Кор барои мактаббача $$$
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Андарзеро, ки ба дигарон медиҳӣ худат бештар амал кун!
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Канали мо дар YOUTUBE
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 5 >>

Тест аз фанни Асосҳои соҳибкорӣ 2018 19

Tags:тест аз фанни асосҳои соҳибкорӣ 2018 | тестхо | тести асосҳои соҳибкорӣ | тест азасосҳои соҳибкорӣ 2018 | соли 2018 | 2018 | асосҳои соҳибкорӣ тест бо калид | тести асосҳои соҳибкорӣ бо ҷавобҳо | одди | бисёрҷавоба | ҳа не | мувофиқовари | тестҳо барои худ санҷи | тестҳо барои мактаббачагон | тестҳо барои муасисаҳои давлатӣ | тест барои худро бисанҷ | тестхо барои дохил шудан ба донишгоҳ | тестҳо барои экзаминҳо | тестҳо барои дохил шудан ба университет институт донишгоҳҳои далати | тест | тестҳои 2018 | тестҳои 2019
Added:Admin (19.07.2018 / 12:13)
Rating:rating 445 article (0)
Reads:4314
Comments:0
Варианти № 1
1. Калимаи соҳибкорӣ аз кадом забон пайдо шудааст?
а) итолиёвӣ;
б) фаронсавӣ;
в) лотинӣ;
г) юнонї.
2. Шахси воќеъї гуфта киро дар назар доред?
а) он шањрвандони ќобилияти њуќуќї ва салоњияти корї дошта мебошанд.
б) он шахсоне, ки маюбанд;
в) он шањрвандоне, ки фаъолияти соњибкорї доранд;
г) ашхоси њуќуќиро созмон медињанд.
3. Намудҳои накша:
а) љори;
б) переспективи
в) стратеги;
г) њамаи пунктҳои дар боло номбаршуда.
4.Маркетинг чист?
а) аз калимаи англиси «market» - бозор пайдо шудааст;
б) аз калимаи итолияви «market» - сохибкори;
в) аз калимаи лотини гифта шуда маънояш бозор;
г) аз калимаи юнони гирифта маънояш нигохдори нарх.
5. Таърифи хозиразамони маркетингро кадом олим, ки яке аз аъзоёни ассосиатсияи маркетинги ИМА профессори унверситети Шимолу Гарб буд?
а) Хекшер;
б) Флип Котлер;
в) Адам Смит;
г) Самуелсон.
6. Яке аз салохиятҳои мачлиси умумии ЧДММ ин…
А) тагйир додани оиннома (шартнома) ва микдори он;
Б) тасдики хисоботи семоха;
В)созмон додани макомоти ичроия ва пеш аз мухлат катъ гардонидани ваколатҳои онҳо.
Г) хамаи чавобхо дар якчояги дурустанд.
7. Шартномаи таъсиси ЧДММ бояд кадом маълумотхоро дошта бошад?
А) маълумоти пурра дар бораи муассисони чамъият;
Б) ном, махали чойгиршави, мухлат ва намудхои фаъолияти чамъият;
В) хачми сармояи оинномавии чамъият;
Г) хамаи чавобхо дар якчояги дурустанд.
8. Макоми олии идораи ЧДММ……
А) мачлиси умумии иштирокчиёни он;
Б) иштирокчиён;
В) иштироки сахмдорон;
Г) шахси маблаггузор.
9. Ширкати бузурге, ки сохиби пакети контроли сахмияҳои якчанд ширкатҳо мебошад:
а) трест
б) картел
в) холдинг
г) консерн
10. Вобаста аз мохият ва фаъолият, соҳибкорӣ ба намудҳои зерин чудо мешавад:
а) истехсоли, тичорати, молияви, сугуртави, миёнарави
б) саноати, кишоварзи, савдо, наклиёт
в) индивидуали, коллективи
г) давлати, хусуси
11. Инвестор ин…
а) шахс
б) ташкилот
в) давлат
г) ҳамаи пунктҳои дар боло номбаршуда.
12. Чамъияти сахҳомии шакли пушида:
а) Чамъият аз чониби як ё якчанд шахс таъсис гардида чамъияте дониста мешавад, ки сармояи оинномавии он ба хиссаҳои баробар ба андозаи муайяни хуччатҳои таъсис таксим шудааст.
б) Чамъияти сахҳомие, ки иштирокчиёнаш сахмияҳои худро бе розигии сахмдорони дигар бегона карда метавонанд;
в) чамъияти сахҳомие, ки сахмияҳои он танҳо байни муассисонаш таксим мешаванд.
13. Чамъияти саххоми
а) чамъияте мебошад, ки сармояи асосии онхо аз хисоби сахмия ба вучуд меояд
б) чамъияте дониста мешавад, ки аз чониби як ва ё якчанд нафари чамъият таъсис ёфта бошанд, сармояи оинномавиаш ба хиссаҳо таксим ва бо хуччатҳои таъсиси хачмаш муайян карда шуда бошад
в) чамъияте мебошад, ки танхо як нафар ё ин, ки оилаи у метавонанд идораи ин чамъиятро ба ухдаи худ гиранд
14. Сарнавиштачот –
а) ин сарнома дар аввали бизнес – накша ҳамчун мактуби мукаддимави навишта шуда аз 1 сахифа иборат аст;
б) ин сарнома дар охири бизнес – накша ҳамчун мактуби мукаддимави навишта шуда аз 1 сахифа иборат аст;
в) ин сарнома дар аввали сармоягузори ҳамчун мактуби мукаддимави навишта шуда аз 1 сахифа иборат аст;
15. Чамъияти дорои масъулияташ махдуд дар он вакт эътироф мешавад, ки
а) аз чониби як ва ё якчанд нафари чамъият таъсис ёфта бошанд, сармояи оинномавиаш ва бо хуччатҳои таъсиси хачмаш номуайян таксим карда шуда бошад
б) аз чониби як ва ё якчанд нафари чамъият таъсис ёфта бошанд, сармояи оинномавиаш ба хиссаҳо таксим ва бо хуччатҳои таъсиси хачмаш муайян таксим карда шуда бошад
в) аз чониби як нафари коргарони давлат таъсис ёфта бошанд, сармояи оинномавиаш ба хиссаҳо таксим ва бо хуччатҳои таъсиси хачмаш муайян таксим карда шуда бошад
г) хамаи чавобхо дуруст
16. Агар ЧДММ –ро як шахс таъсис дихад, хуччатҳои таъсиси он … мебошад
а) сармоя
б) оиннома
в) сахмия
г) шартнома
17.Натиљаи фаъолияти соњибкорї бо кадом нишондињанда муайян карда мешавад?
а) даромади фирма;
б) фоидаи фирма;
в) харољоти фирма;
г) андозсупории фирма.
18.Бехтарии бизнес-накша дар он аст, ки вай…
а) хуччати хеле сањењ буда, барои гирифтани карз аз бонкҳо асос аст;
б) барои чалб кардани шарик дар бизнес аст;
в) барои исбот намудани самаранокии акидаи худ дар бораи корхонаи нав дар назари коркунони аъзоёни дастаи идора;
г) ҳамаи пунктҳои дар боло номбаршуда;
19. Масъала: Захираи миёнаи молиро дар давоми моҳ ҳисоб кунед. Агар дар аввали даҳрӯзаи якум захираи моли 243970 сомони, дар миёнаи даҳрӯзаи дуюм 137160 сомони ва дар охири даҳрӯзаи сеюм 691640 сомони мебошад.
20. Даромади миёнарузи соҳибкор дар 1-мох муайян карда шавад, агар дар мобайни 2 руз он 5300; 8руз-32400; 9руз-16500, 6руз-41950, 5руз-34250сомони ташкил карда бошад.

Варианти № 2
1. Агар ЧДММ –ро як шахс таъсис дихад, хуччатҳои таъсиси он … мебошад
а) сармоя
б) оиннома
в) сахмия
г) шартнома
2. Чамъияти сахҳомии шакли кушода ин чамъиятест, ки
а) иштирокчиёнаш сахмияҳои худро бе розигии сахмдорони дигар бегона карда метавонанд
б) сахмияҳои онҳо танҳо байни муассисонаш таксим мешаванд
в) хамаи чавобхо дуруст
3.Иштирокчиёни … ба ухдадориҳои он чавобгуй нестанд ва хавфи зарар диданро марбут ба фаъолияти чамъият (дар худуди маблаги гузоштаашон) доранд
а) Чамъияти саххоми
б) ЧДМИ
в) ЧДММ
г) ЧК
4. Сахмияхо дух ел мешаванд:
а) одди ва имтиёзнок
б) одди ва мушохидави
в) одди ва мураккаб
г) мушохидави ва мураккаб
5. ЧСК хар сол хисоботи солона, баланси муҳосибави ва хисоби фоидаву зарарро барои … нашр мекунад.
а) хукумат
б) маълумоти умуми
в) кумитаи омор
г) кумитаи андоз
6. Се шакли муносибати ракобати вучуд дорад:
а) креативи, созгори ва таъминоти (кафолатдиханда)
б) одди, санчидашуда ва мушохидави
в) чори, перспектив ива стратеги
7. Сахмияи одди –
а) хукуки овоз доданро надорад, лекин дар оянда агар корхона даромади хуб нагирад хам, дивидент мегирад.
б) хукуки овоз доданро дорад, лекин дар оянда агар корхона даромади хуб нагирад, фоида намегирад
в) хамаи чавобхо дуруст
8. Сахмияи имтиёзнок –
а) хукуки овоз доданро надорад, лекин дар оянда агар корхона даромади хуб нагирад хам, дивидент мегирад.
б) хукуки овоз доданро дорад, лекин дар оянда агар корхона даромади хуб нагирад, фоида намегирад
в) хамаи чавобхо дуруст
9. Соҳибкор ҳуқуқ дорад, ки мол ва хизмати худро дар тамоми худуди Чумҳурии Тоҷикистон …
а) ба ичора гирад
б) харад
в) фурушад
г) ба ичора дихад
10. Фаъолияти соҳибкории шахрвандонро аз тарафи ки ба танзим дароварда мешавад:
а) Кодекси граждании ЧТ ва қонунгузориҳо дар бораи андоз;
б) Кодекси чинояти;
в) Хукумат;
г) Шуъбаи корҳои дохили.
11. Макоми олии идораи ЧДММ:
а) Директор;
б) Раис;
в) Мачлиси умумии иштирокчиён.
г) Сармухосиб.
12. Соҳибкорӣ - ин фаъолиятест, ки…
а) доим фоидаовар мебошад;
б) шуглест, ки ба он каси сарватманд машғул шуда метавонад;
в)ташкили фаъолиятест,ки харгиз аз хатар ҳоли нест.
г) он шахсеро мехисобанд, ки ба ухдаи худ масъулияти идоракунии корхонаро бо максади гирифтани
Download txt | fb2
1 2 3 ... 5 >>
Home
0 / 9

OkTj.ru durahshon.tj тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2022 Таджикистан Точикистон скачать mp3 сайти точики Хуҷанд Душанбе

Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2022 Соглашения сайта