Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Инсон мавҷуди олиест, ки ба ҳама чиз одат мекунад.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 5 >>

Тести автоматикунонии истеҳсолоти саноати сабук (автоматизация легкой промышленности) курси

Tags:саволу чавобхои гост экзамен | 2015 | тестхои гость | тестхо | студент | донишчу
Added:Admin (05.09.2015 / 09:05)
Rating:rating 163 article (0)
Reads:3600
Comments:0
Саволнома
1,1с НамудХои ХаракатоварХои электрики. Таърихи инкишофи ХаракатоварХои электрики??
1,1ч Х Э гуфта сис электро мех-ро м/д.ки он аз мухаррики барки механизми гузариш ва мошинаи кори бо сис идоракуниащ дохил мешавад. Х Э ба чунун нфмудхо чудо м/д; доимии ва тагир ёбанда ,ХЭ-и индувидуалии ва гурухии ХЭ-и сарбаст ва кушод ХЭ-и пайгири ва барномавии ме-д,ХЭ-и индувиалии гуфта ХЭ-ро м/д, ки дар он як микдори ел-кии як механизми ичроияро ба кор медадорад. Тарихи инкишофи ХЭ с1834 Б Якоби МЧД-ро ихтирокард, с 1838 б/д Х Э-и Ч Д-ро сохта ки онро барои санчиш дар киштии оби бо тавоноии 1 кувва асп ва сурьати 5км/с харакат мек-д, вале аз сабаби набудани манбаи чараён ин ихтироот амали нашуд . С1888 Доливо Доб М А 3фазаро ихтиро кард,ва баьдтар сис шабакаи шиддати 3фазаро кашф ва дар амалия истифода бурд. Инчунин трансфарматори 3фазаро низ ба номи у шомил медонанд.

1,2. Реле – тамоси системаи идоракунии муХаррикХо. Асоси худ ба худ идоракунии реостати ба корандози, ќатъ намудан ва чаппагардонии муХаррикХо Хамчун функсии ваќт.?
1,2,1 Сис релеи тамоси ба Х Э танзимшаванда дахл дорад., чунки дар ин сис танзимкунии гайрииимкон аст. Дар ин сис танхо бо коркарди боздории ва чаппагардони ичро карда м/д. ин амалхо бо воситаи хар гуна релехо ва кантакторхо ичро карда м/д; Идоракунии автомати дар функсияи вакт м/д,ки он имконияти дощтани вактро дорад. Релеи вакт имконияти вобаста аз вакт ягон кисми занчири идоракуниро пайваст ё чудо кунад.

1,3. ТалаботХо ба ХаракатдиХандаи электрикии механизми борбардор (кран).?
1,3,1 Вобаста аз вазифава чой чунин хел кранхоро номбар кардан мумкин аст; Пули (мостовой), манорави (башенный), пармагии . Механизмхои асосии кранро дар бар мегиранд; механизмхои борбардор,гардиш,чойивазкуни. Вобаста аз намуди тачхизоти; боргиранда, магнити,чангаки,анбури. Механизмхои кран дар речаи кутохмуддати такрори бо зудзуд кордарори ва таваккуф кор мекунад. Фор тавонои кранхо P=F*V/ɧ 1 талаботи диапазони танзимкунии суръат аз 3;(40;1) 2 Т махдудкунии шитоб 3 Т хар-каи механикии сахт 4 Т тавваккуфи дакик аз 2 то 50

2,1,Нигаронидани моменти ќувва, моменти инерция ва массаХои инерциони?? 2,1
2,,1,ХЭ дорои моментхои гуногун мебошад. маментхои статики, динамики, инертсия, электромагнити реактив ива активи ва г. Нигаронандагии мамент гуфта ин маменти суммави ё эквивалетиро м/д, ки максади ин амал осон шудани хисобкунихо мебошад. Моменти динамики Мдин=Jdω⁄dt. Моменти инертсияи овардашуда Jпр=Jдв+Jмех⁄⁄К2пер. Моменти инертсия J=m∙r2 Моменти харакатдихандаи чараени доими М=СеФнIя
Моменти реактиви--------хамавакт мукобили харакат равона карда шудааст.
Моменти активи--------- самти якхела дошта таъсираш новобаста аз суръат якхела мемонад.
2,,2. Реле – тамоси системаи идоракунии муХаррикХо. Асоси худ ба худ идоракунии реостатии ба кор андози, ќатъ намудан ва чаппагардонии муХаррикХо Хамчун функсияи Харакат.?
Сис релеи тамоси ба Х Э танзимшаванда дахл дорад., чунки дар ин сис танзимкунии гайрииимкон аст. Дар ин сис танхо бо коркарди боздории ва чаппагардони ичро карда м/д. ин амалхо бо воситаи хар гуна релехо ва кантакторхо ичро карда м/д; Идоракунии автомати дар функсияи харакат бо м/д,ки он имконияти дощтани вактро дорад. Релеи харакат имконияти вобаста аз харакат ягон кисми занчири идоракуниро пайваст ё чудо кунад.

2,3. ТалаботХо ба ХаракатдиХандаи электрикии механизми лифти борбардор.? 2,6,1 Лифт мошинаи борбардор мебошад, ки дар речаи сикли кор карда танхо барои харакати вертикали хизмат мекунад. Вобаста аз суръати харакат хоначаи лифт мешавад; 1 суст харакаткунанда 0:0,71м/с . 2 тез х-т-да 1:1,6м/с. 3 суръатнок 2:4м/с. Баландсуръат 4:10 м/с. Аз чихати борбардори одам 320:1600, 160:5000 кг. Механизмхои лифт аз чунин кисмхо иборатанд; шкиф, редуктор,таноб, мукобилвазн, кабинаи боздории механики ва аппаратураи идоракунии. Талаботхои асосии ба ХЭ лифт; 1 кори реверсноки матор , 2 бакордарории ва боздории мувозинат, 3 таваккуфи дакики кабина бо сатхи поёни 4 вакти ками п гузариш 5 шитобгирии лифт бояд хурд бошад. Фор таионои Лифт P=F*V/ɧ

3,1. Муодилаи Харакати ХаракатоварХои элеткрики. Характеристикаи механикии механизмХои саноати ва муХаррикХои барќи.? М-Мс=Jdw/dt. Характеристикаи механикии муҳаррики электрики--вобастагии суръати кунчи ω аз моменти даврзани М, яъне ω=f(M) .
Характеристикаи электромеханики муҳаррики электрики--вобастагии суръат кунчи ω аз чараёнаш I, яъне ω=f(I).

3,2. Реле – тамоси системаи идоракунии муХаррикХо. Асоси худба худ идоракунии реостатии ба кор андози, ќатъ намудан ва чаппагардонии муХаррикХо Хамчун функсияи чараёни. БаХодиХии муХандиси ба тарзи идоракуни? Сис релеи тамоси ба Х Э танзимшаванда дахл дорад., чунки дар ин сис танзимкунии гайрииимкон аст. Дар ин сис танхо бо коркарди боздории ва чаппагардони ичро карда м/д. ин амалхо бо воситаи хар гуна релехо ва кантакторхо ичро карда м/д; Идоракунии автомати дар функсияи чараён чунин аст. Ин намуди идоракунии автоматиро дар системаи реле-контактори истифода мебаранд ва он аз чунин компенентхои асоси иборат аст: релеи ҷараён; контактори шитоб, контакти блоконӣ, тугмачахо, реостатхои бакордарори. Вазифахои элементхои автоматизатсия дар идоракуни бо функсияи чараён.

3.3 Сохтани диаграммаи бори ва Хисоби иќтидори ХаракатдиХандаи барќи.
Графики бори Э асосан рузона, мохона, солона,, м/д. Графики бори Э м/д, активи реактив ива пурра. Дар тири у-и графики бор иктидор чойгир карда мешавад. Дар тири х бошад вакт чойгир карда мешавад. Иктидори реактиви асосан барои шароит хосил кардан ба кори фойданок сарф м/д. Иктидори активи барои ичро кардани кори фойданок барои табдил додани як намуди энергия ба намуди дигар сарф м/д. Сохти чубронкунанда иктидори реактиви ин дастгохе м/д, ки барои кам кардани иктидори реактиви хизмат мекунад..

4.1.Характеристикаи механикии мухар-рикони чараёни доимии новобаста ангезанда ва сохтани он.?
ω=U/К*Фн; Мн=К*Фн*Iн: wн=2пn/60: М=Р/w
U=Е+I*R; Е=КФ*w
Характеристикаи электромеханики ин вобастагии w ва I
W=U-I*R/КФ
Характеристикаи механики ин вобастагии w ва М
W=U/КФ-МR/(КФ)2 бо тарзи умумии
W=w0-w; w0=U/Кф
Анвои гашти холи w=w0 ;I=M=0 (нуқтаи А)
Анвои расиши кўтоҳ w=0 I=Iкз М=Мкз (нуқтаи Б)
4,2. Системаи дузинагии идоракунии суръати ХаракатдиХандаХои электрики.??
Барои васеъ намудани худуди сурати идоракунии х-т-дахои э-ки дар вакти зиёд кардани суръат сис дузонагиро истифода мебаранд
Download txt | fb2
1 2 3 ... 5 >>
Home
Loading...
0 / 12

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта