Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Роҳи савдогарон як аст, аммо ризқашон гуногун.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Китобхои Мактаби / Книги школникам | ТЕСТ АЗ ФАННИ ХИМИЯ БАРОИ СИНФИ 9
<< 1 2 3 4 ... 14 >>
2,4 мол Fe2O3 чанд литр гидроген (д.ш.м.) сарф мешавад?
А) 137,6 В) 161,28 С) 284,8 D) 124,2 Е) 316,4
Ба зарфе, ки кислотаи сулфат дошт лавхачаи алюминийро пурра хал намуданд. Дар натича 100 л гидроген (д.ш.н.) хорич шуд. Массаи лавхачаро муайян намоед?
А) 54 В) 82,6 С) 94,6 D) 80,4 Е) 62,8
Пайвастагї чунин таркиб дорад: Nа=29,11% S=40,5% О= 30,38%. Формулаи молекулавии ин пайвастагиро тартиб дихед.
А) Na2S2O3 В) Na2SO4 С) Na2SO3 D) Na2S Е) NaHSO4
46 л омехтаии гидроген ва оксигенро таркониданд, ки дар натича 4 л оксиген бокї монд. Чанд фоизи хачми омехтаи авваларо оксиген ташкил медихад?
А) 58,6 В) 47,3 С) 39,13 D) 56,2 Е) 42
Дар 284 г об 46,8 г ишкори натрий (NaOH)-ро хал намуданд. Хиссаи массаи моддаи халшударо (бо хисоби %) хисоб кунед.
А) 46,8 В) 24,7 С) 8,7 D) 14,2 Е) 18,2
Барои хосил кардани махлули 28% 56 г нитрати натрий (NaNO3)-ро дар чанд грамм об хал кардан лозим аст?
А) 200 В) 144 С) 28 D) 72 Е) 186
1224 г махлулро бугронї намуданд, ки дар зери зарф 326 г Na2SO4 бокї монд. Хиссаи массаи моддаи халшударо (бо хисоби %) дар махлули аввала муайян кунед.
А) 32,6 В) 3,26 С) 48,7 D) 84,6 Е) 26,63
Дар 200 г об 250 г кристаллогидрати карбонати натрийро (Na2CO3 10H2O)-ро хал намуданд. Хиссаи массаи моддаи халшударо (бо хисоби %) муайян кунед.
А) 20,6 В) 92,66 С) 55,55 D) 29,6 Е) 16,8
960 г махлули дар харорати +600С сершударо бугронї намуданд, ки дар зери зарф 120 г хлориди мис (II) CuCl2 бокї монд. Халшавандагии намаки мазкурро дар харорати додашуда муайян намоед.
А) 14,3 В) 120 С) 54,8 D) 98,2 Е) 118,4
428 г махлули дар 400С сершударо бугронї намуданд, ки дар зери зарф 82 г бромиди сурб (II) PbBr2 бокї монд. Халшавандагии намаки мазкурро дар харорати додашуда муайян намоед.
А) 23,7 В) 82 С) 34,8 D) 48,6 Е) 35,5
28 г шакарро дар 284 г об хал намуданд. Хиссаи массаи шакарро (бо хисоби %) муайян намоед.
А) 28 В) 14 С) 26 D) 9 Е) 18
Ба 436,4 г махлули 8,4%-и намаки таом, 80 г хлориди натрий (NaCl)-ро хал намуданд. Хиссаи массаи намаки таомро (бо хисоби %) муайян намоед.
А) 88,4 В) 22,6 С) 56,7 D) 18,4 Е) 20,6
Ба 400 г об 190 г купороси мис (CuSO4 5H2O)-ро хал намуданд. Хиссаи массаи моддаи халшударо (бо хисоби %) муайян намоед.
А) 32,2 В) 36 С) 72,3 D) 54,8 Е) 20,6
Ба 428 г об чанд грамм нитрати сурб (II) Pb(NO3)2-ро хал намуданд лозим аст, ки махлули 42% хосил гардад?
А) 248,4 В) 894,9 С) 309,9 D) 506,4 Е) 128,4
Кадоме аз моддахои додашуда асос мебошад: NaCl, Na2O, CaO, FeS, FeSO4, Fe(OH)3 , Fe2O3.
А) FeS В) Na2O С) FeS D) Fe(OH)3 Е) Fe2O3
Кадоме аз оксидхои овардашуда оксиди кислотагї мебошад:
А) CaO В) Al2O3 С) P2O5 D) Fe2O3 Е) Na2O
Кадоме аз реаксияхои додашуда ба реаксияи нейтролизатсия мансуб аст.
А) Na2O + 2HCl = 2NaCl + H2O В) 3KOH + H3PO4 = K3PO4 + 3H2O
С) CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O D) 3K2O + 2H3PO4 = 2K3PO4 + 3H2O
Е) Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2
Барои пурра нейтрализатсия намудани 436 г махлули 26%-и кислотаи фосфат H3PO4 чанд грамм махлули 42%-и ишкори калий КОН сарф мешавад.
А) 521,6 В) 436 С) 284,8 D) 462,8 Е) 712,7
Кадоме аз формулахои овардашуда намаки турш аст.
А) Ca3 (PO4)2 В) Ca(H2PO4)2 С) Cu2(ОН)2СO3 D) CaCO3 Е.CaSiO3
Кадоме аз оксидхои овардашуда оксиди кислотагї мебошад.
А) Na2O В) CO С) N2O D) CaO Е) NO2
Кадоме аз намакхои додашуда дар об хал намешавад?
А) NaCl В) АgСl С) СaCl2 D)СrCl3 Е) FeСl3
Барои пурра нейтрализатсия кардани 284,2 мл махлули 28,4%-и ишкори калий КОН ( =1,16 г/мл) чанд грамм кислотаи сулфат H2SO4 сарф мешавад?
А) 92,4 В) 28,4 С) 101,6 D) 81,9 Е) 67,2
Кадоме аз намакхои додашуда намаки дучанда мебошад?
А) KAl(SO4)2 В) NaHCO3 С) Cu2(OH)2CO3
D) Fe(OH)2Cl Е) Ca(H2PO4)2
Кадоме аз асосхои овардашуда хангоми тасфонидан тачзия мешавад?
А) NaOН В) Cr(OH)3 С) LiOH D) КOH Е) Вa(OH)2
Дар ядрои изотопи чандто нейтрон вучуд дорад ?
А) 10 В) 8 С) 16 D) 12 Е) 26
Конфигуратсияи электронии атоми фосфорро дар холати мукаррарї нависед ва шумораи электронхои токаи онро нишон дихед.
А) 3 В) 15 С) 10 D) 5 Е) 31
Р-зеркабат то чанд адад электронро гунчонида метавонад?
А) 2 В) 6 С) 10 D) 18 Е) 8
Шумораи протонхоро дар молекулаи СаСО3 хисоб кунед.
А) 100 В) 40 С) 12 D) 48 Е) 50
Конфигуратсияи электронии -ро нависед ва шумораи Р-электронхои онро нишон дихед.
А) 20 В) 40 С) 12 D) 8 Е) 18
Дар ядрои изотопи чанд нейтрон вучуд дорад?
А) 18 В) 23 С) 40 D) 16 Е) 41
Конфигуратсияи электронии -ро нависед ва шумораи P-электронхои онро нишон дихед.
А) 16 В) 6 С) 32 D) 10 Е) 4
Конфигуратсияи электронии фосфорро дар холати барангехта нависед ва шумораи s-электронхои онро нишон дихед.
А) 5 В) 1 С) 15 D) 10 Е) 3
Чандтои элементхои овардашуда гайриметалл аст: Fe, Al, Cl, Cu, P, O, H, S, Na, K,Ca.
А) 9 В) 3 С) 5 D) 8 Е) 12
Конфигуратсияи электронии аниони -ро нависед. Чанд чуфт P-электрон доштанашро нишон дихед.
А) 18 В) 20 С) 9 D) 12 Е) 6
Дарачаи оксидшавии хлорро дар KClO3 мауайян кунед.
А) +1 В) +2 С) +5 D) +3 Е) -1
Тарафи чап ва рости муодилаи реаксияи оксиду баркароршавиро бо усули мувозинати электронї баробар кунед ва коэффитсенти оксидкунандаро нишон дихед. Cu + HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O + NO2
А) 1 В) 2 С) 3 D) 0 Е) 4
Формулаи хатти (структура)-и Al2(SO4)3 -ро нависед ва шумораи умумии банди онро нишон дихед.
А) 24 В) 6 С) 12 D) 18 Е) 3
Кадоме аз моддахои овардашуда панчараи кристалии ионї дорад.
А) CO2
Download txt | fb2
<< 1 2 3 4 ... 14 >>
Home
Loading...
0 / 11

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта