Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Қарз ҳайзи мард аст
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы | Тест аз фанни Сиёсатшиносӣ 2018 20
<< 1 ... 15 16 17
дохил мешаванд:
A) Фишороварии психологӣ
B) сўиқасд
C) гирифтани асирон
D) блокадаи иқтисодӣ
372. Тести бисёрҷавоба
Шаклҳои раванди сиёсиро ишора намоед:
A) Воқеаҳои сиёсӣ
B) Инқилоб
C) Шуури сиёсӣ
D) Ислоҳот
373. Тести бисёрҷавоба
Шохаҳои асосии ҳокимият кадомҳоянд:
A) Конунгузор
B) Иҷроия
C) Маҳаллӣ
D) Судӣ
374. Тести бисёрҷавоба
Терроризм ба чунин намудҳо тақсим мешавад:
A) Иҷтимоӣ
B) Динӣ
C) Идеологӣ
D) Миллатчигӣ
375. Тести бисёрҷавоба
Маънои луғавии калимаи «ҳизб»:
A) Оммо
B) Порча
C) Гурўҳ
D) Қисм
376. Тести бисёрҷавоба
Марҳилаҳои асосии ташаккул ва барқароршавии ҳизбҳои сиёсӣ:
A) Клубхои сиёси
B) Хизбхои оммави
C) Хизбхои гайриконуни
D) Катерияҳои аристократи
377. Тести бисёрҷавоба
Кодоме аз инхо сохторхои ҳизби ба шумор намераванд:
A) Демократи
B) Омехта
C) Мутаносиб
D) Бисёрхизби
378. Тести бисёрҷавоба
Вазифаҳои хизбхои сиёсиро нишон дихед:
A) Иштирок дар ташкил ва гузаронидани интихобот
B) Тайёр кардани кадрхо
C) Дигаргунсозии сихтори сиёсии давлат
D) Мубориза барои ҳокимият
379. Тести бисёрҷавоба
Хизбхои сиёсии Точикистон:
A) Хизби коммунисти
B) Хизби демократи
C) Хизби аграри
D) Хизби либералӣ
380. Тести бисёрҷавоба
Аз рўи характери узвият хизбхо ба кадом намудхо тасниф мешаванд:
A) Демократи
B) Оммавӣ
C) Кадрӣ
D) Дини
381. Тести бисёрҷавоба
Намудҳои ташкилтҳои ҷамъиятиро муайн кунед:
A) Иттифокхои касаба
B) Ассосиатсияхои илми
C) Варзишгарон
D) Хизбхои сиёси
382. Тести бисёрҷавоба
Системаҳои интихоботиро нишон диҳед:
A) Демократи
B) Мажоритари
C) Омехта
D) Мутаносиб
383. Тести бисёрҷавоба
Марҳилаҳои асосии ташакили раванди интихобот инҳоанд:
A) Тарғиботию ташвиқоти
B) Пешниход ва бакайдгирии номзадхо
C) Ташкили КМИР
D) Омодагӣ
384. Тести бисёрҷавоба
Вазифаҳои интихобот:
A) Хамгироии акидахои гуногун
B) Назорат аз болои институти хокимият
C) Ташкккули элитаи сиёси
D) Тайёр кардани кадрхо барои аппарати давлати
385. Тести бисёрҷавоба
Интихобот дар асоси риояи кадом меъёрхо гузаронида мешавад:
A) Принсипхои асосии ташкили интихобот
B) Принсипхои демократии интихобот
C) Меъёрхои сиёси
D) Принсипхои гайридемократи
386. Тести бисёрҷавоба
Шахрвандони Чумхурии Точикистон дар интихоботи умумихалки интихоб мекунанд:
A) Вакилони Мачлиси Намояндагонро
B) Президенти Чумхурии Точикистонро
C) Раисони шахру навохиро
D) Аъзоёни Мачлиси Миллиро
387. Тести бисёрҷавоба
Мухимтарин хукуку озодихои инсон ва шахрванд:
A) Хукук ба таъсис ва аъзои хизбхои сиёси шудан
B) Хукук ба муттахидшави
C) Хукук ба манзил, тахсил, интихоби касбу кор
D) Иштирок дар интихобот, овоздихи ва раъйпурси
388. Тести бисёрҷавоба
Ўхдадорихои инсон ва шахрванд дар назди давлат:
A) Риояи конунхо
B) Супоридани андоз
C) Иштирок дар интихобот
D) Мудофиаи мамлакат
389. Тести бисёрҷавоба
Навъхои сарварони сиёси:
A) Анъанави
B) Харизматики
C) Сиёсатмадори касби
D) Конуни
390. Тести бисёрҷавоба
Вазифахои сарварони сиёси
A) Маълумотгири
B) Ташхиси
C) Дастур ва супоришдихи
D) Сафарбарнамои
391. Тести бисёрҷавоба
Хусусиятхо ва сифатхои касбии сарварони сиёси:
A) Кобилияти аналитики доштан
B) Дониши сиёси доштан
C) Салохиятнок будан
D) Иродаи сиёси надоштан
392. Тести бисёрҷавоба
Кадоме аз инхо навъхои сарварони сиёси ба шумор намераванд:
A) Харизматики
B) Мушохидакор Боадолат
C) Мушохидакор
D) Харизматики Анъанави
393. Тести бисёрҷавоба
Навъхои фарханги сиёсиро муайян кунед:
A) Музофоти
B) Тобеъияти
C) Мукобилиятнамои
D) Фармонбардор
394. Тести бисёрҷавоба
Намудхои фарханги сиёсиро вобаста ба инкишофи тамаддун нишон дихед:
A) Милли
B) Шарки
C) Давлати
D) Гарби
395. Тести бисёрҷавоба
Унсурхои асосии фарханги сиёси:
A) Фаъолияти сиёси
B) Рафтори сиёси
C) Пешгуии сиёси
D) Дониши сиёси
396. Тести бисёрҷавоба
Равияхои асосии идеологи дар замони муосир:
A) Анъанави
B) Либерали
C) Демократи
D) Коммунисти
397. Тести бисёрҷавоба
Навъхои фарханги сиёси вобаста ба тартиботи сиёси:
A) Тотолитари
B) Демократи
C) Авторитари
D) Тобеияти
398. Тести бисёрҷавоба
Кадом омилхо ба ташаккули фарханги сиёсии мардуми Точикистон таъсир мерасонад:
A) Хусусиятхои сохтори патриархали ва режими сиёсии тотолитари дар шуури мардум
B) Тарс
C) Урфу одат, анъана, фарханги милли
D) Ташаккули феодализм
399. Тести бисёрҷавоба
Нишондодхои моддаи якуми Сарконуни Чумхурии Точикистонро муайян кунед:
A) Сохибистиклол
B) Дуняви
C) Дини
D) Хукукбунёд
400. Тести бисёрҷавоба
Динхо ба кадом намудхо чудо мешаванд:
A) Халки
B) Милии
C) Чамъияти
D) Чахони
401. Тести бисёрҷавоба
Дин объекти сиёсат аст, дар
A) Казокистон
B) Россия
C) Ватикан
D) Точикистон
402. Тести бисёрҷавоба
Дин субъекти сиёсат аст, дар
A) Точикистон
B) Арабистони Сауди
C) Ватикан
D) Эрон
403. Тести бисёрҷавоба
Дин аз чунин унсурхо таркиб ёфтааст:
A) Фаъолияти дини
B) Муассисахои дини
C) Шуури дини
D) Ходимони дин
404. Тести бисёрҷавоба
Динхои чахони
A) Насрони
B) Буддои
C) Ислом
D) Яхудия
405. Тести бисёрҷавоба
Точикистон бо кадом мамлакатхо хамсархад аст?
A) Қазоқистон
B) Афғонистон
C) Кирғизистон
D) Хитой
406. Тести бисёрҷавоба
Субъектхои муносибатхои сиёсии байналхалки:
A) Давлатхо
B) Созмонхои байналхалкиву минтакави
C) Иттиходияхои чамъияти
D) Хизбхои сиёси
407. Тести бисёрҷавоба
Точикистон аъзои ин созмонхо мебошад:
A) Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо
B) Созмони ҳамкориҳои Шанхай
C) Созмони ахдномаи Атлантикаи Шимоли
D) Созмони Миллали Муттаҳид
408. Тести бисёрҷавоба
Хадафхои стратегии Точикистон:
A) Ба даст овардани истиклолияти милли
B) Таъмини амнияти озука
C) Ба даст овардани истиклолияти энергетики
D) Баромадан аз бунбасти коммуникатсиони
409. Тести бисёрҷавоба
Ташаббусхои байналмиллалии Точикистон:
A) Эълон кардани соли ҳамкорихо дар сохаи об (2013)
B) Даҳсолаи амалиёти об барои ҳаёт (2005-2015)
C) Мубориза бар зидди коррупсия
D) Эълон кардани Соли оби тоза (соли 2003)
410. Тести бисёрҷавоба
Кадоме аз инхо ба хайати собиқ Иттиҳоди Шўравӣ дохил мешуданд:
A) Афгонистон
B) Тоҷикистон
C) Узбекистон
D) Руссия
411. Тести бисёрҷавоба
Муаммоҳои глобалии муосир:
A) Зиёдшавии ахоли
B) Терроризм
C) Ришваситонӣ
D) Чудошавии оилахои чавон
412. Тести бисёрҷавоба
Таълимот оиди илми геополитика ба кадом муаллифон тааллуқ дорад?
A) Э Фромм
B) С Хантингтон
C) М Фуко
D) Ф Фукуяма
413. Тести бисёрҷавоба
Сарчашмаҳои геополитика:
A) Тамаддун
B) Детерминизми ҷуғрофӣ
C) Забон
D) Миллат
414. Тести бисёрҷавоба
Геополитика ин:
A) Илм дар бораи ҳизбхои сиёсӣ
B) Назорат аз болои фазо ва вақт
C) Илм дар бораи муносибатхои сиёсии байни давлатхо
D) Илм дар бораи давлат
415. Тести бисёрҷавоба
Давлатҳо-аъзоёни Созмони Ҳамкориҳои Шанхай:
A) Тоҷикистон
B) Россия
C) Олмон
D) Чин
416. Тести бисёрҷавоба
Методҳои геополитика:
A) Таърихӣ
B) Мукоисавӣ
C) Дедуктивӣ
D) Антропологӣ
Download txt | fb2
<< 1 ... 15 16 17
Home
Loading...
0 / 6

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта