Привет, Гость!
На главную
Вход
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Хоки ватан аз мулки Сулаймон беҳтар.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Библиотека | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы | Тест аз фанни Таърих 222
<< 1 2 3 4 5 >>
1206-1207 дар Бухоро
ки буд?
Абўбакр Калави Санҷар
Устод Сис
Маҳмуди Тороби
91. Тест
Шўриши Санҷарро (1206-1207) ки пахш кард?
Ҷиғатой. Муҳаммад Хоразмшоҳ;
Темурмалик
Текеш
92. Тест
Кай Темучин худро Чингизхон, яъне «Хони
бузург» эълон кард?
Соли 1207 Соли 1206
Соли 1210
Соли 1215

93. Тест
Лашкаркашии Чингизхон ба сўи Осиёи Миёна
кай ва баъди кадом воқеъа сар шуд?
Соли 1221, баъди нобарор анљом ёфтани муносибатҳои дипломати бо Хоразмшоҳ Соли
1219,
баъди воқеъаи Ўтрор
Соли 1220, баъди забти Хитои шимоли;
Соли 1223, баъди анҷумани қабилаҳои муғул
94. Тест
Аз номҳои дар поён зикршуда ки писари
Чингизхон нест?
Ўқтой Ботухон
Чиғатой
Тулуй
95. Тест
Чингизхон шаҳри Бухороро кай ва дар муддати чанд рўз ишғол кард?
Ибтидои соли 1221, дар 10 рўз Ибтидои
соли 1220,
дар муддати
3 рўз
Моҳи сентябри соли 1219, дар муддати 6 моҳ;
96. Тест
Темурмалик ба мудофиаи
кадом шаҳр сардори мекард?
Ўтрор; Хуҷанд
Самарқанд
Бухоро
97. Тест
Давлати муғулҳо дар Осиёи Миёна чи ном дошт?
Империяи чингизхон Улуси Чиғатой
Ўрдуи муғулҳо
Давлати чингизиён
98. Тест
Муғулҳо соли 1365 дар наздикии кадом шаҳр Ҳусайн ва Темурро шикаст доданд?
Дар наздикии Тошканд Дар
наздики Самарқанд
Дар наздикии Балх
Дар наздикии Ўтрор


99. Тест
Темур дар Ғарб бо кадом ном машҳур аст?
Амир Темур Тамерланг
Темур Кураган
Темур аксак
100. Тест
Солҳои шўриши халқии сарбадорони Самарқандро муайян кунед?
1369-1370 1365-1366
1381-1383
1386-1389
101. Тест
Сарбадорон ба муқобили ки
шўриш бардоштанд?
Ба муқобили ҳокимони маҳалли Ба
Муқобили
Муғулҳо
Ба муқобили феодалони ҳарби
Ба муқобили арабҳо
102. Тест
Сарбадорон бо кадом шиор баромад мекарданд?
«Ё сар ба дор медихем ва ё зулми муғулҳоро рафъ мекунем»,
«Барои озодии Ватан тайёрем сар ба дор диҳем»;
«Барои манфиати пешаварон ва табақаҳои поин тайёрем сар ба дор диҳем»;
« Муборизаро барои умуми кунонидани молу мулк то сар ба дор супоридан давом медиҳем».
103. Тест
Роҳбари сарбадорони Самарқанд ки буд?
Шамсуддин Маҳбуби Мавлоно
зода
Маҳмуди Тороби
Шайх Халифа
104. Тест
Ҳаракати сарбадорони Самарқанд кай ва аз ҷониби ки пахш карда шуд?
Аввали соли 1407, аз ҷониби Шоҳрух мирзо ва Улуғбек. Баҳори соли 1366, аз ҷониби амир Ҳусайн ва Темур
Охири соли1368, аз ҷониби Туғлук Темур ва Илёсхоҷа;
Тобистони соли 1381, аз ҷониби Темур;

105. Тест
Темур кай ҳокими ягонаи Мовароуннаҳр мешавад?
Соли 1372 Соли 1370
Соли 1375
Соли 1380
106. Тест
Амир Ҳусайн ва Темур бо кадом роҳ ҳаракати сарбадоронро торумор ва Самарқандро ишғол карданд?
Бо муҳосира намудани шаҳр; Бо роҳи макру ҳилла
ба қатл расонидани роҳбарони сарбадорон;
Бо роҳи қатлу ғорат ва хароб кардани шаҳр
Бо роҳи осоишта дар натичаи гуфтушунид бо роҳбарони сарбадорон;
107. Тест
Темур кадом шаҳрро пурра хароб карда, ҷав кишт кунонд?
Деҳлиро Урганҷро
Тошкентро
Сабзаворо
108. Тест
Яке аз унвонҳои Темур «Кўрагони» буд. Маънои калимаи муғулии «Кўрагон»чист?
«Шахси мўътабар». «Домод»
«Саркарда»;
«Паҳлавон»;
109. Тест
Солҳои ҳукмронии Темурро муайян кунед?
1379-1407; 1370-1405
1380-1410
1375-1395
110. Тест
Темур кай ба Ҳиндустон лашкар кашид?
Соли 1399 Соли 1398
Соли 1401
Соли 1403
111. Тест
Темур аз ин кадом давлатро забт накардааст?
Осиёи Хурдро Хитойро
Грузияро
Сурияро

