Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Он ки туҳмат мезанад, ҳазор бор мекушад ва қотил як бор
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Реферат Иншо Кори курси | дар Мавзуи: Чавонон
<< 1 2 3
азизро дар арсаи байналмилалӣ боло бардоранд ва мояи ифтихори налсҳои оянда бошанд.

ЖАВОНОН ВОРИСОНИ ИФТИХОРМАНДИ МИЛЛАТАНД.
«Боиси ыаноатмандиву ифтихор аст, ки имр=з жавонони мо доир ба мафьумьои ьувияти миллц, худшиносиву худогоьц ва масъалаьои жамъиятиву давлатц назари солиму огоьона ва диди густурда доранд, ки ин нишонаи возеьи ташаккулёбии мафкураи соьибватанц ва хештаншиносии насли ояндасози мамлакат мебошад»
Эмомалц РАЬМОН
Мусалам аст, ки рушди устувори ьамажонибаи ьар як халыу миллат ва давлат аз насли жавонон вобастагии ногусастани дорад. Жавонон дар ьар давру замон ыувваи асосц пешбаранда ва таконбахши таьаввулоти таърихи инсоният маьсуб ёфта, дар ьалли масоили гуногунжабьаи ьаёти жамъиятц наыши ьалкунанда мебозанд. Ьар як миллат, бушубьа, ояндаи шукуфонии давлаташро аз ыувваи насли жавонон ва маърифату созандагиьои оньо медонанд. То кадом андозае рушди ьамажонибаи жавонон мушоьида гардад, то ьамон андоза боварц ба ояндаи ин ё он халыу миллат пайдо мегардад, ки омил боиси таважуьи соири мамолики олам жиьати таъмини рушди ьамажонибаи жавонон, алахусус, тарбияву маърифатнокии оньо гардидааст.
Вобаста ба ин, Ьукумати Жумьурии Тожикистон, хусусан. Асосгузори сульу ваьдати миллц-Пешвои миллит, президенти Жумьурии Тожикистон муьтарам Эмомалц Раьмон ба рушди насли жавонони мамлакат аьамияти жидди дода,пайваста дастгиру щамхории оньо мебошад. Худ ыабули ыонуни Жумьурии Тожикистон «Дар бораи сиёсати давлатии жавонон» дар соли 1992, ки вазъияти сиёсии мамлакат дар ьолати б=ьрони сиёсц ыарор дошт, далели таважж=ьи хоса ва аввалиндаражаи Ьукумат ва сармояи мамалакат ба насли жавонон мебошад. Пешвои миллат м=ьтарам Эмомалц Раьмон зимни суханрониашон дар р=зи жавонони мамлкат ба ин нуыта махсусан таъкид кардан: «Ьукумати Тожикистон аз ощози ба даст овардани истиылолият ьан=з соли 1992 ба дарназардошти аьмият ва зарурияти ташккули сиёсати жавонон Ыонуни Жумьурии Тодикистон « Дар бораи сиёсати давлатии жавонон»-ро ыабул намуд, ки иыдоми зикршуда нишонаи возеьи таважжуьи хоси давлат ба табаыаи фаъоли жомеъа, яъне наврасону жавонон мебошад. Бояд гуфт, ки маьз бо ыабули ьамин санад барои тарбияи насли замони нав, яъне жавонони ватанд=сту ватанпарвар ва дорои тафаккури муосир заминаи ьуыуыц ва шароити мусоид фароьам оварда шуд».
Дар ьаыиыат, маьз ьамин санад барои рушди минбаъдаи насли жавони Тожикистон асос гузошт.
Жавонони мамлакати мо аз р=зьои авали соьибистиылолии Тожикистон ташаббусьои ватанд=с-тона нишондода, барои ьифзи як порчагии Ватани маьбуб жоннисориьо карданд, дар ьаёти сиёсии мамлакат иштироки фаъолона доштанд ва ьамеша жонибдори сульу амният ва оромию осудагии давлату миллати хеш буданд.
Агар ба таърихи рушд ва ташаббусьои ватанпарастонаи насли жавони миллати тожик назаркарда шавад, пас метавон ба хубц дарёфт, ки хислати жавонмардиву мардонагц ва созандагиву бунёдкоронаи насли жавони мо- ьама идомаи ьамон анъанаи нек ва ватанхоьи ниёгони пуршарафи мост.
Яке аз унсурьои хислати фарыунандаи жавонони тожик таърихан дар он мушоьида мешавад, ки жавонони тожик жавонмардиву мардонагиро волотар аз ьама гунна амал медонистанд. Перумони ин масъала мо аз эжодиёти шоири бузурги миллати хеш чун Р=дакц, Фирдавсц, НИзомц, Амир Хусрав, Сино, Умари Хайём,Саъдц, Ьофиз, Жомц, Ьилолц, Кошифц, Унсурмаолии Кайковус ва дигарон, ки ахлоыи ьамида ва тарбияи футуватро нисбат ба жавонон тараннум мекунад, ба хуби огоь меёбем, ки ин ьама далели соьиби аьлу хиради расо ва завыи баланди бадеиву ахлоыи будани гузаштагони мост.
Тожикон дар таърихи ьеж гоь ба касе зулму ситамро раво надида, баракс ин падидаьоро асхт маькум мекарданд ва бар муыобили ьама гуна бедодгариву ищвогарц ва тажовузу щорат буданд.
Ыаьромониьои Шерак, Томирис, Спитамен, Деваштич, Абум=слим, Темурмалик, Мавлонзода, Восеъ, ва даььои дигар фарзандони бо нангу номуси тожик худ исботи жасоратии ыави,ватанд=стц, озодиьоц ва сульд=сти миллати овозадори мост, ки ин ьама аз нер=и созанда ва ташаббускоронаи жавонони ин миллат маьсуб меёбад.
Ьан=з шур=ъ аз даврони ьокимияти Аморати Бухоро дар асри xlx ьаракати ислоьотро ва равшанфикронаи «Жадидон» ё «Жавонбухороиён» таъсис гардид «Барои рушди нум=ъи илму маориф дар Осиёи Миёна заминаи мусоид фароьам овард. Ьаракати маорифпарваронаи Осиёи Миёнаи асри xlx, ки Аьмади Дниш онро асос гузошт, бори дигар аз маърифатноки миллати тожик алалхусус насли жавони он дарак медиьад. Гарчанде, ки ьаракати « Жадидия» зуьуроти манфц низ дошт, яъне р=ьия пантуризм дар он мушоьида мегардид, вале маьз ба рушди минбаъдаи тафаккури жавонони тожик заминаи гузошт. Садриддин Айнц дар замони худ аз зумраи жавононе ба ьисоб мерафт, ки тамоми ьастиашро барои баыи миллат ва давлати тожикон бахшидааст. Дар айёоми жавони = р=зьову воыеаьои, ки аз сар гузаронида, ьамчун дарси ибрат барои мо насли жавонони имр=за боыц гузошт.
Download txt | fb2
<< 1 2 3
Home
Loading...
0 / 16

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта