Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Борон қатраи хурд аст, аммо рутубаташ зиёд.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 >>

тести фалсафа

Tags:фалсафа | тест | тестхо | савол чавоб | шпаргалка
Added:Admin (02.06.2015 / 11:45)
Rating:rating 133 article (0)
Reads:3299
Comments:0
1. Фалсафа ва моҳияти он
3 Фалсафа чӣ с Ҷомеа
4 Маънои луға д Ҳикмат
5 Фалсафа чир е Қонунҳои
6 Масъалаи ас ж Муносиба
2. Ҷаҳонбинӣ ва намудҳои он
3 Ҷаҳонби Тарзи тафакк
4 Хелҳои Мифологи, ди
5 Аввалин Мифологӣ
6 Ҷаҳонб Дар замони ҷ
3. Сохтори фалсафа
3 Онтология Қисмати ф
4 Гносеолог Дониш да
5 Антропо Инсоншин
6 Ҷадал Диалектик
5. Фалсафаи Ҳиндустони қадим
3 Ведао осор Ҳиндуҳо
4 Маънои Ве Дониш, ниёи
5 Хусусияти Материали
6 Тибқи таъли Сабабу нати
6.Фалсафаи Хитои Қадим
3 Конфут Файласуфи хи
4 Асоси таъ Инсондӯстӣ ва
5 Конфутсий ка Одоб, эътикод,
6 Мактабхои фа Даосизм, Конф
7.Таърихи фалсафаи Юнони кадим
3 Анаксагор, Па Эллиниён
4 Материалисто Гераклит, Фалес
5 Асосгузорони Левкипп, Демок
6 Кадом файлас Сукрот
8. Фалсафаи Юнони кадим
3 Асосгузори на Афлотун
4 Кадоме аз фа Арасту
5 Мактаби фал Академия
6 Мактаби фа Перипатет
9.Фалсафаи бостонии точик
3 Мактаб ва рав Зардуштия,
4 Асоси таълим Муборизаи
5 Мувофиқи таъ Оташ, об, х
6 Принсипҳои Гуфтори не
10. Мактаб ва равияҳои фалсафаи бос
3 Аз назари Зар Замони бек
4 Даҳрия пайдо Олам қади
5 Монавия чӣ гу Динӣ – фал
6 Таълимоти Ма Чун равиш
11. Таълимотҳои фалсафии Зардушти
3 Зардуштия чи Ҷараёни ди
4 Китоби муқад Авесто
5 Дар Зардушт Аҳурамаздо
6 Зардуштиён Оташ, об ва
12. Моҳияти ҷараёнҳои фалсафаи бос
3 Маздакия чӣ Динӣ - фалс
4 Таълимоти иҷ Ҳама бояд
5 Ҷараёнҳои мат Зарвония, д
6 Хусусияти фал Характери а
Ҷараёнҳои фалсафаи асримиёнагии т
3 Дар фалсафаи Машшоия,и
4 Машшоия чис Ҷараёни ди
5 Кадом ҷараёнр Машшоия
6 Асосгузори М Ал- Киндӣ
Кадом мутафаккирон пайравӣ Машо
3 Абӯнасри Фо Файласуфи
4 Дар Шарқ ки Абӯнасри Фо
5 Киҳо пайрав АбӯнасриФоробӣАб
6 Ақидаи фалс Худо азалию
15. Фалсафаи калом чист?
3 Фалсафаи кал Чараёни ди
4 Назариётчии Муҳаммад Ғ
5 Муҳаммад Ғаз Абӯнасри Ф
6 Барои кадом а Маҳдуд, кар
16. Фалсафаи асри миёнагии Аврупо
3 Фалсафа дар Таълимотҳои
4 Фалсафи аср Арасту
5 Файласуфони Августини Қу
6 Ҷараёнҳои ф Номинализм
17. Фалсафаи давраи Эҳё
3 Фарқи фалса Фалсафаи аср
4 Ренесанс чӣ Эҳё
5 Эҳё чист? Аз нав зинда
6 Файласуфон Николо Маки
18. Ҷараёнҳои фалсафии давраи Эҳё
3 Инсон марк Антропосент
4 Гуманизм Инсондӯстӣ
5 Офтобмарк Гелиосентри
6 Заминмарк Геосентризм
19. Фалсафаи замони нав
3 Саркардаи ҷ Френсис Беко
4 Файласуфон Б. Паскал, Ф.
5 Эмпиризм Таҷрибага
6 Асарҳои «Арғунуни
20. Равияхои фалсафии замони нав
3 Файласуфони И. Кант, Гегел
4 Скептитсизм Шакокия, шу
5 Маорифпарв онтологӣ, гно
6 Кадом ҷараё ратсионалист
21. Фалсафаи марксистӣ
3 Фалсафаи ма К. Маркс ва Ф
4 Сарчашмаҳо Фалсафаи кла
5 Асарҳои фал «Идеологияи
6 Вазифаи асос Дигаргунсоз
. Таълимотҳои фалсафии асри 19 ва 20
3 Ҷавҳари таъ Омӯзиши ди
4 Асоси сиёси Назарияи ин
5 Прагматизм Ҷараёни фал
6 Прагматист Такомули до
23. Фалсафаи навини тоҷик
3 Охирин нам Аҳмади Дони
4 Аҳмади Дон Аввалин мао
5 Асарҳои Аҳ Наводир- ул-
6 Мақсади Аҳ Берун барова
Фалсафаи даврони шӯравии халқи то
3 Ташаккули ф Солҳои 40 – 50
4 Аввалин сим Баҳоваддинов
5 Баҳоваддино Очеркҳои таъ
6 А. Турсунов Файласуфи м
25. Фалсафаи назарӣ
3 Ҳастӣ чист? Воқеияти ҳам
4 Мафҳуми ҳас Парменид
5 Назари Суқ Олам- ҳастӣ
6 Афлотун оид Асоси ҳастир
26.Намудҳои ҳастӣ
3 Ҳастии олам Ҳастии олам
4 Ҳастии ғайр Ҳастие, ки ин
5 Ҳастии билқ Ҳастие, ки им
6 Ҳастии бил Ҳастии воқеӣ,
27. Ҳастишиносӣ
3 Онтология ч Ҳастишинос
4 Антоними ҳа Нестӣ
5 Ҳастии инсо Ниҳоят муҳи
6 Ҳастии табиа Оне, ки инсон
28.Масъалаи модда дар фалсафа
3 Модда чист? Аз калимаи
4 Материали нахустасоси
5 Шаклҳои м Ҳаракат ва о
6 Намудҳои Физикӣ, меха
29. Шуур чӣ тавр пайдо мешавад?
3 Шуур чист? Категорияи ф
4 Шуур чӣ тав Дар натиҷаи
5 Намудҳои э Сомеа, шоме
6 Шаклҳои ҳи эхсос, идрок,
Ба тараққии шуур чӣ таъсир мерасон
3 Нутқ чист? Ифодаи тафа
4 Забон чист? муоширати б
5 Меҳнат чист? Фаъолияти м
6 Дар тараққи Нутқ, забон,
31. Шаклҳои шуур
3 Шуури фард Шуури шахсо
4 Шуури ҷамъ Шуури ҷамъи
5 Шаклҳои шу ахлоқ, шуури
6 Шуури сиёсӣ Дар давраи ғу
32. Шуури фард
3 Ба пайдоиш Шуури ҷамъи
4 Шуури фард Ҳангоми қим
5 Афкори кад Абӯалӣ ибни
6 Кадом шакл Динӣ, ахлоқӣ
33. Диалектика чист?
3 Маънои луға Баҳс мекунам,
4 Диалектика Таълимот оид
5 Шаклҳои диа Диалектикаи
6 Диалектикаи Соддалавҳона,
34. Сатҳи диалек
3 Суқрот дар б санъати бо ро
4 Диалектика Гегел
5 Се сатҳи диа Диалектикаи
6 Диалектикаи таълимотест,
35. Намудҳои диалектика
3 Диалектикаи Таълимотест,
4 Диалектикаи Диалектикаи
5 Диалектикаи диалектикаи
6 Инкишоф Инкишоф, та
36.Метафизика
3 Инкишоф чи Раванди тағй
4 Маънои луға Баъди физика
5 Метафизика моҳияти инк
6 Метафизика зиддиятро ҳа
.37. Қонунҳо
3 Қонунҳо ч Универсалӣ, х
4 Қонунҳои Характери ун
5 Қонунҳои Танҳо дар як
6 Қонунҳои Новобаста аз
38. Категорияҳои қонуни гузариши
3 Сифат чист Сифат зикри
4 Хосият чист тарзи зухурот
5 Намуди хоси Муҳим, дуюм
6 Миқдор чист Муносибати з
39. Қонунҳои диалектика
3 Қонуни гуза Инкишофро,
4 Кадом қонун Ягонагӣ ва му
5 Кадом қонун Инкори инко
6 Инкор чист? Рад кардан. А
40. Макулаҳои даилектика
3 Зиддият чис Типи муайян
4 Характери м Универсалӣ б
5 Категорияхо Робитаҳои ку
6 Категорияхо Ҷузъу кулл, с
41. Масъалаи инсон
3 Инсон кист? Мавҷудоти но
4 Антропологи Инсоншиносӣ
5 Антропогене Пайдоиши ин
6 Антропосотс Пайдоиши ин
42. Омилҳои пайдоиши инсон.
3 Кадом омил Биологӣ ва иҷ
4 Омили иҷти Ҳамаи он чиз
5 Омили био Вуҷуди инсон
6 Фард чист? Фард, бо хусу
43. Масъалаи инсон дар фалсафа
3 Моҳияти фа Фард бо тамо
4 Хусусияти ф Хар як одам б
5 Дуализми ин Чанбаи биол
6 Аз нигоҳи ди Худо

44. Антропосотсиогенез
3 Чаро омили био Омили био
4 Дар одам зуҳуро Ӯ тарзи зи
5 Дар ташаккули Меҳнат, шу
6 Антропогонез Аз ҳудуди ҳ
45. Маърифат ва ҳақиқат
3 Маърифат чис Маърифат аз
4 Барои ин наму Узвҳои ҳисси
5 Маърифат чан Ҳиссӣ ва наза
6 Маърифати ҳи Дар натиҷаи
46. Намудҳои маърифат
3 Маърифати ақ дараҷаи бала
4 Намудҳои ма Хулосабарорӣ
5 Маърифати р Бо қобилияти
6 Маърифати а Тасвири бевос
47. Унсурҳои маърифати ақли
3 Мафҳум чист? шакли тафак.
4 Ҳукм чист Шакли и
5 Эҷодиёт чи Шакли олии
6 Интуитсия чис бо диккат ниг
48. Субъект ва объекти маърифат
3 Ҳақиқат чи Объектро ба та
4 Субъекти м Субъекти маър
5 Объекти м олами атроф бу
6 Инсон чӣ хус субъект ва хам
49. Илм чист?
3 Мафҳуми ил Шакли фаъоли
4 Усули трансе Фарогири мас
5 Фаҳмиши си Ба таҷриба асо
6 Мавзӯи баҳс Моҳият ва сох
50. Давраҳои ташаккули илм
3 Омили диах Омили таърих
4 Давраи то ил Донишхои илм
5 Илми даврон Хусусияти наза
6 Хусусияти ил Дар илми ғарб
51. Хусусиятҳои илми Шарқу Ғарб
3 Хусусияти да Хислати касбӣ
4 Намунаи тан Арасту Афлот
5 «Афлотун дӯ Арасту барои
6 Фаҳмиши
Download txt | fb2
1 2 3 >>
Home
Loading...
0 / 12

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта