Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Кор занҳо – баракати хона.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы | Тест аз фанни Сиёсатшиносӣ 2018 20
<< 1 2 3 4 5 ... 17 >>
пеш бурдан
B) Муайян намудани мақсади вазифа ва роҳҳои рушди ҷомеа
C) Ба худ ҷалб кардани диққати ҷомеа
D) Соҳаҳои муҳими ҷамъиятиро дар назорати қатъи нигоҳ доштан
59. Тести оддӣ
Маҷмӯи институтҳо ташкилоту муассисаҳое, ки бо фаъолияти ҳокимияти сиёсӣ робита доранд, зерсистемаи-:
A) Фарҳангӣ
B) Коммуникативӣ
C) Идеологӣ
D) Институтсионалӣ
60. Тести оддӣ
Маҷмӯи ақоид, ғояҳо, тасаввурот ва эҳсости сиёсии ширкаткунандагони ҳаёти сиёсиро зерсистемаи:
A) Ахборӣ ташкил медиҳад
B) Меъёрӣ ташкил медиҳад
C) Идеологӣ ташкил медиҳад
D) Муттаҳидсозӣ ташкил медиҳад
61. Тести оддӣ
Дар ҷаҳони муосир демократия ба чанд маъно фаҳмида мешавад?
A) 6
B) 7
C) 4
D) 5
62. Тести оддӣ
Принсипҳои асосии демократия кадомҳоанд?
A) Беҳудуд будани ваколати сардори давлат, таъқиби мухолифин, ҳукмронии дин
B) Ҳукмронии мафкураи ягона, ҳукумати лӯхтакмонанд, сохтори яккаҳизбӣ
C) Плюрализм, ошкорбаёнӣ, интихобот, бисёрҳизбият, ҳукмфармоии қонун
D) Гуногунақоиди, ягонагии ҳокимият, мероси будани сарварӣ, озодии виҷдон
63. Тести оддӣ
Назарияҳои демократияро муайян намоед
A) Патриархалӣ, синфӣ, органикӣ, зӯроварӣ
B) Теократӣ, тоинқилобӣ, постиндустриалӣ
C) Либералӣ, плюралистӣ, элитарӣ, мустақим
D) Сотсиалистӣ, мустақим, элитарӣ, патриархалӣ
64. Тести оддӣ
Сохти демократии давлат пешбини мекунад:
A) Итоати ҳама ба як шахс
B) Тобеияти аксарият ба аққалият
C) Итоати аққалият ба аксарият
D) Итоати ҳама ба ҳизби ҳукмрон
65. Тести оддӣ
Назарияҳои асосии демократия:
A) Антиқа, асримиёнагӣ, табиӣ, мачбурнамои
B) Асримиёнагӣ, замони нав, марксистӣ, ленинӣ
C) Антиқа, классикӣ, замони нав, шумпетерӣ, марксистӣ
D) Имрӯза, антиқа, шумпетерӣ, нав, марксистӣ
66. Тести оддӣ
Шаклҳои асосии демократия:
A) Хориҷӣ, дохилӣ
B) Бавосита, бевосита
C) Бевосита, байналхалқӣ
D) Байналмиллалӣ, миллӣ
67. Тести оддӣ
Назарияи демократияи бевоситаро кӣ асос гузоштааст?
A) Дидро
B) Голбах
C) Гоббс
D) Руссо
68. Тести оддӣ
Унсурҳои асосии демократияи намояндаги инҳо:
A) Намояндагони маҷлиси олӣ
B) Интихобкунанда, парламент, ҳукумат, президент ё сарвар
C) Райъдиҳандагон
D) Аҳолии шаҳр
69. Тести оддӣ
Намояндаи назарияи элитарии демократия кист?
A) М Вебер
B) И Шумпетер
C) Арасту
D) Ж Ж Руссо
70. Тести оддӣ
Режими сиёсии Тоҷикистон:
A) Тоталитарӣ
B) Демократӣ
C) Ғайридемократӣ
D) Авторитарӣ
71. Тести оддӣ
Шаклҳои режими сиёсӣ:
A) Авторитарӣ, тоталитарӣ, демократӣ
B) Авторитарӣ, тоталитарӣ, ғайридемократӣ
C) Ҷумҳурият, монархӣ, президентӣ
D) Монархӣ, конститутсионӣ
72. Тести оддӣ
Аломатҳои асосии режими сиёсии демократӣ:
A) Мероси будани ҳокимият
B) Ошкорбаёнӣ, таъкиби ҳукумат, маҳдудкунии оппозитсия
C) Интихобот, овоздиҳӣ, раъйпурсӣ, ВАУ-и озод
D) Плюрализми сиёсӣ, ҳокимияти авторитарӣ, маҳдудкунии ВАУ
73. Тести оддӣ
Дар кадом форматсияи ҷамъияти давлат вуҷуд надошт?
A) Капиталистӣ
B) Феодалӣ
C) Общинаи ибтидоӣ
D) Ғуломдорӣ
74. Тести оддӣ
Аломатҳои давлат ин:
A) Умумият, ҳуқуқи истифодаи зӯри, маҷбуркунӣ, низоми ҳуқуқӣ
B) Истифодаи зӯри, истисмор, маҷбуркунӣ, хукуки
C) Меъёри ҳуқуқ, сарқонун, сарҳад, забон, истиклолият
D) Низоми ҳуқуқӣ, истисмор, зӯри, умумият, истиклолият
75. Тести оддӣ
Давлате, ки ба қисмҳои маъмурӣ-территориявӣ, ба монанди вилоятҳо, ноҳияҳо, маҳалҳо ҷудо мешавад ва дар он мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии умумӣ вуҷуд дорад, ба кадом сохти давлати дохил мешавад?
A) Федеративӣ
B) Монархӣ
C) Унитарӣ
D) Ҷумҳуривӣ
76. Тести оддӣ
Таърихи башар чанд типи таърихии давлатро медонад?
A) 6
B) 5
C) 7
D) 4
77. Тести оддӣ
Сохти давлатии Тоҷикистон чӣ гуна аст?
A) Монархӣ
B) Федеративӣ
C) Монархияи конститутсионӣ
D) Унитарӣ
78. Тести оддӣ
Давлати Сомониён ба кадом навъи (типи) таърихии давлат дохил мешавад?
A) Капиталистӣ
B) Нимфеодалӣ
C) Феодалӣ
D) Ғуломдорӣ капиталистӣ
79. Тести оддӣ
Функсияҳои (вазифаҳои) давлатро ба кадом ду гурӯҳ тақсим мекунанд?
A) Иҷтимоӣ ва иқтисодӣ
B) Дохилӣ ва берунӣ
C) Хориҷӣ ва берунӣ
D) Сиёсӣ ва иқтисодӣ
80. Тести оддӣ
Ташкилоти сиёсии муайяне, ки бо ёрии он синфи ҳукмрон идоракунии ҷамъиятиро ба амал мебарорад, манфиати синфҳои дар ҷамъият ҳукмронро ифода намуда, ҳукмронии аққалиятро аз болои аксарият таъмин менамояд, чӣ номида мешавад?
A) Иттиҳодия
B) Ҳокимият
C) Давлат
D) Ташкилоти ҷамъиятӣ
81. Тести оддӣ
Самтҳои фаъолияти давлат, ки барои амали гардонидани вазифаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, идеологӣ равона карда шудаанд ва дар якҷоягӣ ба ду гурӯҳ - дохилӣ ва берунӣ ҷудо мешаванд, чиро ташкил медиҳанд?
A) Нишонаҳои давлат
B) Функсияҳои (вазифаҳои) давлат
C) Сохти давлат
D) Навъҳои таърихии давлат
82. Тести оддӣ
Назарияҳои пайдоиши давлатро муайян намоед
A) Патриархалӣ, синфӣ, органикӣ, зӯроварӣ, теократӣ
B) Теократӣ, тоинқилобӣ, постиндустриалӣ
C) Сотсиалистӣ, мустақим, элитарӣ, патриархалӣ
D) Либералӣ, плюралистӣ, элитарӣ, мустақим
83. Тести оддӣ
Конфедератсия чист?
A) Иттиҳоди давлатҳое, ки мустақилияташонро нигох медоранд
B) Шакли давлатдории президентӣ-парламентӣ
C) Шакли давлатдории монархӣ
D) Республикаи парламентӣ
84. Тести оддӣ
Ба таври мероси гузаштани ҳокимият кадом шакли идоракунии давлат аст?
A) Монархӣ
B) Республикавӣ
C) Президентӣ
D) Парламентарӣ
85. Тести оддӣ
Аввалин шарҳи давлати ҳуқуқӣ ба кӣ таалуқ дорад?
A) Макиавелли
B) Афлотун
C) Форобӣ
D) Руссо
86. Тести оддӣ
Волоияти қонун, кафолати ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, тақсимоти ҳокимият ба мақомоти қонунгузор, иҷроия ва суд, баланд шудани сатҳи иҷтимоию иқтисодии ҷамъият, ривоҷи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, масъулияти давлат дар назди шаҳрвандон ва шаҳрвандон дар назди давлат нишонаҳои кадом сохти давлати мебошанд?
A) Давлати дунявӣ
B) Давлати демократии ҳуқуқбунёд
C) Давлати демократӣ
D) Давлати сотсиалистӣ
87. Тести оддӣ
Принсипҳои асосии давлати ҳуқуқӣ:
A) Давлати бузург, набудани қонунҳо, гузаронидани интихобот ва ғайра
B) Волоияти қонун ва умуми будани қонунҳо, афзалияти ҳуқуқ ва озоди, тақсими ҳокимият
C) Мавҷуд будани ҳокимият, аҳоли миллат, забон, асъори миллӣ
D) Замин, боигари, фазо, обҳои ҳудуди ва ғайра
88. Тести оддӣ
Шохаҳои асосии ҳокимияти давлатӣ:
A) ҳукумат, шаҳр, вилоят
B) Қонунбарор, иҷроия, суд
C) Маҷлиси Олӣ, миллӣ ва намояндагон
D) Вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳияҳо
89. Тести оддӣ
Давлати ҳуқуқӣ давлатест, ки:
A) Дар он тамоми ҳаёти ҷамъиятӣ ба ҳуқуқ вобастагӣ
B) Дар он ҷомеа озод аст
C) Идеологияи ягона надорад
D) Иқтисодиётро дар зери назорати сахт нигоҳ медорад
90. Тести оддӣ
Характери ҳуқуқӣ доштани қонунҳо чӣ маъно дорад?
A) Манфиати ҷомеро ҳимоя намояд
B) Манфиати ҳукумтдоронро ҳимоя намояд
C) Қонунҳои давлат бояд ба стандарти ҳуқуқҳои байналхалқӣ мувофиқат кунанд
D) Ба шаҳрвандон озодии пурра дода шавад
91. Тести оддӣ
Принсипи афзалияти ҳуқуқ ва озодии шахс чиро ифода мекунад?
A) Ҳимояи ҳуқуқ ва озодии шахс дар ҷомеа
B) Озодии мутлақи шахсон дар назар дошта шавад
C) Ҳамаи масъалаҳои ҷамъиятиро ҳукумат иҷро мекунад
D) Тамоми сохторҳои давлати ба ҷамъият такя намоянд
92. Тести оддӣ
Ҳокимияте, ки дар
Download txt | fb2
<< 1 2 3 4 5 ... 17 >>
Home
Loading...
0 / 6

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта