Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Кори нокардаро кардаи худ надон!
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 10 >>

Санљиши тестї аз фанни Информатика

Tags:санчиши тест аз фанни | информатика
Added:Admin (04.04.2015 / 12:20)
Rating:rating 74 article (0)
Reads:14426
Comments:Comments are closed
Санљиши тестї аз фанни Информатика
@1.
Информатсия чист?
$A) Информатсия аз калимаи англисї гирифта шуда маънояш хабар ахбор, иттилоот, маълумот мебошад;
$B) ин маљмўи сигналњое мебошад, ки мо онро ба тафаккури худамон ќабул менамоем ва он хусусияти ин ё он объект ё њодисаро дар њаќиќат дар олами моро ињота карда тасвир менамояд;
$C) информатсия ин маљмўи сигналњои баќайдгирифташуда мебошад;
$D) аз калимаи франсузї гирифта шуда маънояш ахбор мебошад;
$E) њамаи љавобњо мафњуми информатсияро мефањмонанд;
@2.
Информатика чист?
$A) Информатика илм оиди компютерњои фардї мебошад;
$B) Информатика фанни техникї буда. ќонунњо ва усулњои ѓункунї, захиракунї, нигоњдорї, коркардабарої ва интиќолї маълумотро бо ёрии компютер меомўзад;
$C) Информатика илм оиди коркарди ахбор мебошад;
$D) Информатика илм оиди ќисмњо ва намудњои компютер мебошад;
$E) Информатика илм оиди мавњумњои компютер ва ахбор мебошад;
@3.
Системаи дуйи аз кадом раќамњо иборат аст?
$A) 0 ва 1;
$B) танњо 2;
$C) 0 ва 2;
$D) танњо 0;
$E) аз 0 то 9;
@4.
Драйвер чист?
$A) драйвер як намуди системаи оператсионї мебошад;
$B) драйвер асбобест, ки кори компютерро идора мекунад;
$C) Драйвер ин барномаи ёрирасони миёнарави байни таљњизот ва дигар барномањо мебошад;
$D) Драйвер ин барномаи ёрирасон байни таљњизотњои КФ мебошад;
$E) Драйвер ин барномаи ёрирасони миёнарави байни барномањои офисї мебошад;
@5.
Файл чист?
$A) Њамаи маълумотњои дар диск ва ё дар дигар барандаи маълумот навишташуда, ки метавонем бо ном ба ў мурољиат намоем файл номида мешавад;
$B) соњаи номдорро дар папка файл меноманд;
$C) ќисми асосии њуљљатро файл меноманд;
$D) њуљљати номдорро файл меноманд;
$E) њамаи љавобњо дурустанд;
@6.
Номи иловагии файл аз номи асосиаш бо кадом аломат људо карда мешавад?
$A) бо нуќта ( . );
B) бо вернул ( , );
$C) бо тире ( _ );
$D) бе ягон аломат
$E) файл илованом надорад;
@7.
Илованоми «.txt» чї маъно дорад?
$A) маънои онро дорад, ки ин файл матни бо воситаи барномаи «Access» сохта шудааст
$B) маънои онро дорад, ки дар дохили ин файл матн љойгир шудааст;
$C) ин файл бо воситаи MS EXCEL сохта шудааст;
$D) маънои файлро дорад;
$E) чунин илованом нест;
@8.
Илованоми «.doc» чї маъно дорад?
$A) файли матнї буда, дар барномаи MS Word сохта шудааст;
$B) ин файл документ мебошад;
$C) «.doc» ин илованом не, балки системаи оператсионї мебошад;
D) «.doc» илованом набуда, номи асосї мебошад;
$E) љавобњои дар боло зикршуда нодуруст мебошанд;
@9.
Блез Паскал дар кадом соли мошини њисоббарорї ихтироъ карда буд ва он чї ном дошт?
$A) соли 1946 бо номи ENIAK;
$B) соли 1694 бо номи Алтаирь-8800;
$C) дар соли 1642 ва Арифмометр ном дошт;
$D) дар асри XVIII бо номи Абак;
$E) соли 1719 бо номи Паскаль;
@10.
Шабака чист?
$A) Шабака илм оиди компютерњои фардї мебошад.
$B) Шабака фанни техникї буда öонунњо ва усулњои ѓункунї, захиракунї, нигоњдорї, коркадабарої ва интиöолї маълумотро бо ёрии компютер меомўзад;
$C) Шабака ин системае мебошад, ки ба воситаи он ахбор мубодила карда мешавад.
D) Илм оиди ќисмњо ва намудњои компютер мебошад.
$E) Шабака илм оиди мавњумњои компютер ва ахбор мебошад.
@11.
Драйвер чист?
$A) драйвер як намуди системаи оператсионї мебошад;
$B) драйвер асбобест, ки кори компютерро идора мекунад;
$C) Драйвер ин барномаи ёрирасони миёнарави байни таљњизот ва дигар барномањо мебошад;
$D) Драйвер ин барномаи ёрирасон байни таљњизотњои КФ мебошад;
$E) Драйвер ин барномаи ёрирасони миёнарави байни барномањои офисї мебошад;
@12.
Кадоме аз тарзи навишти сурогаи сомонањо дуруст аст?
$A) www&mail.ru
$B) tab@yahoo.com
$C) www.google.ru;
D) toj/big@bom;
$E) ttt.taj&sad;
@13.
Аввалин МЭЊ дар Америка ихтироъ шуд, ки 30 тонн вазн ва 30 метр дарозї дошт. Ин дар кадом сол ва чї ном дошт?
$A) соли 1975, номаш Алтаирь-8800;
$B) соли 1719, номаш IBM PC;
$C) соли 1946, номаш ENIAC;
$D) соли 1694, номаш MITS;
$E) чунин МЭЊ вуљуд надорад;
@14.
Шабакаи компютери кадом сол ва дар кучо ихтироъ шуда буд?
$A) соли 1946 бо номи ENIAK дар Руссия;
$B) соли 1694 дар Амрико;
$C) соли 1642 дар Африка;
$D) дар асри XVIII дар Точикистон;
$E) соли 1969 дар Вазорати мудофиаи ШМА;
@15.
Асосгузори WWW - муосир кист?
$A) Готфрид Вилгелм фон Лейбнитс;
$B) Чарлз Беббиљ; $C) Љон Атанасов
$D) Билл Гейтс;
$E) њамаи љавобњо нодуруст;
@16.
Насли сеюм: сол, базаи элементї, зудкорї, њаљми хотираи фаврї
$A) Солњои 50-60, базаи элементї- схемањои интегралии калон, зудкорї - таќрибан 10млн амал/сония, њаљми хотираи фаврї - таќрибан 10млн. калима;
$B) Солњои 60-70, базаи элементї- транзисторњо, зудкорї - таќрибан 10млн амал/сония, њаљми хотираи фаврї - таќрибан 10 млн. калима;
$C) Солњои 60-70, базаи элементї- схемањои интегралии калон, зудкорї - таќрибан 10млн амал/сония, њаљми хотираи фаврї - таќрибан 10 млн. калима;
$D) Солњои 50-60, базаи элементї- схемањои интегралии калон, зудкорї - таќрибан 10 њаз. амал/сония, њаљми хотираи фаврї - таќрибан 10 њаз. Калима;
$E) Солњои 60-70, базаи элементї- схемањои интегралии калон, зудкорї - таќрибан 10млд. амал/сония, њаљми хотираи фаврї - таќрибан 10 млд. калима;

@17.
Аввалин компютери фардї аз тарафп фирмаи MITS сохта шуд, ки он дар кадом сол буд?
$A) дар соли 1975 номи Алтаир-8800-ро дошт;
$B) соли 1946 бо номи ENIAC;
$C) соли 1694, номаш MITS;
$D) соли 1985 бо номи Алтаир-8800;
$E) љавобњо нодурустанд;@18.
Аввалин компютери фардии IBM PC кай сохта шуд?
$A) соли 1979;
$B) соли 1981;
$C) соли 1985;
$D) соли 1948;
$E) соли 1946;
@19.
Клавиатура аз чанд ќисм иборат аст?
$A) 3-ќисм;
$B) 4-ќисм;
$C) 7-ќисм;
$D) 1-ќисм;
$E) 2-ќисм;
@20.
Мушак ва ё иљрокунандаи вазифаи он ба чанд намуд људо мешавад?
$A) 3-намуд (оптикї, дистансионї);
$B) 4-намуд (оптикї, масофавї, панели њассос);
C) 5-намуд (механикї, лазерї, дистансионї, панели њассос);
$D) 2-намуд (симдор ва бесим);
$E) 1-намуд (лазерї);
@21.
Воњиди ченаки андозаи экрани монитор чист?
$A) дюйм;
$B) сантиметр;
$C) Мегабайт;
D) гега байт;
$E) гигагерс;
@22.
Ќисми асосии блоки системавиро чї ташкил медињад?
$A) протсессор;
$B) диски ќаиш;
$C) платаи системавї;
D) BIOS;
$E) POST;
@23.
Воситањои техникии компютери фардї, ки барои нигоњдории маълумотњо ба муддати дуру дароз истифода мешаванд, чї номида мешавад?
$A) тачњизоти хотираи фаврї;
$B) таљњизоти хотираи инсон;
$C) таљњизоти хотираи беруна;
D) таљњизоти хотираи дохилии компютер;
$E) њамаи љавобњо нодуруст;
@24.
Хотираи дохилии компютер аз чї борат аст иборат аст?
$A) аз таљњизотњое, ки дар онњо њамаи намуди маълумотњо нигоњ дошта мешаванд;
$B) таљњизоти хотираи беруна;
$C) таљњизоти хотираи фаврї ва таљњизоти хотираи доимї;
$D) таљњизоти хотиравии компютер;
$E) аз таљњизоти хотираи доимї;
@25.
Почтаи электронї чист?
$A) Почтаи электронї сарлавња аст
$B) Почтаи электронї (Е-mail - аз англисии electronic mail) - яке аз хизматрасонињои
Download txt | fb2
1 2 3 ... 10 >>
Home
Загрузка...
0 / 2

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019