Пул кор кардан дар интернет Осон
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Кӯр аз Худо чӣ мехоҳад? Ду чашми бино.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Канали мо дар YOUTUBE
Library | Намунаи тест ММТ
1 2 3 ... 15 >>

НАМУНАИ саволу масъалаҳои тест аз фанни биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

Tags:тест | идм 2022 | тест аз фанни биология | биология | тести ммт 2022 | кластери 5 | тестхои 2022
Added:Admin (22.02.2022 / 11:10)
Rating:rating 505 article (0)
Reads:2627
Comments:0
НАМУНАИ
саволу масъалаҳои тест аз фанни биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
САВОЛУ МАСЪАЛАҲО БО ИНТИХОБИ ЯК ҶАВОБИ ДУРУСТ
БИОЛОГИЯИ УМУМӢ ва ЭКОЛОГИЯ
1
Маънои калимаи юнонии Ъюз (биос) чист?
А) зинда В) ҳаёт С) зистан □) махлуқот
2
Кадом зинаи ташаккули материяи зиндаро реаксияҳои био-химиявии дар организмҳо баамалоянда таъмин мекунанд?
А) организмӣ С) молекулавӣ-генетикӣ
В) биогеосенозӣ □) популятсияю намудӣ
3
Равандҳои асосии фаъолияти ҳаётии организм аз кадом зинаи
ташаккули материяи зинда оғоз мешаванд?
А) ҳуҷайрагӣ
В) молекулавӣ-генетикӣ
С) организмӣ
□) популятсияю намудӣ
4
Зинаи баландтарини ташаккули материяи зиндаи рӯйи Заминро
муайян кунед.
А) молекулавӣ
В) организмӣ
С) популятсияю намудӣ
□) биосферӣ
5
Кадом хусусият ба бештари ҳуҷайраҳои зинда тааллуқ дорад
А) қобилият доштан ба ҳосилкунии гаметаҳо
В) қобилият доштан ба мубодилаи моддаҳо
С) доштани қобилияти гузаронидани импулси асаб
□) доштани қобилияти ба амал овардани фотосинтез
6
Кадом олим бо таҷриба исбот кард, ки «ҳамаи зинда аз зинда»
пайдо мешавад?
А) В. Прейер В) Ф. Реди С) В. Гарвей О) Арасту
7
Аввалин маротиба назарияи биохимиявии пайдоиши ҳаётро дар
рӯйи Замин кӣ пешниҳод кардааст?
А) Л. Пастер В) С. Миллер С) А. И. Опарин ^) С. Фокс
Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
Саҳифаи 2
8
10
11
12
13
14
Мувофиқи назарияи Опарин маҷмӯи моддаҳои сермолекулаи бо ҷилди обӣ иҳоташуда чӣ ном дорад?
А) ҳубобҳо В) пробионтҳо С) коатсерватҳо □) микросфераҳо
Аввалин организмҳои фотосинтезкунандаеро, ки ба атмосфера 02-ро хориҷ мекунанд, муайян кунед.
А) сианобактерияҳо С) коатсерватҳо
В) протобионтҳо □) гетеротрофҳо
Кадом организмҳо дар рӯйи Замин аз ҳама аввал пайдо шудаанд
А) гулсангҳо В) обсабзҳо С) амёбаҳо □) бактерияҳо
Кадом илм ҳуҷайраро меомӯзад
А) гистология В) генетика С) эмбриология □) ситология
Кадом модда ғайриорганикӣ мебошад?
А) сафеда В) об С) оҳар ^) равған
Кадом ионҳо барангезиши ҳуҷайраро таъмин менамоянд?
А) калсий, фосфор ва оҳан С) оҳан, магний ва руҳ
В) сулфур, натрий ва магний □) калсий, натрий ва калий
Кадом ионҳо фаъолияти дили инсонро танзим менамоянд?
А) калий ва оҳан
В) натрий ва йод
С) хлор ва фосфор ^) калий ва калсий
9
15
Дар кадом қатор ҳамаи моддаҳо органикӣ мебошанд?
А) чарбҳо, намакҳои минералӣ
В) глюкоза, об, гемоглобин
С) глюкоза, сафеда, КДН
□) кислотаи карбонат, липидҳо
16
Кадом макроэлементҳо ба таркиби ҳуҷайра дохиланд?
А) калсий, фосфор, оксиген, йод
В) фтор, карбон, гидроген, нитроген
С) гидроген, оксиген, карбон, нитроген
□) нитроген, оксиген, мис, сулфур
Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
Саҳифаи 3
17
Кадом элементҳоро дар якҷоягӣ бо макроэлементҳо биоэлемент
меноманд?
А) натрий ва калий
С) хлор ва калий
В) фосфор ва сулфур
□) фосфор ва натрий
18
Кадом элементҳои химиявӣ ба гурӯҳи микроэлементҳои ҳуҷайра
дохил мешаванд?
А) гидроген, мис ва фосфор В) оксиген, нитроген ва йод
С) карбон, фтор ва сулфур ^) селен, бром ва оҳан
19
Пайвастагиҳои калонмолекулаи органикиеро, ки мономерҳояшон
молекулаҳои содатари органикӣ мебошанд, муайян кунед.
А) пентозаҳо В) дисахаридҳо С) биополимерҳо ^) нуклеотидҳо
20
Кадом модда ба полимерҳо мансуб аст?
А) галактоза В) дезоксирибоза С) селлюлоза ^) глюкоза
21
Аминокислотаҳои таркиби сафедаҳои ҳуҷайра аз ҳамдигар бо
чӣ фарқ мекунанд
А) гурӯҳи карбоксилӣ
В) сохти радикал
С) гурӯҳи аминӣ ^) бандҳои пептидӣ
22
Дар расм кадом структураи сафеда нишон дода шудааст?
А) дуюмин В) якумин С) чорумин ^) сеюмин
23
Раванди структураи табиии худро гум кардани молекулаи сафеда чӣ ном дорад?
А) ренатуратсия
В) денатуратсия
С) полимеризатсия ^) ассимилятсия
24
Ҳангоми вайрон шудани кадом структураи сафеда таназзул ба амал меояд?
А) чорумин В) сеюмин С) дуюмин ^) якумин
25
Сафедаҳо-ферментҳо дар ҳуҷайраҳо кадом функсияро ба ҷо меоранд?
А) нақлиётӣ В) катализӣ С) энергетикӣ ^) ҳаракат
Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
Саҳифаи 4
26
27
28
29
30
31
32
33
Маҷмӯи молекулаҳои сафедаҳо ва липидҳо чӣ номида мешавад?
А) иммуноглобулинҳо С) нуклеопротеинҳо
В) гликопротеинҳо ^) липопротеинҳо
Кадом сафедаҳо вазифаи муҳофизатиро иҷро менамоянд?
А) гемоглобин ва глобулинҳо С) миозин ва албуминҳо
В) актин ва глобулинҳо □) фибриноген ва иммуноглобулинҳо
Ҳангоми кашишхӯрии мушакҳо дар ҳайвоноти серҳуҷайра кадом функсияи сафедаҳо амалӣ мешавад?
А) муҳофизатӣ В) ҳаракат С) нақлиётӣ □) энергетикӣ
Ҳангоме ки молекулаҳои сафедаҳо ҳимояи иммунии организмро аз моддаҳои бегона таъмин менамоянд, кадом функсияи сафе-даҳо иҷро мегардад?
А) муҳофизатӣ В) нақлиётӣ С) энергетикӣ ^) ҳаракат
Сп(Н2О)т формулаи умумии кадом гурӯҳи пайвастагиҳои органикӣ аст?
А) липидҳо В) ангиштобҳо С) сафедаҳо □) нуклеотидҳо
Кадом ангиштоб ба таркиби лаблабуи қанд дохил аст?
А) рибоза В) галактоза С) фруктоза ^) сахароза
Ангиштоби захиравии ҳуҷайраи ҳайвонот чӣ ном дорад?
А) гликоген В) хитин С) глюкоза ^) галактоза
Кадом ангиштоб дар растаниҳо вазифаи бинокориро ба ҷо
меорад
А) селлюлоза В) оҳар
С) сахароза О) гликоген
34
Кадом модда дар занбӯруғҳо моддаи ғизоии захиравӣ мебошад?
А) галактоза В) глюкоза С) глюкагон ^) гликоген
35
Кадом ҳуҷайраҳо ангиштоби бештар доранд?
А) бактерияҳо В) растаниҳо С) ҳайвонот ^) прокариотҳо
Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022) Саҳифаи 5
36
Кадом ангиштоб скелети берунаи буғумпойҳоро ҳосил мекунад
А) селлюлоза В) хитин
С) оҳар □) гликоген
37
Моддаҳои гидрофобии чарбмонанди ҳуҷайраҳоро чӣ меноманд?
А) намакҳо В) моносахаридҳо С) сафедаҳо □) липоидҳо
38
Гурӯҳи пайвастагиҳои органикиеро, ки аз эфири спиртҳо ва
кислотаҳои равғанӣ иборатанд, муайян кунед.
А) ангиштобҳо В) стероидҳо
С) пептидҳо □) липидҳо
39
Кадом моддаҳо асоси мембранаҳои биологӣ мебошанд?
А) фосфолипидҳо
В) полисахаридҳо
С) дисахаридҳо ^) моносахаридҳо
40
Кадом хелҳои кислотаҳои нуклеинат вуҷуд доранд
А) КДН ва АТФ В) КДН ва КРН С) КРН ва АДФ П) АТФ ва АДФ
41
Ба таркиби нуклеотидҳои КДН дар баробари моддаҳои химиявии
дезоксирибоза ва боқимондаи кислотаи фосфат боз чӣ дохил мешавад?
А) кислотаҳои равғанӣ В) эфирҳои мураккаб
С) асосҳои нитрогенӣ
^) кислотаҳои нитрогендор
42
Ба таркиби нуклеотидҳои КДН кадом моддаҳои химиявӣ дохил
мешаванд?
А) асоси нитрогенӣ, дезоксирибоза, боқимондаи кислотаи сулфат В) асоси нитрогенӣ, дезоксирибоза, боқимондаи кислотаи фосфат С) асоси нитрогенӣ, рибоза, боқимондаи кислотаи фосфат ^) асоси нитрогенӣ, глюкоза, боқимондаи кислотаи фосфат
43
Ҷуфти комплементарии нуклеотидҳои занҷири дучандаи КДН
бо кадом бандҳо нигоҳ дошта мешаванд?
А) гидрогенӣ В) пептидӣ С) ковалентӣ □) дисулфидӣ
44
Агар порчаи занҷири молекулаи КДН дорои нуклеотидҳои
АГТАТГГАТ бошад, пас сохти занҷири дуюми он чӣ гуна аст?
А) ТСТАТСААТ В) ТСАТАССТА С) АГТАТГГАТ П) АСТАТТААТ
Биология (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
Саҳифаи 6
45
Порчаи молекулаи КДН, ки муайянкунандаи инкишофи аломат-ҳои мушаххас аст, чӣ ном дорад?
А) хроматин В) хроматид С) ген
46
□) хромосома
Ба таркиби нуклеотидҳои
Download txt | fb2
1 2 3 ... 15 >>
Home
0 / 22

OkTj.ru durahshon.tj тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2022 Таджикистан Точикистон скачать mp3 сайти точики Хуҷанд Душанбе

Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2022 Соглашения сайта