Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Хурӯс бошу «петух» не
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 6 >>

Тести чамъбасти аз фанни менежменти стратеги 2017

Tags:тести чамъбасти аз фанни менежменти стратеги 2017 | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Added:Admin (04.05.2017 / 12:05)
Rating:rating 261 article (0)
Reads:2781
Comments:0
Тести ҷамъбасти аз фанни менеҷменти стратегц


1). Стратегия аз кадом калима гарифта шудааст
а) калимаи лотини.
б) калимаи юнони.
в) калимаи англиси.
г) калимаи итолиови.
2). Менеҷменти стратеги аз чанд вазифа иборат аст.
а) аз 7 вазифа.
б) аз 6 вазифа.
в) аз 5 вазифа.
г) аз 4 вазифа.
3) . Давраҳои рушди равандҳои менеҷменти стратегя аз чанд давра иборат аст:
а) аз 7 давра.
б) аз 6 давра.
в) аз 5 давра.
г) аз 4 давра.

4) . Барномаи нақша, самти асосии субъекти идоракуни барои ба даст овардани мақсадҳои стратегии он дар соҳаҳои гуногуни фаъолият, гуфта чиро меноманд.
а) менеҷменти стратеги.
б) идоракуни стратеги.
в) стратегияи ташкилот.
г) стратегия.

5). Идоракуни дар системаҳои иҷтимоию иқтисоди, ки самтҳои функсионалии фаъолияти ташкилотро дар бар мегирад, чист.
а) менечменти стратеги.
6) идоракуни стратеги.
в) стратегияи ташкилот.
г) стратегия.

б) . Роҳҳои фаъолият ва сиёсати инкишофро дар давраи дарозмуддат чи меноманд.
а) менеҷменти стратеги.
б) идоракунии стратеги.
в) стратегияи ташкилот.
г) стратегия.

7). Кулли нақшҳои стратеги ва қарорҳои ташкилиеро, ки барои ояндаи дур ҳисоб карда мешавад, бо мақсади таъмини миссия ва вазифаҳои ташкилот ба таври мушаххас ин фаъолият ҳисоб карда шудааст, чӣ меноманд.
а) менеҷменти стратеги.
б) идоракунии стратеги.
в) стратегияи ташкилот.
г) стратегия.

8). Мутобиқнамоии фаъолияти корхона ба муҳити беруна ва таъмини рақобатпазирии корхона дар бозор ин -
а) предмети менеҷменти стратеги.
б) объекти менеҷменти стратеги.
в) субъекти менеҷменти стратеги.
г) мақсади менеҷменти стратеги.


9). Омузиши таъсири омилхои берунаи мухити ташкилот ин.
а) предмети менечменти стратеги.
б) объекти менечменти стратеги
в) субъекти менечменти стратеги
г) максади менечменти стратеги

10). Омилҳои муҳити берунаи ташкилот ба 2 гуруҳ ҷудо мешаванд.
а) бевосита ва бавосита таьсиркунанда
б) тиҷоратя ва ғайри тиҷорати
в) мукаммал ва номукаммал
г) иҷтимои ва иқтисоди

11). М. Портер 2 манбаи асосии бартариятҳои рақобатии ташкилотро ҷудо кардааст.
а) пешвои дар хароҷот ва дифференсатсия.
б) минималикунонии хароҷот ва диверсификатсия.
в) иқтисоди ва иҷтимои.
г) диффиренсатсия ва диверсификатсия.


12). Стратегая чанд намуд мешавад.
а) стратегияи генерали ва функсионалӣ.
б) стратегияи иқтисоди ва иҷтимои.
в) стратегияи инкишоф ва муҳофизати.
г) стратегияи кори ва инкишоф.

13). Стратегияи инкишоф ба чанд гуруҳ тасниф мешавад.
а) ба 4 гуруҳ
б) ба 5 гурух,
в) ба 6 гуруҳ
г) ба 7 гурух

14). Стратегияи инкишофи корхонаҳо дар 3 шакл суръат мегирад.
а) пешраванда, пешравандаю муҳофизатӣ ва муҳофизати.
б) пешравандаю муҳофизати, муҳофизати, пасраванда.
в) мухолифати, пешравандаи муҳофизати, пешраванда.
г) пешравандаги, пешравандаю муҳофизати, муҳофизати.

15) . Шаклҳои рақобатпазирӣ мешавад
а) нархи ва ғайринархи.
б) омехта ва фарди.
в) умуми ва махсус.
г) оддӣ ва мураккаб.

16) . Максади якуминдарачаи гузаронидани (сансия)-и бизнес ин.
а) тахлил намудани мувозинати молияви
б) тахлили ваъзияти корхона
в) тахлили фаъолияти корхона
г) тахлили ваъзияти молиявиикорхона

17) . Шакли фаъолияти идоракуние, ки ба фаъолияти итиходияви вуъсат бахшида максадноки ва самаранокии онро таъмин месозад, чи меноманд.
а) идоракуни
б) стратегияи ташкилот
в) стратегия
г) карорхои идоракуни


18). Карорхои идоракуни аз руи тасиррасониашон мешаванд.
а) фаври ва омехта
б) стратеги ва тактики
в) сохибкори ва хочагидори
г) ташкилотию чамъияти

19). Бенчмаркинг аз кадом калима гирифта шудааст.
а) калимаи англиси
б) калимаи лотини
в) калимаи юнони
г) калимаи франсузи

20). Чанд стратегияи умумии ракобати мавчуд аст.
а) 4 стратегия
б) 5 стратегия
в) 6 стратегия
г) 7 стратегия

21). Чанд намуди стратегия мавчуд мебошад.
а) карпаративи кори функсионали фаври.
б) кори фаври, фаври
в) фаври кори омехта
г) омехта, кори, фаври корпаративи

22). Корхои асосии дарозмудат, ки ба чорабинихои алохидаи маркетинг барои ба даст овардани максадхои пешгузошта равона карда шудааст, чи меноманд.
а) стратегияй маркетинги
б) стратегияи мухофизати
в) маркетинг
г) стратегияи кори

23). Чанд намуди стратегияи дивесификатсия вучуд дорад.
а) 4 стратегия
б) 5 стратегия
в) 6 стратегия
г) 7 стратегая

24). Каучинг ин
а) услуби рохбари
б) рохбарият
в) хокимият
г) услуби нави рохбари.

25). Хамаи стратегаяхое, ки коркарди онхо аз чониби рохбарият бидуни зарурат на он кадар шарт аст, чи меноманд.
а) стратегияи вазъияти
б) стратегияи маркетинги
в) навовари
г) коркарди стратегия.

26). Яке аз вазифахои менечменти стратегиро нишон дихед.
А) Мубадалгардонии максадхои умуми ба самтхои мушаххаси кор
Б) Чараёни идоракунии стратеги ва муайян кардани вазифахо.
В) Ичроиши стратегия.
Г) Муайян кардани миссиа ва максади ташкилот.

27). Ин имкониятхои афзалиятноки ташкилот оид ба ягон чабхаи фаъолияти хочагидори нисбат ба ракибон мебошад.
А) Мафхуми ташкилот.
Б) Мафхуми бартариятхои ракобати.
В) Мафхуми мухити берунаи ташкилот
Г) Мафхуми идоракунии стратеги.

28). Портер кадом манбахои асосии бартариятхои ракобатии ташкилотро чудо кардааст.
А) Пешвои оид ба харочот, диференссатсия чараёни воридшавии фирма ба дигар сохахо
Б) Амалигардонии стратегия, бахогузори натичахо
В) Макади ташкилот, самтхои мавчуда ва ояндаи бизнес
Г) Тахлили холати корхона, муайянкардани стратегия ва бартариятхои ракобати.

29). Ин мутобикгардонии фаъолияти ташкилот ба таъсироти мухити беруна ва таъмини ракобатпазири дар бозор.
А) Идоракунии стратеги
Б) Стратегияи ташкилот
В) Максади менечменти стратеги
Г) Масади ташкилот.
30). Ин идоракуни дар системахои иктисодию иктисоди, ки самтхои функсионали чараёни ва омили фаъолияти ташкилотро дар бар мегирад.
А) Идоракунии стратеги
Б) Стратегияи ташкилот
В) Максади менечменти стратеги
Г) Максади ташкилот

31). Омилхои асосие, ки рушти стратеги корхона дар он зохир мегардад, кадомхоянд.
А) Сатхи умумии фалсафавй, сатхи умумимили, метадалогияи мушахаси илмхо, усул ва техналогияи идоракунии стратеги.
Б) Муайянкардани марзхои стратеги, ташакулёбии миссияи ташкилот муайяннашудани максадхо интихоби партфел.
В) Интихоби стратегия, коркарди барномахо, бучетикунони, чустучуии системаи идоракуни.
Г) Тахлили мухити беруна, баходихи иктидори фирма, омухтани кафомонихо, тахлили партфел.

32) . Гуфта рафтори ташкилотро дар бозор вобаста ба фуруши махсулоти истехсолшуда ва хизматрасони меноманд.
А) Стратегияи инкишоф
Б) Стратегияи камкуни
В) Стратегияи функсионали
Г) Стратегияи омехта

33). Ин стратегия асосан ба ташкилоти нав таълук дошта новобаста аз сохаи фаъолият онхо харакат мекунанд кадом стратегия мебошад.
А) Стратегияи инкишоф
Б) Стратегияи камкуни
В) Стратегияи функсионали
Г) Стратегияи омехта

34) Бештар дар асоси навоварии истехсоли, каператсия ва интенсификатсия амали мегардад ин.
А) Стратегияи мухофизати
Б) Стратегияи пешравандаи истехсоли
Download txt | fb2
1 2 3 ... 6 >>
Home
Loading...
0 / 8

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта