Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Ҳамон шахсе худро таъриф мекунад, ки худро эҳтиром мекунад.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Library | Китобхои Мактаби / Книги школникам | МАВОДИ АТТЕСТАТСИЯ АЗ ФАННИ БИОЛОГИЯ СИНФИ 10 2018
<< 1 2 3 4 ... 10 >>
даҳонаш чй ном дорад?
A) маканда ва халанда
B) лесанда
, х . гзифаро иҷро мекунад?
А) мубодилаи модаҳоро байни ҷанин ва модар таъмин
мекунад.
B) муҳофизатӣ
C) инкишофи ҷанин О) гармкунй
33. Кафлесак чиро истеъмол мекунад?
A) он чизе, ки қурбоқа истеъмол мекунад.
B) обсабзҳо
C) растанй Б) магас
34. Бадани волвокс аз чанд ҳуҷайра иборат аст?
A) 2
B) 1
C) бисер
Б) ҳуҷайра надорад.
35. Растаниҳое, ки реша, поя, барги ҳақиқӣ надоранд, чй меноманд?
A) яксола
B) эфимерй
C) якҳуҷайра Б)талломй
Зб.Обхокиҳо аз кадом ҳайвонҳо ба вуҷуд омадаанд?
А)даҳонгирдон моҳиҳои пандабол
С) моҳиҳои тағоякӣ Б) стегосефалаҳо
37. Қатори термитҳо чиҳоро истеъмол мекунанд?
A) чӯб, маводҳои пластикӣ, резин
B) растаниҳо
C) нуриҳои минералӣ Б.) растанӣ
38. Дар дунё чанд намуди оилаи кукноргулҳо маълуманд?
A) 500
B) 600
C) 800 Д) 55 0 
40. Шуъбаи растаниҳои дараҷаи пастро ба чанд гуруҳ тақсим мекунанд?
A) 2
B) 1
C) 4
Э) 3 •
41. Ба обсабзҳои сабзи якҳуҷайра чиҳо дохил мешаванд?
A) хламидамонада улотрикс
B) хлорела, спирогера
C) ) хамидамонада , хлорела Э) волвокс, турчаи обй
42. Содатаринҳо тавассути чй нафас мегиранд?
A) сатҳи бадан
B) ҷилди ҳуҷайра
C) вакуолаҳои кашишхӯранда О) хирной
43. Бордоршавии ширхӯрон чй тавр амалй мегардад?
A) берунй
B) гариза
C) алоҳида Б) дохилй
44. Асоси бофтаи пайвасткунандаро чй ташкил медиҳад?
A) хун, лимфа
B) об, намак
C) хуҷайраҳо
Э) мағзи сар, ҳароммағз, хун
45. Дили парандагон дар ҳолати оромй ва дар вақти парвоз чанд маротиба кашиш мехӯрад? 
ф 165-550
B) 180-662
C) 152-632 Б) 124-865
46. Аз рӯйи рагбандӣ баргҳо чанд хел мешавад?
A) 4
B) 3
C) 5
Б) 2
47. Меваҳои ҳақиқӣ кадомҳоянд?
A) ҷуворимакка
B) гелос, олуча
C) себ, зардолу
Б) биҳӣ ва настаран
48. Калимаи „окулус,, аз калимаи лотинй гирифта шуда, маънояш чист?
A) равшанй
B) нурҳои рентгенй
C) чашм Б) найча
49. Ғуҷуммева ба кадоме аз ин растаниҳо хос аст?
A) анҷир,зардолу
B) помидор, турб
C) боқило, помидор Б) ангур, гелос
50. Кадоме аз ин муфтхӯрон дар рӯдаи дувоздаҳангушта паразита мекунанд?
A) лямблия
B) амёбаи исҳоли хунин.
C) споровик Б) опалина
51. Остеин аз чй таркиб ёфтааст?