112. Тест
Темур кай ва дар кадом шаҳр вафот кард?
Соли 1406, дар Самарқанд Ибтидои соли 1405, дар Ўтрор
ибтидои соли 1407, дар Бухоро.
Миёнаҳои соли 1408, дар Ўтрор
113. Тест
Темур дар кадом шахр дафн шудааст?
Дар Ўтрор; Дар Самарқанд
Дар Ҳирот
Дар Қарши;
114. Тест
Империяи бузурги Темур бо кадом қувва ташкил шуд?
Бо қувваи тоҷирон Бо қувваи яроқ
Бо қувваи феодалони калон
Бо қувваи сарлашкарон.
115. Тест
Аз байни номҳои зикршуда ки писари Темур нест?
Шоҳрух. Султон Ҳусайн Бойқаро;
Умаршайх;
Пирмуҳаммад;
116. Тест
Баъди вафоти Темур ки сарвари давлат гашт?
Мироншоҳ Шоҳрух
Улуғбек
117. Тест
Набераи дўстдоштаи Темур - Улуғбек кай ҳокими Мовароуннаҳр шуд?
Соли 1419 Соли 1407;
Соли 1408
Соли 1410
118. Тест
Мураббии (устоди)аввалини Улуғбек кист?
Ғиёсуддини Коши Ориф Озари
Муҳаммади Хофи
Қозизода Руми
119. Тест
Солҳои хукмронии Улуғбекро муайян кунед?
1410-1452. 1407-1449;
1412-1447
1408-1442;
120. Тест
Улуғбек кай ва аз ҷониби ки
кушта шуд?
Соли 1951 аз ҷониби Халил Султон Соли 1449 аз ҷониби писараш Абдулатиф
Соли 1952 аз ҷониби сӯиқасдчиён
121. Тест
Ду пойтахти Темуриёнро муайян кунед?
Шаҳрисабз ва Ҳирот; Самарқанд ва Ҳирот;
Самарқанд ва Бухоро
Ғазна ва Балх.
122. Тест
Солҳои 1469-1506 дар шаҳри Ҳирот
ки ҳукмрони кардааст?
Бадеуззамон Султон Ҳусайн Бойқаро
Мирзо Улуғбек
Заҳируддин Бобур
123. Тест
Аз сафирони Ғарб (Аврупо) ки бо
Темур вохўрдааст?
Сафири Россия Бекович Черкасски Сафири
Испания
Клавихо
Сафири Мачористон Вамбери.
Сафири Италия Флорио Беневени;
124. Тест
Аҳолии кўчманчии кадом ҳудуд
(территория) ба худ номи ўзбекро
гирифтааст?
Дашту биёбони Қароқалпокистон Дашти Қипчоқ;
Дашту биёбони Муғулистон
Дашту биёбони Туркма нистони шимоли;
125. Тест
Дар кадом аср ўзбекони кўчманчи
ба ҳаёти Осиёи Миёна дахолат карданд?
Дар асри ХVI. Дар асри ХV
Дар асри ХIV;
Дар асри ХII;


126. Тест
Шайбонихон кай ба забти
Осиёи Миёна шурўъ кард?
Охирҳои асри ХVI Охирҳои
асри ХV
Ибтидои асри ХVI
Миёнахои асри ХV
127. Тест
Самарқанд кай аз ҷониби
Шайбонихон кай ишғол шуд?
Соли 1507 Соли 1501
Соли 1509
Соли 1505
128. Тест
Ҳирот кай аз ҷониби
Шайбонихон забт шуд?
Соли 1510; Соли 1507;
Соли 1512.
Соли 1515
129. Тест
Машҳуртарин хоқони Шайбониён кист?
Абдулхайрхон Абдуллохон
Убайдуллохон
Искандархон
130. Тест
Ба Муҳаммад Шайбонихон дар Мовароуннахр аз намояндагони сулолаи Темуриён ки муқобилият нишон дод?
Султон Ҳусайн Заҳриддин Муҳаммад Бобур
Бадеъуззамон
Султон Аҳмад
131. Тест
Шаҳри Бухоро кай пойтахти доимии Шайбониён мешавад?
Дар давраи ҳукмронии Кўчкунчихон Дар давраи ҳукмронии Абдуллохон
Дар давраи ҳукмронии Убайдуллохон
Дар давраи ҳукмронии Абдулазизхон

132. Тест
Аз шоирони асри ХVI ки бештар бо шеърҳои лирики ва ҷаҳви шўҳрат пайдо кард?
Бадриддини Ҳилоли. Абдураҳмони Мушфиқи
Ҳасани Нисори;
Нахлии Бухорои;
133. Тест
Ҳокими Шайбониён Абдуллохони II кай вафот кард?
Соли 1599 Соли 1598
Соли 1601
Соли 1608
134. Тест
Дар Осиёи Миёна баъди Шайбониён ҳокимият ба дасти кадом сулола гузашт
Сулолаи Темуриён; Сулолаи Ҷониён.
Сулолаи Манғитpо;
Сулолаи Манғитpо;
135. Тест
Аввалин хони сулолаи Ҷониён ки буд?
Нодирмуҳаммад. Боқимуҳаммад;
Субхонқулихо.
Валимуҳаммад.
136. Тест
Хони Ҷониён Имомқулихон ба муқобили қалмиқҳо ва қазоқҳо дар кадом вилоят мубориза бурд?
Дар вилояти Бадахшон Дар вилояти Тошканд;
Дар вилояти Самарқанд
Дар вилояти Балх
137. Тест
Хони Ҷониён Субҳонқулихон аз аҳоли барои чанд сол пешаки андозҳоро ситонид?
Барои ҳашт
Скачать txt | fb2
<< 1 2 3 4 5 >>
На главную
Загрузка...
0 / 12

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019