Кор барои мактаббача $$$
Hi, Guest!
Home
Login
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Дар ҷое, ки сухан эътибор дорад, кор пеш меравад.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 >>

Тестњо аз фанни Идоракунии хољагињои кооперативї (75 саволи ќисман мураккаб)

Tags:тест | ответы
Added:Admin (03.04.2015 / 15:04)
Rating:rating 21 article (0)
Reads:3109
Comments:0
Тестњо аз фанни Идоракунии хољагињои кооперативї
(75 саволи ќисман мураккаб)
1. Кадоме аз ин вариантҳои дар поёнбуда ба арзишҳои КМ тааллуқ дорад?
а) Риояи шартьои демократц;
б) Баробарьуыуыц;
в) Аьлият (якдилц);
г) ҳама вариантҳо дурустанд.

2. Кадоме аз ин вариантҳои дар поёнбуда ба арзишҳои КМ тааллуқ дорад?
а) Риояи шартьои демократц;
б) Баробарсаҳгузорӣ;
в) Ташабускорӣ;
г) ҳама вариантҳо дурустанд.

3. Кадоме аз ин вариантҳои дар поёнбуда ба арзишҳои КМ тааллуқ дорад?
а) Жавобгарии ижтимоц;
б) Ростгӯц;
в) Оромӣ;
г) ҳама вариантҳо дурустанд.

4. Кадоме аз ин вариантҳои дар поёнбуда арзиши дастгирии ьамдигариро мефаҳмонад?
а) муносибати байниьамдигарии аъзоён ва кормандони жамъияти матлубот;
б) ьамчун ташкилоти жамъияти ва хожагц муайян менамояд;
в) ҷамъияти матлубот ташкилоти ба ьамдигар кумакрасон буда, ба аъзоёни худ, яъне шаьрвандон, бо маысади беьтар намудани ьаётгузаронӣ;
г) ҳама вариантҳо дурустанд.

5. Ьар як аъзои ҶМ барои иштирок дар узвьои идоракуни ва назоратц аз р=и риояи шарти «1 аъзо - 1 овоз» ба кадом арзиши КМ тааллуқ дорад?
а) демократия;
б) баробарц;
в) адолатнокӣ;
г) ҳамфикрӣ.

6. Арзиши адолатноки ба кадоме аз вариантҳои дар поён буда тааллуқ дорад?
а) арзишест, ки таысими баробаронаи даромадьо ва маводи ашёи хом байни харидорону кормандони ҶМ;
б) арзишест, ки таысими баробаронаи даромадьо ва маводи ижтимоии байни аъзоёну кормандони ҶМ;
в) даромадро байни харидорон тақсим менамоянд;
г) танзими меъёру ҷоидаҳои дохили ҶМ.

7. Кадоме аз вариантҳои дар поёнбуда ба арзиши аьлият (якдилц) тааллуқ дорад?
а) дар фаъолияти худ бо якдигар кумак намерасонанд;
б) дар фаъолияти худ бо якдигар кумак мерасонанд;
в) иззату ҳурмату якдигарро медоранд;
г) даромади гирифтаашонро баробар тақсим менамоянд.

8. Дар аьлият кадом арзишьо мужассам гаштаанд:
а) дастгирии харидорон;
б) кумкрасони ба харидорон;
в) жавобгарии ижтимоц;
г) ҳама вариантҳо

9. Аъзоёни ҶМ кадом арзишьои ахлоыиро дастгирц менамоянд:
а) ростыавлц; б) шаффофият;
в) ьис карданц жавобгарии ижтимоц; г) ҳама вариантҳо.

10 Асоси кулли маънавиёти соьибкории кооперативиро ташкил медиьад ба кадом арзиши ҶМ тааллуқ дорад?
а) демократия;
б) росткавлц;
в) менеҷмент;
г) маркетинг.

11. ҶМ барои баланд бардоштани даражаи зиндагц, беьтар кардани хидматрасонц ба аъзоён ва жамъи дигар шаьрвандон кадоме аз ин арзишҳо тааллуқ дорад?
а) ҷавобгарии моддӣ;
б) ҷавобгарии ижтимоц;
в) адолатнокӣ;
г) дурнамоӣ.

12. ҶМ дар ьолати риоя намудани шартьои хос кадом натиҷаҳо пайдо мешаванд?
а) даромади бевосита мегиранд;
б) ба аъзоёни худ ва жомеа хидмати ба талаботашон мувофиы расонад;
в) ба аъзоёни худ ва жомеа хидмати ба талаботашон мувофиы мерасонад ё не;
г) мутахасисон ва саҳгузорон бояд шартҳоро иҷро намоянд.

13. Шартьои ьозиразамони кооператсияи матлубот кадомҳоянд?
а) маърифатнокц;
б) мухторият ва мустаыилият
в) Ьамкории байниьамдигарии жамъияти матлубот;
г) ҳама вариантҳо.

14. Шарти ьозиразамони кооператсияи матлубот кадоме аз инҳо мебошад??
а) демократи ва мустаыилият, баробарӣ;
б) адолатнокии аъзоёни жамъияти матлубот
в) ҳамкории байниьамдигарии жамъияти матлубот;
г) ҳама вариантҳо.

15. Ба зумраи шакльои муосири ьавасмандкунии иытисодц кадомҳо дохил кардан мумкин аст?
а) ба аъзоён ва харидорони ташкилоти кооператсияи матлубот додани имтиёз ва афзалият дар намуди ташаккули захираи нафаыа, пардохти хидматрасонии наылиёт;
б) пешниьоди беимтиёз ба аъзоён ва кормандон барои харидани маьсулот аз корхонаи истеьсолц;
в) пешниьоди ыарзи имтиёзнок ба аъзоёну кормандони ташкилоти кооператсияи матлубот;
г) ҳама вариантҳо.

16. Ба зумраи шакльои муосири ьавасмандкунии иытисодц кадомҳо дохил кардан мумкин аст?
а) ташаккули сохтори ҷаримаситонӣ вобаста ба миыдор ва сифати меьнат;
б) имтиёз (бонус) дар намуди подоши пули иловагц, мукофот барои барзиёд ижро кардани наыша, илова ба музди меьнати асосц;
в) иштироки аъзоёну кормандон дар зарар ва фоида ва сармояи ташкилоти КМ;
г) ҳама вариантҳо.

17. Ба зумраи шакльои муосири ьавасмандкунии иытисодц кадомҳо дохил кардан мумкин аст?
а) сохтори идоракунии кормандон;
б) имтиёз барои иҷро кардан ва шароит мусоид фароҳам овардан;
в) иштироки аъзоёну кормандон дар таысимоти фоида ва сармояи ташкилоти КМ;
г) ҳама вариантҳо.

18. Кадоме аз ин вариантҳо ба имтиёзҳои бевосита тааллуқ дорад?
а) талаботи давлат;
б) хизматрасонии корпоративӣ;
в) моддӣ ва ғайримоддӣ;
г) вариантҳои (а ва б).

19. Ба қатори имтиёзҳои моддӣ кадомҳо дохил мешаванд?
а) мукофотҳо аз руи натҷаи корҳои якмоҳа ва солона;
б) иштирок доштан дар фоидаи ҷамъияти матлубот;
в) имтиёз (бонус) дар намуди подоши пули илова ҳайра;
г) ҳама вариантҳо.

20. Ба имтиёзҳои ғайримоддӣ кадомҳо дохил мешаванд?
а) додани унони фахрӣ (Аълочии кооператсияи матлубот, Корманди шоистаи кооператсияи матлубот);
б) иттиҳодияҳо;
в) нишонҳои нафақа;
г) ҳама вариантҳо.

21. Бори дуввум Ќонуни ҶТ «Дар бораи КМ дар ҶТ» кадом моҳ ва сол ќабул шудааст?
а) 6 ноябри соли 1995; б) 4 ноябри соли 1995;
в) 4 ноябри соли 1994; г) 7 ноябри соли 1996.

22. Ҳукумат, кадом уњдадориҳоро дар назди КМ мегиранд?
а) додани ќарзњо, паст кардани андоз ва паст намудани пардохтҳо барои неруи гармї ва барќ барои КМ;
б) таъмини биноҳо, қонеъгардонидани харидорон;
в) додани ќарзњо, паст кардани андоз ва пардохтҳо барои неруи гармї ва барќ, дигар кумакҳо барои рушди КМ;
г) додани нафақа, пардохт намудани музди меҳнат, ҳавасмандгардонӣ.

23. Дар КМ таъсис додани кадом намуди ташкилот мумкин аст?
а) ҷамъияти тиҷорати;
б) хоҷагиҳои (хонаводагии) шарики, муассисаҳои таълим;
в) муассисони ягонаи онҳо бояд ҷамъиятҳо бошанд;
г) хоҷагиҳои кишоварзӣ.

24. Сохтори КМ аз чанд ҶМ-и ноҳия ва иттифоќи вилоятҳоро дарбар мегирад?
а) 65 ҶМ ва 5 ИВ; б) 60 ҶМ ва 3 ИВ;
в) 70 ҶМ ва 3 ИВ; г) 50 ҶМ ва 3 ИВ.

25. ҶМ гушаҳои кооперативї дошта дар кадом ҳолат ташкил карда мешаванд?
а) дар он ҳолат ташкил карда мешавад, ки аҳоли кам аст?
б) саҳмдорон дар маҳалҳои гуногуни аҳолинишин истиќомат кунанд ва шумораашон бисёр бошад;
в) дар он ҳолат ташкил карда мешавад, ки дар маҳалҳои якранги аҳолинишин истиќомат кунанд ва шумораашон кам бошад;
г) ҳама вариантҳо.

26. Аз жониби кооператорони мамолики жаьон охири асри XX, яъне соли чандум дар Конгрссси XXXI Иттиьоди кооператсияи байналхалыц арзишьои умумц ва шартьои кооператсияи матлубот, баьаммонандии оньо эжод ва ыабул гардиданд?
а) 1995; б) 1994; в) 1998; г) 1993.

27. Намуди кооперативьо аз р=и ьайати ижтимоц ва тахассуси аъзоён киҳо дохил мешаванд?
а) кооперативьоц манзил ва сохтмон;
б) кооперативьоц косибон ва сохибкасбон, зиёиён, моьигирон, донишж=ен, хидматчиёни ьарбц, майдасавдогарон, кооперативьои омехта (ба оньо табаыаьои гуногуни ижтимоии аьолц дохил меишванд);
в) кооперативҳои русия;
г) ҷавоб (а ва б).

28. Кооперативьоро аз р=и хусусияти асосии ба оньо хос чунин тасниф кардан мумкин аст:
а) аз р=и ьайати ижтимоц ва тахассуси менеҷмент;
б) аз р=и ьудуди фаъолияти
Download txt | fb2
1 2 3 >>
Home
Loading...
0 / 71

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2020 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2020 Соглашения сайта