Пул кор кардан дар интернет Осон
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Муйлабашро табар намебурад
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Канали мо дар YOUTUBE
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 47 >>

НАМУНАИ саволу масъалаҳои тест аз фанни забони тоҷикй барои ИМД-2022

Tags:идм 2022 | забони точики | тести забони точики
Added:Admin (21.02.2022 / 16:45)
Rating:rating 504 article (0)
Reads:4923
Comments:0
НАМУНАИ
саволу масъалаҳои тест аз фанни забони тоҷикй (барои ИМД-2022)
Қисми А (имтиҳон дар заминаи таҳсилоти умумй - синфи 11-ум) ва қисми Б (имтиҳон дар заминаи таҳсилоти умумии асосй - синфи 9-ум)
САВОДУ МАСЪАЛАҲО БО ИНТИХОБИ ЯК ҶАВОБИ ДУРУСТ

ФОНЕТИКА, ҲОДИСАҲОИ ФОНЕТИКӢ ва ИМДО
Дар кадом калимаҳо садоноки А) оби, хокИ В) зардИ, кабудИ и овози таркиби калима аст? С) розИ, сонИ Э) хондаИ, рафтИ
2 Дар қатори кадоме аз ин калимаҳо садоноки и овози таркиби
калима аст? А) будИ, дидИ В) бибИ, ҷорИ С) бадИ, нағзИ Э) хабарИ, хайрИ
3 Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки и овози таркиби калима аст?
A) биёбонИ, саҳроИ B) хӯрдИ, шумурдИ С) нимишабИ, чоштгоҳИ Э) қозИ, муфтИ
4 Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки и овози таркиби калима аст?
A) биҳИ, киштИ С) B) бинИ, гуфтИ Э) амалИ, деҳқонИ ангурпарварИ, боғдорИ
5 Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки и овози таркиби калима аст?
A) бофтИ, дӯхтИ B) валИ, оштИ С) дастИ, ресмонИ Э) осудаИ, хушбахтИ
6 Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки и овози таркиби калима аст?
А) ҷонИ, даштИ В) дӯстИ, пастИ С) саробонИ, сафедИ Э) аҳолИ, қорИ
7 Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки и овози таркиби калима аст?
A) чоштгоҳонИ, яктоИ B) ёдгорИ, ногаҳонИ С) сонИ, фаврИ Э) қаймоқИ, ширИ
8 Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки и овози таркиби калима аст?
A) гулгардонИ, суманакпазИ B) набИ, ширмоҳИ С) намИ, обИ Э) тирамоҳИ, чӯянИ
9 Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки и овози таркиби калима аст?
A) водИ, ровИ B) бародарИ, баробарИ С) омӯзгорИ, ҳунармандИ Э) боғИ, бодИ
Забони тоҷики (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
Саҳифаи 2
10
Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки ӣ овози таркиби калима аст?
А) гуруҳи, танҳои В) даҳи, чори С) қати, қумри Э) саволи, хитоби
11
Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки и овози таркиби калима аст?
A) барои, шунави С) кофи, курси
B) деҳоти, шаҳри Э) навозандаи, нависандаи
12
Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки и овози таркиби калима аст?
А) ёри, ҳамкори В) руси, този С) аспаки, яктои Э) ки, чи
13
Дар мақоли зерин дар калимаи хомуши садоноки и чи вазифа дорад?
Агар гуфтан сим аст, хомӯшӣ зар аст.
A) пасванди сифатсоз С) бандаки феъли
B) бандаки хабари Э) пасванди исмсоз
14
Дар мақоли зерин дар калимаи хомуши садоноки и чи вазифа дорад?
Хомӯшӣ забони донишмандон аст.
A) бандаки феъли С) пасванди исмсоз
B) бандаки хабари Э) пасванди сифатсоз
15
Дар мақоли зерин дар калимаҳои некӣ ва бадкирдорӣ садоноки ӣ чи вазифа дорад?
Бад мекунию нек тамаъ медорӣ,
Некӣ набувад сазои бадкирдорӣ.
A) пасванди исмсоз С) пасванди сифатсоз
B) бандаки феъли Э) бандаки хабари
16
Дар кадом калимаҳо садоноки ӣ пасванди сифатсоз аст?
A) тоҷики, форси С) айёри, амони
B) соқи, боқи Э) омади, напурсиди
Дар кадом калимаҳо садоноки ӣ пасванди сифатсоз аст?
A) гулоби, нилоби С) бомдоди, пешини
B) кабуди, сафеди Э) сарди, хунуки
17
Забони тоҷики (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
Саҳифаи 3
18
Дар кадом калимаҳо садоноки ӣ пасванди зарфсоз аст?
A) бегоҳӣ, саҳарӣ С) ғарбӣ, даштӣ
B) озодӣ, хурсандӣ Э) омадӣ, рафтӣ
19
Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки ӣ бандаки феълист?
A) хӯрдӣ, шумурдӣ С) биёбонӣ, саҳроӣ
B) кӯдакӣ, тифлй Э) нимишабӣ, чоштгоҳӣ
20
Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки ӣ бандаки феълист?
A) омаданй, рафтанй С) гирй, равй
B) дастй, ресмонй Э) огоҳй, раҳй
