Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Намозро ҳамон гуна, ки шоиста аст ба ҷо ор.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 12 >>

Саволҳои тестӣ аз фанни Тестҳо аз Сотсиология 2017 9

Tags:тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Added:Admin (14.08.2017 / 14:04)
Rating:rating 344 article (0)
Reads:2999
Comments:0
Тестҳо аз Сотсиология
Мавзӯи-1. Сотсиология њамчун илм ва вазифањои он

1. Объекти омӯзиши илми сотсиология кадом аст?
А) ҷамъият; Б). инсон
В) давлат Г) ҳизбҳои сиёсӣ
2. Мафҳуми «сотсиология»-ро кӣ якумин бор истифода бурдааст?
А) Герберт Спенсе; Б) Огюст Конт
В) Эмил Дюркгейм Г) Макс Вебер
3. Сохтори илми сотсиология аз кадом дараҷаҳои тадқиқот иборат аст?
А) ақлӣ, ҳиссӣ, таҷрибавӣ; Б) бунёдӣ, амалӣ, ҳандасаи иҷтимоъ;
В) амалӣ, ҳиссӣ, равонӣ; Г) таҷрибавӣ, идеологӣ, зеҳнӣ;
4. Кадоме аз вазифаҳои зерини ҷомеашиносӣ инсондўстӣ аст?
А) Маърифатӣ; Б) Гуманистӣ; В) Идеологӣ; Г) банақшагирӣ
5. Истилоҳи сотсиология чӣ маъно дорад?
А) илм оид ба нуфуси аҳолӣ; Б) таълимот дар бораи ҷомеа;
В) таълимот дар бораи муносибатҳои оилавӣ В) донишҳои техникӣ
6. Мавзӯи омӯзиши илми сотсиологияро муайян:
А) муносибатҳои сиёсӣ; Б) қонунҳои ҳаёи иҷтимоӣ
В) қонунҳои раврнии инсон;; Г) қонунҳои рафтори одамон;;
7. Дар сотсиология ин мафҳум мақоми инсонро дар ҷомеа, имкониятҳои бархурдии он аз таҳсилот, неъматҳо, ҳокимият ва дигар арзишҳоро ифода менамояд. Ин кадом мафҳум аст?
А) мақом Б) нақш Г) вазифа Д) робитаҳои дӯстӣ
8.Сотсиология илми назариявӣ аст ё амалӣ?
А) назариявӣ Б) амалӣ В) на амалӣ, на назариявӣ; Г) ҳам амали ва ҳам назариявӣ
9. Функсияи амалии сотсиология дар чӣ ифода меёбад?
А) бойгардонии назарияи сотсиологӣ;
Б) дастрас намудани ахбори мушаххас оиди ҳалли муаммоҳои илмиву иҷтимоӣ;
В) васеъгардонии донишҳои инсон оид ба ҷамъият;
Г) бунёди заминаи методологӣ барои дигар илмҳо;

10. Маънои истилоҳи “иҷтимоъ” – ро муайян намоед?
А) муносибати байни одамон дар ҷараёни ҳамкории иҷтимоӣ;
Б) фаъолияти одамон ӣерун аз истеҳсолот;
В) муносибати мутақобилаи инсон ва табиат;
Г) фаъолнокии одамон дар ҷараёни муносибатҳои сиёсӣ;
11. Истилоҳи “эмпиризм” дар сотсиология чиро ифода менамояд?
А) маҷмӯи тадқиқотҳои сотсиологие, ки барои гирд овардан ва таҳлили санадаҳои ба даст омада дар бораи воқеияти иҷтимоӣ равона карда шудааст;
Б) маҷмӯи андешаҳоро доир ба рушди иҷтимоӣ;
В) маҷмӯи пажӯҳиши соҳаи маорифу фарҳанг ва маънавиёти ҷомеа;
Г) маҷмӯи чорабиниҳое, ки барои беҳтар гардонидани ҳаёти иҷтимоӣ равона карда шудааст;
12. Тадқиқоти сотсиологие, ки барои ҳалли масъалаи мушаххас нигаронида шудааст, чӣ ном дорад
А) амалӣ Б) назариявӣ
В) равонӣ Г) бунёдӣ
13. Аввалин ақидаҳо оид ба ҷомеа кай пайдо шудаанд?
А) дар асрҳои миёна; Б) дар ибтидоӣ асри Х1Х;
В) дар даври антиқа; Г) дар Замони нав
14. Муаллифи назарияи функсионалӣ дар сотсиология кист?
А) Г.Спенсер Б) К.Маркс В) Т. Парсонс Г) Э. Дюркгейм
15. Кадоме аз ин мутафаккирони асри Х1Х тараққиёти ҷомеаро ҳамчун ивазшавии форматсияҳои ҷамъиятиву иқтисолӣ баррасӣ намудааст?
А) М. .Вебер Б) К. .Маркс В) Э. Дюркгейм Г. Зиммель
16. Равишҳои мушоҳида, муқоиса, таҷриба дар омӯзиши ҷомеа бештар дар кадом ҷараёни ҷомеашиносӣ истифода мешаванд?
А) прагматизм; Б) позитивизм; В) Феноменология; Г)Герменевтика
17.Огюст Конт асосгузори кадоме аз ин фанҳо мебошад?
А. Таърих б. Идеология в. Сотсиология г. Экология
18. Мафҳуми “ҳамкории иҷтимоӣ” – ро ки ба сотсиология ворид намуд? А) О.Конт Б) Г. Спенсер В) М.Вебер Г). Э. Дюркгейм
19. Сохтори илми сотсиологияро муайян намоед?
А) Микросотиология и макросотиология;
Б) Микросотиология и мегасотиология;
В) Макросотиология и неосотиология;
Г) Сотсиологияи назариявӣ ва амалӣ.
20. Асари “Заминаҳои сотсиология” ба кадоме аз ин олимон тааллуқ дорад?
А. К.Маркс б.Ф.Энгелс в. Т. Мор г. Спенсер
21. Макросатсиологя кадом масъалаҳоро дар бар мегирад.
А. масъалаҳои нисбатан калон Б.муносибатҳои иҷтимоӣ
В. Масъалаҳои сиёсӣ Г. Масъалаҳои фарҳангӣ
22. К. Маркс ҷамъиятро чӣ гуна шаҳр дода буд?
А. Маҷмӯи муносибатҳои таърихан инкишофёфта
Б. Ҷамият ҳамкории одамон в. Ҷамият ин фаъолияти одамон
Г. Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд
23. Кадоме аз ин мутафаккирон давлат ва ҷомеаро тавъам медонист?
А) Афлотун; Б) Конфутсий; В) Лао Тсзи; Г) Маздак.
24. Муаллифи китоби “ Давлат” кист;
А) Аристотель Б) Лукретсий Кара В) Ш. Монтескьё Г) Платон
25. Дар кадом марҳилаи рушди сотсиология ғояи офариниши одаму олам дар ақидаҳои иҷтимоӣ ҳукмрон буд:
А) дар ақидаҳои иҷтимоии даври антиқа;
Б) дар ақидаҳои иҷтимоии асрҳои миёна;
В) дар андешаҳои ҷамъиятии Замони нав;
Г) дар афкори иҷтимоии даври Эҳё;
26.Сотсиология њамчун илми мустаќил кай ба вуљуд омадааст?
А.дар асри ХV Б.дар асри ХIХ В. дар асри ХVIII Г.дар асри ХХ
27. Борои ташаккули сотсиология ҳамчун илм чанд омил асос гузоштааст?
А. 8 Б. 5 В. 3 Г. 2
28.Дар маърифати љамъият кадоме аз ин усулњо истифода мегарданд?
А. таљрибави, муќоиса Б. системавӣ, детерминистӣ,
функсионалӣ
В. тањлилӣ, интихобӣ В. тањлилӣ, пурсиш
29. Кадоме аз ин ақида ба афкори иҷтимоии асримиёна марбут аст?

А) кулли одамон тибқи Конститутсия аз нигоҳи иҷтимоъ баробаранд;
Б) одамон дар назди Худо баробаранд, пас дар иҷтимоъ низ бояд баробар бошанд
В) одамон дар назди Худо баробаранд, вале дар муносибати молу мулкӣ баробар нестанд;
Г) куллӣ мардум дар олами ҷомеа
ва табиат баробаранд,
30. Принсипи детерминизми иҷтимоӣ аз кадом таълимот ба вуҷуд омадааст?
А. функсионолӣ Б.марксистӣ В. инфиродӣ Г. Системавӣ
31. Аз андешаҳои зерин кадомаш ба Николло Макиавелли мансуб аст?
А) барои бунёди давлати пурқувват ҷамъият бояд демократӣ бошад;
Б) дар ҷомеа адолати иҷтимоӣ ҳукмрон бошад;
В) шоҳ бояд оқилу доно ва раиятпарвар бошад;
Г) барои бунёди давлати пурқувват сиёсати ҷабру зулм зарур аст; ;

32. Дар таърихи афкори иҷтимоӣ кадоме аз мутафаккирони дар поён зикр гашта ғояи соҳибистиқлолиро бештар тарғиб намудааст?
А) Л. Фейербах Б) Ницше В) И. Кант Г) Э. Дюркгейм
33. «Қонунҳои фаъолияти ҷомеа ва табиат тавъаманд». Ин адеша ибтидоӣ таълимоти кист?
А) О. Конт Б) К. Маркс В) Т. Парсонс Г) Ибн Халдун
34. Муаллифи китоби “Курси позитивии фалсафа” кист?
А) Т. Парсонс; Б) К. Маркс В) Г. Зиммел Г) О. Конт
35. Омӯзиши
Download txt | fb2
1 2 3 ... 12 >>
Home
Loading...
0 / 37

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта