Привет, Гость!
На главную
Вход
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Ҳар як нокомӣ қадамест, барои комёбӣ.
Библиотека | Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопросы и ответы
1 2 3 ... 7 >>

Тест аз фанни Методика 2018 1

ТЕСТИ ОДДӢ 1. Тести оддӣ Муаллими имрӯза бояд… адабиёти бадеӣ дошта бошад маҳорати кор кардан бо адабиёти илмӣ, илмию методӣ дошта бошад маҳорати кор кардан бо адабиёти хориҷӣ дошта бошад ҷавоби дуруст нест 2. Тести оддӣ Дар эҷодкории муаллим чӣ инъикос меёбад? малака ,рафтор дониш ва маҳорат одоб ва гуфтор ҳамаи ҷавобҳо дуруст 3. Тести оддӣ Методикаи таълими география бо кадом фанҳо алоқамандии зич дорад? математика, физика, химия дидактикаи умуми, психология, назария
Тэги:методика | 2017 | тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Добавил:Admin (12.01.2018 / 10:36)
Рейтинг:rating 374 article (0)

350 Тест аз фанни Забони Точики Модари 2018 3

1. Имло ҳамчун шохаи ёридиҳандаи забони адабии тоҷик кадом вазифаро адо мекунад? а) ҷорӣ кардани меъёри талаффуз б) чорӣ намудани меъёри ягонаи нутқи хаттӣ в) омӯхтани таркиби луғавии забон г) омӯхтани чиҳати овозии забон 2. Имлои забони тоҷикӣ ба кадом қонунҳо такя мекунад? а) исмӣ, сифатӣ, феълӣ б) содда, сохта, мураккаб в) фонетикӣ, морфологӣ, таърихию анъанавӣ г) хабарӣ, амрӣ, эҳтимолӣ 3. Қонунҳои фонетикии имло ҳангоми навиштан, чиро ба асос мегирад? а) шакли аслии калимаро
Тэги:забони точики | забони модари | 2017 тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Добавил:Admin (12.01.2018 / 10:30)
Рейтинг:rating 373 article (0)

Тест аз фанни экология 2018 3

1. Тести оддӣ Муҳити зист ин... A) Як қисми табиат B) Як қисми муҳити иҳотакарда C) Як қисми сарвати табиӣ. D) Як қисми алоҳидаи сунъӣ 2. Тести оддӣ Компонентҳои табиӣ ин... A) атмосфера,гидросфера, ионосфера B) атмосфера,гидросфера, литосфера C) атмосфера,гидросфера, стратосфера D) атмосфера,гидросфера, тропосфера 3. Тести оддӣ Шароити зисти организмҳои зинда ин ... A) Элементи ба вуҷудоварандаи шароит B) Элементи таъсирнакунанда, ба вуҷудоварандаи шароит C) Элементи таъсирку
Тэги:экология 2017 тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Добавил:Admin (12.01.2018 / 10:25)
Рейтинг:rating 372 article (0)

Тест аз фанни география 2017 88

1. Тести оддӣ Шумораи ҳамаи дарёҳои хурду бузурги Тоҷикистон чандто мебошанд. A) 841 B) 947 C) 920 D) 999 2. Тести оддӣ Вилояти Суғд чанд %-и масоҳати ҶТ-ро ташкил медиҳад. A) 18 B) 14 C) 23 D) 36 3. Тести оддӣ Аз кай вилояти Суғдро Ленинобод мегуфтанд. A) 1930 B) 1939 C) 1989 D) 1959 4. Тести оддӣ Аз соли чанд инҷониб Вилояти Хатлон вуҷуд дорад. A) 1964 B) 1992 C) 1999 D) 1979 5. Тести оддӣ Тамоми масоҳати Вилояти Суғд чанд ҳаз км-ро ташкил мекунад A) 23,4 ҳаз км B) 2
Тэги:география 2017 тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Добавил:Admin (25.11.2017 / 08:58)
Рейтинг:rating 362 article (0)