A) сафедаҳо, карбогидратҳо
B) аз пайвастагиҳои органикии устухонй
C) моддаҳои органики ва минералй
Э) калсия
52. Дар тамоми дунё чанд намуди нармбаданҳо мавҷуданд?
A) 123 ҳазор
B) 128 ҳазор
C) 127 ҳазор Э) 130 ҳозор
53. Дар харчангшаклон як ҷуфт мӯйлабчаҳои кӯтоҳ кадом вазифаро иҷро мекунад?
A) узви мувозинат
B) узви ҳис
C) узви сомеа Э) узви шома
54. Дар растании чашми зоғ чй гуна рагбандии барг дида мешавад?
A) камоншакл
B) тӯршакл
C) мутавозеъ О) ҳалқагӣ
55. Хусусияти бехҷаст дар кадоме аз инҳо дида мешавад?
A) садбарг, лаблабуи қанд
B) себ, нок, биҳӣ, анор
C) тарбуз, садбарг, себ
Э) ливондор, биҳӣ, бектошй
56. Чанд сол пеш растаниҳои гулдор пайдо шудаанд?
A) ПОмлн.сол
B) 130 млн сол
C) 120 млн сол О) 150 млн сол
57. Решапоя хоси кадом растаниҳо мебошад?
A) карам, турб
B) гашнич, каду
C) сабзй, пиёз
О) ғумой, ливондор
58. Фенология чист?
A) Фенология илмест, ки сохти берунии растаниҳоро меомӯзад.
B) Оид ба ҳодисаи даврӣ ва мавсимии ҳайвоноту растаниҳо маълумот медиҳад .
C) Фенология илмест, ки оид ба растаниҳое, ки дар як минтақаи муайян мерӯянд ва дар ҳама ҷо дида намешаванд, дар бораи онҳо маълумот медиҳад.
О) Фенология илмест, ки ҳаёти растаниҳоро аз ҳосил шудани ҷанин то охири фаолияти ҳаётиаш меомӯзад.
59. Кадоме аз ин растаниҳо киштшаванда мебошанд?
A) лаблабуи қанд
B) офтобпараст,гандум, мушхор
C) зағир, ҷавдор, момогул
Б) офтобпараст, чашми гӯсола
60. Дар кадоме аз ин ҳайвонотҳо ғадудҳои заҳрӣ дида намешаванд?
A) тортанак
B) фаланга
C) гунда Б) каждум
61. Мурғобинӯл ба кадом синф дохил мешавад?
A) парандаҳои обй
B) парандаҳои хонагй
C) хазандагони обй О) ширхӯрон
62. Кадоме аз ин ҳайвонотҳо ба типи хордадорон дохил мешаваду дар он сутунмӯҳра дида намешавад?
A) нештаршаклон
B) латимерия
C) минога Б) гаттерия
63. Қабурға ба чй пайваст аст?
A) сутунмуҳра
B) устухони чорбанд
С) тӯш
Э) муҳраҳои қафаси сина
64. Бо воситаи чӣ ахбор аз системам марказии асаб ба узви корӣ дода мешавад?
A) ретсепторҳо
B) роҳи афферентӣ
C) нейронҳои мобайнӣ О) роҳи эфферентӣ
65. Арасту олами ҳайвонотро ба чанд гурӯҳ ҷудо кардааст.
A) 3 гурӯҳ
B) 4 гурӯҳ
C) 11 гурӯҳ Е>) 2 гурӯҳ
66. Падари илми систематика кист?
A) Ж. Б. Ламарк
B) К. Линей
C) Ч. Дарвин Б) Т.О.Лисенко
67. Селексионер Сангинов кадом навъи пахтаро бо роҳи селексия рӯёнидааст?
A) Регар 1
B) Дружба 80
C) 6265В
Э) Д.Регар 48
68. Дар муайян намудани сохтори сафеда нақши асосй ба чй таалуқ дорад?
A) КРН-а
B) КРН-и
C) КРН-р Э) КДН
69. Органоиди ҳуҷайра, ки дар назди ядро ҷой гирифта ҳангоми тақсими ҳуҷайра аҳамияти калон дорад, кадом аст?
А) комплекси Голҷӣ
B) тури эндоплазматикй
C) рибосома
Э) маркази ҳуҷайра
70. Аз рӯи тарзи ғизогирӣ организмҳоро ба кадом гурӯҳҳо тақсим кардан мумкин аст?
A) растанихӯр, дарандагон
B) автотрофҳо, сапрофитҳо
C) сапрофитҳо, паразитҳо
Э) автотрофҳо, гетеротрофҳо
71. Кадом илм дар бораи роҳҳои парвариши намудҳои нав ва беҳтар намудани зотҳо тадқиқот мебарад?
A) генетика Б) экология С) селеския
B) делетсия
72. Тағйирпазирии фенотипӣ аз тарафи кадом олим омӯхта шудааст?
A) Бонне.
B) Гуго де Фриз
C) Маников Д) Ч. Дарвин
73. Кадом бандҳо ба КДН устувори ва серҳаракати мебахшад?
A) пептедӣ, дар маркази ҳуҷайра
B) ковалентӣ, дар митохондрия
C) аминокислотаҳо, дар ядро О) гидрогенй, дар митохондрия
74. Гаплоидия чй аҳамият дорад?
A) ба ду тақсимшавии миқцори хромосомаҳо
B) ду баробар камшавии микдори хромосомаҳо дар кареотип
C) баробар зиёд шудани микдори дастаи хромосомаҳо дар ҳуҷайра
Б) ин тагйироти чандкаратаи дастаи гаплоидии микдори хромосомаҳо дар ҳуҷайраҳои одам.
75. Ламарк ҷонварони бемуҳрадорро ба чанд синф ҷудо кард?
A) 18
B) 30
C) 10 ГЗ) 3
76. Маънои калимаи трансформизм чист?
A) ҷой гирифтан дар систематика
B) тағирёбӣ бидуни таъсири муҳити беруна
C) тағирёбй ,табдилёбии организмҳо
О) ба тағйирот дучор нашудани одами органикй
77. Меваи кӯсак ба кадоме аз инҳо хос аст?
A) офтобпараст, гандум, мушхор
B) лаблабуи қанд
C) зағир, ҷавдор, момогул Б) лубиё, мош
78. Фарғучкунй ба чй хос аст?
A) бектошй, себ, анор, ток
B) қот, бектошй
C) гулҳои хонагй, дарахти навниҳол О) сӯта, бектошй, анор
79. Дар растаниҳои заранг, газна, фарк, ёс, дар ҳар банд чандтогй барг инкишоф меёбад?
A) 1-тогй
B) 2-тогй
C) 2 ҷуфт О) 3 ҷуфт
80. Ангурро асосан бо кадом роҳ зиёд мекунанд?
A) нашвй
B) муғча
C) қаламча
О) фарғучкунӣ
81. Дар шуъбаи пӯшидатухмон тухммуғҷаашон дар дохили чй ҷойгир шудааст?
А)тухмдон
B) гардон
C) ғӯрак Б) наслдон
82. Маънои луғавии <Хромотафора> чист?
A) органоид
B) ҳаракаткунанда
C) рангдиҳанда Б.курра
83. «Ушнаи гавазн» дар як сол чй қадар қад мекашад?
A) 3-5 м
B) 3-6мм
C) 1-Змм Б) 8-15мм
84. Қабати дуюми гулсанг чй ном дорад?
A) эпидермикс
B) эндодерма
C) гомеомерй Б)дилак
85. Занбӯруғи пенитсил бо кадом роҳ афзоиш мекунад?
A) муфтхӯрӣ
Download txt | fb2
<< 1 2 3 4 ... 10 >>
Home
Loading...
0 / 23

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта