Пул кор кардан дар интернет Осон
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Хато кардӣ, аз ислоҳаш сар мапеч.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Канали мо дар YOUTUBE
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 18 >>

Тест аз фанни Назарияи иқтисоди 2018 9

Tags:тест аз фанни назарияи иқтисоди 2018 | тестхо | тести назария | тест аз фанни иктисоди 2018 | соли 2018 | 2018 | иқтисоди тест бо калид | тести назарияи иқтисод бо ҷавобҳо
Added:Admin (18.07.2018 / 12:48)
Rating:rating 433 article (0)
Reads:9086
Comments:0
Тест аз фанни Назарияи иқтисоди 2018 9
бо чаобхои дуруст бо калидаш калид

ТЕСТИ ОДДӢ
1. Тести оддӣ
«Экономикс» чиро эътироф мекунад.

сатҳу дараҷаи ташаккулу таҳавули илми иқтисод ҳамчун илми ягонаи "назарияи иқтисодӣ"хусусиятҳои миллӣ ва марҳилахои гузариш ба бозор
ҷавоби дуруст мавҷуд нест

2. Тести оддӣ
Объект ва субъекти иқтисодӣ бо воситаи чӣ алоқаманд аст.

ба воситаи қонунҳо
нишондиҳандаҳои иқтисодӣ

ба воситаи қувваи меҳнатӣ
ба воситаи фаъолияти сохибкорӣ
3. Тести оддӣ
Таълимоти иқтисодии даври қадим кай ба вуҷуд омад.

9 ҳазор сол пеш аз мелод то асри 2-уми мелоди мо 4,5 ҳазор сол п.а.м
ҷавоби дуруст мавҷуд нест

3,5 ҳазор сол пеш аз мелод то асри 4-уми мелодӣ

4. Тести оддӣ
Асосгузорони иқтисодиёти сиёсии классикӣ.

Монкретьен, Ж.Боден А.Смит; Д.Рикардо; В.Петти.

Т.Малтус,Ж.Б.Сэй, Ф.Кэне

А.Смит, Т.Малтус,Ж.Б.Сэй, Ф.Кэне

5. Тести оддӣ
Ягонагии "таърихи афкори иқтисод" ва "назарияи иқтисодӣ" дар чӣ зоҳир мегардад.

дар мафҳуми хоҷагидорӣ дар мафҳуми «ойкономия»

дар мафҳуми фаъолияти соҳибкорӣ
чавоби дуруст мавҷуд нест

6. Тести оддӣ
"Мегаиқтисод" чиро ифода мекунад

иқтисодиётро

иқтисодиёти чахонро
умумро

давлатиро


7. Тести оддӣ
"Истеҳсолоти моддӣ" чиро инъикос менамояд.

конеъ гардонидани талаботи ахолӣ
истеҳсоли " неъматҳои иқтисодӣ" ва ғайрииқтисодӣ

маҷмӯи муносибатҳои иқтисодӣ
ҷавоби дуруст новуҷуд аст


8. Тести оддӣ
Аломат ва шаклҳои сармоя кадомҳоанд

мазмуни зохири (чизи) бо максад ва макоми истифодаи моликият.
"сармоя" ва "пул" мебошад
молиявӣ, сохибкорӣ, пулӣ, сарватӣ
хамаи ҷавобҳо дуруст аст

9. Тести оддӣ
"Микроиқтисод" чиро ифода мекунад
иктисоди калонро иктисодиёти хурдро
иктисоди чахонро
хамаи чавобхо дуруст

10. Тести оддӣ
Омилхои табиӣ аз чӣ иборат аст.

сарватхои табии, куввахои истехсолкунандаи чомеа, бойгирии ананавии давлат
иқлим, релеф, захираҳои табиӣ, ҳосилнокии замин

ашё ва воситахои меҳнат, технологияи истеҳсолот, шакли ташкили истеҳсолот
хамаи ҷавобҳо дуруст аст

11. Тести оддӣ
Таълимоти мактабҳои иқтисодӣ ба чанд зина тақсим мешавад.

ба 8(ҳашт) зина ба 7(ҳафт) зина

ба 5(панҷ) зина
ба 10(даҳ) зина

12. Тести оддӣ
Ягонагӣ ва фаркияти раванди "меҳнат" ва "раванди истеҳсолот" дар чӣ зуҳур мегардад
дар ҷараёни муттасили хамгироӣ дар тавлид, тақсим, мубодила ва истеъмолӣ неъматхои моддию маънавӣ

сохторхои гуногуни истеҳсолот

хамаи ҷавобҳо дуруст аст


13. Тести оддӣ
Захираҳои иқтисодии молиявӣ аз чӣ иборат аст.

сармоя, ахбор, воситахои пулӣ
воситахои пулӣ, қ.қимматнок,саҳмияҳо, заёмҳо ва ғ

коғазхои қимматнок, воситахои истеҳсолӣ

аҳолии қобилияти корӣ дошта

14. Тести оддӣ
Муносибатхои истеҳсолӣ чист?

раванди истехсолот
Муносибатхое, ки байни одамон оиди тавлид, тақсим, мубодила ва истеъмолӣ неъматхои моддию маънавӣ ва хадамот ба вучуд меоянд.

Муносибатхои одамон
Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст

15. Тести оддӣ
Дар шароити бозор "субъекти иқтисодӣ" чӣ номида мешавад

амалиёти иқтисодӣ Субъектхои иқтисодӣ намояндахои иқтисодӣ мебошанд


вазифа ҳал карда мешавад

Субъектҳои иқтисодӣ

16. Тести оддӣ
илмӣ иқтисод чиро фаро мегирад

Микро, макро, мега
Микро,мезо,макро ва мегаиқтисод

Омор, кибернетикаи иқтисодӣ

Ҳамаи чавобҳо дурустанд


17. Тести оддӣ
Вазифаҳои субъекти иқтисодӣ

мизони тақозои инфиродӣ (индивидуалӣ)
чиро, чӣ тавр ва барои кӣ истеҳсол кард

номгуи маҳсулот
мақсади такрори истеҳсол

18. Тести оддӣ
Механизми иқтисодиро чӣ ташкил медиҳад.

муносибатҳои дараҷаи аввал дар миёни субъектҳои иқтисодӣ
хамаи ҷавобҳо дурустанд

ҳодисаҳои иқтисодӣ ва раванди иқтисоди механизми иқтисодӣ

фаъолияти иқтисодии коргарони муқаррарии хавзаҳои хочагиҳои миллӣ


19. Тести оддӣ
Таълимоти иқтисодии "меркантилизм" кай ба вуҷуд омад

қарни 15 асри 13
асри 15
Ҳамаи чавобҳо дурустанд
20. Тести оддӣ
Ягонагии "таърихи афкори иқтисод" ва "назарияи иқтисод" дар чӣ зоҳир мегардад

"ойкономия"
дар мафҳуми "хоҷагидорӣ"

чавоби дуруст мавҷуд нест

фаъолияти соҳибкорӣ

21. Тести оддӣ
Хислатҳои микро-мезо-макроиқтисодро нишон диҳед

хоҷагӣ

хурд, сохавӣ, чаҳонӣ

ибтидоӣ, давлатӣ

хоҷаги, ибтидоӣ
22. Тести оддӣ
Таҳти раванди меҳнат чиро мефаҳманд.

хамаи ҷавобҳо дуруст аст
ба вучуд овардани неъмат барои қонеъ гардонидани талаботи инсон

истифодаи захирахои табиат

равобити доимӣ

23. Тести оддӣ
Воситаи меҳнат чист

хамчун воситахои табии ва воситахои техники баромад мекунанд
чизхое мебошанд, ки инсон бо воситаи онхо ба предметхои мехнат таъсир расонда, барои худ молу хизматйҳо тавлид менамояд

таксим ва мубодилаи неъматхои тавлидшуда ва хадамот

чизхое, ки дар шакли тайёр аз табиат гирифта мешаванд

24. Тести оддӣ
Классикони назарияи иктисод "истехсолот"ро ба кадом намудхо тақсим кардаанд

чавоби дуруст вучуд надорад
истеҳсолоти моддӣ, ғайримоддӣ ва хадамот (хизматрасонӣ)

истеҳсоли воситахои истехсолот ва истеъмолӣ

истеҳсолоти мошини ва индустриализатсия


25. Тести оддӣ
Истеҳсолот ин... ?

истехсолоти чомеавӣ
тавлиди махсулот давраи аввали маҳсулот

неъматхову хизматхо

ҷавобҳо дуруст аст


26. Тести оддӣ
Захирахои иктисодии модди аз чи иборат аст.

ашё, когазхои кимматнок
сармоя, ахбор, воситахои пули ва ашё

сарватхои табии, замин, ашё

донишхои андухташуда, мехнат

27. Тести оддӣ
Захираҳои иқтисодии "иттилоотӣ" аз чӣ иборат аст.

нишондихандахои иқтисодӣ ва технология
нишондихандахои иктисодӣ, рақамҳо, мавод ва маълумотномаҳо

ахбор, сифр, мавод ва донишхои андухташуда

кувваи корӣ ва муносибатҳои меҳнатӣ

28. Тести оддӣ
Иҷроиши вазифаи «барои кӣ истехсол кард?» чӣ маъно дорад.

тахлили бозор барои баланд бардоштани хачми фоида
оё дар бозор ба ин маҳсулот талабот ҳаст ё не

дарёфт кардани минтака дар бозор барои конеъ гардонидани талаботи доими

васеъ кардани хайати мизочон


29. Тести оддӣ
Ичроиши вазифаи «чӣ бояд истеҳсол кард?» чӣ маъно дорад.

пурра конеъ гардонидани талаботи бозор
хароҷот кам ва фоидаи зиёд ба даст дарорад

ташкил кардани талабот ба махсулоти истехсолоти худ

дарёфт кардани талаботи мизочон ва конеъ гардонидан


30. Тести оддӣ
Экономикс» чиро эътироф мекунад

таҳавули илми иқтисод
ҳамчун илми ягонаи "назарияи иқтисодӣ"

ҷавоби дуруст мавҷуд нест

хусусиятҳои миллиро


31. Тести оддӣ
Таҳти раванди иқтисодӣ чиро мефаҳманд

таркиби
Download txt | fb2
1 2 3 ... 18 >>
Home
0 / 12

OkTj.ru durahshon.tj тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2022 Таджикистан Точикистон скачать mp3 сайти точики Хуҷанд Душанбе

Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2022 Соглашения сайта