21
Дар байти зерин дар калимаи корӣ садоноки ӣ чй вазифа дорад? Агар бад кунӣ, чашми некӣ мадор,
Ки гар хор корӣ, суман надравӣ ! (Саъдии Шерозй)
A) бандаки хабарй С) бандаки феълй
B) пасванди сифатсоз Э) пасванди исмсоз
22
Дар мақоли зерин дар калимаҳои хоҳӣ ва нашавӣ садоноки ӣ чй вазифа дорад?
Хоҳӣ нашавӣ расво, ҳамранги ҷамоат бош!
A) бандаки феълй С) пасванди сифатсоз
B) пасванди исмсоз Э) бандаки хабарй
23
Дар байти зерин дар калимаи нестӣ садоноки ӣ чй вазифа дорад? Гар онӣ, ки душман-т гӯяд, маранҷ В-агар нестӣ, гӯ, бирав, боз санҷ! (Саъдии Шерозй)
A) пасванди исмсоз С) бандаки хабарй
B) бандаки феълй Э) пасванди сифатсоз
24
Дар мақоли зерин дар калимаҳои бинӣ ва биншинӣ садоноки ӣ чй вазифа дорад?
Агар бинӣ, ки нобиною чоҳ аст В-агар хомӯш биншинӣ, гуноҳ аст!
A) бандаки хабарй С) пасванди сифатсоз
B) бандаки феълй Э) пасванди исмсоз
Забони тоҷики (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
Саҳифаи 4
25
Дар байти зерин дар калимаи бишмарӣ садоноки ӣ чй вазифа дорад? Шеъри ӯро баршумурдам сездаҳ раҳ сад ҳазор,
Ҳам фузун ояд, агар чунон-к бояд бишмарӣ.
A) бандаки хабарӣ С) бандаки феълй
B) пасванди исмсоз И) пасванди сифатсоз
26
Дар мақоли зерин дар калимаи нахӯрй садоноки ӣ чй вазифа дорад? Абр агар оби зиндагӣ борад,
Ҳаргиз аз шохи бед бар нахӯрӣ!
A) пасванди исмсоз С) бандаки хабарй
B) пасванди сифатсоз Э) бандаки феълй
27
Дар байти зерин дар калимаҳои амирӣ, мардӣ садоноки ӣ чй вазифа дорад?
Гар бар сари нафси худ амирӣ, мардӣ,
Бар кӯру кар ар нукта нагирӣ, мардӣ. (Абуабдуллоҳи Рӯдакй)
A) бандаки хабарй С) бандаки феълй
B) пасванди исмсоз И) пасванди сифатсоз
28
Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки ӣ бандаки хабарист?
A) бурдй, овардй С) бегоҳй, саҳарй
B) обй, бодй Э) хонандай, сарояндай
29
Дар кадом калимаҳо ба ҷойи ҳарфи ӣ ҳарфи и навиштан дуруст аст?
A) зангй, фарҳангй С) дарй, парй
B) ҳарчй, чунончй И) раҳой, танҳой
30
Имлои кадом калимаҳо дуруст нест?
A) кабудй, расмй С) биҳй, ҳавлй
B) Наби, табии И) Сочи, Тбилиси
31
Дар байти зерин имлои кадом калима дуруст нест?
Шод зи бо сияҳчашмон, шод,
Ки ҷаҳон нест ҷуз фасонаву бод! (Абуабдуллоҳи Рӯдакй)
А) зи В) ҷуз С) фасона И) сияҳчашмон
32
Дар кадом калимаҳо ба ҷойи ӯ ҳарфи у нависем, маъно дигар мешавад?
А) бӯр, кӯш В) занбӯр, танӯр С) зӯр, кӯр И) бӯй, сӯй
Забони тоҷики (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
Саҳифаи 5
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Кадом калимаҳо бо ҳарфи ӯ навишта мешаванд?
А) бозу, гесу В) нуҳ, дузд С) буҳрон, буҳтон Э) булур, бузина
Кадом калимаҳо бо ҳарфи ӯ навишта мешаванд?
A) бухор, муғҷа С) муътабар, шуъла
B) гулу, ҳинду Э) афсус, андуз,
Кадом калимаҳо бо ҳарфи ӯ навишта мешаванд?
А) олу, оҳу В) дулона, чуҷа С) дору, ору Э) анбур, бурро
Кадом калимаҳо бо ҳарфи ӯ навишта мешаванд?
A) муҳлат, туҳмат С) курси, курта
B) ^унук/ ту^ук дуруғ/ фУРУғ
Калимаҳои кадом қатор бо ҳарфи ӯ навишта мешаванд?
A) муъҷиза, шуъба С) муҳра, суҳбат
B) духтур, костум Э) вохури, гуё
Садоноки ӯ дар калимаҳои кадом қатор дуруст навишта шудааст?
А) дӯр, нӯр В) зӯд, сӯд С) рӯз, гӯш Э) дурӯд, сурӯд
Садоноки ӯ дар калимаҳои кадом қатор дуруст навишта шудааст?
А) дорӯ, орзӯ В) абрӯ, бозӯ С) лӯбиё, лӯлакабоб Э) зӯҳра, кӯҳна
Садоноки ӯ дар калимаҳои кадом қатор дуруст навишта шудааст?
А) олӯ, оҳӯ В) лӯли, лӯхтак С) мӯҳра, мӯҳтарам Э) гесӯ, гулӯ
Дар кадом калимаҳо ба ҷойи ӯ ҳарфи у навишта шудааст?
A) куҳ, обру (й) С) муҳра, муҳсин
B) муъмин, муътабар Э) буҳрон, буҳтон
Навишти кадоме аз ин калимаҳо аз рӯйи қоидаи имло нест?
A) сӯз, сӯзан С) туҳмат, шуҳрат
B) мӯҳтарам, сӯҳбат Э) рӯфтан, хӯр
Навишти кадоме аз ин калимаҳо аз рӯйи қоидаи имло нест?
A) донишҷӯ, дурӯғгӯ С) тулӯъ, шурӯъ
Download txt | fb2
1 2 3 ... 47 >>
Home
0 / 22

OkTj.ru durahshon.tj тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2022 Таджикистан Точикистон скачать mp3 сайти точики Хуҷанд Душанбе

Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2022 Соглашения сайта