Привет, Гость!
На главную
Вход
Библиотека | Книги / Китобхо
1 2 3 ... 6 >>

БАРНОМАИ ТАЪЛИМӢ (силлабус) оид ба фанни диагностика, таъмир ва хизматрасони ба автомобилхо -1 барои

Тэги:барноиаи | таълими | китоб
Добавил:Admin (04.04.2015 / 12:11)
Рейтинг:rating 72 article (0)
Прочтений:1699
Комментарии:0
Барномаи таълим дар ҷаласаи кафедраи автомобилҳо ва идоракуни дар нақлиёт муҳокима шуда, маъқул дониста шудааст.
Суратҷаласаи № 1 аз 29 августи соли 2014

Мудири кафедра /__________ / /Акрамов А.А./

Барномаи таълим дар ҷаласаи Шӯрои илмии методии факултети сохтмон ва нақлиёт муҳокима шуда, маъқул дониста шудааст.

Суратҷаласаи № ___ аз «___» __________ 2014с.
Декани факултет /__________ / / Аминов Ф.А. /

Барномаи таълим аз тарафи эксперти маркази идоракунии сифати ДПДТТ дида баромада, қабул шудааст.

/__________/ / Султонова Р.М. /« __ » ___ 2014 с.Барномаи таълим дар маҷлиси Шӯрои илмӣ-методии донишкада тасдиқ карда шудааст.

Суратҷаласаи № ___ аз « ___ » __________ 2014 с.
Муовини раиси ШИМ /_________/ /Тошхӯҷаев Н.А./Тартибдиҳанда: н.и.т., сармуаллими кафедраи
автомобилҳо ва идоракунӣ дар нақлиёт/____________/ /Алиев Ш.С/А Номи фан:
диагностика, таъмир ва хизматрасони ба автомобилхо -1 Курс
2
Забони таълим:
Тоҷикӣ Шакли санҷиши ниҳоӣ:
Имтиҳон Насаб, ном ва номи падари омӯзгор:
Алиев Ш.С
Миқдори кредитҳо
ЕCTS-6
Намуди фан: интихобӣ
Сол ва семестри таҳсил
Сол- 2014-15
Семестр – 3 Сикл ва ҷои гузаронидани машғулият Намуди санҷиш
Сикл
Баст
Корпус -аудитория 3-4
1
ФСН
С111
Ҳимояи кори семестрӣ – 2
Санҷиши марҳилавӣ-2
Имтиҳони финалии омӯзгор – 1
Имтиҳони ниҳоӣ – 1
Миқдори соат дар сикл аз рӯи нақшаи таълимӣ - 180,
аз он ҷумла
ЛК-16
АМ-32
ДПМ-16+8=24
КМДУ-24
КМД-84


Б Адабиёти таълимӣ:
1. Адабиётҳои асосӣ:
1.1. Савеч Е.Л. Кручек А.С., Инструментальный контроль автотранспортных средств. – Минск: 2008.- 402с.
1.2. Харазев А.М., Диагностическое обеспечение технического обслуживания и ремонта автомобилей. – М: 1990.- 203с.
1.3. Туревский И.С. Техническое обслуживание автомобилей. Часть-1. Техническое обслуживние и текущий ремонт автомобилей. - М.: Форум, 2007 . – 260с.
1.4. Епифанов Л.И. Е.А. Епифанов Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей.- М.: Форум, 2009. - 450с.
1.5. Карташевича А.Н. Диагностирование автомобилей Практикум.- М.: Высшая школа, 2011.- 209с.
1.6. Технологический процесс ТО и ремонта автомобилей.- Ульяновск: Форум,
2003. - 382с.
1.7. Епифанов Л.И. Е.А. Епифанов Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.- М.: Форум, 2009. - 450с
.

2. Адабиётҳои иловагӣ:
2.1. И.С. Туревский Техническое обслуживание автомобилей, Часть-2. Организация хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта – М.: Форум,2007. - 228 с.
2.2. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта – М.: Транспорт 1988.
2.3. Волгин В.В. Справочник по диагностике неисправностей автомобиля.-Киев.: 1999.- 96с.

В Номгӯи асбобҳои айёнӣ ва ёрирасон.
- Схемаву овезаҳои таълимӣ (айёниятҳо):
- конспекти лексияҳо, тестҳо (саволномаҳо);
- калкулятор;
- китобҳои илмӣ ва дарсӣ;
- истифодаи компютер:
- видеопроектор.
- проектор, плакатҳо;

1. Номи пурраи фан: диагностика, таъмири ва хизматрасони ба автомобилхо-1
2. Номи кӯтоҳи фан: Д-1
3. Дараҷаи фан: 3
4.
4.1 Натиҷаҳои фан
Компетенсияҳо: дар натиҷаи омӯзиши фан донишҷӯ ба компетенсияи касбии донистани тарзи кор, тавсифи техникӣ, хусусиятҳои хосси конструктивии воситаҳои техникӣ ва маводҳои лоиҳашаванда ва истифодашаванда ки дар стандарти давлатии ихтисоси 37.01.07 бо ишораи КК – 10 қабул карда шудааст, соҳиб мешавад; ғайр аз ин ба компетенсияҳои касбии КК-7, КК-8, КК-12 ва компетенсияҳои умумии КУ-4, КУ-7, КУ-8, КУ-10, КУ-12, КУ-13 соҳиб мешавад.
4.2
4.2.1 Малакаҳо:
Дониш:
- конуниятхои раванди тагирёбии холати техникиро медонад;
- формулахои мехнатталаби ва дарвиятхоро маънидод менамояд;
- сузишвори ва масолеххоро аз руи хосият фарк менамояд ва тавсиф медихад
- нигохубини техники, ташхиси ва таъмирро фарк мекунад ва тавсиф медихад;
- параметрхо ва воситахои ташхиси техникиро фарк менамояд ва тавсиф медихад;
- намудхои муассисаи наклиёти автомобилиро медонад ва тавсиф медихад
4.2.2 Фаҳмиш:
- параметрхои ташхисиро фарк менамояд ва хулосабарори менамояд;
- хангоми хисоби программаи истехсолиро маънидод менамояд ва бо мисолхо мефахмонад;
- параметрхои ташхисиро маънидод ва дарк менамояд;
- намуди тачхизотхои ташхисиро фарк менамояд ва параметрхои ченкунандаро маънидод менамояд;
- элементҳои конструксияҳоро дар холати шаклклтаъғирёби тасаввур карда метавонад;
4.2.3 Тадбиқ:
- параметрхои ташхисиро вобаста аз кадом носозихо назорат карда метавонад;
- тачхизотхои ташхисиро вобаста ба таъинот истифода бурда метавонад;
- кадом параметрхои ташхисиро дар кадом вакт назорат карда метавонад;
- усулхои параметрхои ташхисиро вобаста аз система ва механизм назорат карда метавонад
5. Забони дарсомӯзӣ: тоҷикӣ
6. Кафедра: Автомобилҳо ва идоракуни дар нақлиёт
7. Миқдори кредитҳо: 6
8. Насаб, ном ва номи падари омӯзгор: Алиев Ш.С
9. Мундариҷаи мухтассари фан:
1. Мукаддима. Мақсад ва вазифаи асосии фан.
2. Асосҳои таъминоти коршоямии автомобилҳо.
3. Ташхиси воситаи наклиёт
4. Воситахои ташхиси-техники
5. Параметрхои ташхисии автомобилхо
6. Баҳодиҳии самаранокии истифодабарии техники ва эътимоднокии автомобилҳо.
7. Системаи нигоҳубини техники ва таъмири автомобилҳо
8. Намуди корхонахои нақлиёти автомобили вобаста аз вазифаҳои истеҳсолӣ.
9. Ташкили корҳо оиди бартарафкунии носозиҳо.
10. Нишондиҳандаҳои кор оиди бартарафкунии носозиҳо.
11. Корхои ташкилотиву-технологи намудҳои алоҳидаи корҳо.
12. Таҷҳизоти технологи ва истифодаи он
13. Таъминоти моддӣ-техникӣ ва сарфаи захираҳо.
14. Таъминоти нақлиёти автомобили бо захираҳои сӯзишворию-энергетикӣ
15. Усулхо ва воситахои ташхиси техники автомобилҳо.
16. Ташкил ва нишондиҳандаҳои кор оид ба нигохдори ва бартарафкунии носозиҳо.
10. Пререквизитҳо: барои омӯзиши ин фан донистани сохти автомобилхо, масолеҳшиноси, технологияи масолеҳҳои конструксиони, масолеххои дар автомобил истифодашаванда зарур аст.
11. Барои кадом ихтисосҳо ва блоки онҳо тааллуқ дорад: Шифр Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5
11.1 Хизматрасонии автомобилӣ 37.01.07 +


Г.2а. Нақшаи мавзӯъҳои фанни диагностика, таъмири ва хизматрасони ба автомобилхо-1
№ п/п Номгуи мавзуҳо Ҳамаги
Соатҳо Аз он чумла
Лексия амалӣ ДПМ
КМДУ КМД
1 2 3 4 5 6 7
1 Мукаддима. Мақсад ва вазифаи асосии фан. 9 1 2 1 1,5 3,5
2 Асосҳои таъминоти коршоямии автомобилҳо. 9 1 2 1 1,5 3,5
3 Ташхиси воситаи наклиёт. 9 1 2 1 1,5 3,5
4 Воситахои ташхиси-техники. 9 1 2 1 1,5 3,5
Скачать txt | fb2
1 2 3 ... 6 >>
На главную
0 / 33

OkTj.ru тест тестхои саволу чавоб точики калид китобхои Точики китобхонаи милли tj 2015 2016 2017 Одноклассники Таджикистан Точикистон Душанбе Хучанд Худжанд Куляб Хоруғ скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики

Statok.net
©