Hi, Guest!
Home
Login
Загрузка...
Зарбулмасалхо панду насихатхо аз бузургон
Шукри чав кунӣ гандум хам мешавад
НАШ Viber Чат OKTJ.RU
Наш TELEGRAMM Канал
Library | Китобхо Дастурамалхо, дастури методхо
1 2 3 >>

Лексияҳо аз фанни « Геологияи динамикӣ »

Лексияи 1. Муқаддима. Мазмун ва вазифаи геология. Геология (аз калимаҳои юнонӣ «гео»-Замин ва «логос»-илм, ҳосил шуда, маънояш «илм дар бораи Замин»)-илм дар бораи таркиби моддаҳои Замин, сохт, ҷараёнҳое, ки дар он шуда мегузаранд, инчунин таърихи инкишофи он аст. Аз сабаби он ки қабатҳои чуқури Замин барои омӯхтан дастнорас аст, геология асосан қабатҳои болоии қишри Заминро меомӯзад. Геология маҷмӯи илмҳоро дар бораи Замин дарбар мегирад. Дар байни онҳо се гурӯҳро ҷудо кардан мумкин аст, ки
Tags:мавзӯъҳои дарсӣ мавзӯҳо барои донишҷӯён | кори дипломи | кори илми | лексияҳо аз фанни геологияи динамикӣ | реферати точики скачат | рефератхо | кори курси
Added:Admin (14.11.2018 / 09:10)
Rating:rating 470 article (0)

ЛЕКСИЯҲО АЗ ФАННИ ИНФОРМАТИКА

ЛЕКСИЯҲО АЗ ФАННИ ИНФОРМАТИКА САРСУХАН Дар замони ҳозира фаъолияти касбии инсонро новобаста аз ихтисосаш бидуни технологияҳои ҳозиразамони информатсионӣ тасаввур намудан душвор аст. Аз ин ҷо яке аз масъалаҳои муҳими замони муосир, пеш аз ҳама дар соҳаи маориф, масъалаи баланд бардоштани сифати таълим бо истифода аз техника ва технологияи муосир мебошад. Ҳар фарди соҳибмаълумот бариловаи омўзиши фанҳои касбӣ бо омўзиши асосҳои фанни информатика, аз худ намудани технологияи иттилоотии ҳоз
Tags:мавзӯъҳои дарсӣ мавзӯҳо барои донишҷӯён | реферати точики скачат | рефератхо | кори курси | кори илми | кори дипломи | лексияҳо аз фанни информатика
Added:Admin (02.11.2018 / 09:52)
Rating:rating 466 article (0)

Учебно методической комплекс по КСЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ В течении своей многовековой истории человечество приложило много усилий для накопления, усвоения и применения самого бесценного богатства на Земле - знаний. Естествознание является важнейшей частью этого, поистине бесценного богатства. Если взглянуть в историю развития естествознания, то становится ясным, что во все времена оно являлось основным средством и фактором общественного прогресса. Научные открытия и их практическое применение имели большое влияние на судьбы отдельного
Tags:реферати точики скачат | рефератхо | кори курси | кори илми | кори дипломи | мавзӯъҳои дарсӣ мавзӯҳо барои донишҷӯён | учебно методической комплекс по ксе
Added:Admin (02.11.2018 / 09:49)
Rating:rating 465 article (0)

Лексия. Муқаддимаи фан, мафҳуми PHP

Лексия №1-2. Муқаддимаи фан, мафҳуми PHP. Таърихи РНР аз соли 1995 оғоз меёбад, ки он вақт барномасози мустақил Расмус Лердорф (Rasmus Lerdorf) барои ҳисоби миқдори истифодабарандагони сайти худ ссенарияи Perl/CGI-ро менависад. Дар ин сайт Лердорф оиди худ маълумоти мухтасарро ҷойгир карда буд. Ссенарияи ў ду вазифаро иҷро мекард: қайд намудани маълумотҳои истифодабаранда ва дар web-саҳифа баровардани миқдори истифодабарандагон. Он вақт тараққиёти WWW акнун оғоз шуда буд ва барои ҳалли чунин м
Tags:мафҳуми php | реферати точики скачат | рефератхо | кори курси | кори илми | кори дипломи | мавзӯъҳои дарсӣ мавзӯҳо барои донишҷӯён | лексия муқаддимаи фан
Added:Admin (02.11.2018 / 09:47)
Rating:rating 464 article (0)

ИҚТИСОДИ СИЁСИИ КЛАССИКК

ИҚТИСОДИ СИЁСИИ КЛАССИКК Иқтисоди сиёсии классикк ба назарияи иқтисодк цақиқатан цам хислати илмиро дод. Классикк - муайян намудани категорияцои иқтисодк ва барориши қонунцоро аз воқеияти аслк ва тащрибаи цажтк дар назар дорад. Мактаби классикк номи худро барои сацми бузурги худ дар инкишофи назарияи иқтисодк ва пойдоршавии он цамшун илми цақиқк гирифтааст. Дар ташаккулжбии иқтисоди сижсии классикк дар тӯли тақрибан 200 сол бисжр иқтисодшижн аз мамлакатцои гуногун иштирок варзидаанд, бо вущу
Tags:реферати точики скачат | рефератхо | кори курси | кори илми | кори дипломи | мавзӯъҳои дарсӣ мавзӯҳо барои донишҷӯён
Added:Admin (02.11.2018 / 09:40)
Rating:rating 463 article (0)

Мавзўи 1. Сарсухан: максади омузиши фанни «Хазинадори» дар ЧТ ва зарурияту вазифаи он. Таърихи инкиш

Мавзўи 1. Сарсухан: максади омузиши фанни «Хазинадори» дар ЧТ ва зарурияту вазифаи он. Таърихи инкишофи «Хазинадори» ва асосхои он 1) Таърихи инкишофи хазинадори, мафхум ва мавкеи хазинадори дар идоракунии хукумат. Аввалин маротиба калимаи «Хазина» дар асри ХV дар руйхати фармонхои мансабдори Казинии истифода шудааст, яъне дар замони хукумронии Петри Бузург, ки хазинадори шохиро идора мекард. Дар ихтиёри он тилло, нукра, зарфхо, шохи, бахмал ва дигар чизхои киматбахо мафхуз м
Tags:реферати точики скачат | рефератхо | кори курси | кори илми | кори дипломи | мавзӯъҳои дарсӣ мавзӯҳо барои донишҷӯён
Added:Admin (02.11.2018 / 09:39)
Rating:rating 462 article (0)

Асосҳои Туризм

Сарсухан Туризм падидаи мураккаби иқтисодию иљтимоии замони муосир буда, вобаста ба беҳбудии вазъи иљтимоии аҳолӣ рушд меёбад. Бахши туризм чун дигар соҳаҳои хољагии халқ дар баробари рушди тамаддуни инсонӣ тағйирёбанда буда, он навгониҳои ҳаёти муосирро таљассум менамояд. Соли 1998 Созмони умумиљаҳонии туристӣ иттилоъ додааст, ки туризм дар содироти молу хадамот мақоми аввалро касб намудааст. Гузашта аз ин, дар баробари ташкили инфрасохтори туристӣ нақши мутахассисони соҳибкасб дар рушди соҳа
Tags:2018 сайёҳ | асосҳои туризм | точикистон | таърихи туризм | туризм | аз таърихи туризм дар точикистон
Added:Admin (02.11.2018 / 09:33)
Rating:rating 461 article (0)

Аз таърихи Туризм дар Точикистон

Мавзўи 1. Предмети омӯзиш ва вазифаҳои фан. Нақша: 1. Муқаддима 2. Мавқеи табии геграфӣ ва туристии Тоҷикистон. Муқаддима Дар замони муосир туризм ба яке сохахои таракикарда табдил ёфта истода аст. Тавачухи чомеаи чахони аз нигохи туризм ба кишвархое равона гардидааст, ки мероси боюу пургановати фарханги таърихи ва табии, инфрасохтори рушд кардаи туристи дорад. Точикистон дар ин миён ба дастовардхои беандоза зиёди мероси фарханги таърихи ва табии набояд дар канор монад. Таваччухи б
Tags:2018 сайёҳ | точикистон | таърихи туризм | туризм | аз таърихи туризм дар точикистон
Added:Admin (02.11.2018 / 09:23)
Rating:rating 460 article (0)

Маҷмааи таълимӣ-методӣ ҲУҚУҚИ ҶИНОЯТӢ

Маҷмааи таълимӣ-методӣ дар асоси талаботи стандарти давлатии маълумоти олии касбӣ барои донишҷӯёни ихтисосҳои ҳуқуқшиносӣ, ҳуқуқи иқтисодӣ, ҳуқуқи байналхалқӣ, ва фаъолияти гумрук пешбинӣ карда шудааст. Дар маҷмааи таълимӣ-методӣ мақсад ва вазифаҳои фанни ҳуқуқи ҷиноятӣ (қисми умумӣ), мавқеи он дар ҷараёни таълим нишон дода шудааст. Инчунин дар он тавсияҳои методӣ барои омӯзгорон ва донишҷӯён оид ба гузаронидани машѓулиятҳои лексионӣ, семинарӣ, кори мустақилонаи донишҷуён бо роҳбарии устод, м
Tags:мавзухо | мавзухои таёр | 2018 | маҷмааи таълимӣ методӣ ҳуқуқи ҷиноятӣ | мавзухои дарси | мавзухо барои донишчуён | китоб барои муалимон | ктм | дастури методи | дастурамал
Added:Admin (23.07.2018 / 09:45)
Rating:rating 458 article (1)

БАРНОМАИ ДАСТГИРИИ ТАҲСИЛОТИ БОСИФАТ, МАРҲАЛАИ 1 ИТТИҲОДИ АВРУПО

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРНОМАИ ДАСТГИРИИ ТАҲСИЛОТИ БОСИФАТ, МАРҲАЛАИ 1 ИТТИҲОДИ АВРУПО ДАСТУРИ ТРЕНЕР БАРОИ ГУЗАРОНИДАНИ СЕМИНАРИ “ ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМИ ФАНҲОИ ТАБИӢ ВА ТЕХНОЛОГИЯИ ИНФОРМАТСИОНӢ” ДУШАНБЕ - 2018 РОЙГОН ПАҲН КАРДА МЕШАВАД. Таҳиягарон: Сафин Д.В., Мухторӣ Қ., Наҷмиддинов А. Дастури тренер барои гузаронидани семинари “Татбиқи муносибати босалоҳият дар таълими
Tags:мавзухо барои донишчуён | мавзухо | мавзухои таёр | 2018 | мавзухои дарси | дастурамал | дастури методи | ктм | китоб барои муалимон
Added:Admin (23.07.2018 / 09:15)
Rating:rating 457 article (0)

ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМИ ФАНҲОИ ТАБИӢ ВА ТЕХНОЛОГИЯИ ИНФОРМАТСИОНӢ

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМИ ФАНҲОИ ТАБИӢ ВА ТЕХНОЛОГИЯИ ИНФОРМАТСИОНӢ ДУШАНБЕ - 2018 ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРНОМАИ ДАСТГИРИИ ТАҲСИЛОТИ БОСИФАТ, МАРҲАЛАИ 1 ИТТИҲОДИ АВРУПО ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ ДАР ТАЪЛИМИ ФАНҲОИ ТАБИӢ ВА ТЕХНОЛОГИЯИ ИНФОРМАТСИОНӢ ДУШАНБЕ - 2018
Tags:татбиқи муносибати босалоҳият дар таълими фанҳои табиӣ ва технологияи информатсионӣ | 2018 | китоб | дарс | дастури методи | дастурамал барои муаллимон
Added:Admin (23.07.2018 / 09:13)
Rating:rating 456 article (0)

Таърихи халқи тоҷик Мавзухо 2018 2

Рўзи 1 ПРЕДМЕТ ВА ВАЗИФАҲОИ ФАННИ ТАЪРИХИХАЛҚИ ТОҶИК. СОХТИ ҶАМОАИ ИБТИДОӢ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ НАҚША: 1. Мақсади омузиши фанни таърихи халқи тоҷик 2. Марҳилаҳои ташаккули халқи тоҷик. 3. Сарчашма ва адабиёт оид ба омузиши таърихи халқи тоҷик 4. Тавсифи умумии сохти ҷамоаи ибтидоӣ дар Осиёи Марказӣ. 5. Марҳилаҳои асосии сохти ҷомеаи ибтидоӣ. Худшиносӣ аввалин шарти хирадмандист, ки яке аз омилҳои асосии он омухтани таърихи худ маҳсуб меёбад. Баъди соҳибистиқлол гардидани То
Tags:таърихи халки точик синфи 6 | таърихи халки точик синфи 10 | таърихи халки точик скачать | реферат таърихи халки точик | таърихи халки точик синфи 8 | таърихи халки точик | тест таърихи халки точик синфи 5 | таърихи халки точик синфи 11 | саволу чавоб аз фанни таърихи халкии точик | мавзухо таърихи халкии точик | реферат аз фанни таърихи халкии точик
Added:Admin (26.03.2018 / 15:12)
Rating:rating 422 article (1)

Таърихи халқи тоҷик Мавзухо 2018

ПЕШГУФТОР Воқеан, таърихро хотираи инсон меноманд. Афроде, ки аз сарнавишти миллат, таърихи гузаштаи сарзамин ва марзу буми аҷдодӣ, мероси бойи фарҳангӣ ва расму оини ниёгон, дастоварди бузург ва шахсиятҳои оламшумули қавму қабоиши хеш огоҳӣ надоранд, ҳеҷ гоҳ инсони комил ва фарзанди барӯ-манди замони худ шуда наметавонанд. Ашхоси аз решаву насаби хеш гашта, аз хотираи таърихи ва мероси фарҳангӣ миллати худ бенасиб монда, чун инсони худпараст ва бегона парвар ба камол мерасад. Ин касро хоҳу но
Tags:таърихи халки точик синфи 6 | таърихи халки точик синфи 10 | таърихи халки точик скачать | реферат таърихи халки точик | таърихи халки точик синфи 8 | таърихи халки точик | тест таърихи халки точик синфи 5 | таърихи халки точик синфи 11 | саволу чавоб аз фанни таърихи халкии точик | мавзухо таърихи халкии точик | реферат аз фанни таърихи халкии точик
Added:Admin (26.03.2018 / 15:02)
Rating:rating 421 article (1)

ФЕҲРАСТИ ҲИСОБҲОИ ТАВОЗУНӢ Қоидаҳои ҳисобдории муҳосибавӣ

ФЕҲРАСТИ ҲИСОБҲОИ ТАВОЗУНӢ (Қоидаҳои ҳисобдории муҳосибавӣ барои ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои маблағгузории хурд)
Tags:план счет | 2018 | 2019 | феҳрасти ҳисобҳои тавозунӣ | қоидаҳои ҳисобдории муҳосибавӣ барои ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои маблағгузории хурд | феҳрасти ҳисобҳои тавозунӣ қоидаҳои ҳисобдории муҳосибавӣ барои ташкилотҳои қарзӣ ва ташкилотҳои маблағгузории хурд
Added:Admin (17.02.2018 / 10:38)
Rating:rating 404 article (0)

Комплекси таълимӣ – методӣ аз фанни аз фанни Назарияи иқтисодӣ

ПЕШГУФТОР Дар марҳилаҳои раванди гузариш ба иқтисоди бозоргонӣ иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон тадриҷан ба иқтисоди бозоргонӣ бо монегиҳову мушкилиҳо рафта истодааст. Шароитҳо, имкониятҳо ва омилҳои инкишофи иқтисоди бозоргонӣ дар ҷумҳурӣ хеле ҳам аз кишварҳои мухталиф вобастагии калон дорад, ки таҷрибаи пешқадами мамлакатҳои мутараққиро инкор нанамуда, хусусиятҳои ба иқтисоди мамлакати мо мувофиқро аз назария ва амалияи онҳо бояд мувофиқи вазъу шароити худ истифода барем. Аз ин лиҳоз, на
Tags:конспекти лексияҳо аз фанни назарияи иқтисодӣ | комплекси таълимӣ методӣ аз фанниназарияи иқтисодӣ | конспект дастури методи | дастурамал | барои муаллимони донишгох | 2018
Added:Admin (26.01.2018 / 10:02)
Rating:rating 396 article (0)

Комплекси таълимӣ – методӣ аз фанни аз фанни СИЁСАТШИНОСӢ

ПЕШГУФТОР Замони муосир дар таърихи башарият бо дигаргуниҳои азими худ дар соҳаҳои мухталифи зиндагӣ ба дараҷае нақши муайян гузошт, ки аз қарнҳои пешин ба куллї фарқ мекунад. Дар силсилаи ҳамаи ин дигаргуниҳои азим инқилоби илмию техникиро номбар кардан мумкин аст, ки он нақши муайяну равшане дорад. Дар баробари ин нақши фанни сиёсатшиносї дар дигаргуниҳои ҷомеа рӯз то рӯз мавқеи аввалиндараҷа гирифта, низоми сиёсии ҷомеаро ба танзим медарорад. Маълум аст, ки зарурати омӯзиши масоили сиёсӣ ва
Tags:конспекти лексияҳо аз фанни сиёсатшиносӣ | комплекси таълимӣ методӣ аз фанни сиёсатшиносӣ | конспект дастури методи | дастурамал | барои муаллимони донишгох | 2018
Added:Admin (26.01.2018 / 09:25)
Rating:rating 395 article (0)

Комплекси таълимӣ – методӣ аз фанни аз фанни Назария ва методикаи ихтисоси интихобшуда

Мавзӯи 1: Мақсад ва вазифаҳои фанни Назария ва методикаи ихтисоси интихобшуда Нақша: 1 Мавҳуми умуми оиди Назария ва методи ихтисоси интихобшуда. 2 Робитаи фанни Назария ва методи ихтисоси интихобшуда бо дигар фанҳо. 3Назария ва методи ихтисоси интихобшуда ҳамчун фанни таълимӣ. Маысади ом=зиши Назария ва методи ихтисоси интихобшуда ин инкишофи æисмонии инсон, мутобиы шудан ба тамриніои æисмонö, обутоб ёфтани бадан ва р=іа
Tags:конспекти лексияҳо аз фанни назария ва методикаи ихтисоси интихобшуда | комплекси таълимӣ методӣ аз фанни назария ва методикаи ихтисоси интихобшуда | конспект дастури методи | дастурамал | барои муаллимони донишгох | 2018
Added:Admin (26.01.2018 / 09:21)
Rating:rating 394 article (0)

Комплекси таълимӣ – методӣ аз фанни Мониторинги экологӣ

МУНДАРИҶА Мақсад ва вазифаи фанни «Мониторинги экологӣ»……….. Муқаддима.Фаъолияти тадқиқотии донишҷӯён ва мактабиён дар соҳаи мониторинг…………………………………………………………. Усулҳои ташкили мониторинги экологӣ……………………….. Таснифоти мониторинг……………………………………………. Усулҳои омӯзиши мониторинги экологӣ………………………… Мониторинги объектҳои биологӣ ва усулҳои он………………. Мониторинги атмосфера ва усулҳои он………………………… Мониторинги қабатҳои хок ва усулҳои он……………………… Мониторинги муҳити обӣ (гидросфера) ва усулҳои он……….
Tags:конспекти лексияҳо аз фанни мониторинги экологӣ | комплекси таълимӣ методӣ аз фанни мониторинги экологӣ | конспект дастури методи | дастурамал | барои муаллимони донишгох | 2018
Added:Admin (26.01.2018 / 09:18)
Rating:rating 393 article (0)

Комплекси таълимӣ-методӣ аз фани «Географияи табиӣ Тоҷикистон

Нақша: Муқаддима Фасли I. Тавсифи умумии табиию географии Тоҷикистон I. 1. Аз таърихи омӯзиши табиати Тоҷикистон I. 2. Мавқеи географӣ, тақсимоти сиёсӣ-маъмурӣ ва ҳудудҳои табиӣ. I. 3. Таърихи геологии кишвар. Релеф ва хусусиятҳои он. I. 4. Сарватҳои зеризаминӣ ва моҳияти он. I. 5. Хусусиятҳои асосии иқлим ва тавсифи обҳои дохилӣ. I. 6. Хок ва олами наботот ва ҳайвонот. Фасли II. Ноҳияҳои табиию-географии Тоҷикистон II. 1. Тоҷикистони Шимолӣ. II. 2. Зарафшон. II. 3. Тоҷи
Tags:конспекти лексияҳо аз фанни забони географияи табиӣ тоҷикистон | комплекси таълимӣ методӣ аз фанни географияи табиӣ тоҷикистон | конспект дастури методи | дастурамал | барои муаллимони донишгох | 2018
Added:Admin (24.01.2018 / 14:50)
Rating:rating 389 article (0)

Комплекси таълимӣ-методӣ аз фанни забони англисӣ

Комплекси таълимӣ-методӣ аз фанни забони англисӣ Муқаддима Мақсади таълими забони англисӣ дар бахши мазкур дар донишҷӯён пайдо намудани малакаи қироат ва муошират бо ин забон, дар асоси лексикаи азхудкардашуда адабиётҳои касбиро мутолиа намудан, хонда фаҳмидан, дарк намудан ва такмил додани матнҳо, ахборотҳо дар мавзӯҳои гуногун мебошад. Ҳамчунин донистани ин забон барои ирсоли иттилоот ба воситаи почтаи электронӣ ва истифода аз шабакаи ҷаҳонии Интернет, пур кардани варақаҳои расмӣ зарур
Tags:конспекти лексияҳо аз фанни забони англиси | комплекси таълимӣ методӣ аз фанни забони англисӣ | конспект дастури методи | дастурамал | барои муаллимони донишгох | 2018
Added:Admin (24.01.2018 / 14:45)
Rating:rating 388 article (0)
Total: 43
1 2 3 >>
Home
Loading...
0 / 14

OkTj.ru тестхо саволу чавоб калиди тестхо шеърхо китобхои Точики tj 2019 Таджикистан Точикистон скачать бесплатно музика видео mp3 сайти точики Худжанд Душанбе Куляб

Statok.net Яндекс.Метрика
© oktj.ru 2014-2019 Соглошеня сайта