Тестхо аз фанни археология 2017

1. Тести оддӣ Мафҳуми «археология» чӣ маъно дорад? A) мардумшиносӣ B) манбаъшиносӣ C) бостонншиносӣ D) таърихнигорӣ 2. Тести оддӣ Кай археология ба илм табдил ёфт? A) дар асри V мелодӣ B) дар асри XIX C) дар охири асри XVII D) дар ибтидои асри ХХ 3. Тести оддӣ Археология таърихро аз рўи кадом сарчашмаҳо меомўзад? A) сарчашмааҳои моддӣ B) сарчашмаҳои хаттӣ C) сарчашмаҳои фолклорӣ D) сарчашмаҳои лингвистӣ 4. Тести оддӣ Қабате, ки дар натиҷаи фаъолияти меҳнатии инсон ба вуҷуд ома
Тэги:тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Добавил:Admin (19.10.2017 / 10:07)
Рейтинг:rating 354 article (0)

имтихони нихои химояи хукуки истеъмолкунанда

ВАРИАНТИ 1 1. Њуќуќ чист? А) -низоми меъёрњои умумињатмии рафтору кирдори шаклан ифодаёфта, ки аз љониби давлат, муќаррар тасдиќ ва муњофизатшудаест, ки манфиатњои умуми ва алоњидаи мамлакатро ифода менамояд, њамчун танзимкунандаи муносибатњои муњими љамъияти баромад мекунад. Б) -низоми меъёрњои умумињатмии рафтору кирдори шаклан ифодаёфта, ки аз љониби давлат, муќаррар шуда њамчун танзимкунандаи муносибатњои муњими љамъиятї баромад мекунад. В) -низоми меъёрњои умумињатмии рафтору кирдори ша
Тэги:тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Добавил:Admin (19.10.2017 / 10:05)
Рейтинг:rating 353 article (0)

Тестхо аз фанни Заминшиносии умуми 2017

1. Тести оддӣ Релеф чист? A) Релеф аз забони греки (relif) гирифта шуда маънояш , хамида аст. B) Релеф аз забони франсави (relif) гирифта шуда маънояш , барҷаста, хамида аст. +++ C) Релеф аз забони лотини (relif) гирифта шуда маънояш , нахамвориҳои қари замин. D) Релеф аз забони юнони (relif) гирифта шуда маънояш , ноҳамвориҳои аст. 2. Тести оддӣ Чанд тақсимоти релеф ба синфҳо мавҷуд аст? A) 2 B) 4 +++ C) 6 D) 3 3. Тести оддӣ Дуюмин тақсимоти релефи синфи, чи фаҳмида мешавад? A)
Тэги:тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Добавил:Admin (19.10.2017 / 10:04)
Рейтинг:rating 352 article (0)

Тестхо аз фанни Заминшиноси 2 2017

1. Тести оддӣ Дар географияи табии объекти омузиши кадоме аз инхост? A) Кабатиатмосфера B) Кабатигидросфера C) Кишригеографи D) Намудонам 2. Тести оддӣ Предмети тадкикоти география кадоме аз инхост A) Конунияти табии. B) Конуниятибайникабатхоитабии C) Гидросфера. D) Атмосфера. 3. Тести оддӣ Вазифаи география кадом аст? A) 444 B) Тайёр намудани маълумотдоир ба кабатхоитабии C) Тартибдодани харитахоитабии D) Тайёр намудани намудани маълумот оид ба литосфера 4. Тести оддӣ Масохат
Тэги:тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Добавил:Admin (19.10.2017 / 10:03)
Рейтинг:rating 351 article (0)

ТЕСТҲО АЗ ФАННИ ТАЪРИХИ ХАЛКИ ТОЧИК

ТЕСТИ ОДДӢ 1. Тести оддӣ Фанҳои ёрирасони таърих кадомхоянд? фалсафа, хукук, сиёсатшиноси, археология, антропология, нумизматика, этнография сиёсатшиноси, биология, фархангшиноси забони точики, забони руси, нумизматика 2. Тести оддӣ Се давраи археологии сохти чомеаи ибтидоиро бо тартиб номбар кунед? Асри биринчи, асри санг, асри оҳан Асри санг, асри биринчи, асри оҳан Асри санг, асри оҳан, асри биринчи Асри оҳан, асри санг, асри биринчи 3. Тести оддӣ Кадимтарин олотҳои меҳнати
Тэги:тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Добавил:Admin (11.09.2017 / 10:29)
Рейтинг:rating 350 article (0)

Тест аз фанни ПЕДАГОГИКА 2017 35

Тести оддӣ Мавзӯи 1. Дидактика ва вазифаҳои он. Ақидаҳои дидактикии мутафаккирон. 1. Тести оддӣ Дидактика оиди кадом масъалаҳо маълумот медиҳад? масъалаҳои тарбияи насли наврас масъалахои таълим ва маълумот дар бораи таълим ва тарбияи бачагон дар бораи қонуниятхои инкишофи шахсият 2. Тести оддӣ Аз рӯи ин ҷавобҳо мафҳумхои асосии дидактикаро дарёфт намоед маълумот, тарбия, малака маълумот, инкишоф, таълим дониш, қобилият, маҳорат омӯзиш, меҳнат, одат 3. Тести оддӣ Кадоме а
Тэги:тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Добавил:Admin (11.09.2017 / 09:30)
Рейтинг:rating 349 article (0)

ТЕСТ аз фанни «Усулҳои тахлили физики-химияви 2017

Варианти 7. 1. Фанни «Усулҳои тахлили физикӣ-химиявӣ» чиро меомӯзад? А. Моддаҳо, хосиятҳои моддаҳо, ба якдигар табдилёбии моддаҳоро меомӣзад. Б. Химияи таҳлили дар бораи тариқаҳои сифатӣ ва миқдории муайян кардани таркиби моддаҳо ё омехтаи онҳоро меомӯзад. С. Моддаҳоро аз рӯи сифат таҳлил мекунад. 2. Таҳлили миқдор чист? А. Таркиби миқдории моддаи мураккаб ба ҳисоби грамм ёфта мешавад. Б. Таркиби миқдории моддаи содда ба ҳисоби фоиз (%) ёфта мешавад. С. Таркиби миқдории моддаи мура
Тэги:саволу чавоб ьо калид | саволу чавоб | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволхои тести аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволу чавоб аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни информатика | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни забони точики | тестхо аз фанни забони англиси | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхои точики | тестхо бо калидашон | тест бо чавоб | тестхои 2017 | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Добавил:Admin (11.09.2017 / 09:26)
Рейтинг:rating 348 article (0)

ТЕСТӢ аз фанни «Усулҳои тахлили физикӣ-химиявӣ»

Варианти 1. 1. Фанни «Усулҳои тахлили физикӣ-химиявӣ» чиро меомӯзад? А. Моддаҳо, хосиятҳои моддаҳо, ба якдигар табдилёбии моддаҳоро меомӯзад. Б. Химияи таҳлили дар бораи тариқаҳои сифатӣ ва миқдории муайян кардани таркиби моддаҳо ё омехтаи онҳоро меомӯзад. С. Моддаҳоро аз рӯи сифат таҳлил мекунад. 2. Моҳияти таҳлили миқдор чист? А. Таркиби миқдории моддаи мураккаб ба ҳисоби грамм ёфта мешавад. Б. Таркиби миқдории моддаи содда ба ҳисоби фоиз (%) ёфта мешавад. С. Таркиби миқдории модд
Тэги:тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Добавил:Admin (11.09.2017 / 09:25)
Рейтинг:rating 347 article (0)

