Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Як задани Точй ва сад задани Хочй
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы | ТЕСТХО АЗ ФАННИ Таърихи дин 2018 6
<< 1 2 3 4 5 ... 16 >>
Калисоҳои насронӣ кай ба расман ду тақсим мешавад?
соли 451 соли 1054
соли 154
соли 54
10. Тести оддӣ
Пётр
яке аз шогирдони Мусо яке аз шогирдони Исо
яке аз шогирдони Яхве
яке аз шогирдони Буддо
11. Тести оддӣ
Асоси таълимоти католикиро ташкил мекунанд
навиштаҷот навиштаҷоти муқаддас
навиштаҷоти қадима
навиштаҷоти нав
12. Тести оддӣ
Асли таълимоти ахлоқии насрониёнро
муҳаббат ташкил мекунад муҳаббат ва муқобилият накардан ба зулму изтироб ташкил мекунад
муқобилият накардан ба зулму изтироб ташкил мекунад
муҳаббат ба зулму изтироб ташкил мекунад
Мавзуи 9.
1. Тести оддӣ
Дини Ислом кай ва дар куҷо пайдо шудааст?
асри 4 дар Мадина аввали асри 7 дар Макка

асри 8 дар Осиёи Миёна
асри 6 дар Ҳирот
2. Тести оддӣ
Маънои калимаи «Ислом»-ро муайян кунед.?
муқаддас, ифтихор мутеъ, итоаткор, таслимшуда

эътиқод, боварӣ
меҳрубон, шавқат
3. Тести оддӣ
Маънои калимаи «мусалмон»-ро номбар кунед?
шахси таслимшуда садоқатманд, вафодор
бахшоянда, меҳрубон
покиза, руҳонӣ
4. Тести оддӣ
Муҳаммад аз кадом қабилаи араб буд?
аз қабилаи Киндиён аз қабилаи Қурайшиён

аз қабилаи Ҳубол
аз қабилаи Лаҳмидиён
5. Тести оддӣ
То пайдоиши дини Ислом арабҳо ба кадом дин эътиқод доштанд?
ба дини Насронӣ ба худоҳои қабилавӣ авлодӣ
ба динҳои ибтидоӣ
ба дини Зардуштӣ
6. Тести оддӣ
Ислом чандум дини ҷаҳонӣ аст
чорӯмин сеюмин
якум
дуюм
7. Тести оддӣ
Ислом дар кадом аср ба арсаи вуҷуд омад?
дар нимаи асри V дар нимаи асри VII дар нимҷазираи Арабистон
дар асри II
асри I дар нимҷазираи Арабистон
8. Тести оддӣ
Нимҷазираи Арабистон аз назари географӣ ба чанд минтақа тақсим мешавад?
2 3
4
6
9. Тести оддӣ
Тибқи ривоятҳо ҳудуди ҳазорсолаи дуюм (1900-1800 т.м.) дар замони Иброҳим Халилуллоҳ бунёд шудааст
Рим Каъба
Афина
Мадина
10. Тести оддӣ
Макка, Мадина, Тойиф
шаҳрҳои Италия шаҳрҳои асосии арабҳо то Ислом
шаҳрҳои Юнон
шаҳрҳои Эрон
11. Тести оддӣ
Дар Макка асосан
қабилаи Киндиён қабилаи қурайш бартарӣ дошт
қабилаи Ҳубол
қабилаи Лаҳмидиён
12. Тести оддӣ
Дини арабҳо то ислом чӣ хел буд?
бутпараст бутпараст ва бисёрхудо қарор дошт
бисёрхудо
бехудо
Мавзӯи 10.
1. Тести оддӣ
Таълимоти Ислом кадом масъалаҳои асосиро дар бар мегирад?
тавҳид, шариат, сунна ақоид, ахлоқ, аҳком

имон, эсос, идрок
таквин, Олло, Калом
2. Тести оддӣ
Ақоид аз чанд масъалаи асосӣ иборат аст?
аз чор масъалаи асосӣ аз се масъалаи асосӣ

аз ду масъалаи асосӣ
аз панҷ масъалаи асосӣ
3. Тести оддӣ
Рукнҳои асосии дини Исломро номбар кунед?
гўшанишинӣ кардан, зиёрати Каъба донистани калимаи шаҳодати динӣ, риояи намози панҷвакта, рўза доштан, закоти мол, зиёрати Каъба
дарки ҳақиқати мутлақ, риояи қонунҳои ҳуқуқӣ
риояи қонунҳои илоҳӣ
4. Тести оддӣ
Аҳкомро чӣ хел маънидод мекунад?
чун меъёрҳои ахлоқӣ чун масоили ҳуқуқу масъулиятҳои мусалмонон

таълимоти тағйирнопазири Ислом
чун асоси яктопарастӣ
5. Тести оддӣ
Кадом илмҳои Исломиро медонед?
илми нуҷум ва ҳандаса илми калом, ахлоқ, фиқҳ
илми риёзӣ ва қиёс
илми илоҳиётшиносӣ
6. Тести оддӣ
Қисмати таълимоти тағирнопазири исломро меноманд, ки ба он эътиқоду имон дошта бошанд
шариат ақоид
ахлоқ
нубувват
7. Тести оддӣ
Ақоид аз чанд масъала иборат аст?
6 3
4
2
8. Тести оддӣ
Тавҳид, нубувват (пайғамбарӣ) ва маъод (ҳаёти пас аз марг)
масъалаҳои аҳком масъалаҳои ақоид
масъалаҳои шариат
масъалаҳои қонуни Ислом
9. Тести оддӣ
Меёрҳо ва муқаррароти маънавию ахлоқи дар муносибати байни инсонҳо мебошад
эстетика ахлоқ
фалсафа
сиёсат
10. Тести оддӣ
Дар ахлоқ бояд рӯи асл пояҳои зерин устувор бошад
некӣ адолат, тақво, ҳикмат, истиқомат, вафо
бадӣ
виҷдон
11. Тести оддӣ
Масоили ҳуқуқу масъулиятҳои мусулмонон нисбат ба кору зиндагӣ ва умури иҷтимоию сиёсӣ, иқтисодӣ, ибодатро дарбар мегирад
ақоид аҳком
фалсафа
Ахлоқ
12. Тести оддӣ
Дар натиҷаи се қисмат кадом се соҳаи улуми исломӣ ба вуҷуд омаданд?
адабиёт илми калом, илми ахлоқ, фиқҳ
санъат
сиёсат

