Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Роҳи савдогарон як аст, аммо ризқашон гуногун.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 12 >>

Тестхо аз фанни Заминшиноси 2 2017

Tags:тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Added:Admin (19.10.2017 / 10:03)
Rating:rating 351 article (0)
Reads:3223
Comments:0
1. Тести оддӣ
Дар географияи табии объекти омузиши кадоме аз инхост?
A) Кабатиатмосфера
B) Кабатигидросфера
C) Кишригеографи
D) Намудонам
2. Тести оддӣ
Предмети тадкикоти география кадоме аз инхост
A) Конунияти табии.
B) Конуниятибайникабатхоитабии
C) Гидросфера.
D) Атмосфера.
3. Тести оддӣ
Вазифаи география кадом аст?
A) 444
B) Тайёр намудани маълумотдоир ба кабатхоитабии
C) Тартибдодани харитахоитабии
D) Тайёр намудани намудани маълумот оид ба литосфера
4. Тести оддӣ
Масохатисатхи Замин чандаст?
A) аср
B) 510 млн- км -кв
C) 510 хазор- км -кв
D) 149 млн -км -кв
5. Тести оддӣ
Масохатихушкии Замин чанд аст*
A) 149 хазор- км кв
B) 149 млн -км кв
C) авс
D) 361 млн -км кв
6. Тести оддӣ
Масохати обии Замин чанд аст ?
A) 510 млн км кв
B) 149 млн км кв
C) 361 млн км кв
D) Намедонам
7. Тести оддӣ
География азкалимаи кадом забон аст?
A) Х итои
B) О лмони
C) Ю нони
D) Т очики
8. Тести оддӣ
Географияитабии кадом кабатхои табииромеомузад?
A) лито сфера, атмо сфера, гидро сфера
B) атмо сфера, гидро сфера био сфера
C) вкаа
D) лито сфера, атмо сфера, гидро сфера био сфера
9. Тести оддӣ
Кишригеографи аз кадом комплексхои табии иборат аст?
A) Комплексхоисодда, мураккаб
B) Комплексхоихурду калон
C) Комплексхоисодда, мураккаб, хурду калон
D) Намедонам
10. Тести оддӣ
Геоморфологияилм дар бораи чист?
A) илм дарбораи атмосфера
B) Илм дар бораииклими Замин
C) увс
D) Илм дарбораи релефи Замин
11. Тести оддӣ
Метеорологияилм дар бораи чист?
A) Илм дар бораи гидросфе ра
B) Илм дарбораи атмосфе ра
C) Илмдар бораи биосфе ра
D) Илм дарбораи литосфе ра
12. Тести оддӣ
Географияилм дар бораи чист?
A) илм дарбораи гидросфера
B) илмдар бораи сатхи замин
C) Илм дарбораи кишри географи
D) ывми
13. Тести оддӣ
Ба илмхои географияитабии кадомхо илмхо дохил карда мешавад?
A) географияи рекриатсиони, глициология, климатология, географи иктисоди
B) Биогеография, географияи тибби, климатология, океанология
C) Географияитабии, Заминшиноси, ландшафтшиноси, палеогеография, геоморфология, океанология, глициология, климатология, география хок, биогеография
D) дм
14. Тести оддӣ
Чанд %-и нимкураи шимолиро об ташкилмедихад?
A) 6 1фоиз
B) 3 0фоиз
C) 1 0фоиз
D) 2 0фоиз
15. Тести оддӣ
чанд фоизи нимкураи шимолиро хушки ташкил медихад?
A) 29
B) 12
C) 39
D) 38
16. Тести оддӣ
Чанд фоизи нимкураи чанубиро хушки ташкил медихад?
A) 1 9%
B) 1 2%
C) 1 5%
D) 1 3%
17. Тести оддӣ
Чанд фоизи нимкураичанубиро об ташкил медихад ?
A) 5 0
B) 7 0
C) ычфс
D) 8 1
18. Тести оддӣ
Чанд фоизиЗаминро об ташкил медихад?
A) 3 0
B) 7 1
C) 6 1
D) 2 9
19. Тести оддӣ
Чанд фоизи Заминро хушки ташкилмедихад
A) 1 9
B) 2 9
C) 2 8
D) 1 4
20. Тести оддӣ
Чазираи калонтарини Замин кадомаст?
A) Г реландия
B) А рабистон
C) М адагаскар
D) К ола
21. Тести оддӣ
Кули калонтарини Замин кадомаст?
A) О зов
B) Б айкал
C) К аспий
D) И скандаркул
22. Тести оддӣ
Укенуси калони кураи Заминкадом аст?
A) А тлантика
B) О ром
C) Х инд
D) Я хбастаи Шимоли
23. Тести оддӣ
Укенуси хурдтарини кураи Замин кадомаст?
A) Х инд
B) О ром
C) А тлантика
D) Я хбастаи шимоли
24. Тести оддӣ
Чукурии кули Байкал чанд метраст?
A) 1 620
B) 5 89
C) 1 298
D) 1 269
25. Тести оддӣ
Дархазорсолаи 4-ум то эраи мо дар кучо санъати ченкунии Замин ба назармерасид?
A) Ка нада, Америка
B) Ми ср, Вавилон
C) тпм
D) Ри м, Юнон
26. Тести оддӣ
Дархазорсолаи 2-юм то эраи мо дар кучо чахонбинии географи васеъмегардад?
A) Да р Рим
B) Да р атрофи Антрактида
C) рпи
D) Да р сохилхои бахри Миёназамин
27. Тести оддӣ
Даркадом аср номи Аврупо ва Осие ба миенмеояд?
A) 6-ум
B) 7-ум
C) 5-ум
D) 8-ум
28. Тести оддӣ
Аврипочи маъни дорад?
A) Га рб
B) ша рк
C) Ча нуб
D) Ши мол
29. Тести оддӣ
Осие чи маънидорад?
A) Ча нуб
B) Га рб
C) Ша рк
D) Ши мол
30. Тести оддӣ
КалимаиЕвроосие аз кадом забон аст?
A) Юн они
B) Фи ники
C) Ол мони
D) Ри ми
31. Тести оддӣ
ЧазирахоиБритан дар кадом аср маълум карда мешавад?
A) 4-ум
B) 5-ум
C) 3-ум
D) 6-ум
32. Тести оддӣ
Сарчашмахои асосии география дар асрхои 7-ум то мелод ва 4-уми мелоди кадом махсубмеёфт?
A) Ча нг
B) Ни зо
C) нопр
D) Са ёхат
33. Тести оддӣ
Старбон=географ, таърихшинос китоби чанд чилтаро зери унвони География нашркардааст?
A) 17ч
B) 12ч
C) 13ч
D) 16ч
34. Тести оддӣ
Дархаритаи Птоломей, аз укенуси Атлантика то Хинд чанд нукта нишон додамешавад
A) 20 00
B) 30 00
C) 50 00
D) 80 00
35. Тести оддӣ
Якуминмаротиба кадом олим бузургии Заминро чен кардааст?
A) Пт оломей
B) Ар истотел
C) ри
D) Эр атосфен
36. Тести оддӣ
Дар давраи олимЭротосфен вохиди сенаки масофа кадом буд?
A) детсимет р
B) мет р
C) стади я
D) нра
37. Тести оддӣ
Дардавраи Эротосфен фахмиши 1 сатадия чанд метри имруза ба хисобмерафт
A) 145м
B) 123м
C) 158м
D) 122м
38. Тести оддӣ
АфанасиНикитий сайёхати се бахраи худро кадом солхо анчоммедихад?
A) ртми
B) с1466-1472
C) с1423-1456
D) с1367-1367
39. Тести оддӣ
Якуминмаротиба рохи обиро то Хиндустон ки кашф кардааст?
A) Р.Амунсе н.
B) Лазере в.
C) Тен-Шо н.
D) Васко-да Гам а.
40. Тести оддӣ
СайехМарко-Поло чанд сол дар Хитой зиндаги мекунад?
A) 15с
B) 17с
C) 16с
D) 12с
41. Тести оддӣ
Нахустсаёхати Марко-Поло кадом сол буд?
A) с1269
B) с1271
C) с1251
D) с1156
42. Тести оддӣ
Нахусттелескопро ки ихтиро кардааст?
A) Х.Колум б
B) Галилео-Галиле й
C) Ф.Магела н
D) Р.Амунсе н
43. Тести оддӣ
кашфиётхои бузурги географи ба чанд рох таксим карда мешавад?
A) як
B) ду
C) вмви
D) се
44. Тести оддӣ
Рохиаввалаи кашфиёти бузурги географи кадомаст?
A) гарби
B) шарки
C) чануби
D) лдп
45. Тести оддӣ
Рохи дуввум кашфиёти бузурги географи кадом аст
A) Ршарки
B) Рчануби
C) ми
D) Ргарби
46. Тести оддӣ
Рохи 3 кашфиёти бузурги географи кадом Аст ?
A) Рох Чануби
B) Рох Гарби
C) дб
D) Рох шимоли
47. Тести оддӣ
Боринахуст Америкаро ки кашфкардааст?
A) Х ристофор Колумб
B) А мерико Виспучи
C) щдтп
D) А фанаси Никитий
48. Тести оддӣ
Якуминсайёхати гирдиоламии Х иристофор Колумб кадом солхо аст?
A) шщ
B) с1519-1521
C) с1518-1519
D) с1456-1457
49. Тести оддӣ
Астероидчист?
A) дор
B) Сайёраихурд
C) Сайёраикалом
D) Сайёраиазимчусса
50. Тести оддӣ
Кометааз калимаи кадом забонаст?
A) лд
B) Ю нони
C) О лмони
D) А нглиси
51. Тести оддӣ
Кaметачи мaъно дорaд?
A) Ч ингиламуй
B) Д умдор
C) Я с
D) о таши
52. Тести оддӣ
Метиоридхочигуна чисмхоанд?
A) С ангину сард
B) О бию оташи
C) О ханину сангин
D) пртп
53. Тести оддӣ
СистемаиОфтоби ба чанд гурух чудо карда мешавад?
A) як
B) ду
C) нам
D) сифр
54. Тести оддӣ
Сайёраи азОфтоб дуртарин кадомаст?
A) с Мох
B) с Плутон
C) п мит
D) с Камета
55. Тести оддӣ
сайераи баОфтоб наздиктарин кадом аст?
A) А стероид
B) М ох
C) одор
D) М еркурий
56. Тести оддӣ
Азсайёраи Меркури то Офтоб масофа чанд млн км аст?
A) 5 8
B) 4 5
C) 2 2
D) 3 6
57. Тести оддӣ
масофа азсайёраи Венера то Офтоб чанд млн км аст?
A) 7 8
B) 1 07
C) 1 08
D) 9 5
58. Тести оддӣ
Масофааз
Download txt | fb2
1 2 3 ... 12 >>
Home
Loading...
0 / 9

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта