Привет, Гость!
На главную
Вход
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Муйлабашро табар намебурад
Библиотека | Шеърхо Рубоихо Табрикот баромадхои таёр
1 2 3 >>

Умари Хайём Рубоиёт

Тэги:шеър барои духтар | ошики | шеърхои ишки | шеърхои ишкию ошики | шеърхо | шеърхо дар бораи чудои | шеърхо барои ошикон | рубоиёт | руброихо | рубоихои умари хаём | омар хаям | стихи про любов | умари хайём | рубоиет | рубойихои точики | точики
Добавил:Admin (31.07.2015 / 13:23)
Рейтинг:rating 160 article (1)
Прочтений:4613
Комментарии:0
Умари Хайём

РубоиётТо битвони ранча магардон касро, Абр омаду боз бар сари сабза гирист,
Бар оташи хашми хеш маншон касро, Бе бодаи аргувон намебояд зист.
Гар рохати човидон тамаъ медори, Ин сабза,ки имруз тамошогахи мост,
Меранч хамешаву маранчон касро. То сабзаи хоки мо тамошогахи кист.

*** ***

Чун дар гузарам,ба бода шуед маро, Эй чарх,хама хароби аз кинаи туст,
Талкин зи шароби ноб гуедмаро. Бедодгари пешаи деринаи туст.
Хохед ба рузи хашр ёбед маро, Вей хок,агар синаи ту бишкофанд,
Аз хоки дари майкада чуед маро Бас гавхари пурбахо,ки дар синаи туст.

*** ***

З-ин дахр,ки буд муддате манзили мо, Эй дил, чу замона мекунад гамнокат,
Номад ба чуз аз балову гам хосили мо. Ногах биравад зи тан равони покат.
Афсус,ки хал нагашт як мушкили мо, Бар сабза нишин ба коми дил рузе чанд,
Рафтему хазор хасрат андар дили мо. З-он пеш,ки сабза бардамад аз хокат.

*** ***

Ошик хама сола масту шайдо бодо, Эй дил, чу насиби ту хама хун шудан аст
Девонаву шуридаву расво бодо. Ахволи ту хар лахза дигаргун шудан аст.
Дар хушёри гуссаи харчиз хурем, Вей чон,ту ба ман бахри чи кор омадаи?
Чун маст шудем,хар чи бодо,бодо. Чун окибати кори ту берун шудан аст.

*** ***

Он бех, ки дар ин замона кам гири дуст, Эзид чу гили вучуди мо меорост,
Бо ахли замона сухбат аз дур накуст. Донист зи феъли мо чи бархохад хост.
Он кас,ки ба чумлаги туро такя ба уст, Бе хукмаш нест хар гунохе,ки марост,
Чун чашма хирад боз куни,душманат уст. Пас сухтани рузи киёмат зи кучост?

*** ***

Он кас ,ки ба хубон лаби хандон додаст, Эй марди хирад,хадиси фардо хавас аст,
Хуни чигаре ба дардмандон додаст. Дар дахр задан лофи суханхо хавас аст.
Гар кисмати мо надод шоди гам нест, Имруз чунин хар ки хирадманд кас аст,
Шодем, ки гам хазорчандон додаст Донад,ки хама чахон хамин як нафас аст.

*** ***

Он кас,ки зи чому бода бархудор аст, Ин куза чу ман ошики зоре будааст,
Пайваста хурад,валек у хушёр аст. В-андар талаби руи нигоре будааст.
Дар бисёраш мазрати андак нест, Ин даста,ки дар гардани у мебини,
Дар андаке у манфиати бисёр аст. Дастест,ки бар гардани ёре будааст.
Пеш аз ману ту лайлу нахоре будааст, Олам хама мехнат асту,айём гам аст,
Гарданда фалак низ ба коре будааст. Гардум хама офат асту гети ситам аст.
Зинхор кадам ба хок охиста нихи, Филчумла чу дар кори чахон менигарам,
К-он мардумаки чашми нигоре будааст. Осуда касе нест ва гар касе хаст, кам аст.

*** ***

Чун об ба чуйбору чун бод ба дашт, Гар аз паи шахвату хаво хохи рафт,
Рузе дигар аз навбати умрам бигузашт. Аз ман хабарат,ки бенаво хохи рафт.
Харгиз гаму ду руз маро ёд нагашт, Бингар чи кисаву аз кучо омади?
Рузе,ки наёмадасту рузе,гузашт. Медон, ки чи мекуни,кучо хохи рафт?

*** ***

Чун абр ба навруз рухи лола бишуст, Гардун камаре зи умри фарсудаи мост,
Бархезу ба чоми бода кун ахд дуруст, Чайхун асаре зи чашми полудаи мост.
К-ин сабза,ки имруз тамошогахи туст, Дузах шараре зи ранчи бехкдаи мост,
Фардо хама аз хоки ту бархохад руст. Фирдавс даме зи вакти осудаи мост.

*** ***

Хуршеди сипехри лоязоли ишк аст, Гар гул набувад насиби мо хор бас аст,
Мурги чамани хучастафоли ишк аст. В-ар нур ба мо намерасад,нор бас аст.
Ишк он набувад ,ки хамчу булбул ноли, Гар хиркаву шайхи набувад,
Хар гах, ки биноливу наноли-ишк аст. Нокусу калисиёву зуннор бас аст.

*** ***

Дар хоб будам,маро хирадманде гуфт: Гуянд: касон»Бихишт бо хур хуш аст»,
К-аз хоб касеро гули шоди нашукуфт, Ман мегуям,ки оби ангур хуш аст.
Коре чи к уни,к ибо ачал бошад чуфт, Ин накд бигиру даст аз он нася бидор,
Май нуш,ки умрхо мебояд хуфт. К-овози духул шунидан аз дур хуш аст.

*** ***

Дил ошики чашми масту турконаи туст, Он косагера ,ки косаи сархо кард,
Ту шамъиву олам хама парвонаи туст. Дар косагари санъати худ пайдо кард.
Чону дили мо ошику девонаи туст, Бар хони вучуди мо нагун коса ниход.
Ту хонаи дил шудиву дил хонаи туст. Вон косаи сарнагун пур аз савдо кард.

*** ***

Роз аз хама нокасон нихон бояд дошт. Онхо, ки хикмат дури маъни суфтанд,
В-асрор нихон зи аблахон бояд дошт. Дар зоти худованд суханхо гуфтанд.
Бингар,кич и мекуни ту бо халки худой, Сарриштаи асрор надонист касе,
Чашм аз хама мардумон хамон бояд дошт. Аввал занахе заданду охир хуфтанд.

*** ***

Сад хона зи хуноби дилам вайрон аст. Онхо, ки хулосаи чахон эшонанд,
В-аз гиряи зор бими садчандон аст, Бар авчи фалак буроки фикрат ронанд. Аз хар мижа новадони хун аст равон, Дар маърифати зоти ту монанди фалак,
Гар ман мижаро ба хам занам,туфон аст. Саргаштаву сарнагуну саргардонанд.


Онхо,ки кухан шуданду онхо.ки навад, Бадхохи касон ба хеч максад нарасад,
Хар як паи якдигар якояк бишаванд. Як бад накунад, ки бо сараш сад нарасад
В-ин мулки чахон ба кас намонад човид. Ман неки ту хохаму ту хохи бад ман,
Рафтанду равем боз оянду раванд. Ту нек набиниви ба ман бад нарасад.

*** ***

Онхо, ки мухити фазлу одоб шуданд, Хуш бош ,ки гусса бекарон хохад буд,
Дар кашфи улум шамъи асхоб шуданд. Бар чарх кирони ахтарон хохад буд.
Рах з-ин шаби торик набурданд бурун, Хиште,ки зи колаби ту хоханд задан,
Гуфтанд фасонаеву дар хоб шуданд. Бунёди сарои дигарон хохад буд.

*** ***

Аз омаданам набуд гардунро суд, Дар дахр хар он, ки ним ноне дорад,
В-аз рафтани ман чоху чололаш нафузуд. Ё дархури хеш ошёне дорад.
В-аз хеч касе низ ду гушам нашунуд, Не ходими кас бувад на махдуми касе,
К-оварданду бурдани ман аз бахри чи буд? Гу шод бизи ,ки хуш чахоне дорад.

*** ***

Афсус,ки номаи чавони тай шуд. Дорам гунахе,ки пушти имон шиканад,
В-он тоза бахори зиндагони дай шуд. Бозори тамоми бутпарстон шиканад.
Он мурги тараб,ки номи у буд шабоб, Бори гунахам агар ба мизон санчанд,
Афсус,надонам,ки кай омад,кай шуд? Тарсам,ки ба рузи хашр мизон шиканад.

*** ***

Ин чарх чу осиё ,ки осуда нашуд, Ишке ки мачози бувад,обаш набувад,
Осуда нагашту осиё суда нашуд. Чун оташи ниммурда тобаш набувад.
Чандон,ки замона дона паймуд дар у, Ошик бояд,ки солу моху шабу руз.
У сер нагашту осиё туда нашуд. Орому карору хурду хобаш набувад.

*** ***

Ин кофилаи умр ачаб мегузорад, Гар як нафасат зи зиндагони гузарад,
Дарёб даме ки бо тараб мегузарад. Магзор,ки чуз
Скачать txt | fb2
1 2 3 >>
На главную
0 / 17

OkTj.ru тест тестхои саволу чавоб точики калид китобхои Точики китобхонаи милли tj 2015 2016 2017 Одноклассники Таджикистан Точикистон Душанбе Хучанд Худжанд Куляб Хоруғ скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики

Statok.net
© Провообладателям и Соглашения сайта oktj.ru