Саволҳои тестӣ аз фанниасосхои хукуки сохибкори 2017 2

Варианти 1 1.Хельои кощазьои ыимматнокро номбар кунед: А. манзурц, ордерц, номц; Б. ьужжатц ва щайриьужжатц; В. вексел, вомбарг, коносамент, саьмия, чек, сертификати бонкц ва щ.; Г. оддц, компутерц, ордерц 2. Маысади асосии раыобат чист? А. ба даст овардани фоида Б. жалб намудани талаботи харидорон (мисол барпо намудани аксияьо, ьавасмандгардониьо) В. ыонеъ намудани талаботи харидорон Г. ьамаи жавобьо дуруст 3. Ба субъекти муносибатьои муфлисшавц киьо дохил мешаванд? А. шахси воыец в
Тэги:тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Добавил:Admin (14.08.2017 / 14:06)
Рейтинг:rating 346 article (0)

Саволҳои тестӣ аз фанни Тестҳо аз ОДХ омодагии дифои харби 2017 9

Бори нахуст қоидаҳои бозии байналмиллалии баскетбол соли чанд қабул карда шуд? 1932-1933-1934 соли 1932 Соли 1932 бори нахуст қоидаҳои байналмиллалии кадом намуди варзиш қабул карда шуд? бозии баскетбол баскетбол Охирон бор ба барномаи байналмиллали баскетбол кай тағйиру иловаҳо ворид карда шуд? 2004 соли 2004 Кадом варзишгар аз Удмуртия бо нишони бозиҳои олимпӣ мушарраф гардид? Галина Кулакова Г.Кулакова Дар кадом ҳолат ҷаҳиш ба дарозӣ ҳисоб карда намешавад? ҳимоятгирӣ ҳимоя Бо к
Тэги:тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Добавил:Admin (14.08.2017 / 14:05)
Рейтинг:rating 345 article (0)

Саволҳои тестӣ аз фанни Тестҳо аз Сотсиология 2017 9

Тестҳо аз Сотсиология Мавзӯи-1. Сотсиология њамчун илм ва вазифањои он 1. Объекти омӯзиши илми сотсиология кадом аст? А) ҷамъият; Б). инсон В) давлат Г) ҳизбҳои сиёсӣ 2. Мафҳуми «сотсиология»-ро кӣ якумин бор истифода бурдааст? А) Герберт Спенсе; Б) Огюст Конт В) Эмил Дюркгейм Г) Макс Вебер 3. Сохтори илми сотсиология аз кадом да
Тэги:тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Добавил:Admin (14.08.2017 / 14:04)
Рейтинг:rating 344 article (0)

Саволҳои тестӣ аз фанни Географияи материкҳо ва уқёнусҳо

Саволҳои тестӣ аз фанни Географияи материкҳо ва уқёнусҳо барои синфи 7-ум 1. Замин чандумин сайёраи системаи Офтобӣ ба шумор меравад? А) 1-умин Б) 2-юмин В) 3-юмин Г) 4-умин 2. Масофаи байни Замину Офтоб ба чанд км баробар аст? А) 147,6 млн км Б) 148,6 млн км В) 149,6 млн км Г) 150,6 млн км 3. Суръати ҳаракати Замин дар
Тэги:тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Добавил:Admin (14.08.2017 / 13:59)
Рейтинг:rating 343 article (0)

ТЕСТҲО АЗ фанни Аудит хисоб 2017

> ТЕСТҲОИ САНҶИШИ Ҳисобгирии хоҷагй чист? А) Ҳисобгирии хоҷагй -ин тарзи назорати фаъолияти корхона. В) Ҳисобгирии хоҷагӣ- ин яке аз вазифаҳои идоракунии корхона. С) Ҳисобгирии хоҷагӣ- низоми назоратӣ, ченкунй ва бақайдгирии ҷараёнҳои истеҳсолот бо мақсади назорат ва идоракунй. D) Ҳисобгирии хоҷагй-назорат, ченкунй ва бақайдгирии ҷараёни истеҳсолоти моддй. Вобаста ба вазифаи идоракунй ахбороти баҳисобгирӣ чй тавр гуруҳбандӣ карда мешавад? А) Нақшавй ва таҳлилӣ. В) Ахборотӣ ва санҷишӣ. С) Ахб
Тэги:тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Добавил:Admin (14.08.2017 / 13:56)
Рейтинг:rating 342 article (0)

ТЕСТҲО АЗ ФАННИ КОДЕКСИ ГУМРУКИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ТЕСТҲО АЗ ФАННИ КОДЕКСИ ГУМРУКИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 1. Дар асоси кадом санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ танзими гумрукӣ амалӣ карда мешавад? а) Кодекси андози ҶТ б) Кодекси гумрукии ҶТ в) Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ г) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд 2. Фаъолияти гумрукӣ ин маҷмўи усулҳо ва воситаҳои таъмини риояи: а) тадбири танзими гумрукию тарифиро дар бар мегирад, ки мувофиқи қонунгузорӣ дар соҳаи танзими давлатии ФИХ вобаста бо интиқоли мол ва воситаҳои нақлиёт аз сарҳади гумрукӣ муқаррар шу
Тэги:тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Добавил:Admin (14.08.2017 / 13:52)
Рейтинг:rating 341 article (0)

Тест аз фанни Геология 2017 5

1. Тести оддӣ Геологияи таърихи чиро меомӯзад? A) Пайдоиш ва геосинклиналҳоро дар Замин меомӯзад B) Таърихи геологии Замин, пайдоиш ва тарақиёти ҳаётро дар Замин меомўзад+++ C) Таърихи таҳшинҷамъшавии Заминро меомўзад D) Замонҳои чиншавиро дар Замин меомўзад 2. Тести оддӣ Вазифаҳои асосии геологию таърихиро номбар кунед? A) Муқаррар кардани синни флора ва фауна, муайян кардани ҳосилшавии ҷинсҳои рустаниҳо, аз нав барқарор кардани ҳаракатҳои тектоникӣ ва таърихи тарақиёти рустаниҳо, ба ку
Тэги:тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Добавил:Admin (14.08.2017 / 13:50)
Рейтинг:rating 340 article (0)

Тест аз фанни Асъор

1) Фаъолияти иқтисодии хориҷӣ (ФИХ) – ин.... а) фаъолияти бурунмарзии мақомоти андоз, ташкилот ва ШВКД, ки бо содирот ва ё воридоти молу хизматрасонӣ алоқаманд аст б) соҳибкорӣ дар соҳаи мубодилаи байналхалқии мол, кору хизматрасонӣ, инчунин натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ мебошад в) фаъолияти бурунмарзии корхона, ташкилот ва ё давлат мебошад, ки бо содирот ва ё воридоти молу хизматрасонӣ алоқаманд аст. 2) Фаъолияти иқтисодии хориҷӣ (ФИХ) яке аз шохаҳои алоқаҳои беруниқтисодӣ мебошад ва чизҳоро д
Тэги:тестхои 2017 | тест бо чавоб | тестхо бо калидашон | тестхои точики | тести для сдачи первого рубежного контроля по предмету стратегический менеджмент | тестхо аз фанни забони англиси | тестхо аз фанни забони точики | тестхо барои дохилшави | тестхо аз фанни таърих ва хукук | тестхо аз фанни информатика | саволу чавоб аз фанни забони англиси | саволу чавоб аз фанни забони точики | саволхои тести аз фанни информатика | тестхои 2017 | тестхо барои дохилшави ба лонишгох | саволу чавоб | саволу чавоб ьо калид | тест бо калид | тестхои нихои | тестхои одди аз фанни | тестхо бо забони точики | тестхои ммт | тести идм | тест барои таёри | тестхои точикистон
Добавил:Admin (14.08.2017 / 13:35)
Рейтинг:rating 339 article (0)
Всего: 130
1 2 3 ... 7 >>
На главную
0 / 33

OkTj.ru тестхо саволу чавоб точики калид китобхои Точики китобхонаи милли tj 2017 2018 Одноклассники Таджикистан Точикистон Душанбе Хучанд Худжанд Куляб Хоруғ скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики

Statok.net
© Провообладателям и Соглашения сайта oktj.ru