Мавзӯи 11.
1. Тести оддӣ
Равияҳои асосии Исломро ишора кунед?
қадария ва ҷабария суннӣ ва шиа

суннат ва ҷамоат
мўътазилия ва қадария

2. Тести оддӣ
Дар заминаи кадом ихтилофҳо Ислом ба равияҳо ҷудо шуд?
дар заминаи ихтилофҳои мазҳабӣ дар заминаи ихтилофҳои иҷтимоию сиёсӣ ва динию фалсафӣ
дар заминаи шинохти шахсияти Муҳаммад
дар масъалаи ахлоқу одоб
3. Тести оддӣ
Яке аз ихтилофҳои асосии ғоявӣ дар кадом масъала буд?
озодӣ сарнавишту тақдир, ҳудуди озодии иродаи башар
тақдир
ирода
4. Тести оддӣ
Онҳое, ки ҷонибдорӣ аз озодии фаъолияти башар ва мухтории инсон аз касбу кор интихоб мекарданд, чӣ ном гирифт
ҷабария қадария
мӯътазилия
фирқавия
5. Тести оддӣ
Онҳое, ки бар хилофи қадария башарро яксара тобеи сарнавишт, маҷбур беихтиёру озодии амал медонистанд, чӣ ном гирифт
қадария ҷабария
мӯътазилия
ансория
6. Тести оддӣ
Асосгузори мӯътазила
Киндӣ Васил ибни Ато
Афлотун
Демокрит
7. Тести оддӣ
Номи мӯътазила
аз калимаи юнонӣ аз калимаи арабӣ ҷудо шудан
аз калимаи форсӣ
аз калимаи ҳабашӣ
8. Тести оддӣ
Мӯътазила асосан аз рӯи чанд масъала ба исломи расми ихтилоф дошт?
3 5
4
2
9. Тести оддӣ
Оллоҳ на фақат воҳид аст, балки кулл дар дохили кулл аст
хулосаи ақоиди ҷабария хулосаи ақоиди ашъария
хулосаи ақоиди қадария
хулосаи ақоиди ханбалия
10. Тести оддӣ
Нахустин ихтилофи байни сунна ва шиа дар рӯи кадом масъалаи рӯй дод?
роҳбари сиёсӣ имомат
роҳбари мазҳаб
имом
11. Тести оддӣ
Киҳо назарияи интихобӣ будани имомат ва масъулият (бехатогӣ, бегуноҳи)-и имомро, ки яке аз шартҳои асосии имомат аст, қабул надоранд
ҷабарияҳо сунниҳо
қадарияҳо
ханбалияҳо
12. Тести оддӣ
Киҳо имоматро мансуб ба хонадони Муҳаммад дониста, Алиро роҳбари давлат ва уммати исломӣ дидан мехостанд
шофъия шиаҳо
маликия
ханбалия
Мавзӯи 12.
1. Тести оддӣ
Эҳё ул-улуми-дин асари кист?
Ибни Сино Ғаззолӣ
Фирдавсӣ
Форобӣ
2. Тести оддӣ
Маънои «Қуръон»-ро муайян кунед?
мутолиаи рамзӣ овознок, садонок хондан

номаи Худованд
баёни муфассал
3. Тести оддӣ
Қуръон дар давраи ҳукмронии кадом халифа пурра мураттаб шудааст?
дар замони Умар дар замони Усмон

дар замони Абубакр
дар замони Али
4. Тести оддӣ
Қуръон аз чанд сура иборат аст?
аз 112 сура аз 114 сура

аз 116 сура
аз 120 сура
5. Тести оддӣ
Қуръон аз чанд оятҳо иборат аст?
аз 3666 оят аз 6666 оят
аз 4666 оят
аз 5666 оят
6. Тести оддӣ
Мутафаккирони тоҷик
Арасту Форобӣ, Ибни Сино, Ғаззолӣ
Афлотун
Суқрот
7. Тести оддӣ
«Каломи Шариф», «Мусхаф», «Уммул китоб» (модари китобҳо) меноманд
номҳои дигари Инҷил номҳои дигари Қуръон
номҳои дигари Таврот
номҳои дигари Забур
8. Тести оддӣ
Ваҳии (суханони) илоҳӣ мебошад, ки худо ба пайёмбари ислом Муҳаммад бо воситаи Ҷабраил қисм-қисм нозил кардааст
Авесто китоби муқаддаси Қуръон
Трипитака
Ведо
9. Тести оддӣ
Ваҳии (суханони) илоҳӣ кадом моҳ нозил кардааст?
асад рамазон
мезон
ҷавзо
10. Тести оддӣ
Таҳрири нави ягонаи Қуръон ба фармони кӣ ба амал бароварда мешавад?
халифа Умар халифа Усмон
халифа Абубакр
халифа Али
Download txt | fb2
<< 1 2 3 4 5 ... 16 >>
Home
Loading...
0 / 13

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта