Кор барои мактаббача $$$
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Саг макони зисташро бо думаш рубучин мекунад
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Канали мо дар YOUTUBE
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 6 >>

Тест аз фанни Химияи экологӣ 2018 1

Tags:тест аз фанни химияи экологӣ 2018 | тестхо | тести химияи экологӣ | тест аз химияи экологӣ 2018 | соли 2018 | 2018 | химияи экологӣ тест бо калид | тести химияи экологӣ бо ҷавобҳо | одди | бисёрҷавоба | ҳа не | мувофиқовари
Added:Admin (19.07.2018 / 12:04)
Rating:rating 444 article (0)
Reads:5754
Comments:0
1. СаволҲо барои такрор ва мустаҲкамкунӣ
1. ҳодисаҲои кимиёвӣ чист?
а) ҳодисаҲое, ки дар онҲо хосиятҲои хоси модда таuйир меёбад,
ҲодисаҲои кимиёвӣ номида мешавад.
б) Он Ҳодисае, ки дар онҲо хосиятҲои модда таuйир намеёбад,
ҲодисаҲои кимиёвӣ номида мешавад.
в) ҳодисаҲое, ки дар онҲо сохти модда бетаuйир мемонад,
ҲодисаҲои кимиёвӣ номида мешавад.
2. Кадоме аз ин моддаҲо ба моддаи мураккаб тааллуr дорад?
а) Cl2, N2, O2 б) HCl, HВr в) NaOH, KCl
3. ВоҲиди массаи атомӣ ба чанд баробар аст?
а) 1/12 б) 1/24 в)1/28
4. Rонуни баrои масса чист?
а) Массаи умумии моддаҲои ба реаксия дохилшаванда ба массаи
умуми моддаҲои пас аз реаксия Ҳосилшаванда баробар аст,
rонуни баrои масса номида мешавад.
б) Массаи моддаҲои ба реаксия раванда таuйир наёбанд rонуни
баrои масса номида мешавад.
в) Агар молекулаҲои моддаҲои ба реаксия дохилшаванда ба
молекулаи моддаҲои пас аз реаксия Ҳосилшуда баробар бошанд,
rонуни баrои масса номида мешавад.
5. Rонуни доимии таркиб чист?
а) Таркиби кимиёвии моддаҲо доимӣ мебошад ва ба роҲҲои
Ҳосил намудани он вобастагӣ надорад, rонуни доимигии таркиб
номида мешавад.
б) ПайвастагиҲое, ки таркибашон як буда хосияташон гуногун
аст, rонуни доимигии таркиб номида мешавад.
в) МоддаҲое, ки дар шароити нормалӣ Ҳачмашон ба Ҳамдигар
баробар аст, , rонуни доимигии таркиб номида мешавад.
6. Эквиваленти магнийро дар MgSO4 муайян кунед?
а) 9г/мол б) 23г/мол в) 12г/мол
7. Зичӣ ва массаи молии оксиди сулфур (IV) нисбат бо Ҳаво муайян
карда шавад.
а) М=61, ДҲаво=2,2 б) М=44, ДҲаво=22 в) М=29, ДҲаво=2
8. Нисбати массаи нитроген ва оксиген дар оксиди зерин N2O5 ба
чанд баробар аст?
а) 1 б) 3 в) 5
9. Дар ваrти 20г калсий бо кислотаи сулфат ба реаксия рафтан
чанд литр газ (д. ш. м. ) хориx мешавад?
а) 5, 6л/мол б) 11, 2г/мол в) 22, 4л/мол


Синфҳои асосии пайвастаҳои ғайриорганикӣ– оксидҳо
Саволҳои санҷишӣ
1. Оксид чист? Чанд хел мешавад? Бо мисолҳо фаҳмонед.
2. Оксидҳо дар кадом соҳаҳо истифода мешавад? Бо мисолҳо фаҳмонед.
3. Оксидҳои асосӣ чист? Бо мисолҳо шарҳ диҳед.
4. Оксидҳои кислотагӣ чист? Бо мисолҳо шарҳ диҳед.
5. Оксидҳои амфотерӣ чист? Бо мисолҳо шарҳ диҳед.
6. Тарзҳои ҳосилкунии оксидҳоро бо мисолҳо шарҳ диҳед.
7. Хосиятҳои химиявии оксидҳоро бо мисолҳо шарҳ диҳед.
8. Ба оксидҳои додашуда номгузорӣ намоед: Na2O, ВaO, N2O3, N2O5, P2O5, Al 2O3, CrO3, Cr2O3, CrO 3.
9. Муодилаҳои реаксияи таъсири байни ҳамдигарии об ва оксидҳои зеринро тартиб диҳед: Na2O, ВaO, N2O3, N2O5, P2O5, Al2O3, CrO3, Cr2O3, CrO 3. Маҳсули реаксия ба кадом синфи пайвастаҳо мансуб аст?

Саволҳои тестӣ
1. Оксид чист?
а) моддаҳое мураккабе, ки аз ду элемент иборат буда, яке аз он оксиген аст
б) моддаи мураккабе, ки аз се элемент иборат буда, дутои он оксиген аст
в) моддаи содда, ки аз атомҳои оксиген иборат аст
г) моддаҳои мураккаб оксид ном дорад
2. Оксид чанд хел мешавад?
а) се хел б) даҳ хел в) хел надорад г) панҷ хел
3. Оксиди асосӣ чист?
а) оксидҳое, ки бо онҳо асосҳо рост меояд
б) оксидҳое, ки бо асосҳо ба реаксия дохил мешавад
в) моддаи мураккаби органикӣ г) маҳлули обии асосҳо
4. Оксиди кислотагӣ чист?
а) оксидҳое, ки бо онҳо кислотаҳо рост меояд
б) оксидҳое, ки бо кислотаҳо ба реаксия дохил мешавад
в) моддаҳои гетеросиклӣ г) оксидҳое, ки асос ҳосил мекунад
5. Оксиди амфотерӣ чист?
а) оксидҳое, ки ҳам бо асосҳо ва ҳам бо кислотаҳо ба реаксия дохил мешавад
б) оксидҳое, ки танҳо бо асосҳо ба реаксия дохил мешаванд
в) оксидҳое, ки танҳо бо кислотаҳо ба реаксия дохил мешавад
г) оксидҳое, ки дар об ҳал нашаванда
6. Кадоме аз ин гурӯҳи моддаҳои додашуда ба оксидҳои асосӣ дохил мешаванд?
а) K2O, CaO, Na2O б) Na2O, SO3, ZnO в) ӢaO, P2O5, H2O г) Na2O, ӢeO, NO
7. Кадоме аз ин гурӯҳи моддаҳои додашуда ба оксидҳои кислотагӣ дохил мешавад?
а) SO3, P2O5, N2O5 б) CaO, H2O, ВаО в) ӢaO, P2O5, H2O г) Na2O, ӢeO, NO
8. Кадоме аз ин гурӯҳи моддаҳои додашуда ба оксиди амфотерӣ дохил мешавад?
а) Al2O3, ZnO, ӢeO б) CaO, H2O, ВеО в) ӢaO, P2O5, H2O г) Na2O, ӢeO, NO
9. Атом, ион ё молекулае, ки ҳангоми реаксияҳои химиявӣ электрон қабул мекунад,ном дорад?
а) оксидкунанда б) барқароркунанда в) электролит г) ғайриэлектролит
10. Моддаҳои ғайриорганикиро ба чанд ва кадом синфҳои асосӣ ҷудо карда мешавад?
а) 4 синф; оксид, асос, кислота, намак б) 4 синф; кислота, спирт, металл, оксидв) 2 синф; ғайриорганикӣ ва органикӣ г) беохир; асос, оксид, кислота, намак, металл, ғайриметалл, асосӣ, иловагӣ ва ғайраҳо
11. Кадоме аз ин моддаҳо оксидкунанда аст?
а) KMnO4 б) H2S в) Na г) Н2О
12. Кадоме аз гурӯҳи оксидҳои додашуда ба оксидҳои асосӣ мансуб аст?
а) Li2O, MgO, FeO б) CaO, Al2O3, SiO2, в) CO2, Na2O, P2O5 г) Na2O, SO3, ZnO
13. Кадоме аз гурӯҳи оксидҳои додашуда ба оксидҳои кислотагӣ мансуб аст?
а) P2O5, SO3, CO2 б) CaO, K2О, SO3 в) SO2, N2O5, ӢaO г) Na2O, SO3, ZnO
14. Дар кадоме аз пайвастаҳои додашуда дараҷаи оксидшавии атоми Мn ба+4 бар
бар аст?
а) MnO2 б) K2MnO4 в) KMnO4 г) дар ягонтоаш
15. Оксидкунанда чист?
а) атом, ион ё молекулаҳое, ки дар реаксияҳои химияви электрон қабул мекунад
б) моддаҳое, ки нейтрон қабул мекунад
в) моддаҳое, ки протон гум мекунад г) оксидҳое, ки асос ҳосил мекунад


Ҳалли машқ ва масъалаҳои химиявӣ
доир ба мавзӯи оксидҳо ва асосҳо

1. Аз маҳлуле, киCa(OH)2дорад, гази карбонатро гузарониданд, ки дар натиҷа 50г таҳшини ҳосил шуд. Муайян кунед, ки чанд литр гази карбонат (ш.м.) ба реаксия дохил шуд?
Ҳал:
Хл 50г
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 сафед
22,4л ---------------- 100г
Хг –------------ 5 0г
22,4л– 100г Хг= 22,4л•50г/100 = 11,2л CO2 Ҷавоб: 11,2 литр CO2

2. Ҳангоми ба реаксия дохил шудани франсий бо оксиген (ш.м.) 11,2 л оксиген сарф шуд. Муайян кунед, ки дар натиҷаи ин реаксия чи қадар оксиди франсий ҳосил шуд?
Ҳал:
11,2л Хг
Fr + O2 = 2Fr2O
22,4л----------------924г
11,2л---------------– Хг
22,4л– 924г Хг= 924г•11,2/22,4 = 462г Ҷавоб: 462г Fr2O

3. Аз 2мол гидроксиди натрий чи қадар маҳлули 5%-а тайёр кардан мумкин аст?
Ҳал:
Mr(NaOH) = 23 + 17 = 40г/мол
m = νµ = 40•2 = 80г
80г– -----5%
Хг– ------100% Х= 1600г Ҷавоб: 1600г

4. Дар натиҷаи реаксияи гидроген бо оксиген 9г об ҳосил шудааст. Чанд литр оксиген (ш.м.) ба реаксия дохил шудааст?
Ҳал:
Хл Ул 9г
2H2 + O2 = 2HOH
44,8л----------22,4л36г
Х= 44,8•9/36 = 11,2
У= 22,4л•9/36 = 5,6л Ҷавоб: 11,2л Н2 ва 5,6л О2

5. Барои ҳосил кардани47,5г хлориди магний бояд чанд литр хлор(ш.м.) бо магний ба реаксия дохил шудааст.
Ҳал:
Хл 47,5г
Mg + Cl2 = MgCl2
22,4л 95г
Х= 22,4 • 47,5/95 = 11,2 л
Х= 11,2л Ҷавоб: 11,2л Cl2

6. 20г гидроксиди натрий бо атсетати натрий ба реаксия дохил шуд. Дар натиҷа чанд литр метан (ш.м.) ҳосил мешавад?
Ҳал:
20г Хл
CH3COONa + 2NaOH = CH4+ Na2CO3
80г -------------------------22,4л
Download txt | fb2
1 2 3 ... 6 >>
Home
0 / 9

OkTj.ru durahshon.tj тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2022 Таджикистан Точикистон скачать mp3 сайти точики Хуҷанд Душанбе

Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2022 Соглашения сайта