Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Панд ба нодон боронест дар шӯристон.
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Мо дар TELEGRAMM
Library | Китобхо Дастурамалхо, дастури методхо
1 2 3 ... 6 >>

Мавзўи 1. Сарсухан: максади омузиши фанни «Хазинадори» дар ЧТ ва зарурияту вазифаи он. Таърихи инкиш

Tags:реферати точики скачат | рефератхо | кори курси | кори илми | кори дипломи | мавзӯъҳои дарсӣ мавзӯҳо барои донишҷӯён
Added:Admin (02.11.2018 / 09:39)
Rating:rating 462 article (0)
Reads:1455
Comments:0
Мавзўи 1. Сарсухан: максади омузиши фанни «Хазинадори» дар ЧТ ва зарурияту вазифаи он. Таърихи инкишофи «Хазинадори» ва асосхои он

1) Таърихи инкишофи хазинадори, мафхум ва мавкеи хазинадори дар идоракунии
хукумат.

Аввалин маротиба калимаи «Хазина» дар асри ХV дар руйхати фармонхои мансабдори Казинии истифода шудааст, яъне дар замони хукумронии Петри Бузург, ки хазинадори шохиро идора мекард. Дар ихтиёри он тилло, нукра, зарфхо, шохи, бахмал ва дигар чизхои киматбахо мафхуз мешуданд.
Ба муасисаи оли молияви аз тарафи хукумат фармони хисоботи дода шуда буд, Ки харочоту даромад хамонро пешниход намоянд.
Дар соли 1775 вазифаи хазинадори музофоти таъсис дода шуд, ки ин вазифа аз кабул ва нигох доштан чизхои кимматбахо дар хазина иборат буд. Соли 1872 аввалин маротиба дастурамали хазинаи империя барои ахли оли аз нашр баромад, ки чунин коидахоро дар бар мегирифт тартиби кабул ба хазина намудхои гуногуни танга ва когазхои кридити, ирсоли (интиколи) маблаг ба хазина ва гайра. Бо кабули фармони президенти Чумхурии Точикистон дар бораи аз нав ташкил намудани чорахои зарури барои иктисодиет ва гузариш ва муносибатхои бозори дар барномахои иктисодии чумхури дар солхои 2000-2005 бо ислохоти нави хукумат огоз ефт. Бо карори хукумат аз 18.06.1996 тахти раками 327 ташкил намудани системаи хазинадори дар Чумхурии Точикистон дар системаи Вазорати молия ва идораи ин системада дар дар шахру нохияхо таъсис дода шуд. 12-маи соли 2001 Мачлиси Олии Ч Т конун дар бораи хазинадори кабул кард.Мавзуи 2. Вазифохои хазинадори дар Љ.Т.
1.Хусусияти гузариши ЧТ ба системаи хазинадори
Аз давраи ба даст овардани мустакилият дар соли 1991 сар карда, Хукумати Чумхурии Точикистон бо максади гузариш ба иктисоди бозоргони дар системаи идоракунии иктисодиёт ислохотхои максаднок гузаронида истодааст. Аммо ин просесс барои мамлакати мо беназир атст. Барои хамин хам накши давлат хамчун итслохотчии асоси аст.
Аз соли 1992 инчониб сатхи мачмуи махсулоти дохили (ММД) кам шуд. Ба ин кам шудани микдори маблаггузорихо дар иктисодиёт, пастшавии сатхи истеъмолот, танг шудани манбаъхои таъминот ва бозорхои фуруш мусоидат мекунанд.
Холати макроиктисодии вучуддоштаро боз сахми воридотхои бучави дар микдори ММД хам кам шуд, душвор кард. Ин ба просесси сиёсати молиявию-бучавии давлат таъсири манфи расонид.
Дар холати зиёд шудани харочот ва кам шудани даромадхо, устувории макроиктисоди ва боздошт кардани дифисити бучет дар сатхи идорави бе аз нав ташкил додани идораи молияхои давлати ва харочот номумкин аст.
Гузариш ба системаи хазинавии ичроиши бучети чумхурияви бо самтхои зерин ба вучуд омад:
- марказонидани даромадхо ва васоитхои бучети чумхурияви дар хисобхои макомотхои хазинадори бо гузариш ба хисоби ягонаи хазинадори бо максади самаранок идора кардани воситахои хазинавии бучет;
- хотимаи просесси кушоши хисобхои шахсии хамаи кабулкунандагони воситахои бучети;
- дохил кардани коидахои нав дар маблаггузории харочоти бучети чумхурияви, ки хукуки кабулкунандагони маблагхои бучет ва харочот аз руи лимитхои ухдадорихои бучетиро дар назар дорад.

3. Сохти ташкили хазинадори дар ЧТ
Хазинадории маркази кисми структуравии Вазорати молияи чумхурии Точикистон мебошад, ки онроДиректор рохбари мекунад, ба у 1-ум муовин, муовини директор, муовини директор- рохбари шуъбаи назорати дохили «Аудит» тобеъанд.
Шуъбаи хазинадори дар чорчубаи сохти макомотхои минтакави- молияви дар вилоятхо, шахрхо ва нохияхои Чумхурии Точикистон ташкил меёбад. Аммо хазинадории минтакави танхо ба Директори хазинадории марказихисобот медихад, дар хамаи вилоятхо, шахрхр ва нохияхои ЧТ фаъолият мекунад, ба корхонахои бучети маблаггузори мекунад, даромадхоро (бучетхои махали ва чумхурияви) бахисоб мегирад.

4.Вазифахои асосии бучети Чумхурии Точикистон
Бучети давлати чунин вазифахоро ичро мекунад:
1.азнавтаксимкунии даромади мили;
2. танзими давлати ва хавасмандии иктисоди;
3.тахмини молиявии сохахои ичтимои ва ташкили сиёсати ичтимоии давлат;
4. назорати ташкил ва ичроиши фондхои марказонидашудаи воситахои пули.
2а. Вазифахои системаи хазинадори

Ташкили системаи хазинадори дар бучет бисер вазифахоро хал мекунад:

- Вазорату муассисахо танхо хукуки тахсил намудани махдудиятхои бучети чумхуриявиро ба шабакаи дигар корхонахо доран, ва аз идора намудани пулхои давлати махрум мешаванд.

- Шахсоне, ки дар дохили чумхури бевосита маблаг мегиранд бахри истифодаи самараноки онхо дар зери назорат карор мегиранд.

- Маблагхое, ки барои гардиш истифода мешаванд, кисман аз счетхои (хисоботхои) бонкхои тичорати мусодира карда мешаванд.

- Идорахои хокимияти ичроии хукуматхои ЧТ, маблагхое, ки ба монанди кумаки молиявии беподош, карз, ва гайра аз тарафи бюджети давлат мегиранд аз истифодаи худсоронаи он махрум мешаванд.

Идорахои мудирияти (департамент) хазинадории Вазорати молияи ЧТ, ки манфиати хукуматро ифода мекунанд иштирокчиен ва ичрокунандагони бучети чумхуриявиро назорат мекунад. Идораи мудирияти хазинадории вазорати молияи ЧТ, системаи ягонаи мутамарказ буда дар асоси принсипи масохати (територияви) ташкил шуда ба вазорати молияи ЧТ (ВМЧТ) дохил мешавад.
Хазинадори идораи давлати мебошад. Назоратро аз руи даромаду харочотхо ва ичроиши хазинадории бучети давлатии ЧТ таъмин менамояд.
Хазинадори аз хазинаи маркази ва идорахои махали иборат аст: ВМКБ, вилоятхо, шахри Душанбе, шахру нохияхои Чумхури.
Идорахои махалии хазинадори дар шахру нохияхо нохияхои ВМБК, вилоятхо ва ш. Душанбе бевосита дар тобеъи идорахои хазинадори ВМБК, вилоятхо ва шахру нохияхо карор доранд.
Идорахои хазинадор бошад бевосита дар тобеъи хазинаи мутамарказ карор доранд.
Хазинаи мутамарказро директор ва идорахои махалии онро сардорон (начальник) рохбаримекунад.
Дар сохтори (структура) хазинаи маркази шуъбаи дохилии аудит ва назорат ташкил карда мешавад, ки бахри назорати максаднок истифода бурдани маблагхои будчет равона карда шудааст.
Сохтори хазинаи маркази, шуъбахои махалии он, таъинот ва озодкунии директори хазинаи маркази, сардорони идорахои махали, фаъолияти шуъбахои дохилии аудитию назорати, вазифа ва масъулияти коргарони он дар асоси конуну низомномаи амалкунундаи ЧТ дар бораи хазинадори муаян карда мешавад. Конунгузории ЧТ бораи хазинадори дар сарконуни ЧТ асос ефтааст, ки аз конунхои болозикршуда ва дигар актхои хукукие, ки давлат тасдик кардааст иборат мебошад.
Суратхисоби (счет) ягонаи хазина-тахкими ягонаи суранхисоби бонкии хукумати ЧТ буда аз тарафи вазорати молияи ЧТ дар бонки миллии ЧТ кушода шудааст.
Суратхисоби ягонаи хазинаи махали, суратхисоби ягонаи хазина аз тарафи хазинадорони шуъбахои махали дар бонкхои ваколатдор барои хизмати
Download txt | fb2
1 2 3 ... 6 >>
Home
Loading...
0 / 9

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта