ
Таркиби механикии хок:
аз рўи миќдори нисбии њиссачањои гуногунандозаи
дар хок мављуд буда муайян карда мешавад
Аз љињати таркиби механикї хокњои зерин фарќ карда мешавад: ќумхок,
гилхоки сабук, гилхоки миёна, , гилхоки вазнин, гилї сабук, гили миёна, гили вазнин ва ѓайра
шакли хок
зичии хок

22. Тести мувофиковарӣ
Сохтори (структураи) хок
љамъи воњидњои структуравї ё агрегатњоро меноманд, ки
дорои шакл, андоза, устувории механикї ва устувории
гуногун ба обро доранд. Структураи хок ду намуд мешавад:
Макроструктура микроструктура
навпайдошави
дарчшавихо

23. Тести мувофиковарӣ
Навпайдошавї гуфта ..
љамъ шудани моддањои шакл ва таркиби гуногуни
кимиёвї доштаро меноманд, ки дар
табаќањои хок нигоњ дошта мешаванд.
Навпайдошавињои кимиёвї ва биологї фарќ карда мешавад.
сохтор
таркиб
25. Тести мувофиковарӣ
Унсурони механики, тавсиф ва хусусиятхои онхо
Хусусиятњои унсурони механикї вобаста
мухит аз таѓир меёбанд. Њисачањои аз рўи бузургї
ва хусусиятњо бо њам наздикбударо ба фраксияњо
гуруњбандї менамоянд. Гуруњбандии њисачањоро аз рўи бузургї дар фраксияњо таснифоти унсурони механикї намонд.

хиссачахо
профили хок
27. Тести мувофиковарӣ
Хокхо ва фраксияи онхо:
Гили физики < 0.01
Калоидњо < 0.0001
Мањин 0,0005-0,0001
Лойќаи дурушт 0,001-0,0005
0,123
0,159

28. Тести мувофиковарӣ
хусусиятњои характерноки фраксияњо:
Санг (> 3 мм) порањои шикасташудаи љинсњои куњї.
Сангнокї ин хусусияти манфии хок мебошад.
Мављудияти санг дар хок истифодабарии машинањои
кишоварзиро ва олатњои онњоро мушкил гардонида аст.
шагал
сангреза

29. Тести мувофиковарӣ
Тавсифи шагал ё сангреза дар хок:
Шаѓал ё сангреза- (3-1 мм)- аз шикастапорањои
маъданњои ибтидої иборатанд. Миќдори
зиёди шаѓал ё сангреза дар хокњо ба коркарди хок
муќобилият нишон намедињад вале хусусиятњои нохубро медињад.
фраксияи рег
фраксияи
Download txt | fb2
1 2 3 ... 10 >>
Home
0 / 27

OkTj.ru durahshon.tj тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2022 Таджикистан Точикистон скачать mp3 сайти точики Хуҷанд Душанбе

Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2022 Соглашения сайта