Пул кор кардан дар интернет Осон
Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Агар биҳиштро металабӣ аз фасоду ситам ва гарданкашӣ парҳез кун!
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы | Тест аз фанни Забони тоҷикӣ 2018 19
<< 1 2 3 4 5 ... 15 >>
русӣ
калимаҳои иқтибосии аврупоӣ
93. Тести оддӣ
Имлои дурусти калимаҳои зеро муайян кунед.
мўътақид, тўҳфа, мўҳтарам
муътақид, туҳфа, муҳтарам
мутақид, тўҳфа, мўҳтарам
муттақид, туҳаф, мўтарам
94. Тести оддӣ
Калимаҳои зер аз рўи анъана бо кадом ҳарф навишта мешаванд?
тарҷима, хисравонӣ, хисрав тарҷума, хусравонӣ, Хусрав
тарҷумма, хусраввонӣ, хуссрав
таррҷума, хусраввонӣ, хисрав
95. Тести оддӣ
Овози у дар калимаҳои «дуд, дур, хун, дун, оҳу, зону, олу, бону, дарун, берун» чӣ тарз талаффуз мегардад?
кўтоҳ дароз
кўтоҳу дароз
талаффуз намегардад
96. Тести оддӣ
Калимаҳои бўй, рўй, мўй чанд тарзи навишт дорад?
се тарзи навишт ду тарзи навишт

чор тарзи навишт
тарзи навишт надорад
97. Тести оддӣ
Ҳарфи э дар кадом маврид навишта мешавад?
дар аввал ва байни калима дар аввали калима ва дар калимасозӣ

дар аввал ва охири калима
дар охири калима пас аз сакта
98. Тести оддӣ
Имлои калимаҳо дар кадом сутун дуруст аст?
себ, боеҳтиром, се, эҳсон, еҳтиром эзоҳ, меҳр, шер
деҳқон, эҳсон, еҳтиром
эй, реза, еътибор
99. Тести оддӣ
Ҳарфи э ба гурўҳи кадом овозҳо дохил мешавад?
ҳамсадоҳо садонокҳо
йотбарсарҳо
нимсадоҳо
100. Тести оддӣ
Дар мобайн ва охири калима ба ҷои ҳарфи э кадом ҳарф навишта мешавад?
й е
э
и
101. Тести оддӣ
Ҳарфи э тибқи қоидаи маъмул дар оғози як теъдод калимаҳо ба монанди эҷод, эзоҳ, эзоҳ, эҳтиром, эрка, экспертиза, эксватор навишта мешавад ба кадом гурўҳи калимаҳо дохил мешаванд?
калимаҳои ғайрииқтибосӣ калимаҳои иқтибосӣ
калимаҳои маъмул
калимаҳои ғайримаъмул
102. Тести оддӣ
Кадоме аз ин навишти имло дуруст аст?
тозаеҷод, соҳибеҳтиром, соҳибеҳсон
тозаэҷод, соҳибэҳтиром, соҳибэҳсон
тоза эҷод, соҳиб эҳтиром, соҳиб эҳсон
тоза еҷод, соҳиб еҳтиром, соҳиб еҳсон
103. Тести оддӣ
Йотбарсарҳо ҳар кадом аз чанд фонемаи мустақил иборатанд?
як фонема мустақил аз ду фонемаи мустақил
ду фонемаи номустақил
се фонемаи мустақил
104. Тести оддӣ
Онҳо ба системаи умумии садонокҳо дохил мешаванд?
дохил мешаванд дохил намешаванд
Намедонам
маълум не
105. Тести оддӣ
Йотбарсарҳо чӣ гуна пайдо мешаванд?
аз ду ҳамсадо аз ҳарфи й (йот) ва садонокҳои а, у, о, е
аз ду садонок
садоноку ҳамсадо
106. Тести оддӣ
Дар забони тоҷикӣ чанд йотбарсар вуҷуд дорад?
шаш чор
се
даҳ
107. Тести оддӣ
Калимаҳои аслан тоҷикие, ки таърихан дар таркиби худ ҳамсадои й (йот) доранд, дар кадоме аз сутунҳои зерин омадаанд?
зулфайн, йёр, кайфият, лойе рўй, мўй, пой, бўй
ақоқиё, бўрё, дунё, ёқут
савтиёт, саъй, табииёт, таҳайёр
108. Тести оддӣ
Калимаҳои дурусти ҳамсадои н пеш аз б ба сурати м талаффуз шуда, аммо тибқи меъёр н навишта шудааст дар кадоме аз сутунҳо омадааст?
амбор, амбўр, замбар, замбўр анбор, анбўр, занбар, занбўр
аммбор, аммбўр, заммбар, заммбўр
анборр, амбур, замбарр, замбур
109. Тести оддӣ
Имлои кадом калима нодуруст аст?
баландтар мутаҳайир
тахайюл
муваффақият
110. Тести оддӣ
Ҳарфи ъ дар кадом маврид навишта мешавад?
дар байн ва охири калимаҳои тоҷикӣ дар дохил ва охири калимаҳои иқтибосии арабӣ ба ҷои айн ва ҳамза

танҳо дар байни вожаҳои арабӣ
дар аввали вожаҳои тоҷикӣ
111. Тести оддӣ
Кадоме аз навиштаҳо дуруст аст?
қадимулаём қадимулайём
қадиъмулайём
қадиммулайём
112. Тести оддӣ
Имлои дуруст кадом аст?
анана анъана
анъна
аънана
113. Тести оддӣ
Кадом вақт ҳамсадоҳои таърихан мушаддади вожаҳои зерин: ҳад, хат, фан, сир, зид барқарор мешавад?
дар алоҳидагӣ дар калимасозию калимабандӣ
ҳангоми ҷойивазкунии овозҳо
ҳангоми ихтисоршавии овозҳо
114. Тести оддӣ
Ҳарфи ъ барои ҷудо кардани ҳиҷо ё калима хизмат мекунад?
ҷудо кардани калима ҷудо кардани ҳиҷо
ихтисоршавии овозҳо
ҷойивазкунии овозҳо
115. Тести оддӣ
Имлои саҳеҳ кадом аст?
Осиёи вусто Осиёи Вусто
осиёи вусто
осиёи Вусто
116. Тести оддӣ
Дар кадом банд имлои калима дуруст аст?
таъсуф таассуф
тасуф
таасуф
117. Тести оддӣ
Исмҳои мураккабе, ки аз такрори калимаҳои тақлидӣ ба вуҷуд омадаанд, чӣ хел навишта мешаванд?
якҷоя бо дефис
ҷудо
паиҳам
118. Тести оддӣ
Баёнияҳои изофӣ ва ҳамроҳии унвон, мансаб, лақаб ва нисба, ки ба маънои аслии худ корбаст шудаанд, чӣ тарз навишта мешаванд?
бо ҳарфи калон ва ҷудо бо ҳарфи хурд ва ҷудо
бо ҳарфи хурд ва якҷоя
бо аломати дефис
119. Тести оддӣ
Таркибҳои ҷуфте, ки бо пайвандаки -у(-ю,-ву) шакл гирифтаанд чӣ тарз навишта мешаванд?
якҷоя навишта мешаванд ҷудо навишта мешаванд
бо дефис навишта мешаванд
навишта намешаванд
120. Тести оддӣ
Исмҳои мураккабе, ки ба воситаи миёнвандҳои -у- ва -о- аз асосҳои феъл сохта шудаанд чӣ тарз сохта мешаванд?
бо дефис навишта мешаванд
якҷоя навишта мешаванд
ҷудо навишта мешаванд
навишта намешаванд
121. Тести оддӣ
Номи сулолаҳои таърихӣ чӣ тарз навишта мешаванд?
бо ҳарфи хурд бо ҳарфикалон
Якҷоя
Ҷудо
122. Тести оддӣ
Исмҳои хоси шахс дар шакли ҷамъ чӣ гуна навишта мешаванд?
бо ҳарфи хурд бо ҳарфи калон
якҷоя
ҷудо
123. Тести оддӣ
Калимаҳои ибн, бинт, валад дар байни ном ва номи падар чӣ хел навишта мешаванд?
бо ҳарфи калон бо ҳарфи хурд ва ҷудо
якҷоя
ҷудо
124. Тести оддӣ
Исмҳои хоси шахс дар таркиби калимаи мураккаб бо кадом ҳарф навишта мешаванд?
бо ҳарфи калон бо ҳарфи хурд


якҷоя
ҷудо
125. Тести оддӣ
Номи мақомоти олии давлатӣ, мансабҳои олӣ ва рамзҳои давлатӣ бо кадом ҳарф навишта мешавад?
бо ҳарфи хурд бо ҳарфи калон


якҷоя
ҷудо
126. Тести оддӣ
Номи вазифа, мансаб, унвон, рутбаи ҳарбӣ, дараҷаҳои илмӣ чӣ хел навишта мешаванд?
бо ҳарфи калон бо ҳарфи хурд
якҷоя
ҷудо
127. Тести оддӣ
Сифат чист?
сифат ҳиссаи нутқест, ки амалу ҳолатро ифода мекунад сифат ҳиссаи мутақили нутқ буда, аломат, хосият ва чигунагии ашё ва ё ба он аз ягон ҷиҳат алоқамандро ифода мекунад
сифат ҳиссаи нутқест, ки аломати амалро мефаҳмонад
сифат ҳиссаи нутқ нест
128. Тести оддӣ
Тарзи дурусти навишти сифати зеринро муайян кунед.
дафтари рахрах дафтари рах-рах
дафтари рах рах
дафтари «рах-рах»
129. Тести оддӣ
Имлои пешвандҳои сифатсозро номбар кунед
ҷудо навишта мешаванд якҷоя навишта мешаванд
ду тарзи навишт доранд
бо дефис навишта мешаванд
130. Тести оддӣ
Имлои сифатҳои муродифиву антонимӣ ва гуногунмаъноиро бо пайвандаки -у, -ю (-ву) гўед:
бо ҳарфи хурд навишта мешаванд ҷудонавишта мешаванд

якҷоя навишта мешаванд
бо дефис навишта мешаванд
131. Тести оддӣ
Сифатҳое, ки аз шумораву исм бо пасвандҳои -а, -ӣ (-гӣ) ва рақам сохта шудаанд, чӣ хел навишта мешаванд?
якҷоянавишта мешаванд бо дефис навишта мешаванд
ҷудо навишта мешаванд
ду тарзи навишт доранд
132. Тести оддӣ
Имлои сифатҳои мураккабро муайян кунед.
бо дефис навишта мешаванд якҷоя навишта мешаванд
ду тарзи навишт доранд
ҷудо навишта мешавад
133. Тести оддӣ
Имлои шумораҳои миқдорӣ ва тартибии зеринро номбар кунед:
бо дефис навишта мешаванд ду тарзи навишт доранд
људо навишта мешаванд
якҷоя навишта мешаванд
134. Тести оддӣ
Нумеративи - то (- та) ва шуморае, ки бо рақам ифода ёфтааст, чӣ тарз навишта мешавад?
Download txt | fb2
<< 1 2 3 4 5 ... 15 >>
Home
Loading...
0 / 23

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2020 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта