Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Обро ба ҷое рез, ки хушк бошад, ханро дар ҷое гӯй, ки лозим бошад.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы

Ин тест имконияти муайян намудани дарачаи хушмуоширатии шахсро дорад. Хангоми ба савольо чавоб додан

Tags:тест | ответы
Added:Admin (03.04.2015 / 13:21)
Rating:rating 3 article (0)
Reads:2411
Comments:7
Ин тест имконияти муайян намудани дарачаи хушмуоширатии шахсро дорад. Хангоми ба савольо чавоб додан, мебоист аз се шакли чавоб истифода бурд - «ьа», «баъзан» ва «не».
1. Шуморо вохурии оддц ё корц интизор аст. Оё интизории ин вохурц Шуморо аз ьолати муыаррариатон берун месозад?
2. Оё Шумо ташриф оварданро ба назди духтур то бетоыат шудани дард мавыуф мегузоред?
3. Оё супориши дар ягон чамъомад бо маъруза ва ё ахбороте баромад кардан дар Шумо изтироб ё нороьатиро ба вучуд намеорад?
4. Шумо ба сафари хизматц бояд ба шаьре равед, ки пештар дар он жо набудед.Оё барои ба он шаьр нарафтан тамоми ыувваи худро сарф мекунед?
5. Шумо бо ьама оиди таассуротьои худ гуфтугу карданро дуст медоред?
6. Шумо ба щазаб меоед, агар дар куча одами ношиносе ба Шумо бо хонише мурожиат кунад (нишон додани роь, гуфтани ваыт, ба саволе чавоб додан)?
7. Оё Шумо боварц доред, ки проблемаи «падарону фарзандон» вучуд дорад ва одамони насльои гуногун якдигарро намефаьманд?
8. Шуморо шарм фаро мегирад, агар ба хотири шиноси худ расонед, ки у баргардонидани даь сомонии аз Шумо гирифтаро фаромуш кардааст?
9. Дар ыаьвахона ё ошхона ба Шумо хуроки бадсифатеро оварданд. Оё Шумо косаро хашмгинона аз худ дур карда хомуш мешинед?
10. Бо одами ношинос таньо монда, Шумо суьбатро огоз намекунед, вале агар у ба суьбат огоз бахшад, он гоь Шуморо ин азият медиьад. Оё инчунин аст?
11. Дар як навбати дароз дар кучое, ки набошад (дар магазин китобхона, кассаи кинотеатр), Шуморо ба таьлука меоварад. Оё Шумо нисбат ба истодану интизор шудан аз нияти худ гаштанро мепазиред?
12. Шумо аз иштирок дар комиссияи дида баромадани вазъияти ихтилофнок метарсед?
13. Шумо меъёрьои ба худ хосу фардии баьодиьиро ба асарьои адабц, санъат, маданият доред ва аыидаьои «бегонаро» ыабул намекунед. Оё ин чунин аст?
14. Агар Шумо ьангоми суьбатьои щайрирасмй андешаи хаторо дар бораи масъалаьои ба Шумо маълум шунавед, он гоь хомуширо мепазиред?
15. Оё Шуморо ягон кас дар мавриди таьлили ин ё он масъала ё мавзуи дарсй ба хашм меоварад?
16. Оё ба Шумо нисбат ба тарзи шифоьи ба таври хатти баён кардани фикри (аыида, баьо) худ осонтар аст? Калид ба тест: чавобҳои «ьа»-2 балл; «баъзан»-1 балл; «не»-0 балл.

Коркарди чавобьо:
30-32 балл. Шумо одами бадмуоширату бадмуомила пастед ва ин бадбахтии Шумост, чунки аз ин кор худатон бисёртар азоб мекашед. Ба наздикони Шумо низ муносибат кардан ба Шумо осон нест. Ба Шумо бовар кардани коре, ки жаьду кушиши гур=ьро металабад, мушкил аст. Кушиш кунед, ки улфатпазир бошед ва худро идора кунед.
25-29 балл. Шумо дамдуздед, камгап буда, таньоиро мепазиред ва барои ьамин Шумо эьтимол дустони кам доред. Агар кори нав ва зарурияти робитаьои нав Шуморо ба воьима гирифтор накунанд ьам, вале муддати дурудароз Шуморо аз ьолати муыаррарц берун месозад. Шумо ин хусусияти характери худро медонед ва аз он ьамеша норозц ьастед, лекин ба ин норозигц маьдуд нагардед. Шумо ыудрати шикастани ин хусусияти характери худро доред. Магар чунин нест, ки шумо ьангоми иштиёыманди ягон кор шудан, «ногапон» хушмуоширатии томро ба даст меоваред? Таньо такони нав додан даркор аст,
19-24 балл. Шумо то ба дарачаи муайян хушмуоширату хушмуомила ьастед ва дар шароити мувофиы худро дилпур ьис мекунед. Проблемаьои нав шуморо ба ьарос немеоранд, лекин бо одамони нав эптиёткорона муносибат карда, дар баьсу мунозираьо бо дили нохоьам иштирок мекунед. Баъзан дар гуфторьои шумо таънаьои беасос беьад зиёд дида мешаванд. Ин норасоиьо ислопшавандаанд.
14-18 балл. Дарачаи хушмуоширатию хушмуомилагии Шумо миёна аст. Шумо донишдуст буда, бо ращбати калон ьамс=ьбати худро гуш мекунед, дар муошират бо дигарон пуртоыат мебошед, бе тундмичозй аыидаи худро пеш меронед. Бе ьиссиётьои манфй бо одамйни нав шинос мешавед. Шумо инчунин шабнишиьилои сергавгоро дуст намедоред ва сергапй дар шумо бадхашмиро ба вучуд меоварад.
9-13 балл. Шумо бащоят хушмуошират (баъзан аз ьад зиёд), кунчков, сергап буда, оиди масъалаьои гуногун гап заданро дуст медоред, ки баъзан дар атрофиён газабро ба вучуд меоваред. Бо майли калон бо одамони нав шинос мешавед, хонишьои оньоро рад намекунед, гарчанде на ьамеша ин хопишпоро ичро мекунед. Баъзан ба хашм меоед, лекин тез ором мешава
Чизе, ки ба Шумо намерасад, ин пуртоыатй, сабр ва жасорат ьангоми дучор омадан бо проблемаьои чиддй мебошад. Агар шумо хоьиш пайдо кунед, он гол худро мажбур карда метавонед, ки аыибнишинц намоед.
4-8 балл. Шумо мебоист «одами дилкушод» бошед. Хушмуоширатии Шумо аниыу равшан аст. Шумо ьамеша аз хусуси ьама чиз хабар доред. Дар баьсу мунозира иштирок карданро дуст медоред, гарчанде мавзуъьои Чидди дар шумо зиыиро ба вучуд оварда метавонанд. Бо майли том оиди лар як масъала гап мезанед, ьарчанд дойр ба ин масъалаьо тасаввуроти сатьй доред. Дар ьама жо худро озод ьис мекунед. Бо дилу чон корро cap мекунед, аммо на ьамеша оньоро то ба охир бурда мерасонед. Аз ин сабаб роьбар ва ьамкорон ба шумо бо эьтиёт ва шубьа муносибат мекунанд. Оиди ин масъалаьо фикр кунед.
3 балл ва аз он камтар. Хушмуоширатии шумо табиати дардоварро дорад. Шумо сергап ва пургуй буда, ба корьое шарик мешавед, ки ба шумо ягон муносибат надоранд, оиди проблемаьое мулолиза меронед, ки дар доираи оньо ягон салоьият надоред. Хоь нохох шумо бисёр ваыт сабаби низоъьои гуногун мешавед. Шумо бояд бо худтарбия машгул шавед.
Чизе, ки ба Шумо намерасад, ин пуртоыатй, сабр ва жасорат ьангоми дучор омадан бо проблемаьои чиддй мебошад. Агар шумо хоьиш пайдо кунед, он гол худро мажбур карда метавонед, ки аыибнишинц намоед.
4-8 балл. Шумо мебоист «одами дилкушод» бошед. Хушмуоширатии Шумо аниыу равшан аст. Шумо ьамеша аз хусуси ьама чиз хабар доред. Дар баьсу мунозира иштирок карданро дуст медоред, гарчанде мавзуъьои Чидди дар шумо зиыиро ба вучуд оварда метавонанд. Бо майли том оиди лар як масъала гап мезанед, ьарчанд дойр ба ин масъалаьо тасаввуроти сатьй доред. Дар ьама жо худро озод ьис мекунед. Бо дилу чон корро cap мекунед, аммо на ьамеша оньоро то ба охир бурда мерасонед. Аз ин сабаб роьбар ва ьамкорон ба шумо бо эьтиёт ва шубьа муносибат мекунанд. Оиди ин масъалаьо фикр кунед.
4 балл ва аз он камтар. Хушмуоширатии шумо табиати дардоварро дорад. Шумо сергап ва пургуй буда, ба корьое шарик мешавед, ки ба шумо ягон муносибат надоранд, оиди проблемаьое мулолиза меронед, ки дар доираи оньо ягон салоьият надоред. Хоь нохох шумо бисёр ваыт сабаби низоъьои гуногун мешавед. Шумо бояд бо худтарбия машгул шавед.
Download txt | fb2
Home
Загрузка...
0 / 18

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019