Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Саломи хушомадгӯй бе тамаъ нест
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 8 >>

имтихони нихои химояи хукуки истеъмолкунанда

Tags:тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Added:Admin (19.10.2017 / 10:05)
Rating:rating 353 article (0)
Reads:1173
Comments:0
ВАРИАНТИ 1
1. Њуќуќ чист?
А) -низоми меъёрњои умумињатмии рафтору кирдори шаклан ифодаёфта, ки аз љониби давлат, муќаррар тасдиќ ва муњофизатшудаест, ки манфиатњои умуми ва алоњидаи мамлакатро ифода менамояд, њамчун танзимкунандаи муносибатњои муњими љамъияти баромад мекунад.
Б) -низоми меъёрњои умумињатмии рафтору кирдори шаклан ифодаёфта, ки аз љониби давлат, муќаррар шуда њамчун танзимкунандаи муносибатњои муњими љамъиятї баромад мекунад.
В) -низоми меъёрњои умумињатмии рафтору кирдори шаклан ифодаёфта дар намуди ќонун мебошад.
Г) - танзимкунандаи муносибатњои муњими љамъиятї мебошад.
2. «Њуќуќ доштани истеъмолкунанда ба маърифатнокї дар соњаи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон бо роњи ба барномаи муассисањои тањсили умумї дохил намудани масъалањо оид ба асосњои дониши истеъмолї (матлуботї) ва њамчунин бо роњи ташкили системаи огоњонии истеъмолкунанда аз њуќуќњояш ва амалњои зарурии њимояи ин њуќуќњо таъмин карда мешавад» ин кадом моддаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи њуќуќњои истеъмолкунанда» мебошад?
А) Моддаи 3 Б)Моддаи 9 В) Моддаи 7 Г) Моддаи 4 .
3. Санадњои њуќуќии байналмиллалї оиди њимояи њуќуќи истеъмолкунанлагон, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст кадомњоянд?
А) -Ќарордоди Ассамблеяи генералии Созмони Миллали Муттањид «Принсипњои роњбари барои њимояи манфиатњои истеъмолкунандагон»
- Созишнома дар бораи самтњои асосии њамкории давлатњо-иштирокчиёни ИДМ дар доираи њифзи њуќуќи истеъмолкунандагон
б) Ќарордоди Ассамблеяи генералии Созмони Миллали Муттањид «Принсипњои роњбари барои њимояи манфиатњои истеъмолкунандагон»
- Созишнома дар бораи самтњои асосии њамкории давлатњо-иштирокчиёни ИДМ дар доираи њифзи њуќуќи истеъмолкунандагон
- Созишнома дар бораи њамкории давлатњо иштирокчиёни – ИДМ дар бораи доираи батартибандозии фаъолияти реклама
В) Ќарордоди Ассамблеяи генералии Созмони Миллали Муттањид «Принсипњои роњбари барои њимояи манфиатњои истеъмолкунандагон»
- Созишнома дар бораи самтњои асосии њамкории давлатњо-иштирокчиёни ИДМ дар доираи њифзи њуќуќи истеъмолкунандагон
- шартномањои байни давлатии Тољикистон баста
Г) Тољикистон оиди њимояи њуќуќуќи истеъмолкунандагон санадњои њуќуќии байналмиллалиро эътироф накардааст.
4. Стандарт чист?
А)- стандарти давлатї, меъёру ќоидањои санитарї, бинокорї ва дигар њуљљатњои меъёрие, ки тибќи ќонун талаботи њатмиро ба сифати мол (кор, хизматрасонї) муќаррар менамояд;
Б)- стандарти давлатї, меъёру ќоидањои санитарї, ки тибќи ќонун талаботи њатмиро ба сифати мол (кор, хизматрасонї) муќаррар менамояд;
В) стандарти мањаллї ки , меъёру ќоидањои санитарї, бинокорї ва дигар њуљљатњои меъёрие, ки тибќи ќонун талаботи њатмиро ба сифати мол (кор, хизматрасонї) муќаррар менамояд;
Г) стандарти љањонї ки, меъёру ќоидањои санитарї, бинокорї ва дигар њуљљатњои меъёрие, ки тибќи ќонун талаботи њатмиро ба сифати мол (кор, хизматрасонї) муќаррар менамояд;
5. Ватани њаракати њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон кадом давлат ба њисоб меравад?
А) Америка Б) Британияи Кабир В) Олмон Г) Иттињоди Шўравї
6. Кадом солњо ташкилотњои љамъиятї дар собиќ давлати Шўравї ба федератсияи љамъиятњои истеъмолкунандагон муттањид гаштанд?
А) солњои 1987-1988 Б) солњои 1982-1984 В) солњои 1990-1991
Г) Ташкилотњо амал мекарданд лекин дар намуди федератсия муттањид гашта набуданд.
7.Кадом сол бо ќабул намудании аввалин барнома дар Иттињоди иќтисодии Аврупо расман сиёсати њифзи њуќуќи истеъмолкунандагонро љорї намуд?
А) соли 1976 Б) соли 1975 В) соли 1987 Г) соли 1976
8. Барномаи «Принсипњои роњбаркунанда барои њимояи манфиатњои истеъмолкунандагон» аз тарафи СММ ќабул гардида аз чанд боб иборат аст?
А) Аз 4-боб Б) Аз 6- боб В) Аз 3-боб Г) Аз 1-боб
9. Асоси муносибатњои истеъмоли чї ба њисоб меравад?
А) Шартнома Б) Маблаѓ
В) Мављуд будани мањсулот Г) Љалб кардани диќќати харидор
10. Яке аз њуќуќњои истеъмолкунандагон мувофиќи моддаи 3-юми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи њуќуќњои истеъмолкунанда» кадом мебошад?
А) Њуќуќ ба њифзи саломатї
Б) Њуќуќ ба мењнат
В) ба љуброни пурраи зараре (зиёне), ки бинобар нуќсони мол (кор, хизматрасонї) расидааст;
Г) Моддаи 3-юми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи њуќуќњои истеъмолкунанда» њуќуќњои истеъмолкунандагонро дар бар намегирад.
11. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сифат ва бехатарии мањсулоти хўрокворї» кай ќабул карда шудааст?
А) 10 майи соли 2001 Б) 12 майи соли 1999
В) 26 апрели соли 2003 Г) 2 ноябри соли 2011
12.Кадом солњо дар собиќ СССР љамъиятњо, клубњо, ассотсиатсияњо оид ба њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон ба миён омаданд?
А) солњои 80-уми асри 20 Б) солњои 70-уми асри 20 В) солњои 60-уми асри 20
Г) Дар собиќ СССР љамъиятњо, клубњо, ассотсиатсияњо оид ба њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон ба миён омада набуданд, чунки сиёсати давлати инро манъ мекард.
13. Конгресси аввали Конфедератсияи байналхалќии љамъиятњои истеъмолкунандагон (КОНФОП) кадом сол баргузор гардида дар давоми чанд сол як маротиба гузаронида мешавад?
А) Дар оѓози соли 1992 конгресси аввали конфедератсия баргузор гардида, њоло он дар њар 3-сол як маротиба доир мегардад.
Б) Дар оѓози соли 1994 конгресси аввали конфедератсия баргузор гардида, њоло он дар њар 2-сол як маротиба доир мегардад.
В) Дар оѓози соли 1990 конгресси аввали конфедератсия баргузор гардида, њоло он дар њар 3-сол як маротиба доир мегардад.
Г) љавоби дуруст мављуд нест.
14.Кадом сол «Принсипњои роњбаркунанда барои њимояи манфиатњои истеъмолкунандагон» аз тарафи СММ ќабул гардид?
А) Соли 1985 Б) Соли 1977 В) Соли 1979 Г) Соли 1999
15. Боби 4-уми барномаи СММ «Принсипњои роњбаркунанда барои њимояи манфиатњои истеъмолкунандагон» чиро дар бар мегирад?
А) Дар боби 4-уми «Принсипњои роњбаркунанда барои њимояи манфиатњои истеъмолкунандагон» маќсадњои он бо назардошти нобаробарии иќтидори иќтисодї, сатњи дониш ва мавќеъашон дар бозори истеъмолї ќайд карда шудааст.
Б) Дар боби 4-уми сухан дар бораи принсипњои умумии њифзи њуќуќњои истеъмолкунандагон меравад.
В) Дар боби 4-уми маќсад, мароми принсипњои роњбарикунанда ќайд шудааст.
Г) Дар боби 4-уми сухан дар бораи њамкории байналхалќї рафта мисолњои расидан ба мустањкамкунии сийсати миллии њимояи истеъмолкунандагон оварда шудаанд.
16. Муносибатњои байни истеъмолкунандагон ва истењсолкунандагон, иљрокунандагон, фурўшандагонро њангоми фурўши мол (иљрои кор, хизматрасонї) ба танзим дароварда, њуќуќи истеъмолкунандагонро барои харидани моли (кори, хизматрасонии) дорои сифати муносиб ва барои њаёту саломатии истеъмолкунандагон бехатар, гирифтани маълумот оид ба мол (кор, хизматрасонї) ва истењсолкунандагони (иљрокунандагони,
Download txt | fb2
1 2 3 ... 8 >>
Home
Loading...
0 / 10

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта