Пул кор кардан дар интернет Осон
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Пирию хартозӣ
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Гуногун,Хархела /Разное | КОДЕКСИ АНДОЗИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 2020
<< 1 2 3 4 5 ... 87 >>
ВА ХОТИМАВӢ.. 106
Моддаи 189. Пешниҳоди эъломияҳо ва пардохти андоз аз арзиши иловашуда. 106
Моддаи 190. Давраи андоз. 107
Моддаи 191. Амалиёт бо буҷет дар ҳолати зиёд будани маблағи андози баҳисобгирифташаванда нисбат ба маблағи андозе, ки барои давраи ҳисоботӣ ҳисоб карда шудааст. 107
Моддаи 192. Аз андоз аз арзиши иловашуда озод кардани таҳвили молҳои (корҳо, хизматрасониҳои) аз ҳисоби маблағҳои созишномаҳои қарзӣ(грантӣ) оид ба маблағгузории (татбиқи) лоиҳаҳои сармоягузории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон харидашаванда. 108
Моддаи 193. Баргардонидани андоз аз арзиши иловашуда ба намояндагиҳои дипломатӣ, консулӣ ва намояндагиҳои ба онҳо баробаркардашуда, инчунин аъзои ҳайати кормандони онҳо, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аккредитатсия шудаанд. 108
ФАСЛИ X. АКСИЗҲО.. 109
БОБИ 32. АКСИЗҲО.. 109
Моддаи 194. Мафҳуми аксизҳо. 109
Моддаи 195. Андозсупорандагон. 109
Моддаи 196. Объекти андозбандӣ. 109
Моддаи 197. Номгўи молҳои зераксизӣ ва намудҳои фаъолияти зераксизӣ 110
Моддаи 198. Манбаи андоз. 110
Моддаи 199. Вақти анҷом додани амалиёти андозбандишаванда. 111
Моддаи 200. Меъёрҳои андоз. 111
Моддаи 201. Озодкунӣ. 111
Моддаи 202. Тасдиқи содироти молҳои зераксизӣ. 112
Моддаи 203. Ба ҳисоб гирифтани аксиз. 113
Моддаи 204. Давраи андоз. 113
Моддаи 205. Пардохти аксизҳо. 113
Моддаи 206. Назорати андози маҳсулоти зераксизии спиртдор, бе спирт ва тамоку. 114
Моддаи 207. Маҳалли супоридани аксиз. 114
Моддаи 208. Пешниҳоди эъломия. 114
Моддаи 209. Баргардонидани аксиз ҳангоми содироти такрории (реэкспорт) молҳо. 114
Моддаи 210. Тамғаҳои аксиз. 115
Моддаи 211. Ҳисобнома-фактураҳо. 115
ФАСЛИ XI. АНДОЗИ ИҶТИМОӢ.. 115
БОБИ 33. АНДОЗИ ИҶТИМОӢ.. 115
Моддаи 212. Андозсупорандагон. 115
Моддаи 213. Объекти андозбандӣ. 116
Моддаи 214. Манбаи андоз. 116
Моддаи 215. Озодкунӣ. 117
Моддаи 216. Меъёрҳои андоз. 117
Моддаи 217. Давраи андоз. 117
Моддаи 218. Тартиби ҳисобкунӣ ва пардохтани андоз. 118
ФАСЛИ XII. АНДОЗҲО БАРОИ ЗАХИРАҲОИ ТАБИӢ.. 118
БОБИ 34. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ.. 118
Моддаи 219. Муносибатҳое, ки ҳамин фасл танзим менамояд. 118
БОБИ 35. АНДОЗҲО АЗ ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ САРВАТҲОИ ЗЕРИЗАМИНӢ.. 119
Моддаи 220. Муқаррароти асосӣ. 119
Моддаи 221. Муқаррар намудани низоми андоз дар қарордодҳои оид ба истифодаи сарватҳои зеризамин. 120
Моддаи 222. Муқаррароти умумӣ. 120
Моддаи 223. Андозсупорандагон. 120
Моддаи 224. Андозаи бонуси обунавӣ. 121
Моддаи 225.Мўҳлати пардохти бонуси обунавӣ. 121
Моддаи 226. Эъломияи андоз. 121
Моддаи 227. Муқаррароти умумӣ. 121
Моддаи 228. Андозсупорандагон. 122
Моддаи 229. Андозаи бонуси кашфи тиҷоратӣ. 122
Моддаи 230. Мўҳлати пардохти бонуси кашфи тиҷоратӣ. 122
Моддаи 231. Эъломияи андоз. 122
Моддаи 232. Муқаррароти умумӣ. 122
Моддаи 233. Андозсупорандагон. 122
Моддаи 234. Объекти андозбандӣ. 123
Моддаи 235. Манбаи андоз. 123
Моддаи 236. Меъёрҳои роялти барои истихроҷ. 124
Моддаи 237. Тартиби муқаррар намудан ва пардохти роялти барои истихроҷ дар шакли молӣ (натуралӣ) 125
Моддаи 238. Тартиби пардохти роялти барои истихроҷ. 126
БОБИ 36. РОЯЛТИ БАРОИ ОБ. 126
Моддаи 239. Андозсупорандагон. 126
Моддаи 240. Объекти андозбандӣ. 126
Моддаи 241. Манбаи андоз. 126
Моддаи 242. Озодкунӣ. 126
Моддаи 243. Давраи андоз. 127
Моддаи 244. Меъёри андоз. 127
Моддаи 245. Тартиби ҳисоб кардани роялти барои об. 127
Моддаи 246. Мўҳлати пардохти роялти барои об. 127
Моддаи 247. Эъломияи андоз. 127
ФАСЛИ XIII. АНДОЗ АЗ ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ РОҲҲОИ АВТОМОБИЛГАРД.. 127
БОБИ 37. АНДОЗ АЗ ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ РОҲҲОИ АВТОМОБИЛГАРД.. 127
Моддаи 248. Андозсупорандагон. 127
Моддаи 249. Объекти андозбандӣ. 127
Моддаи 250. Имтиёзҳои андоз. 128
Моддаи 251. Манбаи андоз. 128
Моддаи 252. Меъёри андоз. 128
Моддаи 253. Давраи андоз. 128
Моддаи 254. Тартиб ва мўҳлати пардохти андоз. 128
ФАСЛИ XIV. АНДОЗ АЗ ФУРӮШ (АЛЮМИНИЙИ АВВАЛИЯ) 129
БОБИ 38. АНДОЗ АЗ ФУРӮШ (АЛЮМИНИЙИ АВВАЛИЯ) 129
Моддаи 255. Муқаррароти умумӣ. 129
Моддаи 256. Андозсупорандагон. 129
Моддаи 257. Объекти андозбандӣ. 129
Моддаи 258. Манбаи андоз. 129
Моддаи 259. Меъёри андоз. 130
Моддаи 260. Тартиби ҳисобкунӣ ва мўҳлати пардохти андоз. 130
Моддаи 261. Ба ҳисоб гирифтани маблағи андоз аз фурўш ба ҳисоби андоз аз арзиши иловашуда ҳангоми таҳвили маҳсули коркарди онҳо ба бозори дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 131
ФАСЛИ XV. АНДОЗҲОИ МАҲАЛЛӢ.. 131
БОБИ 39. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ.. 131
Моддаи 262. Муқаррароти умумӣ. 131
БОБИ 40. АНДОЗ АЗ ВОСИТАҲОИ НАҚЛИЁТ. 131
Моддаи 263. Андозсупорандагон. 131
Моддаи 264. Объекти андозбандӣ. 131
Моддаи 265. Манбаи андоз. 132
Моддаи 266. Меъёрҳои андоз. 132
Моддаи 267. Озодкунӣ. 133
Моддаи 268. Тартиби супоридани андоз. 133
БОБИ 41. АНДОЗҲО АЗ МОЛУ МУЛКИ ҒАЙРИМАНҚУЛ.. 133
Моддаи 269. Муқаррароти асосӣ. 134
Моддаи 270. Андозсупорандагон. 134
Моддаи 271. Объекти андозбандӣ. 134
Моддаи 272. Манбаи андоз. 134
Моддаи 273. Меъёрҳои андози замин. 135
Моддаи 274. Имтиёзҳо оид ба андози замин. 135
Моддаи 275. Андозсупорандагон. 136
Моддаи 276. Объекти андозбандӣ. 136
Моддаи 277. Манбаи андоз. 136
Моддаи 278. Имтиёзҳо. 137
Моддаи 279. Меъёри андоз. 137
Моддаи 280. Тартиби умумии ҳисоб ва пардохти андозҳо аз молу мулки ғайриманқул. 138
Моддаи 281. Тартиби пешниҳоди ҳисоби андоз. 138
Моддаи 282. Мўҳлати пардохтҳо. 139
ФАСЛИ XVI. НИЗОМҲОИ МАХСУСИ АНДОЗБАНДӢ.. 140
БОБИ 42. НИЗОМИ АНДОЗБАНДИИ ШАХСОНИ ВОҚЕИЕ, КИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРИРО ТИБҚИ ПАТЕНТ Ё ШАҲОДАТНОМА АМАЛӢ МЕНАМОЯНД.. 140
Моддаи 283. Муқаррароти умумӣ. 140
Моддаи 284. Муқаррароти асосии андозбандии соҳибкорони инфиродии тибқи патент фаъолияткунанда. 140
Моддаи 285. Андозсупорандагон ва баҳисобгирии онҳо. 141
Моддаи 286. Маблағи андоз. 141
Моддаи 287. Давраи андоз. 141
Моддаи 288. Тартиби супоридани андозҳо. 141
Моддаи 289. Принсипҳои умумии андозбандии соҳибкорони инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда. 142
БОБИ 43. НИЗОМИ СОДДАКАРДАШУДАИ АНДОЗБАНДӢ БАРОИ СУБЪЕКТҲОИ СОҲИБКОРИИ ХУРД.. 142
Моддаи 290. Муқаррароти умумӣ. 142
Моддаи 291. Андозсупорандагон. 143
Моддаи 292. Объекти андозбандӣ. 143
Моддаи 293. Манбаи андоз. 144
Моддаи 294. Имтиёзҳо. 144
Моддаи 295. Давраи андоз. 144
Моддаи 296. Меъёрҳои андоз. 144
Моддаи 297. Тартиби ҳисоб ва пардохт намудани андози низоми соддакардашуда. 144
БОБИ 44. НИЗОМИ СОДДАКАРДАШУДАИ АНДОЗБАНДӢ БАРОИ ИСТЕҲСОЛКУНАНДАГОНИ МАҲСУЛОТИ КИШОВАРЗӢ (АНДОЗИ ЯГОНА) 145
Моддаи 298. Муқаррароти умумӣ. 145
Моддаи 299. Андозсупорандагон. 146
Моддаи 300. Объекти андозбандӣ ва манбаи андоз. 146
Моддаи 301. Имтиёзҳои андоз. 147
Моддаи 302. Меъёрҳои андози ягона. 147
Моддаи 303. Давраи андоз. 147
Моддаи 304. Тартиби пешниҳоди ҳисоботи андоз. 147
Моддаи 305. Мўҳлат, андоза ва тартиби пардохти андоз. 147
БОБИ 45. НИЗОМИ МАХСУСИ АНДОЗБАНДӢ БАРОИ СУБЪЕКТҲОИ БИЗНЕСИ БОЗӢ.. 148
Моддаи 306. Мафҳумҳои дар ҳамин боб истифодашаванда. 148
Моддаи 307. Андозсупорандагон. 149
Моддаи 308. Объекти андозбандӣ. 149
Моддаи 309. Манбаи андоз ва меъёри андоз. 149
Моддаи 310. Давраи андоз. 150
Моддаи 311. Тартиби пардохти андоз. 150
Download txt | fb2
<< 1 2 3 4 5 ... 87 >>
Home
Loading...
0 / 22

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2020 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта