Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Танбал барои кор кардан вақт надорад.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Library | Китобхои Мактаби / Книги школникам | МАВОДИ АТТЕСТАТСИЯ АЗ ФАННИ БИОЛОГИЯ СИНФИ 10 2018
<< 1 2 3 4 5 ... 10 >>
B) пенитсиллй
C) сапрофита
Б)спорапайдокунй
86. Аз ҳуҷайраи модарии хломидомонада чй ҳосил мешавад?
A) оогония
B) архегония
C) зооспора Б) антеридия
87. Хусусиятҳои тухми санавбарро нишон диҳед ва онҳо бо кадом усул паҳн мешаванд?
A) қанотак надоранд, сафедаҳо
B) чангак доранд, бо шамол
C) тухмҳои суфта, бо одам
Б) қанотаки пардамонанд доранд, бо шамол
88. Ҳуҷайраи ҷинсии мардонаи пушидатухмҳо дар куҷо ҷойгир шудааст?
A) дар гардбарг
B) дар гардгирак
C) дар гардон ,дохили донаҳои гардгирак
Э) дар тухмдон
89. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом намуди худрӯии испарак мерӯяд?
A) 13
B) 17
C) 42
В) 29
90. Кадом намуди кислотаҳои нуклеинат дар ҷараёни траслятсия барои синтези сафеда чун матритса хизмат мекунад?
A) КДН
B) АТФ
C) КРН-а
О) КРН-р
91. Фермент ва сафедаҳо кай дар ҳуҷайра ба таври хеле фаъол синтез мешавад?
A) дар давраи афзоиш ва инкишоф
B) ҳангоми зиёд ворид шудани моддаҳои ғизоӣ
C) ҳангоми тақсимшавии ситоплазма
О) дар вақти тахассус ёфтани ҳуҷайра
92. Барои чӣ банди байни боқимондаҳои кислотаи фосфатро дар АТФ аз энергия бой меноманд?
A) микдори зиёди энергияро фурӯ мебарад.
B) микдори зиёди энергия хориҷ мешавад.
C) синтези АТФ бо сарфи зиёди энергия суръат мегирад.
Э) ҳангоми таҷзия шудани як грамм молекулаи кислотаи фосфор аз таркиби АТФ энергияи бузурге озод мешавад.
93. Дар ҷараёни мубодилаи моддаҳои ҳуҷайра кадом типи реаксияҳои химиявие, ки табиатан ба ҳам муқобил аст, мушоҳида мешавад?
A) гемолиз, плазмолиз
B) эндоситоз пеноситоз
C) фагоситоз, эндоситоз
19) асимилятсия, дисимилятсия
94. Аввалин бор системаи гардиши хун дар кадом ҳайвон ба вуҷуд омадааст?
A) паҳнкирмҳо
B) лӯндакирмҳо
C) ҳалқакирмҳо И) нармбаданҳо
95. Узви даҳони шабпарак чй гуна аст?
A) маканда
B) хоянда
C) лесанда
Б)хоянда лесанда
96. Шакли чашми шулукҳо чй гуна аст?
A) қадаҳмонанд
B) кавшмонанд
C) байзашакл Э) найшакл
97. Чанд намуди содатаринҳо дар рӯи дунё маълум аст?
A) 30 хазор
B) Зб.ҳазор
C) 20 ҳазор Э)39ҳазор
98. Раванди фогоситозро кадом олим омӯхтааст?
A) Арасту
B) Мечников
C) Сеченев Б) Павлов
99. Стигма чист?
А) чашми содда
B) қисми бадан
C) доғи равшаниҳискунанда Б) узви ҳаракат
100. Хосиятҳои регенератсия дар кадоме аз ин организмҳо бештар инкишоф ёфтааст?
A) инфузория
B) амёба
C) медуза Б)гидра
101. Фарқи байни нажодҳо дар чӣ зоҳир мегардад?
A) дар пайдо шудани онҳо аз ачдодони гуногун, 1
B) Дар протсесҳои физиологи,7
C) Дар кариотипҳо
Э) дар хусусиятҳои морфологй.
102. Дар митохондрияҳо кадом ҳодиса ба амал меояд?
A) синтези сафеда
B) синтези АТФ
C) таҷдид
Б) синтези аминокислотаҳо
103. Давраи ҷамини дуқабатаро чӣ меноманд?
A) зигота
B) мерула
C) бластула О)гаструла
104. Бо воситаи парандаҳо гардолудшавии растаниҳоро чй меноманд?
A) зоофилия
B) орнитофилия
C) автохория Э)антрофилия
105. Пурбин ашёро то чанд маротиба калон нишон медиҳад?
A) аз 5 то 25
B) аз 2 то 30
C) аз 2 то 15
Б) аз 2 то 25
106. Растаниҳои гулдор чанд сол пеш пайдо шудаанд?
A) 110 млн сол
B) 130 млн сол
C) 120 млн сол О) 100 млн сол
107. Чанд навъи гандум аз тарафи И.И. Вавилов омӯхта шудааст?
A) 400
B) 150
C) 250 Б) 20
Ю8.Сӯзанакҳо дар як дақиқа чанд маротиба нафас мегирад?
A) 30-35
B) 50-55
C) 25-30 Б)75 -78
Ю9.Вазни харчанги калон то чанд кг мешавад?
A) 4-5кг
B) 6-7кг
C) 8-9кг Б) 5-7кг
ПО. Бо кадоме аз инҳо Г.Мендел таҷриба гузаронидааст?
A) нахут
B) пашаи дерозофила
C) гулҳои шому саҳар
Б) чӯбчаи рӯда (кишечная палочка)
Ш.Таҷрибаҳои Мендел чй хусусияти ба худ хос доштааст?
A) Интихоби организми тадқиқшаванда мавриди тадқиқот
B) Такрори бардавоми таҷрибаҳо
С) Аломатҳои хуб намоён дар организмҳои тадқиқшаванда
Б) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст.
112. Генҳои алелй дар куҷо ҷойгиранд?
A) Дар хромосомаҳои ҷинсӣ
B) Дар хромосомаҳои гомолога
C) Дар хромосомаҳои гуногун Э) танҳо дар х -хромосома
ПЗ.Фардҳое ,ки дар наели худ ҳодисаи таҷзияро мушоҳида мекунад, чй номида мешавад,мисоли онҳо кадом аст?
A) гомогаметй, XX
B) гетерогаметй, Аа, ХУ
C) гомозиготй,ВВ О) гетерозиготй, Ав
114. Дар парандагон набудани дандон ба кадом тағйироти узви ҳозима оварда расонидааст ?
A) тез ҳазм шудани хўрок
B) пайдоиши ҷиғилдон ва меъдаи мураккаб
C) доштани мақъад
О) меъдаашон ба ду қисм ҷудошуда
115. Рефлекс чанд намуд мешавад?
A) гариза, боздорй
B) шартӣ , модарзодй, ғайришартӣ
C) шартӣ, ғайришартӣ
О) ғайришартӣ ,шартй,гариза
116.0бхокиҳои белой ба кадом муҳит мутобиқ шудаанд? ,
A) об ва хок
B) об
C) ҳаво Э) хок
117. Андозаи бадани шулукҳо чй гуна аст?
A) 0.2 то 15
B) 0.4то 13см
С) 3 то 6см О) 0.6 то 7см
118.Кирми лойхӯрак тавассути чй нафас мекашад?
A) шуш
B) трахея
C) рӯйпӯши бадан О) галсама
119.Чанд намуди лӯндакирмҳои растаниҳо мавҷуд аст?
A) 126 намуд
B) 200 намуд
C) 250 намуд О) 100 намуд
120.Дар системаи такягоҳ ва ҳаракат қисми фаъол кадоме аз онҳо ба ҳисоб меравад?
A) скелет
B) мушакҳо
C) скелету мушакҳо
Б) моддаҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ 121 .Ғадуди эпифиз чанд грамм вазн дорад?
A) 12 гр
B) 0.5 гр
C) 0.62 гр Б) 0,22гр
122Дисми системаи асаб,ки кори мушакҳои скелетро танзим мекунад, чй ном дорад?
A) симпатикй
B) парасимпатикй
C) камонаки рефлекторй Б)соматикй
123. Дар организм чанд гурӯҳи бофтаҳо аз ҳам фарқ мекунад:
A) се гурӯҳ
B) ду гурӯҳ
C) чор гурўҳ Б) панҷ гурӯҳ
124. Системаи функсионалиро бори аввал кадом олим бо таҷриба исбот кардааст?
A) Ф.К.Биш
B) Сеченов
C) Павлов
О) П.К.Анохин
125. Импулси асаб хабарро аз ретеептор ба чй мерасонад ?
A) ҳароммағз
B) марказии асаб
C) магзи сар
О) торҳои марказшитоб
126. Ғадуди сипаршакл дар куҷо ҷойгир шудааст?
A) пеши мағзи мобайнй
B) нойи нафас
C) болой
П) зери меъда
127. Ғадуди зери меъда маҳсули худро ба куҷо мерезад?
A) рўдаи дувоздаҳангушта
B) зери меъда
C) нойи нафас
Б) мағзи мобайнй
129.Балоғатрасии наврасонро кадом ҳормон таъмин мекунад?
A) сомототропин
B) тестосерон
C) сипаршакл О) душоха
1 ЗО.Ҳангоми кам будани кадом ғадуд бемории диабета қанд ба вуҷуд меояд?
A) инсулин
B) гидрокартизон
C) адреналин
П) ҳормони ёддоштаро
131.Ба устухони суфта кадоме аз инҳо дохил мешавад?
A) қабурғаҳо,косахонаи сар
B) устухони думғоза
C) шона ,косахонаи сар, кос
О) ҷоғи поён ,кулфаки китф,кос
132.Ҳормони триоксин бештар кадом элемента химиявиро дорад?
A) М§
B) Мп
C) ]
Б) А1
133-Балоғатрасии ҳуҷайраҳои ҷинсиро кадом ҳормон таъмин мекунад?
A) сомототропин
B) тестосерон
C) сипаршакл Б) душоха
134.Эритроситҳои хун кадом вазифаро иҷро мекунад?
A) безараргардонй
B) гузаронандагй
C) лахташавй Б) нақлиётй
135. Ба растании .2 хонагӣ кадоме аз инҳо дохил мешавад?
A) сафедор
B) тут
C) бангидевона Б) шайтонкоса
136. Гардолудшавй чанд хел мешавад?
A) се хел
B) чор-панҷ хел
C) панд хел Б) чор хел
137. Гули анҷир тавассути чй гардолуд мешавад?
A) говзанбур
B) анҷир худ аз худ
С) гулаш шаҳд надорад О) бластофаг
138. Кадоме аз ҳайвонотҳо муҳраи гардан надорад?
A) гунда
B) мургобинул
C) моҳӣ О) мор
139. Баргҳои думчадор ба чй хос аст?
A) марҷонбутта
B) заранг
C) чормагз ,мушол
Download txt | fb2
<< 1 2 3 4 5 ... 10 >>
Home
Loading...
0 / 57

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019