Кор барои мактаббача $$$
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Шукри чав кунӣ гандум хам мешавад
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Таджикистан / Точикистон | Точикон китоби Бобочон Ғафуров Кисми Охирон
<< 1 ... 20 21 22 23 >>
– 95, 96
Сафавиён – 518, 533, 548, 551
Сафиуддини Исҳоқ– 518
Саффориён (Саффо-риҳо) – 333, 338, 373, 376
Сахаров - 690
Саъдӣ– 383, 470, 471, 506
Саъдуддин Масъуд иб-ни Умари Тафтазонӣ – 503
Саҳбо – 719
Себеос – 221
Селевки 1 - 106, 107
Селевки II – 107, 110
Селевкиён (Селевкиҳо) – 106, 107, 108, 110, 111, 112, 115, 116, 130, 137
Семёнов А.А.– 9, 10, 572, 577, 578, 580, 601
Сенковский О.И. - 617
Сиверс Н.И. - 705
Сиддиқмуҳаммад – 553
Сидоло - 158, 195
Сиёвуш, асот.– 272, 279, 281, 282
Симбат Багратунӣ – 221, 222
Симонетта А.– 150, 151
Симҷуриҳо – 362, 364
Сироҷиддинхон – 638
Сисимитр – 102
Сиюркeктенӣ – 463, 467
Скандагупта – 201
Скобелев М.Д.– 638, 640, 641, 650
Скунҳа – 78
Слосак - 123, 125
Смирнова О.И.– 230, 250, 263, 303
Снесарев А.Е. – 670
Собири Тирмизӣ – 433, 436, 437
Соболев Л.Н.– 632
Совашоҳ – 220
Содиқбеки афшор – 502
Сомон – 336
Сомониён – 330, 331, 350, 356, 357, 358, 359, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 373, 375, 376, 377, 381, 385, 386, 417, 418, 419, 420, 421, 431, 435, 437
Сон Юн - 210, 211, 225, 231, 232
Сосониён - 54, 55, 58, 148, 154, 156, 157, 158, 168, 179, 187, 193, 197, 202, 207, 217, 218, 220, 221, 222, 304, 315, 325, 339, 359, 379
Софагасен – 113
Спаргапис– 76
Спитаман (Спитамана) – 65, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 185
Спитамен, ниг. Спита-ман –
Ставиский Б.Я.– 265, 270, 281
Стеткевич – 639
Стоддарт – 613
Столипин – 698, 699
Страбон – 77, 81, 82, 96, 108, 109, 113, 114, 117, 132
Стриангей – 86, 87
Струве В.В.– 56, 178
Суботич Д.И.– 692
Субҳогонасон – 113
Субҳонқулихон – 553, 554, 555, 559, 562, 568, 569
Судошан – 278, 279, 286
Султон Алӣ – 514
Султон Маҳмудхон – 478
Султон Муродбек– 635
Султон Ҳусайн – ниг. Ҳусайн Бойқаро
Султон Ҳусайн ибни Мансур ибни Бойқаро, ниг. Султон Ҳусайн
Сумбоди Муғ – 325, 326
Сурона – 142, 142
Сухарева О.А.– 588, 589, 594
Сухомлинов – 698
Суюрғотмиш – 478, 482
Сeзании Самарқандӣ – 433
Сюан-Сзан - 154, 201, 207, 209, 210, 226, 228, 236, 247, 248, 276, 280, 286, 290, 294, 371


Табарӣ – 156, 157, 196, 197, 212, 217, 229, 282, 283, 306, 308, 310, 318, 338, 375, 377
Таваккалхон – 551
Талҳаи Тоҳирӣ – 333
Тамғочхон Буғрохон –
Тармаширин– 460, 461, 462
Тарн В.В. - 105, 108, 110, 112, 114, 128, 129, 150
Тарумана – 20
Тархун – 309, 310
Таҳмина – 272
Тедеско П.– 55
Текеш – 410, 411, 419, 538
Телятников Д.– 610
Темур – 11, 461, 473-482, 484-504, 513, 514, 567
Темур-Аҳмад – 523, 524
Темуриён – 440, 473-482, 484-504, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 526, 547, 548
Темуриёни Ҳинд – 524,525
Темурмалик – 448, 449, 450
Тереножкин А.И.– 268, 269
Тизенгаузен В.Г.– 617
Тиллоҳоҷӣ – 665
Тиридоти – 109, 110, 111, 123
Тичо (Тиш) – 250, 307
Тиши Якчашма –330
Тиш Трийа (Тиш) – 285
Толстов С.П. - 39, 44, 56, 63, 133, 134, 135, 139, 178, 179, 180, 210, 224, 296, 297, 302
Томас Э. - 145
Томирис - 76
Тоҳир (Тоҳир ибни Ҳу-сайн) - 331, 332
Тоҳири II - 333
Тоҳириён (Тоҳириҳо) - 331-333, 358, 361, 365, 373, 376
Тоҷиддин - 560
Требек Ҷ. - 611
Тревер К.В. - 117, 121, 198
Трог Помпей - 74, 76, 132, 133
Тувахон -
Тулуй - 447, 450, 452
Туншаху - 222, 229
Тури Фрастак (Афро-сиёб) , ниг. низ Афросиёб
Турконхотун - 445
Тeхтамиш - 479, 505, 567
Туғоншоҳ - 419
Туғрал - 624
Туғралбеки Салҷуқӣ - 395, 398, 411
Тeганхон - 403


Убайдуллохон - 519, 521, 522, 547, 554, 555, 556, 557, 558, 563, 564, 566, 568
Убайдуллоҳ ибни Зиёд - 306
Уксорт - 102, 103
Улуғбек - 482, 484, 487, 488, 493, 501, 506, 566, 567
Улуғбек ибни Деҳнав
Умавиҳо - 322, 323, 324, 325, 327, 329
Умар - 303, 578
Умар ибни Абдулазиз - 316
Умарбӣ - 576
Умари Хайём - 380, 383, 433, 435, 436, 717
Умархон - 578, 581, 623
Умаршайх - 482
Умняков И.И. - 134
Унсурӣ - 380, 431
Уокер Д. - 259
Усмон (Усмон ибни Иброҳим) - 413
Усто Абдулло - 546
Устод Сис - 326
Утбӣ - 437
Уэтхэйд Р. - 113


Фавст Бузанд - 195
Фазлии Намангонӣ
Фазлуллоҳи Рeзбеҳҳон - 550
Файлақуси II - 93
Фаридаддини Аттор - ниг. Аттор
Фарозмон - 103
Фарро - 155, 169
Фаррухӣ - 380, 431
Фарҳоди II - 130
Фатуфарн - 312, 313
Фахриддин Муҳаммад ибни Умари Розӣ - 438
Фахриддини Гургонӣ - 433, 436
Федченко А. П. - 632
Феофани Византӣ - 210
Фергюссон Д. - 145
Филон – 89
Фирдавсӣ - 89, 197, 212, 377, 380, 381, 383, 384-386, 436, 484, 546
Фитрат А. - 711
Фитрати Зардeзи Са-марқандӣ- 568
Фоиқ - 344, 345
Формозов А.А.
Форобӣ - 322, 387, 441, 442, 507
Фотима - 323
Фраат - 125
Фрад - 87
Фрай Р.- 259
Фраке О. - 133
Фрейман А. А. - 262, 263
Френ Х. Д. - 617
Фузулӣ - 508
Фурқат - 518
Фухуман, ниг. Варҳуман
Фуше А. - 175


Халилсултон - 482
Халоун Г. - 132, 133
Хан - 131
Хан-Жу-лин - 451
Хаников Н.В. - 579, 584, 588, 594, 613, 617
Хаников Я.В. - 617
Хатлоншоҳ, ниг. Шер-ри Хатлон
Хварэнаҳ (Фарр), асот - 285
Хвостов М. - 156
Херсфелд Э. - 56
Хетагуров Л.А. - 277
Хинтс В. - 57
Хусрави Анeшервон, ниг. Хусрави I Анeшервон
Хой Чао - 228, 229, 248, 290, 370
Хондамир - 476, 509, 550
ал-Хоразмӣ - 355, 364, 375
Хоразмшоҳиён - 389-416, 419, 446,
Хорошхин - 594
Хоэрко (Хувишка), ниг. низ Хувишка
Хоҷа Аҳрор - 486, 491
Хоҷа Исломи Ҷeйборӣ - 528
Хромов А.Л. - 277
Хувишка - 146, 147, 148, 149, 155, 156, 174
Худодод - 482
Худоёрхон - 629, 631, 635, 637
Худойдод - 620
Худойназар-додхо - 638
Хумо, асот - 115
ал-Хураймӣ - 375
Хурзод - 309
Хусрави I, А. Анeшер-вон - 54, 194, 214, 216, 218, 219, 220
Хусравшоҳ - 493
Хушнавоз - 198, 218
Хюсинг Г.- 39


Чан-Чун - 453
Чариков Н.В. - 669
Чағатой - 447, 450
Чейлитко В.Р. - 264
Черняев М.М. - 629
Чехович О.Д. - 461, 463
Чжан Сян - 135, 144
Чингизиён - 11
Чингизхон - 446, 447, 448, 450, 451, 452, 453, 457, 470, 570


Шаван Э. - 149, 217, 227, 228, 250, 251
Шайбониён - 513-522, 523, 526, 529, 531, 532, 533, 534, 547, 548, 551, 559, 560
Шайбонихон - 503, 513-522, 527, 530, 539, 545, 548
Шамсиддин Маҳбубӣ - 455
Шамсиддин Муҳаммад Ҳофизи Шерозӣ, ниг. Ҳо-физ
Шанюй Лаошан - 131
Шарафиддин Алии Яздӣ - 476, 480, 501, 503, 567
Шарик ибни Шайх - 325
Шашепи - 250
Шашпир - 250
Шекспир Р. - 613.
Шепард Д.
Шерак - 78
Шералӣ-иноқ - 630, 664.
Шери Кишвар - 223.
шери Хатлон - 229.
Шерхони Лeдӣ
Шефер Ш. - 232.
Шива - 155, 156, 172.
Ширатори К.
Шишкин В. А. - 269, 270.
Шиҳобиддини Сeҳра-вардӣ - 438.
Шлюмберже Д. - 118, 170, 175.
Шопури I - 154, 156, 193.
Шопури II - 54, 194, 195, 196.
Шоҳин - 718.
Шоҳиҷаҳон - 553.
Шоҳмалик - 483.
Шоҳмурод - 574, 575, 576, 577, 579, 623.
Шоҳрух - 482, 483, 484, 485, 487, 497, 501


Эгамбердиев Р. - 703.
Эверсман Э - 610.
Эл-Арслонхон - 410.
Элбарсхон - 572
Энгельс Ф. - 9, 19, 26, 50, 62, 93, 171, 179, 183, 184, 188, 190, 301, 400, 422, 519, 593, 611, 614, 619, 645, 646.
Эрназарпаҳлавон - 667.
Эрот, асот - 124.


Юнкер Г. - 277.
Юстин - 74, 76, 100, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 130, 131.
Юсуф Оқчурeғлӣ - 702.
Юсуфалихон - 642
Юсуфи Қадархон - 403, 404.


Яздигурди I - 194
Яздигурди II - 197, 198.
Яздигурди III - 303, 304, 305, 385.
Язид ибни Муовия
Download txt | fb2
<< 1 ... 20 21 22 23 >>
Home
Loading...
0 / 62

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2020 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта