Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Аз ҷав ҷав рӯяду, аз гандум гандум.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 5 >>

500 тести фалсафа бо чавоб.180

Tags:тест | фалсафа | аз фанни | тестхо | тесты
Added:Admin (16.04.2015 / 07:29)
Rating:rating 83 article (0)
Reads:25803
Comments:Comments are closed
Тестхо аз фанни фалсафа
Варианти№2 А

1.Фалсафа чист?
+а. Фанни чомеашиноси 1
б. Фанни табиатшиноси
в. Фанни фархангшиноси
г. Фанни сиёсатшиноси
2.Фалсафа чиро меомузад? 2
+ а. конуниятхои тараккии
табиат ва ҷамъиятро
б.конунияти ичтимоиро
в. конунияти маданиро
г. конуниятисиёсиро
3.Вазифахои фалсафа2
+ а.гуманисти
б.ичбори
г.кардинали
д.оригинали
4.Чахонбини чист?
+а. системаи назари инсон ба
олам ва ходисаю вокеахои он
б.системаи дониш
в. афкор
г. диди инсон
5 Вазифахои фалсафа 2
+а. Маърифати, тарбияви
б.ахбороти
в.дидактики
г.оммави
6.материализм чист? 2
+а . Аввалин будани материяро
меомузонад

б.Аввалин будани идеяро
меомузонад

в. инсон мукаддам аст
г. хаво мукаддам
7.Идеализм чист?

а . Аввалин будани материяро
меомузонад

+ б.Аввалин будани идеяро
меомузонад

в. инсон мукаддам аст
г. хаво мукаддам
8.Демокрит кист? 1
+ а. файласуфи юнони кадим
б. файласуфи хитои кадим
в. файласуфи хиндустони кадим
г. файласуфи шарки кадим
9Гераклит кист? 1
+ а. файласуфи юнони кадим
б. файласуфи хитои кадим
в. файласуфи хиндустони кадим
г. файласуфи шарки кадим
10Эпикур кист? 1
+ а. файласуфи юнони кадим
б. файласуфи хитои кадим
в. файласуфи хиндустони кадим
г. файласуфи шарки кадим
11 Демокрит пайрави кадом
акида буд?
+ а. Атомизм
б. зардуштия
в.монавия
г.чорвакхо
12. Чорвакхо кистанд?
+а. Хаётро аз чор унсур иборат
медонистанд
б. аз панч унсур иборат
медонистанд
в. аз об иборат
г. аз хок иборат
13. Чорвакхо кистанд? 2
+а. материалистони стихиявии
хинди кадим
б. идеалист
в. дуалист
г. атомист
14. Чорвакхо хаётро аз кадом
унсурхо иборат медонистанд?
+а. Об,оташ,хок,хаво.
б. Об,оташ,хок,хаво,металл.
в .Об
г. оташ
15. Мо-тзи ки буд? 1
а. файласуфи юнони кадим
+ б. файласуфи хитои кадим
в. файласуфи хиндустони кадим
г. файласуфи шарки кадим
16. Фалсафаи асри миёна ба чи
асос меёфт?
+а. Схоластика
б. Дидактика
в семантика
г атомисти
17. Дар юнони кадим кихо
пайрави атомизм буданд? 2
+а. Демокрит, Эпикур, Тит
Лукретсий Кар
б. Гераклит
в. Фалеси Милети
г. Сукрот
18. Атомистхо чи мегуфтанд? 2
+а хама чиз аз заррахои хурдтарини
таксим нашаванда атом иборат аст
б аз об иборат
в. доимо дар харакат
г. аз хок иборат аст
19. Хастии билкувва чист?
+ а Хастии имкони
б хастие, .ки хаст
в хастии сунъи
г хастии доими
20.Хастии сунъи чист ? 2
а Хамоне. ки худо офаридааст
+ б Хамоне, .ки инсон офаридааст
в аз азал буд
г табиат додаст
21Диалектика чист?
+ а Бахс мекунам
б чанчол
в бенизоми
г беинтизоми
22. Диалектика чист?
а таълимот оиди кайхон
б таълимот оиди замин
+ в таълимот оиди инкишоф,
тагйирёби,дигаргуншави.
г таълимот оиди дониш
23.Конунхои диалектикаро
Номбар кунед.
+ а инкори инкор,
гузариши микдор ба сифат,
ягонаги ва муборизаи ба
хам зидхо
б.чозибаи умумичахони
в мувофикат
г муошират
24 Машшоия чист?
+а перипатетикаи шарки
б чараёни фалсафии хинди
в чараёни фалсафии чин
г чараёни фалсафии миср
25 Файласуфони намоёни
асримиёнагии халки точик.
+а Сино, Фороби, Беруни 1
б Дониш
в Осими
г Баховаддинов А.
26. Газзоли кист? 2
+а пайрави фалсафаи машшоия
б пайрави фалсафаи исмоилия
в пайрави фалсафаи ишрокия
г пайрави фалсафаикалом
27.Маданият чист? 2
+ а комёбихои моддию маъ
навии инсон,ки аз насл ба насл
мегузарад.
б суханрони
в бахсумунозира
г андеша
28 Инсон чист?
+а Мавчудоти нодирест,ки 1
дорои шуур,тафаккур
б махлуки чохил
г чонзоди бешуур
29 Антропогенез чист?
а пайдоиши чомеа
+б пайдоиши инсон
в пайдоиши хает
г пайдоиши дин
30 Онтология чист?
+а Хастишиноси
б хаётшиноси
в диндори
г инсоншиноси.
Тестхо аз фалсафа
Варианти №1 А
1.Фалсафа чист? 2
а.илми сиёсатшиноси
+ б. илми ҳикматдўсти
в.маданиятшиноси
г. иҷтимоиёт
2. Фалсафа чиро меомўзад? 2
+ а. конуниятхои тараккии
табиат ва ҷамъиятро
б.конунияти ичтимоиро
в. конунияти маданиро
г. конуниятисиёсиро
3.Вазифахои фалсафа
+ а.чахонбини
б.ичбори
г.кардинали
д.оригинали
4. Мохияти фалсафа аз
чи иборат аст?
+ а. аз тафаккури масоили умуми
дар системаи « олам- инсон»
б. исботи чахонбини
в. маданият
г.хокимият
5. Фалсафа ба инсон чи медихад?
+ а. мулохиза ва дарёфти маънои хаёт, мустахкам кардани рўҳи худ.
б. фурўтани
в. вахшоният
г. беиродаги
6. Вазифахои фалсафа чун чахонбини
+ а.гуманисти , ичтимои,мадани- тарбияви,
фахмондадихи – ахбороти
б. гуманисти
в. мадани- равшаннамои
г. ахбороти
7.Вазифахои фалсафа
+ а. чахонбини ва методологи
б.идеологи
в. департатсиони
г. эмпирики
8.Чахонбини чист?
+ а. мачмуи системаи
назари инсон ба олам
б.биниш
в.фахмиш
г.дониш
9.Масъалаи асосии фалсафа
а.муносибати байни одамон
+ б.муносибати хасти ба тафак
-кур,материя ба шуур
в.муносибатхои истехсоли
г. муносибатхои мехнати
10.Онтология чист?
а. сиёсатшиноси
б.хикматшиноси
+ в. хастишиноси
г.фархангшиноси
11.Космосентризм чист? 2
+ а. чараёнест,ки кайхон ва
табиати атрофро меомузад.
б.холати заминро меомузад
в.офтобро меомузад
г.мохро меомузад
12.Идеализм чист?
+ а. шакли чахонбини
б.афкори фалсафи
в.илм
г.чахоншиноси
13.Материализмчист?
+ а.шакли чахонбини
б.афкори фалсафи
в.илм
г.чахоншиноси

14.Дуализм чист? 2
+ а.шакли чахонбини
б.афкори фалсафи
в.илм
г.чахоншиноси
15.Афлотун кист?
+ а. файласуфи юнони кадим 1
б. файласуфи хитои кадим
в. файласуфи хиндустони кадим
г. файласуфи шарки кадим
16.Афлотун пайрави кадом
чараёни фалсафист?
а. материализм
+ б.идеалисти
в. дуалисти
г. атомизм
17.Мактаби фалсафии Афлотун 1
+ а. Академия
б. Перипатетика
в. Аэродинамика
г.Кибирнетика
18. Мактаби фалсафии Арасту 1
а. Академия
+ б. Перипатетика
в. Аэродинамика
г. Кибирнетика
19. Арасту кист? 1
+ а. файласуфи юнони кадим
б. файласуфи хитои кадим
в. файласуфи хиндустони кадим
г. файласуфи
Download txt | fb2
1 2 3 ... 5 >>
Home
Loading...
0 / 9

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта