Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Розу асроратро назди худ нигоҳ дор!
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 5 >>

Тестҳо аз фанни «Менечмент» барои донишчўёни бахши 3 Мавзўъ: Асоссхои илми менечмент

Tags:тестҳо | менечмент
Added:Admin (04.04.2015 / 12:04)
Rating:rating 66 article (0)
Reads:2798
Comments:0
Тестҳо аз фанни «Менечмент» барои донишчўёни бахши 3
Мавзўъ: Асоссхои илми менечмент
1. Зарурияти омўзиши менечмент ҳамчун илм:
а) Гузаштан ба иқтисодиёти бозор
б) Назорат бурдан
в) Ташкил намудан
г) Нақшагирӣ
2. Менемент чиро меомўзаонад?
а) Иттилоот ва муносибати кормандон дар чараёни идоракунии ташкилот
б) Илм ва маҳорати ғолибон
в) Амалия ва тадбиқи як қисми нақшаҳо
г) Санъати идоракунӣ
3. Мақсади менечмент:
а) Муваффақ шудан ба дарачаи баланди самаранокӣ ва гирифтани фоидаи соф
б) Идоракунии гурўҳи меҳнатӣ ва ашхоси алоҳида
в) Роҳбарӣ намудани фаъолияти кормандон
г) Ташкили фаъолияти кормандон
4. Вазифаҳои менечмент:
а) Муносибати илмӣ доштан ба ҳодисаҳо, омўхтани тачрибаи пешқадам ва санъати идоракунӣ
б) Ҷорӣ намудани дастовардҳои илму техника дар саноат
в) Истифода бурдани усулҳои иқтисод дар чараёни истеҳсолот
г) Ҷорӣ намудани тачрибаи пешқадам дар амал
5. Менечмент ҳамчун фаъолият ин:
а) Раванд, амалиёти идоракунӣ, гурўҳи муттахассисон, сохтори идоракунии камхарч, соҳаи дониши идоракунӣ
б) Нақшагирӣ, ташкил ва танзими муносибатҳо
в) Ташкил намудани сохтори ғайримукаммал
г) Назорат бурдани фаъолияти гурўҳҳои хурди корӣ
6. Мафҳуми идоракунӣ ин:
а) Раванди сохтори махсус барои ташкили фаъолияти коргарон дар асоси нақшаҳо
б) Роҳбарии гурўҳи меҳнатии таҳияи нақшаҳо
в) Фаъолияти нақшагирӣ
г) Фаъолияти танзимкунӣ
7. Мафҳуми менечмент ин:
а) Ҷараёни идоракунии ичтимоию иқтисодӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ дар асоси малакаву дониши роҳбар
б) Идоракунии ичтимоӣ дар асоси санъати менечерҳо
в) Идоракунии маъмурӣ, яъне назорати қатъӣ
г) Идоракунии маънавӣ, яъне беҳдошти муносибатҳо дар коллектив
8. Кадоме аз ин шахсон намояндаи мактаби илмии идоракунии классикӣ мебошанд?
а) Кооул Ҷорч
б) Анри Файол
в) Тейлор Фредерик Уинслоу
г) Фоллет Мэри Паркер
9. Назарияи «7-С»-ро кадоме аз олимони зерин эчод намудаанд?
а) Ричард Паскал ва Энтони Атос
б) Анри Файол ва А. Маслоу
в) Генри Форд ва Макс Вебер
г) Ҷавоби дуруст вучуд надорад
10. Кадоме аз ин шахсон намояндаи мактаби маъмурии идоракунӣ мебошанд?
а) Анри Файол
б) Тейлор Фредерик Уинслоу
в) Генри Форд
г) Марк Ҷеймс
11. Мэри Паркер, Фоллет намояндаи кадом мактаб буд?
а) Илми идоракунӣ
б) Муносибатҳои инсонӣ
в) Идоракунӣ ба воситаи илм
г) Мактаби маъмурии идоракунӣ
12. Назарияи «Х» ва «У» эчодиёти кадоме аз ин олимон мебошад:
а) Абрам Маслоу
б) Анри Файол
в) Ричард Аркрайд
г) Дуглас Мак-Грегор
13. Инкишофи назария ва амалияи идоракунӣ чанд давраро дарбар мегирад?
а) Ду-алифбо, асосҳои ҳуқуқ
б) Се-капитализм, саноатикунонии тамаддун, зинаҳои печдарпечи идоракунӣ
в) Чаҳор-менечменти бюрократии табақаи точирон, капитализм, сотсиализм
г) Пайдоиши алифбо ва табақаи точирон, асосҳои ҳуқуқии идоракунӣ, капитализм, мнечменти бюрократӣ
14. Назарияи «демократияи истеҳсолӣ» эчодиёти кадоме аз олимони зер мебошад?
а) Маркс Ҷеймс
б) Чермен С
в) Генри Форд
г) Коул Ҷорч
15. Мафҳуми қонуни иқтисодӣ:
а) Муносибатҳои пойдори такроршавандаи чамъият
б) Ногузир будани зиддиятҳо
в) Пайдарҳамии муносибатҳо
г) Тағйироти миқдору сифат
16. Санадҳои меъёр, инҳо:
а) Қонунҳои аз тарафи сохтори мақомоти давлат қабулшаванда
б) Қарорҳои чамъиятҳои матлуботи кооператсия
в) Фармонҳои роҳбарони корхонаҳо
г) Фармонҳои зерсохторҳои ташкилотҳо
17. Мафҳуми қонунияти идоракунӣ ин:
а) Алоқаи такроршавандаи чамъиятие, ки рушди ташкилотро ифода менамоянд
б) Ягонагии сохти идоракунӣ
в) Таъмини миқдори зарури зинаҳои сохтори идоракунӣ
г) Зарурати гуногуни сохти идоракунанда ва идорашаванда
18. Кадоме аз намунаҳои зерин қонунияти идоракунӣ мебошанд?
а) Мувофиқати сохти идоракунанда ва идорашаванда
б) Тақсимоти меҳнат
в) Ваколат ва масъулият
г) Мутобиқгардонии манфиат
19. Кадоме аз шартҳои зерин шарти асосии менечменти муосир маҳсуб мешаванд?
а) Замонасозӣ, идоракунии амалиёт, дарачаҳои ташкилот, афзунгардонии самара
б) Интизом, тартибот, ҳамоҳангӣ, кам будани назорат
в) Яккасардорӣ, назорати чиддӣ, марказонидан
г) Тартибот, қоидаҳо ва зарурияти ичрои онҳо
20. Кадоме аз вариантҳои зерин мафҳуми усулро ифода менамояд:
а) Методос-таъсиррасонӣ ба объекти идорашаванда
б) Нақшагирӣ
в) Ҳавасмандгардонӣ
г) Нархгузорӣ
21. Намуди усулҳои иқтисод кадомҳоянд?
а) Нақшагирӣ, ҳавасмандгардонӣ, нархгузорӣ, молия ва қарз
б) Ҷавобгарӣ, аз кор сабукдўш намудан
в) Баланд бардоштани музди меҳнат
г) Санъати нақшагирии фаъолияти молиявии корхона
22. Таснифи усулҳо аз рўи таъсири қонунҳо чунинанд:
а) Иқтисодӣ, маъмурӣ, ичтимоӣ, маънавӣ
б) Идоракунии манфиати давлат
в) Идоракунии манфиатҳои гурўҳҳо ва шахсҳо
г) Идоракунии хочагии халқ
23. Усулҳо аз рўи самтнокии идоракунӣ чунин тасниф мешаванд:
а) Ҳавасмандгардонии моддӣ, маънавӣ, ичтимоӣ, сиёсӣ
б) Идоракунии марказонидашуда
в) Худидоракунӣ
г) Сиёсати ягонаи иқтисоди давлат
24. Усулҳо аз рўи таъсиррасонӣ ба объекти идорашаванда чунин тасниф мешаванд:
а) Мустақим (бевосита), ғайримустақим (бавосита), бо роҳи ҳавасмандгардонӣ
б) Бо роҳи бунёди шароит барои худидоракунӣ
в) Муайян намудани нишондиҳандахои нақшагирӣ
г) Муайян намудани меъёрҳои иқтисод оид ба нақшагирӣ
25. Усулҳои ичтимоии идоракунӣ чунин мебошанд:
а) Таъсиррасонӣ ба муносибат ва раванди байнишахсии кормандон
б) Ташаккул додани иқлими мўътадили мусбати ичтимоӣ дар чомеаи меҳнат
в) Тарбия намудани эътиқоднокӣ
г) Муайян намудани меъёрҳои иқтисод оид ба нақшагирӣ
26. Кадоме аз нишондиҳандаҳои зерин ба усули ичтимоӣ маҳсуб аст:
а) Инсонӣ
б) Иқтисодӣ
в) Маънавӣ
г) Сиёсӣ
27. Усулҳои маъмурии идоракунӣ:
а) Таъсиррасонии ташкилии роҳбарон ба тобеон бо роҳи танзими муносибат ва ҳаракати онҳо дар чараёни идоракунии ташкилот
б) Таъсиррасонии ташкили роҳбарон бо тобеон ба воситаи фармон
в) Таъсиррасонии ташкилии роҳбарон бо тобеон ба воситаи фармон
г) Таъсиррасонии ташкилии роҳбарон ба тобеон ба воситаи қабули қарор
28. Шаклҳои усулҳои маъмурии идоракунӣ:
а) Нишондиҳандаҳои мачбурӣ, мувофиқатӣ, тавсияҳо, хоҳишҳо
б) Таъсиррасонии ташкилӣ
в) Таъсирасонии маъмурӣ
г) Таъсиррасонии интизомӣ
29. Намудҳои усулҳои маъмурии идоракунӣ:
а) Таъсиррасонии ташкилӣ, маъмурӣ, интизомӣ
б) Таъсиррасонӣ ба воситаи фармон
в) Таъсиррасонӣ ба воситаи машварат
г) Таъсиррасонӣ ба воситаи чазодиҳӣ
30. Усулҳои ташкили идоракунӣ:
а) Таъсиррасонӣ ба фаъолияти хочагидорӣ бо мақсади гузаштани таносуби оқилона байни субъект ва объекти идоракунӣ
б) Таъсиррасонӣ ба кормандон барои расидан ба мақсад
в) Таъсиррасонӣ ба фаъолияти корхона барои баланд бардоштани дарачаи самаранокӣ
г) Таъсиррасонӣ ба чомеаи меҳнат барои гирифтани фоидаи калон
31. Низомномаи вазифагӣ
а) Муқаррар намудани мақом, ҳуқуқ, мачбурият ва чавобгарии кормандон
б) Коркарди низомномаиҳои зарури ташкилот
в) Коркарди меъёрҳо
г) Коркарди вазифаномаҳо
32. Намуди меъёрҳо:
а) Ташкилӣ, техникӣ, оинномавӣ ва санад хои маъмурӣ
б) Иқтисодӣ
в) Ичтимоӣ
г) Маънавӣ
33. Мафҳуми ташкилотро аз рўи чунин муносибатҳои сохторӣ шарҳ медиҳанд:
а) Сохтори бутун аз қисмҳои алоҳида иборат буда, барои ҳалли як мақсад ё ин ки
Download txt | fb2
1 2 3 ... 5 >>
Home
Loading...
0 / 12

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта