Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Вафодориро аз саг биомӯз
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 17 >>

ТЕСТҲО АЗ ФАННИ ТАЪРИХИ ХАЛКИ ТОЧИК

Tags:тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Added:Admin (11.09.2017 / 10:29)
Rating:rating 350 article (0)
Reads:8471
Comments:0
ТЕСТИ ОДДӢ
1. Тести оддӣ
Фанҳои ёрирасони таърих кадомхоянд?
фалсафа, хукук, сиёсатшиноси, археология, антропология, нумизматика, этнография
сиёсатшиноси, биология, фархангшиноси
забони точики, забони руси, нумизматика
2. Тести оддӣ
Се давраи археологии сохти чомеаи ибтидоиро бо тартиб номбар кунед?

Асри биринчи, асри санг, асри оҳан Асри санг, асри биринчи, асри оҳан
Асри санг, асри оҳан, асри биринчи
Асри оҳан, асри санг, асри биринчи
3. Тести оддӣ
Кадимтарин олотҳои меҳнати одамони ибтидои асосан аз чи сохта мешуд?
аз устахон аз санг
аз оҳан
аз мис
4. Тести оддӣ
Давраҳои асри сангро ба тартиб номбар кунед?
мезолит, неолит, палеолит
палеолит, мезолит, неолит
неолит, палеолит, мезолит
мезолит, палеолит, неолит
5. Тести оддӣ
Ёдгориҳои маданияти Ҳисор ба кадом давраи асри санг тааллук дорад?
мезолит неолит
энеолит
палеолит
6. Тести оддӣ
Олимони бостоншинос киҳо буданд?
Б.Ғафуров, А. Мухторов, С.Абдуллоев, М. Набиева А.П. Окладников, Б.А. Литвинский, В.А. Ранов, Н.Н. Негматов
М.Бобохонов, Р. Масов, Х. Пиримшоев, Ғ. Ҳайдаров
Н.Турсунов, Н.Негматов, Б.Ғафуров, А. Мухторов
7. Тести оддӣ
Аз ғори Тешиктош устухони часади кадом типи одам ёфта шудааст?
синантроп неандертал
питекантроп
хомосапенс
8. Тести оддӣ
Ёдгории археологии Саразм дар кадом ноҳия вокеъ аст?
Истаравшан Панчакент
Куҳистони Масчоҳ
Кулоб
9. Тести оддӣ
Давраи асри санги нав - неолит кай оғоз шуд?
тахминан 6- 4 ҳазор сол пеш тахминан 9 - 6 ҳазор сол пеш

тахминан 7-3 ҳазор сол пеш
15 - 14 ҳазор сол пеш
10. Тести оддӣ
Бошишгоҳи кадимтарини одамонро дар Осиёи Миёна муайян кунед?

Айвон Ғор
Чайла
Хона
11. Тести оддӣ
Таърихи сохти чомеаи ибтидои аз руи кадом сарчашмаҳои асоси омухта мешавад?

Сарчашмаҳои лингвисти Сарчашмаҳои археологи
Сарчашмаҳои эчодиёти даҳонии халк
Сарчашмаҳои хатти
12. Тести оддӣ
Аввалин кишоварзони Точикистон киҳоянд?
хучандиҳо ҳисориҳо


суғдиҳо
истаравшаниҳо
13. Тести оддӣ
Асоси чамъияти ғуломдориро чи ташкил медиҳад?

Муносибатҳои пулию моли, синфи коргар ва буржуазия Моликияти хусуси ба воситаҳои истеҳсолот, ғуломдорон ва ғуломон
Колективи будани воситаҳои истеҳсолот
Заминдории хусуси, деҳконон ва помешикон
14. Тести оддӣ
Дар ватани ачдодии точикон кай сохти ғуломдори ба вучуд омад?
дар асрҳои ХІІ-Х пеш аз милод дар асрҳои VІІІ-VІІ пеш аз милод
дар асрҳои ХІV-ХІІІ пеш аз милод
дар асрҳои ІV-ІІІ пеш аз милод
15. Тести оддӣ
Китоби мукаддаси дини зардуштиро муайян кунед.
Куръон Авесто
Таврот
Инчил
16. Тести оддӣ
Дар «Авесто» кадом касбҳо бошараф ҳисоб меёфтанд?
Оҳангари ва чармгари Деҳкони ва чорводори
Косиби ва тичорат
Дуредгари ва заргари
17. Тести оддӣ
Аввалин давлатҳои ғуломдории Осиёи Миёна кадомҳоянд?
Сосониён, Ғуриён, Салчукиён, Хоразмшоҳиён Суғд, Бохтар, Хоразм, Марғиён
Ҳахоманишинҳо, Селевкиён, Порти Бузург,Юнону Бохтар
Даван, Уструшана, Кушон, Кангюй
18. Тести оддӣ
Ба ҳайати давлати Бохтар кадом ҳудудҳо дохил мешуданд?
Ноҳияҳои ҳозираи Бадахшони куҳи, Туркистони шарки Ноҳияи ҳозираи Точикистони чануби, водии дарёи Сурхон ва Афғонистони шимоли
Ҳудудҳои Афғонистон, Ҳиндустони шимоли, Эрони шарки
Вилояти Сурхондарё ва Кашкадарёи ҳозира
19. Тести оддӣ
Давлати Ҳахоманишиҳо кай ва дар кучо таъсис ёфта аст?
Дар миёнаи асри VІ дар Осиёи Миёна Дар миёнаи асри VІ пеш аз милод дар Эрон
Дар аввали асри VІ пеш аз милод дар Бобул
Дар нимаи асри VІІ пеш аз милод дар Афғонистон
20. Тести оддӣ
Томирис ки буд?
Ҳамсари Спитамен Маликаи кабилаи массагетҳо
Асосгузори давлати Кушон
Шоири аҳди кадим
21. Тести оддӣ
Шуриш бо сардори Фрада кай ва дар кучо сар зад?
Соли 524 пеш аз милд дар Парфия Соли 522 пеш аз милод дар Марғиён
Соли 526 пеш аз милод дар Бохтар
Соли 527 пеш аз милод дар Хоразм
22. Тести оддӣ
Навиштачоти Бесутун бо фармони кадом шоҳи Ҳахоманишиҳо бунёд гаштааст?
Куруши кабир Дорои 1
Канишка
Аршак
23. Тести оддӣ
Охирин подшоҳи Ҳахоманишиҳо ки буд?
Искандари Макдуни Дорои 3
Спитамен
Куруш
24. Тести оддӣ
Ба мукобили юнону Макдуни ҳо дар Осиёи Миёна бо роҳбарии ки мубориза бурданд?
Фрада Спитамен
Шерак
Зардушт
25. Тести оддӣ
Шуриш бо роҳбарии Абумуслим ба мукобили ки буд?
юнону макдуниҳо хилофати Уммавиён
форсхо
йучиҳо
26. Тести оддӣ
Фочеаи хонадони Бармакиён кай ва дар давраи ҳукмронии кадом халифа рух дод?
соли 774, дар давраи Маъмун соли 803, дар давраи халифа Ҳоруннаррашид
соли 754 , дар давраи Мансур
соли 632, дар давраи Абубакр
27. Тести оддӣ
Бухоро аз тарафи арабҳо кай истило гардид?
соли 701 соли 709
соли 673
соли 676
28. Тести оддӣ
Кутайба ибни Муслим кай ва дар кучо кушта шуд?
соли 709 дар Бухоро соли 715, дар Фарғона
соли 750 дар Бағдод
соли 722 дар Самарканд
29. Тести оддӣ
Деваштич ки буд ва чи кор кардааст?
Деваштич шуриши халкиро пахш кардааст. Деваштич ҳокими Панчакент буд ва солҳои 720-722 ба мукобили арабҳо каҳрамонона мубориза бурдааст
Халифаи араб буд
Подшоҳи давлати Ҳахоманишиҳо буд
30. Тести оддӣ
Асосгузори дини Ислом кист?
Нумон ибни Собит Муҳаммад пайғомбар
Халифа Усмон
Абумуслим
31. Тести оддӣ
Давлати Сосониён кай ва аз тарафи ки барҳам дода шуд?
соли 750 аз тарафи Абумуслим соли 651 аз тарафи арабҳо
соли 810 аз тарафи Рофеъ ибни Лайс
соли 1598, аз тарафи Шайбониён
32. Тести оддӣ
Давлати Тоҳириён кай ва дар кучо таъсис ёфтааст?
соли 822 дар Мовароуннаҳр соли 821 дар Хуросон
соли 750 дар Бағдод
соли 821 дар Афғонистон
33. Тести оддӣ
Давлати Саффориён кай таъсис ёфтааст ва асосгузораш кист?
соли 715, асосгузораш Кутайба ибни Муслим соли 773, асосгузораш Яъкуб ибни Лайс
соли 803, асосгузораш хонадони Бармакиҳо
соли 821 асосгузораш Тоҳир ибни Ҳусайн
34. Тести оддӣ
Амр ибни Лайси саффори кай ва аз тарафи ки шикаст дода шуд?
соли 876 аз тарафи халифаи араб соли 900, аз тарафи Исмоили Сомони
соли 903 аз тарафи Насри Сомони
соли 892 аз тарафи вазирони Сомони
35. Тести оддӣ
Яъкуб ибни Лайс кай ба Бағдод лашкар кашид?
соли 873 соли 876
соли 900
соли 903
36. Тести оддӣ
Шуриши Муканнаъ кай ба амал омадааст?
солҳои 720-722 солҳои 776-783
Солҳои 747-750
соли 755
37. Тести оддӣ
Солҳои мавчудияти давлати Сомониён
874-907 875-999
892-907
907-914

38. Тести оддӣ
Исмоили Сомони кадом солҳо амири давлати Сомониён буд?
874-907 892-907
875-999
914-943
39. Тести оддӣ
Забони расми-давлатии Сомониён кадом забон буд?
араби точики
юнони
рими
40. Тести оддӣ
Муаллифи романи таърихии "Фирдавси" кист?
Чалол Икроми Сотим Улуғзода
Лоик Шерали
Фотеҳ Ниёзи
41. Тести оддӣ
Исмоили Сомони бо бародараш Насри Сомони кай ва ба кадом максад чанг кардааст?
соли 892 барои ба даст овардани точу тахти шоҳи солҳои 885-886, 888, барои насупоридани андоз
соли 888 барои сарнагун сохтани бародари худ
соли 907 барои ҳокимият
42. Тести оддӣ
Девони вазир ё ҳочиби бузург кадом вазифаро ичро менамуд?
сардори муносибатҳои дипломати сардори муассисаҳои маъмурӣ, сиесӣ ва иқтисодӣ
рохбари аз болои кормандони бозор
рохбари
Download txt | fb2
1 2 3 ... 17 >>
Home
Loading...
0 / 11

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта