Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Кор занҳо – баракати хона.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Library | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 13 >>

Тестхо Аз фанҳои химияи умумӣ ва ғайриорганикӣ, химияи таҳлилӣ ва методикаи таълими химия

Tags:тест | тестхо | савол чавоб | шпаргалка
Added:Admin (21.05.2015 / 14:32)
Rating:rating 109 article (2)
Reads:12443
Comments:3
Тест аз химияи таҳлилӣ

1. Равияҳои химияи аналитикиро номбар кунед
а) таҳлили химияви ва физикави
б) таҳлили сифати ва микдори
в) таҳлили моли ва пули
г) таҳлили пурра ва нопурра
2. Методҳои анализи сифати барои чи истифода мешаванд?
а) барои муайян кардани хурдашавандагии хурок
б) муайян кардани миқдори об
в) барои муайян кардани миқдори заҳр дар мор
г) барои муайян кардани элементҳои дар таркиби моддаи тадқиқшаванда
3. Маънои анализ ё таҳлил чист?
а) омухтани таркиб
б) барқарор кардан
в) такшон кардан
г) бухор кардан
4. Анилизи ё таҳлили нам асосан барои кадом моддаҳо гузаронида мешавад?
а) плазма
б) сахт
в) маҳлул
г) газ
5. Ион чист?
а) атомҳои заряднок
б) молекулаҳои беқутб
в) атомҳои безаряд
г) моддаи калонмолекула
6. Методи ё усули анализи сифати кадом аст?
а) усули математики
б) усули баркаши
в) усули физики, усули физико-химияви, усули химияви
г) анализи химияви
7. Ҳангоми сухтани иони Ва2+ ранги оташ чи гуна мешавад?
а) сабзи кабудчатоб
б) сабзи зардтоб
в) сабзи сурхчатоб
г) сурхи-баланд
8. Қисми беранги шуъла аз таъсири намакҳои бухоршавандаи намаки KBr чи хел рангро мегирад?
а) бунафши паст
б) сиёҳ
в) беранг
г) суп сурх
9. Ба мувозинати химияви кадом факторҳо таъсир мекунад?
а) ҳарорат, фишор, консентратсия, катализатор
б) атом, молекула, модда
в) ҳарорат, сохти атом, ҳолати агрегати
г) сохти модда, моеъ, хаво
10. Моддаҳое, ки аз таъсири муҳит ранги худро тағйир медиҳад, чи ном дорад?
а) реагент
б) атом
в) реактив
г) индикатор
11. Дар натиҷаи ин реаксия кадом катион маълум мешавад?
CrCl3 + 3 NaOH → Cr(OH)3↓ + 3 NaCl
а) катиони хром
б) катиони хлор
в) катиони натрий
г) электролит
12. Барои катионҳои гуруҳи I кадом модда реагенти гуруҳи ҳисоб мешавад?
а) катиони металлҳо
б) маҳлули NH4Cl
в) реагенти гуруҳи надорад
г) аниони оксиген
13. Элементи натрий ба кадом гуруҳ мансуб аст?
а) ғайриметалл
б) металл
в) амфотери
г) аморфи
14. Катиони калий ба кадом гуруҳи аналитики дохил мешавад?
а) катиони гуруҳи II
б) катиони гуруҳи III
в) катиони гуруҳи I
г) катиони гуруҳи IIIа
15. Кадоме аз ин намакҳо барои реаксияҳои муайян намудани катиони Са2+ истифода мешавад?
а) NH4C2O4
б) (СН3СОО)2Ca
в) СаСl2
г) Са(ОН)2
16. Ба катионҳои гуруҳи аналитикии гуруҳи III кадом катионҳо дохил мешавад?
а) NH4+, Cl-, Ba2+, S2-, Fe2+, Mn2+, Zn2+
б) Ba2+, Sr2+, Ca2+, (Pb2+)
в) Na+, Ca2+, NH4+, Al3+, Cr3+, Fe3+, Fe2+, Mn2+
г) Ba2+, Сl-, Ag+, Сa+2, NH4+, Аg2+
17. Элементи хром чанд валента мебошад?
а) 1 валента
б) 2 валента
в) 2,3,6 валента
г) валент надорад
18. Реаксияи додашуда барои кадом катион хос аст?
а) К+
б) Ag+
в) NO3-
г) J-
19. Реагенти гурухи барои анионхои гурухи дуюм кадом модда аст?
а) махлули BaCl2 дар мухити нейтрали ё ишкори суст
б) реагенти гурухи надорад
в) махлули AgNO3 дар иштироки HNO3
г) махлули BaCl2 дар иштироки HNO3
20. Катиони Ag+ бо таъсири ёрии кадом кислота муайян карда мешавад?
а) бромид
б) нитрат
в) сулфат г) атсетат
21. Усули химияви дар навбати худ ба чанд гурух таксим мешавад?
а) танхо тахлили хачми
б) тахлили вазни ва гази
в) тахлили вазни, тахлили хачми, тахлили гази
г) физико-химияви, химияви
22. Усули алкалиметрия гуфта чиро мефахмед?
а) Муайянкунии ишкорхо
б) Муайянкунии кислотахо
в) Муайянкунии асосу кислотахо
г) Муайянкунии асосхо
23. Барои методи йодиметрия кадоме аз ин моддахо махлули кори хисоб мешавад?
а) йоди сахт
б) махлули йод дар КJ
в) NH4J
г) йоди моеъ
24. Титри маҳлул гуфта чиро дар назар доранд?
а) миқдори грамми моддаи ҳалшуда дар 1 мл маҳлул
б) миқдори моддаи ҳалшуда дар 2 мл маҳлул
в) миқдори моддаи ҳалшуда дар 0,5 мл маҳлул
г) миқдори моддаи ҳалшуда дар 3 мл маҳлул
25. Формулаи эквиваленти асосҳоро нишон диҳед
а)
Массаи молекулавии асос
Э асос = ───────────────────────
n (миқдори металл)


б) Массаи молекулавии асос
Э асос = ──────────────────────
n (гуруҳи гидроксил)
в) Массаи молекулавии асос
Э асос = ──────────────────────
n (микдори модда)
г) Массаи молекулавии асос
Э асос = ─────────────────────────
n (массаи атоми металл)
26. Фенолфталеин дар муҳити кислотагӣ чи хел рангро мегирад?
а) сурхи бунафш
б) бунафш
в) беранг
г) кабуди баланд
27. Чи кадар бузургии намуна кам бошад, ҳамон қадар ……… .
а) тағйироти зиёд ба амал меояд
б) натиҷаи анализ якхела мемонад
в) тағйироти калон ба амал меояд
г) натиҷаи анализ саҳеҳ мешавад
28. Дар муҳити нейтралй қиммати рH ба чанд баробар аст?
а) 1-6
б) 7
в) 8-10
г) 10-15
29. Барои титронидани маҳлулҳо кадоме аз ин маҳлулҳо истифода мебаранд?
А ) намаки оши
б) маҳлули физики
в) маҳлули стандарти
г) маҳлули химики


30. Нормалнокии маҳлул чиро ифода мекунад?
а) миқдори гр-эквиваленти модда дар 1л махлул
б) массаи маҳлул
в) миқдори фоизии маҳлул
г) массаи маҳлул
31. 1,12 литр пропен (дар ш.н.) чанд грамм бромро, ки хиссаи массаи бром дар он 1,6 % мебошад, беранг мекунад.
а) 589г махлули Br2
б) 500г махлули Br2
в) 560г махлули Br2
г) 520г махлули Br2
32. Хачман 2 литр изопрен, ки зичиаш ба 1,01 г/см3 баробар аст, чанд литр хлорро (дар ш.н.) чазб карда метавонад.
а) 350,8л Cl2
б) 2330,8л Cl2
в) 1330,8л Cl2
г) 1230,8л Cl2
33. Калсий бо 5,6литр хлор ба реаксия дохил шуд. Чи қадар хлориди калсий ҳосил шуд. Ҳиссаи массаи хлорро ҳисоб кунед.
а)56,34 гр CaCl2 ва 32,89 гр Cl2
б)37,45 гр CaCl2 ва 12,89 гр Cl2
в)23,67 гр CaCl2 ва 25,75 гр Cl2
г)27,75 гр CaCl2 ва 17,75 гр Cl2
34. Дар вакти нейтрализатсияи 150мл маҳлули 0,1н кислотаи сулфат чанд мл маҳлули 0,25н ишқори натрий сарф мешавад ва эквиваленти кислотаи сулфат ба чанд баробар аст?
а) 50 мл NaOH; H2SO4 = 29 г/экв
б) 60 мл NaOH; H2SO4 = 49 г/экв
в) 40 мл NaOH; H2SO4 = 39 г/экв
г) 90 мл NaOH; H2SO4 = 78 г/экв
35. Барои тайёр намудани 250 мл маҳлули 0,1 нормалаи ишқори натрий чи қадар гидроксид сарф мешавад? Массаи молекулави ва эквиваленти ишқори натрий ҳисоб карда шавад.
а) 1 г NaOH, 20 гр, 20г/экв
б) 1 г NaOH, 30 гр, 30г/экв
в) 1 г NaOH, 40 гр, 40г/экв
г) 1 г NaOH, 50 гр, 50г/экв
36. Ҳангоми таъсири 14 грамм хлориди барий бо кислотаи сулфат чи қадар сулфати барий ҳосил мешавад. Ҳиссаи массаи барийро дар сулфати барий ҳисоб кунед.
а) 15,68 гр BaSO4 ва 9,22 гр Ba
б) 13,66 гр BaSO4 ва 4,22 гр Ba
в) 23,23 гр BaSO4 ва 5,42 гр Ba
г) 15,23гр BaSO4 ва 9,56гр Ba
37. Вазифаи химияи аналитики аз чи иборат аст?
а) муайян кардани табиати радиоактиви
б) муайян кардани табиати моро иҳота кунанда
в) муайян кардани табиати моддаҳои тадқиқшаванда
г) муайян кардани сохти модда
38. Мақсади таҳлили сифати дар чист?
а) мавҷудияти ягон моддаи такшоншаванда
б) мавҷуд будан ё набудани ин ё
Download txt | fb2
1 2 3 ... 13 >>
Home
Загрузка...
0 / 2

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019