Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Дар касб ва кори нек ҷиддӣ бош!
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 13 >>

Тест аз фанни педагогика

Tags:тест | тестхо | савол чавоб | шпаргалка
Added:Admin (28.05.2015 / 12:52)
Rating:rating 122 article (0)
Reads:8746
Comments:0
1. Тест
Хусусиятхои синнусолӣ гуфта чиро меноманд?
хусусиятҳои қобилияти кории насли наврвсро хусусиятҳои синнусолӣ меноманд хусусиятхои анатомӣ - физиологӣ ва психологии барои ин ё он давраи синнусол хосро меноманд.
хусусиятҳои ба ин ё он шахс хос буда
хусусиятхои ба фаъолияти мехнати омода намудани насли наврасро меноманд
2. Тест
Аз масъалаҳои номбурда кадоме аз ин ҷавобҳо ба тарбияи ахлоқӣ дахл надоранд?
ташаккули ҳисси маънавӣ тарбияи ҷисми солим
тарбияи интизомнокӣ, эҳтироми калонсолон
тарбияи бовиҷдонӣ ва адлу инсоф
3. Тест
Инкишоф чист?
ҷараёни гирифтани маълумот ҷараёни дигаргуниҳои миқдорӣ ва сифатӣ буда, дар зери таъсири омилҳо ба амл меояд
ҷараёни мураккаб буда, тамоми давраи таҳсили мактабиро дар бар мегирад
тағйироти сифатию мушакӣ мебошад
4. Тест
Кадоме аз ин ҷавобҳо қисми таркибии тарбия намебошад?
тарзи ҳаёти солим инкишофи мукаммали маънавӣ
тарбияи ҷисмонӣ
тарбияи зебоипарастӣ
5. Тест
"Агар дар олам чангу дуд намебуд, одамизод ҳазор сол умр дида метавонист" - ин суханҳо ба қалами кадом мутафаккир тааллуқ доранд?
Фаридаддини Аттор Абӯалӣ ибни Сино
Саъдии Шерозӣ
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ
6. Тест
Ҷузъҳои ба ҳам пайвасти сохти ҷараёни педагогиро номбар кунед?
муаллим, нақшаи хониш, дастурҳои методӣ мақсад, мазмуни таълиму тарбия, омӯзгор ва хонанда
муаллим ва хонанда, мазмуни таълим
маҷмӯи принсипҳо ва воситаҳои фаъолияти илмӣ, педагогӣ ва амалӣ
7. Тест
Дар зери мафҳуми ҷараёни педагогӣ чиро мефаҳмед?
мазмун ва мундариҷаи таълим дар системаи педагогӣ ба амал ҷорӣ намудани мақсадҳои таълиму тарбия
мақсад ва вазифаҳои тарбия
муносибати омӯзгорон бо хонандагон
8. Тест
Ин мисраъҳои шеърӣ ба қалами кӣ мансубанд?
Дарси муаллим ар бувад замзамаи муҳаббате,
Ҷумъа ба мактаб оварад тифли гурезпойро
Ҷомӣ Саъдӣ
Биноӣ
Айнӣ
9. Тест
Ахлоқ чист?
муайян намудани рафтору одоби одамон яке аз шаклҳои шуури ҷамъиятӣ, ки дар ҳар ҷомеа одамон аз рӯи қоидаҳои он амал ва зиндагонӣ мекунанд
муносибати байниҳамдигарии одамон ва риояи қонунҳо аз тарафи онҳо
муносибат ба давлат, моликият ва оила, муомила намудан бо дигарон
10. Тест
Кадоме аз ин ҷавобҳо ба эҷодиёт тааллуқ дорад?
усулҳои муосири фаъолият дар натиҷаи ин фаъолият арзишҳои моддию маънавӣ офарида мешаванд.
истифодабарии роҳ ва усулҳои нави фаъолият
фаъолияти ташаббускории шахсият ва натиҷаҳои он
11. Тест
Унсурҳои асосии маҳорати педагогӣ дар кадом ҷавоб пурра нишон дода шудааст?
қобилияти педагогӣ ва этикаи касбӣ қобилияти педагогӣ, этика, такти педагогӣ, маҳорат ва малакаҳои педагогӣ
равияи инсондӯст ӣ , донишҳои касбӣ
дараҷаи баланди амалу рафтор
12. Тест
Марҳилаҳои асосии технологияи раванди педагогӣ кадомҳоянд?
ташкили тадбирҳои тарбиявӣ дар раванди педагогӣ тайёрӣ- омодагӣ, ҷорӣ намудан,таҳлили дастовардҳои раванди педагогӣ
ба нақша гирифтан ва муҳокимаи нақшаи таълиму тарбия
омӯхтани хислатҳои фардии талабагон, омӯхтани дараҷаи тарбиянокии хонандагон
13. Тест
Мафҳуми такти педагогиро маънидод кунед.
таъсиррасонии мақсадноки омӯзгор ба шахсияти бачагон,идоракунии ҷараёни педагогӣ
) таъсиррасонии мақсадноки омӯзгор ба шахсияти бачагон,идоракунии ҷараёни педагогӣ таъсиррасонии омӯзгор ба шахсияти хонанда ,маҳорати бароҳмонии муомилаи самарабахш
маҳорати баланди омӯзгор, маданиятнокӣ ва одоби ӯ
дороии дониш, маҳорат , малака ва қобилиятнокии омӯзгор
14. Тест
Мафҳуми тарбия дар кадом ҷавоб дуруст баён карда шудааст?
ҷараёни мақсаднок буда таҷрибаи гузаштагонро меомӯзонад таъсиррасонии мақсаднок ба инкишофи ҷисмонӣ, рӯҳӣ, ҷаҳонбинии бачагон буда,онҳоро, инчунин ба ҳаёту меҳнат тайёр менамояд
тарбия- ҷараёни азхудкунии таҷрибаи ҷамъиятӣ ва инкишофи шахсият
додани донишҳо ва сифатҳои касбӣ мебошад
15. Тест
Аз байни ин ҷавобҳо воситаҳои асосии тарбияи зебоипарастиро ёбед?
меҳнат, табиат, хонаҳои маданият раванди таълим, санъат, табиат
асарҳои санъат, санъти тасвирӣ, кино
асарҳои хурди саҳнавӣ, марказҳои маърифатӣ
16. Тест
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд “ кай қабул карда шудааст?
3. 03. 2006 2. 08. 2011
27. 12. 1997
3. 05. 2002
17. Тест
Аз ин ҷавобҳои нишондодашуда воситаҳои тарбияи ҷисмонӣ кадомҳоянд?
саёҳатҳо, табиат , дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ омилҳои табиӣ, эстетикию санитарӣ ва машқҳои ҷисмонӣ
риоя намудан ба қоидаҳо
варзиш, машқҳо , одаткунӣ
18. Тест
Маҷмӯи дониш, маҳорат ва малакаҳои ба низом даровардашудаи шахсро чӣ меноманд? маълумот
инкишоф
таълимқобилият

19. Тест
Муаллифи асари “ Олами бачагон “ кӣ мебошад?
Л.В. Луначарский К. Д. Ушинский
А. С. Макаренко
Н. К. Крупская
20. Тест
Муаллифи асари “Инсон ҳамчун предмети тарбия” кист?
Л. Н. Толстой К. Д. Ушинский
Я. А. Коменский
Носири Хисрав
21. Тест
Қонуниятҳо ва услуби таълиму тарбияи бачагони камақлро кадом қисмати педагогика меомӯзад?
сурдопедагогика олигофренопедагогика
тифлопедагогика
логопедия
22. Тест
Кадом омил дар инкишофи шахсият мақоми ҳалкунанда дорад?
ирсият тарбия
муҳит
таълим
23. Тест
Ин суханҳо ба кӣ тааллуқ доранд? “ Агар шумо то 5-солагӣ мувофиқи талаб дуруст тарбия накунед, минбаъд аз нав тарбия кардан лозим меояд”.
А. Дистервег Афлотун
Р. Оуэн
) Суқрот
24. Тест
Кадом синну солро давраи гузариш меноманд?
синни хурди мактабӣ синни миёнаи мактабӣ
давраи томактабӣ
) синни калони мактмбӣ
25. Тест
Суханони зерин ба қалами кадом мутафаккир тааллуқ доранд? ” Ба омӯзгорон вазифаи олиқадр супорида шудааст, ки дар зери офтоб аз он баландтаре нест”.
И.Г.Песталотси Я.А.Коменский
К.Д. Ушинский
Ҷ. Ҷ. Руссо
26. Тест
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “ Дар бораи маориф “- ро кай қабул намуд?
майи 2002 декабри 1993
ноябри 2004
марти 1997
27. Тест
Фанни педагогика кадом масъаларо мавриди омӯзиш қарор додааст?
масъалаи ягон ҷиҳати ҳаётро масълаи тарбияи одамро
ҳодисаҳои табиат ва ҳаёти адабиро
олами атрофро
28. Тест
Асосгузори педагогикаи рус кӣ ба ҳисоб меравад?
Н.И.Пирогов К.Д.Ушинский
Л.Н.Толстой
П.Ф. Лесгафт
29. Тест
Сифатҳои анатомӣ- физиологӣ ва психологии барои ягон давраи муайян хосро чӣ меноманд?
инкишофи ҷисмонӣ ва биологӣ хусусиятҳои синнусолӣ
хусусиятҳои фардӣ
инкишофи маънавӣ
30. Тест
Давраи наврасӣ кадом синнусолро дар бар мегирад?
аз 9 то 14 солагӣ аз 11 то 15 солагӣ
аз 5 то 10 солагӣ
аз 6 то 9 солагӣ
31. Тест
Соли оби тоза кадом сол эълон гардида буд?
2007 2003
2005
2004
32. Тест
“ Кадом кас аст, ки ҳар ҷо равад, ӯро дӯст доранд?” - Соҳибадаб.
Ин суханҳои кадом мутафаккир аст?
Бедил Саъдӣ
Сино
Ҳилолӣ
33. Тест
Рафтору амали одамонро чӣ ба танзим медарорад?

муносибат
ахлоқ
одоб
дониш
34. Тест
“Пирӯзинома “ асари кӣ мебошад?
Биноӣ Сино
Сайидо
Саъдӣ
35. Тест
“ Ба роҳат нарасид , он ки заҳмате накашид”. Ин суханҳо ба қалами кӣ тааллуқ тааллуқ доранд?”
У. Кайковус Ҳофизи Шерозӣ
Муҳамад Ғаззолӣ
Абдураҳмони
Download txt | fb2
1 2 3 ... 13 >>
Home
Loading...
0 / 9

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта